Unngå 5 vanlige forbrukslånfeller

lånefeller

Her viser vi deg 5 vanlige forbrukslånfeller du må unngå. Følger du disse tipsene kan det spare deg for mye penger i form av reduserte gebyrer og et lavere rentenivå.

Artikkelen tar for seg følgende:

  • Viktigheten av å sammenligne tilbud.
  • Hvilke kostnader som ofte blir oversett.
  • Viktigheten av å ikke velge maks lånebeløp og nedbetalingstid.
  • Hvorfor du bør være forsiktig med smålån.
  • Risikoen for å få betalingsanmerkninger og inkassosaker.

1. Glemte å sammenligne forskjellige lånetilbud

Glemte du å sammenligne lån? Det er muligens den viktigste fellen du bør unngå. Prisforskjellen mellom bankene er stor og det kan fort være snakk om flere titalls prosent.

Du kan med andre ord ende opp med å betale langt mer enn du burde. I den forbindelse er det også to regler du burde kjenne til.

Det er gratis å søke om forbrukslån. Bankene har ikke lov til å kreve betaling for dette, iht. Finansavtaleloven.

Et tilbud er samtidig helt uforpliktende. Det er opp til deg hvorvidt du ønsker å godkjenne et tilbud om forbrukslån.

Poenget er at du ikke taper noe på å søke hos flere banker samtidig. På den måten kan du hanke inn flere ulike tilbud og sannsynligvis sikre deg et lavere effektivt rentenivå.

Bilde av hånd som teller mynter på bord.

Send inn søknaden om forbrukslån til flere banker samtidig, og motta konkurrerende tilbud. Det kan spare deg for mye penger i form av en lavere rente.

Vurder å bruke en finansagent

Skal du søke om forbrukslån hos flere banker samtidig? Da anbefaler vi deg å benytte en finansagent.

Dette er selskaper som spesialiserer seg på videreformidlingen av søknader om lån uten sikkerhet.

Ett av disse selskapene er Axo Finans (les mer om selskapet her). De har 15 partnerbanker, som alle tilbyr forbrukslån med ulike vilkår og priser.

Fordelen er at du kun sender inn én søknad, som Scoopr deretter formidler til alle sine partnere. Det sparer deg for mye tid og ressurser.

Å sende inn individuelle søknader om forbrukslån kan til sammenligning være svært tidkrevende ettersom du må fylle ut en lang rekke poster.

2. Undervurderte forbrukslånets kostnader

Kostnadene med et forbrukslån inkluderer både gebyrer og renter. Du kan forvente å måtte betale følgende:

  • Termingebyr (for vedlikehold av lånet).
  • Gebyr for etablering av lånet.
  • Nominelle renter.
  • Fakturagebyr (avhenger av hvilken bank du velger).

Mange undervurderer enten disse kostnadene eller fokuserer utelukkende på det nominelle rentenivået før gjeldsbrevet signeres.

Forhold deg alltid til lånets effektive rente.

Denne rentesatsen er et uttrykk for lånets totale kostnad, hvor både nominell rente og gebyrer inkluderes.

Den effektive renten vil i tillegg endre seg i henhold til forbrukslånets nedbetalingstid. Det blir dermed enklere å danne seg et bilde av lånets virkelige kostnad.

3. Ikke velg maks lånebeløp og nedbetalingstid

Lånebeløpet har stor innvirkning på lånets sluttkostnad. Enda banken tilbyr deg et høyt beløp er det viktig å vise måtehold. Ikke takk ja til det første og beste tilbudet, men velg en mer konservativ tilnærming.

Sett opp et budsjett på forhånd, hvor du regner ut både terminbeløpet og kostnadene forbundet med forskjellige rentenivå.

Her finner du en oppskrift på hvordan du setter opp et budsjett, og hvilke posteringer du bør legge inn.

Nedbetalingstiden bør i tillegg være så kort som mulig. Jo lenger nedbetalingstid du velger, jo mer vil du betale i rentekostnader på lånet.

Lang nedbetalingstid kan føre til at du betaler langt mer enn du egentlig burde. Her gjelder det samtidig å passe seg.

Skulle du få betalingsproblemer i fremtiden vil mange banker kreve stive gebyrer for å endre på lånevilkårene. Legg derfor inn en ekstra margin i nedbetalingstiden.

Bilde av person

Store lån med lang nedbetalingstid gjør at du ender opp med å betale langt mer i renter.

4. For mange smålån

Smålån kjennetegnes med å ha lave lånebeløp og høy effektiv rente. Blant de dyreste lånene finner vi mikrolån og sms-lån, med renter som ofte overstiger 100%.

Mange går i forbrukslånfellen ved at de tar opp flere smålån samtidig. Med høy rente kan det føre til en “snøball effekt”, hvor rentene stiger raskere enn forventet.

Husk at bankene ofte krever termingebyr omkring 40-50 kroner for hvert lån. Har du f.eks 6-7 mindre lån utestående vil denne posten utgjøre nærmere 3 500 kroner i året alene.

5. Endt opp med betalingsanmerkninger og inkasso

Betalingsanmerkninger og inkasso har flere alvorlige konsekvenser for den som misligholder et forbrukslån.

Skyhøye inkassosalær og gebyr til namsmannen gjør at kostnadene skyter i taket. Avhengig av hvor mye penger du skylder, vil disse postene fort kunne koste et sted mellom 5 000 og 10 000 kroner.

Å glemme et avdrag er ingen katastrofe, men det blir verre når du ikke betaler purringene. Har du mottatt inkasso gjelder det å ta affære så fort som overhodet mulig.

I henhold til lovverket kan banken registrere en betalingsanmerkning på lånet 30 dager etter beløpet er misligholdt.

Betaler du ned alt du skylder skal kravet slettes umiddelbart.

Meny