Slik avgjør banken renten og lånesum

rente på lån

Hvordan avgjør banken rente og lånesum? Dessverre finnes det ikke noe enkelt svar ettersom bankene har forskjellige regler og begrensninger.

Derimot er det noen enkle pekepinner vi kan forholde oss til, som sier litt om den generelle vurderingen bankene legger til grunn. Rente og lånesum vil nemlig i stor grad basere seg på kredittverdigheten din.

Kredittverdighet er et uttrykk for risiko

kredittscore barometer

Kredittscore gir uttrykk for din betalingsevne. Jo høyere score du har, jo lavere rente vil banken tilby deg.

Kredittverdighet din er den viktigste faktoren når bankene regner ut lånets rente. Den består av en rekke ulike komponenter, hvor inntekt og gjeld er de viktigste. Den er et utrykk for lånesøkers betalingsevne og tallfestes gjennom det som kalles en kredittscore.

Kredittscore utrykkes som et tall fra 1 til 100, hvor et høyt nummer er ensbetydende med god kredittverdighet. Bankene baserer seg på dette tallet når de skal fastsette renten på lånet.

I oversatt betydning ønsker bankene å vite hvilken sjanse det er for at lånet misligholdes. Kredittscoren din vil kunne fortelle en god del om dette.

Det er vanlig praksis at bankene kjøper en rapport fra et av landets mange kredittbyrå. Der vil det fremgå opplysninger om eventuelt misligholdt gjeld, inntekter og en rekke andre forhold. Kredittbyråene henter deretter sin informasjon fra offentlige databaser og registre.

Myndighetene har vedtatt å innføre et gjeldsregister for lån uten sikkerhet (f.eks gjeld som stammer fra forbrukslån og kredittkort). Denne databasen vil spille en viktig rolle i bankenes fremtidige kredittvurderinger.

Anbefalt artikkel: Slik regner du ut hvor mye banken er villig til å låne deg.

Lav kredittverdighet gir som regel avslag på lånesøknaden. Alternativt vil du tilbys et lavere lånebeløp med lav rente.

Mye avhenger av låneproduktet

Blant lånene som tilbys av norske banker og kredittytere finnes det to hovedkategorier: Lån med sikkerhet og lån uten sikkerhet.

Sistnevnte inkluderer gjeld som stammer fra forbrukslån, kredittkort og kontokreditt. Långiver stiller ingen spesifikke krav til hvordan pengene benyttes og krever ikke salgspant i eiendelene dine. Resultatet er at risikoen for at banken skal tape penger også øker. For å demme opp for denne risikoen velger de å heve rentenivået på lånet. Disse låneproduktene har også relativt lave beløpsgrenser sammenlignet med sikrede lån.

Enda du har god kredittverdighet vil du fortsatt ende opp med å betale en høyere rente når du låner penger uten sikkerhet. I tillegg kan du forvente å betale etableringsgebyr, terminomkostninger og muligens fakturagebyr. Alt dette bidrar til å heve renten på lånet.

mann kalkulerer kostnader

Hvilket lån du søker om vil ha stor påvirkning på rentenivået. Lån med sikkerhet er billigere enn lån uten sikkerhet.

Egenkapital har stor påvirkningskraft på renten og lånesum

Egenkapitalen (EK) er den andelen av lånet du selv må dekke ved hjelp av egne oppsparte midler. Mange kjenner kanskje igjen uttrykket fra boligmarkedet der nye reguleringer har hevet EK kravet fra 10 til 15 prosent. Grunnet den ekstreme prisveksten på norske boliger er egenkapitalkravet brukt som et reguleringsmiddel. Det er ment å demme opp for den høye utlånsveksten i markedet.

Egenkapitalen er den andelen av lånet du selv må dekke ved hjelp av egne oppsparte midler.

Kravet til EK vil også variere mellom bankene når det kommer til forskjellige produkter. Ved kjøp av sekundærbolig i Oslo sier reglene f.eks at du som låntaker må dekke minst 40 prosent av kjøpesummen fra egen lomme. Legg merke til forskjellen mellom sikre og usikre lån, når det kommer til krav om EK.

Poenget er at rentenivået vil falle desto mer du legger inn av egne penger. Med høy EK vil også bankenes risiko falle. Billån som ikke har sikkerhet er et godt eksempel ettersom 35 prosent egenkapital er det vanligste kravet. Det skyldes at nye biler faller raskt i verdi og at banken dermed ikke ville fått dekket inn 100 prosent av kjøpesummen hvis bilen skulle blitt tvangssolgt.

Mann som legger mynt på sparegris.

God kredittverdighet sparer deg for mye penger i form av et lavere rentenivå.

Kausjonist kan hjelpe med lavere rente

Kausjonistansvar betyr at en annen person stiller garanti for gjelden når du låner penger. Det vil som regel føre til at banken premierer deg med et lavere rentenivå. Årsaken er risikoen for mislighold faller når flere personer står ansvarlige for lånet.

Bruk av kausjonist er mulig for en rekke ulike lån, inklusive forbrukslån og boliglån. Du kan fort spare et sted mellom 2,5 til 5 prosent på det nominelle rentenivået.

For at det skal lønne seg å bruke kausjonist må den andre personen ha en middels til god kredittverdighet.

Søk om tilbud hos flere banker for å oppnå bedre tilbud

Den enkleste måten å teste hva bankene tilbyr er å søke om lån på egenhånd. Norske forbrukere har flere viktige rettigheter som gjør det både kostnadsfritt og uforpliktende å søke om lån. Banker og finansinstitusjoner kan nemlig ikke kreve betaling for å behandle en søknad. Det er samtidig helt uforpliktende å motta et tilbud.

Samme regel gjelder for såkalte låneformidlere, der du sender inn én søknad som spres til alle samarbeidspartnere. Det blir nesten som en anbudskonkurranse hvor du henter inn pristilbud fra flere banker samtidig.

Meny