Hva er en kredittsjekk?

 1. Hjem
 2. chevron_right
 3. Lån
 4. chevron_right
 5. Hva er en kredittsjekk?
sjekk av kreditt

Kredittsjekk er en prosess hvor banken undersøker privatøkonomien til privatpersoner eller bedrifter som søker om lån. Dette er bankene pålagte å gjøre i henhold til Finansavtaleloven. Derfor eksisterer det faktisk ikke såkalte lån uten kredittsjekk. Nettsider som gir inntrykk av at det motsatte er rett og slett misvisende.

Her går vi igjennom hva en kredittsjekk eller kredittvurdering innebærer. Vi viser deg samtidig hvilke faktorer du bør være oppmerksom på. Du kan nemlig ta enkelte grep som gjør at du blir mer kredittverdig. Det vil øke lånemulighetene dine, og du vil kunne få bedre rentebetingelser.

Les lenger ned i artikkelen om hvordan du finner ut hvilke opplysninger som er registrert på ditt navn

Forutsetninger for å sjekke kredittverdighet

Banker og andre som yter kredittbaserte produkter må ha en saklig grunn for å kunne foreta en kredittsjekk. I banken sitt tilfelle er regnes det som saklig grunn når du søker om et lån. Siden du verifiserer hvem du er ved hjelp av BankID er det ingen fare for at andre søker på dine vegne for å snoke i økonomien din.

Datatilsynet regulerer hvilke opplysninger som kan gis til den som utfører kredittsjekken. Norsk lov krever også at du mottar et gjenpartsbrev med de opplysningene som långiver henter inn. Brevet inneholder informasjon om hvem som foretok kontrollen, hvilke opplysninger som er oppgitt, samt kilden opplysningene kommer fra.

Hvilke opplysninger får banken ved en kredittsjekk?

Betalingsevnene din har mye å si for lånemulighetene. En sterk økonomi betyr at du har mer enn nok inntekter til å betale både levekostnadene og låneutgiftene.

Det meste av informasjonen baserer seg på offentlige kilder. Det inkluderer for eksempel skatteligningen din, hvor følgende punkter er av interesse:

 • Inntekten din.
 • Hva du betaler i skatt.
 • Hvilken skatteklasse du tilhører.
 • Hvor mye penger du har disponibelt hver måned etter skatt.
 • Eventuell formue (for eksempel om du eier din egen bolig, fritidseiendom, bil eller annen type kjøretøy).
 • Usikrede lån og kreditter som er registrert i Gjeldsregisteret.
 • Tinglyst pant i Eiendomsregisteret og Løsøreregisteret.
 • Hvorvidt du sitter med eierskap i firma eller har andre næringsinteresser.

Viktig om næringsinteresser

Siden næringsinteresser i form av eierskap, styremedlemskap og lignende også undersøkes i en kredittsjekk, bør du være litt varsom dersom du er medeier eller har styreverv. Hvis selskapet har lav kredittscore, inkassosaker eller betalingsanmerkninger kan dette få innvirkning på din egen kredittverdighet.

Les denne artikkelen hvis du har en betalingsanmerkning du vil bli kvitt!

Betalingsanmerkninger og inkassosaker

Bankene avslår nesten alltid søknaden hvis du har betalingsanmerkning. Unntaket er noen få spesialbanker, men da må du stille med sikkerhet.

Søker du om lån vil banken være spesielt interessert i om du har aktive inkassosaker eller er registrert med betalingsanmerkninger. Betalingsanmerkninger er normalt ensbetydende med at lån og kreditter ikke innvilges.

Du kan også få avslag på en søknad om lån eller kreditt hvis du har inkassosaker gående. Dette vil blant annet komme an på retningslinjene hos banken eller kredittselskapet, på alvorsgraden av saken, og hva formålet er.

Låner du for eksempel til refinansiering av gjeld, inkludert den gjelden som forårsaket inkassosaken, så vil du kunne få ja på lånesøknaden. Skal du derimot låne til rent forbruk må du regne med å få nei hos de fleste banker. De fleste vil også gi avslag hvis du søker om lån til både refinansiering og forbruk.

Hvem kan foreta en kredittsjekk?

Økonomien din blir som regel sjekket når du skal ha en helt vanlig kredittbasert tjeneste. For eksempel kan det hende du ikke får mobilabonnement hvis du er upålitelig med andre betalinger.

Det er for det meste banker og finansieringsselskap, selskap som selger abonnementsordninger, eller selskap som selger produkter på avbetaling som har behov for å foreta en kredittsjekk. Dette gjør de som regel via kredittopplysningsbyråer. Disse byråene har konsesjon fra Datatilsynet til å foreta sjekk av enten privatpersoner eller virksomheter.

I tillegg vil offentlige myndigheter kunne gjøre det samme dersom du for eksempel søker om gjeldsordning, eller i sammenheng med forskning og innsamling av statistikk. Arbeidsgivere kan i noen tilfeller også kredittsjekke deg hvis stillingen du har eller søker på innbefatter et betydelig økonomisk ansvar, eller hvis du søker om lån fra bedriften.

