Lån uten etableringsgebyr

Lån uten etableringsgebyr kan være noe vanskelig å oppdrive i dagens marked. Kun et lite antall banker tilbyr gebyrfrie forbrukslån, hvor det følger med flere begrensninger.

Å kreve inn etableringsgebyr er blitt vanlig praksis blant bankene. Gjennomsnittlig størrelse på gebyret virker til å ligge et sted mellom 900 og 1 100 kroner, enda det finnes unntak.

Hva er et etableringsgebyr?

Etableringsgebyret er ment å dekke bankens kostnader for opprettelse av gjeldsbrevet og låneavtalen. Den som låner penger må selv betale for gebyret.

Du vil ofte høre ofte om etableringsgebyr i forbindelse med utstedelsen av nye forbrukslån. Her er det vanlig praksis blant forbruksbankene å kreve inn beløpet før lånet utbetales.

Da trekkes gebyret fra lånesummen slik at du får mindre penger utbetalt.

kalkulering av etableringsgebyr

Vanlig praksis blant bankene er å trekke etableringsgebyret fra lånebeløpet. Du mottar dermed et lavere beløp.

Eksempel: Du låner 50 000 kroner med et etableringsgebyr på 1 000 kroner. Majoriteten av bankene vil da betale ut 49 000 kroner. Alternativet er å betale ut hele lånebeløpet og heller kreve inn 51 000 kroner når lånet forfaller (pluss renter og øvrige omkostninger).

Èn bank tilbyr lån uten etableringsgebyr

Santander bank logo.

Santander tilbyr små lån uten etableringsgebyr og termingebyr. Ingen andre banker kan for øyeblikket skilte med samme tilbud.

Noen banker utmerker seg med tilbud om forbrukslån uten etableringsgebyr. Vår favoritt blant disse er Santander Consumer Bank.

Banken tilbyr små lån mellom 10 000 og 70 000 kroner, uten gebyr til etablering. Som eneste bank krever de heller ikke termingebyr på disse lånene.

Det betyr at tilbudet til Santander er helt gebyrfritt og at du derfor kun forholder deg til lånets effektive rente.

Disse lånene har et effektivt rentenivå som begynner på 11,90 prosent.

Mann som undersøker små vilkår i avtale.

Sjekk bankenes vilkår nøye på forhånd for å se hvilke gebyrer de krever.

Fokuser på den effektive renten når du tar opp lån

Hvorvidt banken tilbyr lån uten etableringsgebyr er ikke det viktigste. Beslutningen bør basere seg på lånets effektive rente.

Gjør deg kjent med forskjellen mellom nominelle og effektive renter, der sistnevnte er satsen du må forholde deg til. Nominelle renter representerer den isolerte rentekostnaden.

Effektive renter inkluderer både etableringsgebyr, terminavgift og nedbetalingstid.

Poenget er at høye etableringsgebyr ikke nødvendigvis gjør et låneprodukt mer kostbart enn andre alternativer. En bank kan kreve et 1 000 kroner høyere etableringsgebyr og fortsatt ha et billigere låneprodukt basert på den effektive rentesatsen.

Ta utgangspunkt i den effektive renten når du skal beregne kostnaden for et lån.

Hvorfor krever banken et etableringsgebyr?

En vanlig misforståelse relatert til lån uten sikkerhet (f.eks. forbrukslån), er det at lånedokumentet må tinglyses. Ettersom lånet ikke inkluderer pantsettelse av fast eiendom som sikkerhet vil ikke tinglysning være et krav. Et unntak er tilfeller der gjeld skal overføres som følge av refinansiering.  Spørsmålet blir derfor om etableringsgebyret representerer de reelle kostnadene ved utstedelse av lån uten sikkerhet? Svaret er det kun bankene som sitter med.

Den elektroniske utviklingen har gått raskt de siste årene og en stadig større del av søkeprosessen behandles automatisk. Fra tidspunktet du søker om et lån, til du signerer dokumentet på nett blir det stadig mindre menneskelig involvering. Så hvorfor krever banken da et etableringsgebyr?

Etableringsgebyrene som kreves av norske banker varierer, men det er ofte snakk om beløp som overstiger 1 000 kroner. Mye tyder på at gebyret også benyttes som en melkeku av et knippe långivere. Prosessen er tilnærmet helautomatisert og det er derfor vanskelig å se hvilken “merkostnad” bankene egentlig sitter med.

Meny