Investere i verdipapirer med et usikret lån

I noen tilfeller kan det lønne seg å investere i verdipapirer med lånte penger. Det beror på kostnadene ved lånet, sett opp mot gevinsten på investeringen. For å få det til med et forbrukslån, der rentene er høyere enn spesielt boliglån, er vanskelig. Før man foretar slike investeringer, bør man sette seg inn i hva lånet koster, og ha god kunnskap om hva man investerer i.

Kostnadene på et forbrukslån

Et forbrukslån uten sikkerhet kan være både relativt billig og temmelig dyrt. Det hele avhenger av hvem du låner av, og hvilken kredittscore du har. Sistnevnte er et mål på hvor kredittverdig du er, regnet ut med basis i inntekt, gjeld, betalingshistorikk (om du er treg med regninger, har betalingsanmerkninger, inkassosaker, etc.), alder, bosted og en rekke andre faktorer. Har du høy kredittverdighet, gir de fleste bankene deg bedre rentebetingelser, og spesielt på forbrukslån som ikke krever pantesikkerhet. Gjennomsnittet av kundene sier noe om kostnadene, selv om det altså vil være misvisende for både de med høy og de med lav kredittscore.

Sammenlign alltid renter og gebyrer fra flere ulike banker før du sender inn en lånesøknad

Et eksempel

Med det som utgangspunkt kan vi anta at et normalt forbrukslån av en viss størrelse (100 000 kroner og opp til 600 000 kroner), kan koste rundt 12% – 14% per år i effektive renter, dersom søkerens kredittscore ligger rundt gjennomsnittet. Det betyr i så fall at kostnadene er på cirka 12 000 -14 000 kroner det første året for hver 100 000 kroner man har i lån, før det gradvis synker på et annuitetslån.

De fleste forbrukslån følger nemlig annuitetsregelen. Det vil si at rentekostnadene er høyest de første årene, mens avdragsdelen øker over tid. I denne beregningen må det tas med at 24% av gjeldsrentene (inkluderer vanlige gebyrer for etablering, termingebyr, refinansiering og lignende) kan trekkes fra på neste års skatteseddel. Totalkostnadene er da rundt 9 000 – 11 500 kroner om vi bruker de samme tallene. I prosenter vil dette si mellom 8,8% og 10,2%, fortsatt basert på samme gjennomsnittsrente vi ofte ser hos bankene.

Lønner det seg?

Om du kjøper aksjer eller andre verdipapirer for penger du skaffet gjennom et forbrukslån, vil du tape penger så lenge verdien av verdipapirene ikke stiger med mer enn lånekostnadene, pluss den generelle prisstigningen. I vårt eksempel betyr det at for eksempel en aksjeportefølje må stige med mer enn 12% – 14% i snitt, når vi regner inn dagens økning i konsumprisindeksen (som ligger helt opp mot 3,5% for året 2016 sett under ett, i følge SSB).

Har du god kredittscore og får de laveste rentene, endrer bildet seg en god del, men du må fortsatt ha en markant verdiøkning på verdipapirene dine, for at du skal tjene penger.

En kombinasjon av kunnskap og flaks kan gi god avkastning på en låneinvestering

Kommer an på tidspunktet for investeringen

Noen aksjer stiger selvsagt mer enn de tallene som eksempelet ovenfor illustrerer, men slettes ikke de fleste. Skal det lønne seg å låne til investering i verdipapirer må du besitte solid kunnskap og en porsjon flaks. Hadde du for eksempel investert i Aker BP de siste 12 månedene, ville avkastningen ha vært på svimlende 231%.

Totalt 16 aksjer på Oslo Børs hadde i 2016 en verdistigning som oversteg rentekostnadene på et gjennomsnittlig forbrukslån. Samtidig var det mange aksjer som mistet betydelig verdi, så strategien er ikke risikofri.

Forskjell på verdipapirer

I mange tilfeller er det en tryggere investering å sette pengene i fond, enn i direkte aksjekjøp. Dette gjelder spesielt såkalte indeksfond, der forvaltningskostnadene til meglerhusene er langt lavere enn i aksjefond. Mange aksjefond kritiseres for at utbyttet til investorene er for lavt i forhold til resultatene. Med mange transaksjoner, og høye forvaltningsgebyrer, spises overskuddet opp, og meglerhuset er de som tjener best på investorenes risikotaging.

Hovedindeksen på Oslo Børs har steget kraftig de siste årene. Hadde du lånt penger noen år tilbake og investert i et indeksfond som følger OSEBX, ville du tjent gode penger. Det gjelder nesten uansett hvilken bank du hadde tatt opp forbrukslån hos. Oppgangen de siste årene har likevel vært skyhøy, og noe vi neppe ser igjen med det første.

Meny