Privatpersoner har ikke tilgang til å innhente kredittopplysninger. Du trenger med andre ord ikke bekymre deg for at en nysgjerrigper skal snoke i økonomien din.

Sjekk din egen kredittverdighet

Du kan enkelt sjekke din egen kredittverdighet på hjemmesidene til et kredittopplysningsbyrå. Du har rett til innsyn i opplysningene som er registrert på ditt navn uten å måtte betale for dette. Hvis du også vil ha oppgitt den såkalte kredittscoren din (utarbeides av kredittopplysningsbyråene) må du vanligvis betale omtrent 50 kroner.

Experian

Du kan kredittsjekke deg selv gratis hos Experian.

Experian er et av Norges kredittopplysningsbyrå som har konsesjon til å drive denne typen virksomhet. Du kan logge inn på selskapets sider via Minexperian.no.

Hos Experian finner du informasjon om:

 • Dine gjenpartsbrev.
 • Hvilke inkasso og betalingsanmerkninger de har registrert på navnet ditt.
 • Informasjon om kredittsperre (administrer din egen sperre ved behov).

Bisnode (Soliditet.no)

Log inn og se hvilke opplysninger som er registrert på ditt navn.

Bisnode er en annen aktør med konsesjon til å lagre kredittopplysninger på norske privatpersoner. Du kan besøke portalen via domenet soliditet.no.

Her kan du også bestille en egen kredittrapport som forteller deg mer om hvilken gjeld bankene har registrert på deg.

Besøk også Gjeldsregisteret

Oversikt over alle lån og kreditter uten sikkerhet.

Gjeldsregisteret har oversikt over alle lån og kreditter som ikke er sikret med pant, for eksempel forbrukslån, gjeld til kredittkort, og kjøp på avbetaling. Hvis du ikke har full kontroll på hva du har av usikret gjeld kan du enkelt finne dette ut i Gjeldsregisteret.

Merk: Du må ha elektronisk ID for å logge deg inn hos kredittopplysningsbyråene (kun BankID) eller Gjeldsregisteret (BankID, Buypass eller Commfides).

En kredittsjekk skjer automatisk

Før ble kredittvurderinger og innhenting av opplysninger foretatt manuelt av en saksbehandler, men prosessen er i dag blitt digitalisert og automatisert. Bankenes datamaskiner kan derfor innhente alle nødvendige opplysninger når som helst på døgnet. De fleste banker bruker også selvlærende programvare til å vurder om de skal yte et lån eller ikke , samt bestemme hvilke betingelser de vil tilby.

Hvis du søker om store lånesummer er det vanlig at også en ansatt i banken foretar en mer grundig vurdering

For deg som kunde betyr dette at alle søknader blir behandlet betydelig raskere. Takket være det automatiserte systemet er det nå mulig å få svar på søknaden innen noen få minutters tid.

Merk: Raskt svar på søknaden om lån er ikke det samme som at pengene utbetales like raskt.

Fått bedre økonomi?

Jo bedre økonomien din er desto hyggeligere blir bankenes rentetilbud. Sørg for å informere banken om alle relevante forhold som kan virke positivt når de skal behandle søknaden din.

Har du nylig fått en lønnsøkning, betalt ned gjeld, fått hobbyinntekter, utleieinntekter eller lignende? Da kan det godt hende at dette ikke er registrert hos kredittopplysningsbyråene ennå.

Høyere inntekt eller lavere gjeld vil kunne føre til bedre rentebetingelser. Det kan også være tungen på vektskålen når banken vurderer om de skal innvilge søknaden din om et nytt lån.

Derfor bør du alltid sørge for å ha dokumentasjonen klar og legge det ved i søknaden. Eventuelt kan du sende det til banken separat, samtidig som du opplyser om endringene i din personlige økonomi.

Når du søker om lån vil banken alltid be deg om kopi av siste skattemelding, samt kopi av siste lønnsslipp.

Du kan reservere deg mot kredittsjekk

Du kan be om frivillig sperre hos kredittopplysningsbyrå som Bisnode og Experian, slik at det ikke lenger er mulig å hente ut kredittopplysninger på navnet ditt. Sperren kan du også opprette på egenhånd ved å logge deg inn slik beskrevet lenger opp i artikkelen. En kredittsperre er gratis for deg som forbruker.

En slik sperre er spesielt aktuelt og viktig dersom du har blitt utsatt for ID-tyveri. Så snart sperren er på plass vil ingen kunne ta opp lån eller annen kreditt i navnet ditt.

Husk at det samme vil gjelde deg selv. Skal du søke om lån, kjøpe noe på avbetaling, opprette abonnementer eller andre kredittbaserte tjenester må du først sørge for at kredittsperren oppheves.

Meny