Kriterier for å få innvilget et forbrukslån

låne penger uten sikkehet kriterier

Kriterier for å få innvilget et forbrukslån varierer i henhold til hvilken bank du søker hos. Kriteriene kan deles opp i to kategorier: basiskrav og særkrav.

I denne artikkelen gjør vi et dypdykk i bankenes regler for forbrukslån, og hva som skal til for at en søknad innvilges. Her ser du en kort oppsummering av innholdet:

  1. Litt om automatiseringen av søknader om lån.
  2. Hvilke basiskrav du må oppfylle for å søke om lån.
  3. Hvilke særkrav som stilles av bankene.
  4. Litt om hvordan bankene kalkulerer en kredittscore.

Behandles søknaden av et menneske eller en robot?

Banker og finansinstitusjoner som tilbyr lån uten sikkerhet opererer med spesifikke retningslinjer når de skal vurdere en lånesøknad.

Noen av disse kravene er ufravikelige, som igjen betyr at søknader kan automatisk avslås.

Stadig flere banker benytter i tillegg automatiserte systemer når de undersøker lånesøkers kredittverdighet.

I mange tilfeller kan en søknad avslås av en robot, uten en gang å havne på bordet til en “ekte” saksbehandler.

Smålån har ofte mindre strenge krav. Her finner du 3 mindre lån med lav rente.

Bilde av sjekkliste

Kriterier for å få innvilget et forbrukslån inkluderer en rekke basiskrav. Det inkluderer 1) fast inntekt, 2) aldersgrenser og 3) mangel på betalingsanmerkninger & inkassosaker.

Basiskravene du må oppfylle

Basiskravene baserer seg på bankenes kredittvurderinger og hva som legges til grunn.

Alderen til søkeren er avgjørende for alle banker. Majoriteten av norske banker har en nedre grense på 23 år, enda det finnes banker som tilbyr lån til de som er ned mot 18 år.

Et annet basiskrav er hvorvidt du har fast inntekt. Har du en inntekt som gjør at du kan betjene lånet over tid? Her vil bankene se på inntekten din 2 år tilbake i tid, gjennom skattemeldingen.

Blant kriterier for å søke om forbrukslån er inntekten din muligens det viktigste punktet.

Inkassokrav og betalingsanmerkninger fører i tillegg til automatisk avslag på en søknad om forbrukslån. Derfor må du slette disse før du søker.

Statsborgerskap er et annet basiskrav hos majoriteten av bankene. Her finnes det unntak, da noen banker kun krever at du har skattet til landet i et visst antall år.

gjeldsbelastning figurer

Har du mye gjeld som stammer fra lån uten sikkerhet? Det vil slå negativt ut på søknaden din sammenlignet med f.eks et studielån.

Hvilke særkrav stiller bankene?

Særkrav er de kravene som stilles av enkelte banker (eller en mindre gruppe långivere). Her har vi listet opp noe av det du kan forvente.

Minimumsinntekt er et krav som stilles av noen banker. Som oftest krever de en bruttoinntekt på mellom 200 000 og 300 000 kroner.

Unntaket er Scoopr, hvor du kun behøver en årsinntekt på 100 000 kroner for å søke om lån.

Gjeldsgraden din utgjør også en viktig brikke i bankenes vurderingsgrunnlag.

Bankene setter individuelle grenser for hvilken gjeldsgrad de kan tolerere.

Bankene er også opptatt av hvilken type gjeld du sitter med. Visse typer gjeld slår negativt ut på søknaden, sammenlignet med f.eks studiegjeld via Lånekassen.

Et eksempel er gjeld som stammer fra forhåndsfinansiering av produkter.

Kredittscoren din bestemmer

Alle banker og finansinstitusjoner vil foreta en kredittvurdering av deg. Den bestemmer i prinsippet om du får innvilget søknaden eller ikke.

Informasjonen hentes inn automatisk fra diverse offentlige registre og kredittbyråene.

Kredittscoren beregnes ut fra en poengskala mellom 0-100. Den gir uttrykk for hvilken sjanse du har for å misligholde lånet.

Derfor kan det egentlig sammenlignes med en slags risikoanalyse, hvor målet å kartlegge hvilke lån som har lavest sjanse for mislighold.

Ifølge Nettavisen.no, lån den gjennomsnittlige kredittscoren i Norge på 57,41 poeng (2014). Omlag 108.000 personer over 18 år hadde samme år en poengscore under 10.

Bilde av ung mann.

Blant bankenes kriterier for å søke om forbrukslån, er alderen din et viktig punkt. Majoriteten av bankene har i dag 23 år som nedre grense, enda det finnes unntak.

Andre kriterier for å søke om forbrukslån

Hvilket lånebeløp planlegger du å søke om? Hvilken nedbetalingstid ønsker du?

Enda du er kvalifisert til å motta et forbrukslån er det fortsatt mulig at banken vil avslå søknaden din.

Det skjer hvis du ønsker et høyere beløp eller lenger nedbetalingstid enn det banken er komfortabel med å innvilge.

Noen banker vil i slike tilfeller tilby et redusert lånebeløp eller nedbetalingstid, i tråd med hva de mener er forsvarlig utlånspraksis.

Kausjonist kan bidra til at søknaden godkjennes

I noen tilfeller kan bruken av kausjonist være en løsning. Det omtales ofte som medsøker, enda det egentlig ikke stemmer.

Kausjonister stiller seg personlig ansvarlig for at gjelden nedbetales i tråd med låneavtalen.

Skulle hovedlåntaker misligholde lånet vil banken kunne kreve pengene fra kausjonisten.

For bankene medfører dette mindre risiko, fordi 2 personer står ansvarlig for tilbakebetaling av gjelden. Likevel er det en løsning som du bør være ytterst forsiktig med å benytte deg av.

Forbrukslån til selvstendig næringsdrivende

Eier du eget firma og ønsker ta opp forbrukslån? Da anbefaler vi deg å lese denne guiden først.

Kun et mindre antall banker tilbyr lån uten sikkerhet til selvstendig næringsdrivende. Problemet med å låne ut penger til bedriftseiere, er at de ikke er medlem av folketrygden.

Det gjør at bankene pådrar seg en del mer risiko, sammenlignet med når de låner ut penger til lønnsmottakere.

Kriterier for å søke om forbrukslån vil nesten alltid være strengere for selvstendig næringsdrivende.

Et krav fra bankenes side er f.eks at næringsdrivende har vært registrert i foretaksregisteret (Brønnøysundregisteret) i minst 3 år.

Meny