Hold deg unna disse forbrukslånene

Forbrukslån er kjent for å ha et relativt høyt rentenivå. Som låntaker kan du i gjennomsnitt forvente å betale en effektiv rente mellom 12 og 15 prosent, hvor alt avhenger av kredittverdigheten din.

Store prisforskjeller eksisterer mellom långiverne og de vilkårene som stilles. Noen forbrukslån burde du rett og slett styre unna. I et senere avsnitt diskuterer vi blant annet de forbrukslånene som leveres med en rente over 1 000 prosent.

Forskjellen på nominell og effektiv rente

Forskjellen mellom nominell og effektiv rente er ekstra viktig å kjenne til når du skal sammenligne forbrukslån. Bankene benytter ofte setninger som “nominell rente fra X prosent” i markedsføringen, hvor det kan være snakk om 7-8 prosent for de rimeligste lånene.

Den nominelle renten sier derimot ikke så mye om lånets virkelige kostnad. Det er kun den årlige renten du betaler til banken og inkluderer ikke gebyr til etablering og vedlikehold.

Søk kreditt hos riktig bank

Store prisforskjeller eksisterer mellom bankene. Vær forsiktig når du søker og unngå visse typer lån.

Gebyrene driver prisen opp

Rentepåslaget er langt fra det eneste som driver opp lånets kostnader. I tillegg må du betale en engangssum for etablering av lånet og et termingebyr for vedlikehold.

I de fleste tilfeller vil gebyrene føre til en betydelig økning i lånets rentenivå.

Etableringsgebyret kan gi ekstreme utslag når du låner små beløp.

Mange banker velger å kreve det samme gebyret, uansett hvor mye du låner.

Gjennomsnittlig etableringsgebyr virker til å ligge et sted mellom 900 og 1 000 kroner hos de fleste forbruksbanker. Låner du for eksempel 5 000 kroner med 950 kroner i etableringsgebyr er det snakk om en økning på utrolige 19 prosent!

Et lite antall banker tilbyr forbrukslån uten etableringsgebyr. Det inkluderer blant annet Santander Bank (for lån mellom 10 000 og 70 000 kroner).

Undersøk vilkår for finansieringen

Sjekk priser og betingelser på forbrukslånet nøye før du godtar avtalen.

Variable lånebetingelser

Lånets betingelser er variable og avhenger av kredittverdigheten til deg som søker.

Når bankene lister opp regneeksempler i markedsføringen sin er det kun å regne som en “veiledende” pris.

Den biten er viktig å huske på når du søker om lån uten sikkerhet. Du kan ende opp med å betale et høyere rentenivå enn hva banken oppgir i sine reklamesnutter.

Norsk lov fastholder at det skal være gratis å søke om kreditt. Det betyr at du kan sende inn så mange søknader du vil, uten at bankene har lov til å kreve betaling.

Verstingen er mikrolån

Folkia logo

Folkia er en av de bankene som tilbyr mikrolån til nordmenn. Lånene har en høy nominell rente og kort nedbetalingstid.

De aller minste forbrukslånene er det vi kaller for mikrolån. Disse lånene burde du styre unna for alt det er verdt.

Nominell rente på mikrolån ligger ofte et sted mellom 50 og 100 prosent. Når etablerings- og termingebyrer inkluderes kan den effektive renten bikke 500 prosent.

Det er faktisk noen mikrolån på det norske markedet som har en effektiv rente på over 1 000 prosent. Da kan du ende opp med å betale tilbake 10 ganger så mye som du opprinnelig lånte. Enda det er snakk om små beløp, vil dette fort kunne føre til en eksplosiv gjeldsøkning.

Skjermdump priser Folkia

Skjermdump hentet fra Folkia.no viser en effektiv rente på 246 prosent

Folkia er en av de selskapene som tilbyr mikrolån på det norske markedet. De lister opp et renteeksempel på siden sin. Her låner du 8 000 kroner for 3 måneder, til en rente på 246 prosent.

Forbrukslån fra tradisjonelle banker

De fleste tradisjonelle bankene, som f.eks Nordea og DNB tilbyr også forbrukslån.

Standardbetingelsene på disse lånene er derimot vesentlig dårligere enn det du får hos banker som Santander, og lånemeglere som Axo Finans.

Lånebeløpet er mye lavere og har ofte en særdeles høy effektiv rente. Styr derfor unna disse lånene så langt det lar seg gjøre. På mange måter signaliserer disse bankene at de ikke er interessert i nye kunder som kun ønsker et forbrukslån.

Er du kunde i banken fra før og har boliglån og lønnskonto samt en ryddig privatøkonomi, vil du dog som regel kunne fremforhandle bedre betingelser på forbrukslånet. Da er det ikke sikkert at banken kommer så mye dårligere ut enn de andre alternativene på markedet.

Undersøkelser viser samtidig at vi er for dårlige til å skifte bank. Finansbransjen er blant de med lavest “kundemobilitet” i det norske næringslivet.

gebyrer på mikrolån

Høye gebyrer på forbrukslån er en viktig årsak til at det effektive rentenivået skyter i været.

Styr unna tilbud med lang nedbetalingstid

Lang nedbetalingstid bør du også unngå når du tar opp et lån uten sikkerhet. Lånets rentekostnader baserer seg på en 12 måneders periode. Av den grunn vil 2 års nedbetalingstid føre til at de nominelle rentekostnadene dobler seg.

Her er det likevel viktig å være forsiktig. Sørg for å velge en nedbetalingstid som du er komfortabel med, slik at du ikke ender opp med å betale et gebyr for å forlenge løpetiden.

Lån uten sikkerhet kan innfris før avtalt tid uten at du ilegges noen form for økonomisk straff.

Det står i kontrast til boliglån, hvor du må betale et gebyr for å bryte avtalen. Derfor kan det være greit å velge en litt lenger nedbetalingstid og heller betale ned lånet raskere.

Meny