Info om forbrukslån fra Sparebank 1

SØKNADSSKJEMA
Annonselenke
Effektiv rente 16,50%, kr. 65 000, o/5 år, Kostnad kr. 31 675, Totalt: 96 675,-

Vår vurdering

Sparebank 1 får terningkast 2. Banken har en av markedets høyeste renter og få lånemuligheter. Søkeprosessen er misvisende og uoversiktlig.

Rentenivå: 1/6
Lånemuligheter: 2/6
Brukervennlighet: 2/6
Totalvurdering: 2/6

Effektiv rente:18,19%
Lånebeløp:10 000 – 250 000 kroner
Nedbetalingstid:1 - 10 år
Inntektskrav:200 000
Krav alder:23 år

Om Sparebank1

Sparebank1 er en sammenslutning av 16 forskjellige lokalbanker som samlet er en av de største finansenhetene i Norge.

Bankene bruker samme merkevarenavn og samarbeider på låneproduktene. I tillegg til alle de vanlige banktjenestene, tilbyr Sparebank1 et begrenset forbrukslån.

Betingelsene, lånestørrelsen og kravene til søkeren varierer i forhold til hvilken av bankene du velger å søke hos.

Lånemuligheter

I vår omtale bruker vi Sparebank1 i Trondheim som eksempel. Denne bankens forbrukslån uten sikkerhet er begrenset til inntil 250 000 kroner. Nedbetalingstiden velger du selv, men den kan ikke overstige 10 år.

Du kan betale raskere ned enn det du opprinnelig avtaler, eller innfri lånet i sin helhet når du selv vil og kan. Innfrielse før tiden eller ekstra innbetalinger skal ikke koste noe ekstra. Det er mulig å øke lånestørrelsen, men ikke slik at total lånesum overstiger lånegrensen på 250 000 kroner.

Rentebetingelser og andre kostnader

De nominelle rentene er faste på dette forbrukslånet, og for banken i Trondheims del er den på 16,5%. Effektiv rente blir på omtrent 20% om du låner mellom 50 000 og 100 000 kroner, og synker ned mot 18% for de største lånesummene (inntil 250 000 kroner). Det beregnes ikke ulike renter for kundene basert på deres kredittscore, slik de andre bankene som oftest gjør det. Dermed får man ikke muligheten til de laveste rentekostnadene når man låner av Sparebank1. Samtidig blir heller aldri lånet av det dyreste slaget, men dette er uansett ikke et spesielt billig lån, selv om banken ikke krever sikkerhet.

På lave lånesummer kan det hende Sparebank1 sitt tilbud er blant de bedre, men sjelden på øye summer. Med i kostnadene kommer etableringsgebyret på 1 250 kroner, samt månedlige termingebyrer. Etableringsgebyret er noen hundrelapper høyere enn hos de fleste konkurrentene.

Fordeler

Det er ikke så veldig mye å skryte av når det gjelder Sparebank1 sitt forbrukslån. Det eneste som utmerker seg, er at de faste rentene kan bli blant de bedre du får, dersom kredittscoren din er lav.

Lav kredittscore er ensbetydende med høye renter i de fleste andre selskap som tilbyr usikrede lån av denne typen, mens hos Sparebank1 tas det altså ikke hensyn til dette.

Vi anbefaler alltid at de som jakter på gode lånebetingelser, bruker litt energi på å innhente mange tilbud. Siden alle tilbud er uforpliktende, har du med andre ord ingenting å tape på å også sjekke mulighetene i Sparebank1.

Ulemper

Sparebank1 opererer med forskjellige betingelser, alt ettersom hvilken bank og distrikt du klikker deg inn på. Dette mener vi er noe misvisende, og gjør prosessen med å finne det mest gunstige lånet vanskeligere.

Generelt er rentene og gebyrene også ganske høye, og gir ikke mulighet for bedre betingelser for de som har god betalingshistorikk og stabil inntekt.

Alderskravet og inntektskravet varierer også i forhold til hvilken av bankene i sammenslutningen du søker hos. Flere av disse kan sies å være strenge, spesielt når forbrukslån ikke gis til personer over 65 år.

Fordeler

– Rentene kan bli bra om du har lav kredittscore

Ulemper

– Høye renter
– Høyt etableringsgebyr
– Forskjellige betingelser i bankene
– Strenge krav til alder

Krav til søker

Kravene til søkeren varierer som nevnt i forhold til hvilken av de 16 bankene du søker hos.

I Sparebank1 i Trondheim må du være mellom 23 og 65 år for å få forbrukslån, mens i andre banker er kravet annerledes.

Du må ha fast inntekt fra arbeid, trygd eller pensjon, og betalingsevnen din vil bestemme hvor stort lån du kan få. Er du selvstendig næringsdrivende, gjelder egne regler for dokumentasjon av inntekt.

Søkeren må ellers enten være norsk, eller bo og skatte til Norge, samt ikke være registrert med inkassosaker eller betalingsanmerkninger.

Annet

Enkelte av bankene i Sparebank1 sin sammenslutning, tilbyr et eget forbrukslån for søkere mellom 18 og 22 år. Dette lånet er da begrenset oppad til 50 000 kroner, med en maksimal nedbetalingstid på 5 år. Rentebetingelsene på lånet er de samme som det andre forbrukslånet.

SØKNADSSKJEMA

Meny