Info om forbrukslån fra Fokuslån

SØKNADSSKJEMA
Annonselenke
Effektiv rente 19,56%, kr. 65 000, o/5 år, Kostnad kr. 32 673, Totalt: 97 673,-

Effektiv rente:19,68%
Lånebeløp:10 000 – 75 000 kroner
Nedbetalingstid:6,5 år
Inntektskrav:Registrert inntekt
Krav alder:25

Om Fokuslån

Fokuslån er et selvstendig låneprodukt som tilbys i samarbeid med Thorn Norge Finans AS. Således er ikke Fokuslån en bank, men mer en merkevare for et av lånene som kommer fra Thorn. Derfra kan du få flere typer forbrukslån, inklusive dette som heter Fokuslån, men til forskjellige betingelser og med forskjellige lånerammer.

Fokuslån har relativt høye renter sammenlignet med andre smålån. Av den grunn anbefaler vi våre besøkende og heller søke hos andre långivere, som f.eks Santander Bank.

Lånemuligheter

Et Fokuslån har en øvre ramme på 75 000 kroner, mens det minste lånet er på 10 000 kroner.

Det stilles ingen krav til hva pengene kan brukes på (innenfor lovens begrensninger), og låntakeren trenger ikke stille med pantesikkerhet av noe slag. Dette er et av flere smålån som kan skaffes på svært kort tid, blant annet fordi søknadsbehandlingen stort sett foregår automatisk, herunder kredittvurdering og fastsettelse av rentetilbud.

Tilbakebetalingstiden man kan velge for et Fokuslån er inntil 80 måneder. I søknadsprosessen er den korteste tiden du kan velge 12 måneder, men du står likevel fritt til å innfri lånet tidligere om du vil. Innfrielse før tiden koster ikke noe ekstra i form av avgifter eller gebyrer.

Rentebetingelser og andre kostnader

Rentene du får på Fokuslånet fastsettes individuelt, og tar som utgangspunkt søkerens kredittscore og betalingsevne, slik det er med de fleste forbrukslån, uansett bank. Her starter de laveste nominelle rentene på 16,90%, og går opp til 23,87% for de med laveste kredittverdighet.

Den effektive renten beror på hvor mange måneder du bruker på nedbetalingen (prosenten blir lavere ved lengre tid, men totalkostnadene blir høyere), og er på sitt billigste 28,60%. Maksimal effektiv rente er 52,85%, noe du kan få tilbud om dersom du har veldig kort nedbetalingstid, kombinert med dårlig kredittscore (og dertil høye nominelle renter).

Når det gjelder små forbrukslån som dette, er det viktig å se på totalkostnadene man ender opp med til slutt. Rentesatsene kan ofte se ganske drøye ut, da etableringsgebyret vil innvirke veldig mye på et lite lån med kort nedbetalingstid. Dette gebyret er på 1 820 kroner for et Fokuslån.

Fordeler

Fokuslån utbetales normalt ganske raskt, og svar på søknaden kommer som regel rett etter at den er innsendt. Selv opplyser selskapet at de svarer innen en time, så lenge søknaden sendes innenfor åpningstiden. Har man dårlig råd en periode, kan man få innvilget betalingsfri periode. Det fordyrer lånet noe fordi rentene løper litt lengre, men slike fritak kan være greit i visse sammenhenger. Betalingsfri periode er begrenset oppad til 90 dager.

Ulemper

Det mest negative med et Fokuslån er det høye etableringsgebyret. Sammenligner vi for eksempel med forbrukslån fra Santander Consumer Bank, der det ikke kreves etableringsgebyr for lån under 70 000 kroner, kan Fokuslån komme dårlig ut. Det vil riktignok avhenge av at Santander også gir deg bedre renter, men rentene derfra skal være ganske dyre for å kompensere nok for Fokuslånets høye etableringsgebyr.

Rentene er heller ikke blant de beste vi har sett. Den biten vil gi mest utslag for personer som har god kredittverdighet, men vil ha mindre å si om kredittscoren din er lav.

Fordeler

– Rask søknadsbehandling og utbetaling
– Mulighet for betalingsfri periode

Ulemper

– Meget høyt etableringsgebyr
– Høye renter

Krav til søker

Du må være over 25 år og ha fast inntekt for å få et Fokuslån.

Har du veldig lav inntekt, er det ikke sikkert du kan låne maksimumssummen på 75 000 kroner. Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle, og det hender at søkere enten får avslag, eller får tilbud om lavere lån, dersom banken mener inntekten ikke samsvarer med låneforpliktelsene.

Søkere som har betalingsanmerkning vil få avslag.

Annet

Fordi Fokuslån kommer fra Thorn, må du samtykke til at opplysningene i søknaden videreformidles til de andre finansieringsselskapene innenfor dette konsernet. Det betyr at din samlede gjeldsbyrde vil være tilgjengelig hos Thorn, L’EASY, KlikkLån og Fokuslån, slik at du ikke skal kunne ta opp flere lån enn du klarer å betjene.

Får du et tilbud om Fokuslån, er dette gyldig i 14 dager. Ønsker du å akseptere låneavtalen etter at de 14 dagene har passert, må du vanligvis søke på nytt, og får da ny kredittvurdering og et nytt rentetilbud.

SØKNADSSKJEMA
Annonselenke

Meny