Forbrukslån fra Lånemegleren

Vi samarbeider ikke lenger med Lånemegleren.

Se her for andre banker.

Nøkkelinfo:

Effektiv rente:Fra 7,40%
Lånebeløp:5 000 – 500 000 kroner
Nedbetalingstid:1-5 år   (forbrukslån)
1-15 år (refinansiering)
Inntektskrav:200 000 kroner
Krav alder:20

Kontakt:

Telefon: 22 72 60 50

Adresse: Østensjøveien 36, 0667 Oslo

Åpningstider:

Mandag – Fredag 08.30 – 20.00 

Lørdag 10.00 – 16.00 

Nettsted: https://www.lånemegleren.no

Lånemegleren er som navnet tilsier en formidler av forbrukslån fra forskjellige banker selskapet samarbeider med.

En formidler innhenter lånetilbud på vegne av søkeren og gjør det dermed lettere å få et sammenligningsgrunnlag før rett lån velges. Kort fortalt vil den som søker om lån kunne få like mange tilbud som det antallet banker formidleren samarbeider med. Og det basert på kun én søknad. Antallet vil likevel avhenge noe av alder og inntekt på søkeren, samt lånesummen det søkes om (les mer om krav til søkeren lenger ned i omtalen).

Selskapet tilbyr god service gjennom deres eget kundesenter. Der er det åpent alle dager i uka, selv på søndager. Som kunde kan du få hjelp frem til 21.00 alle dager unntatt lørdag, da kundesenteret stenger klokka 17.00.

Lånemuligheter hos Lånemegleren

Per i dag samarbeider Lånemegleren med 16 finansieringsselskap, inkludert blant annet nykommerne Optin Bank, Express Bank, BraBank og MyBank. De 16 bankene har alle ulike betingelser, lånestørrelser og tilleggsprodukter å by på.

De aller fleste tilbyr klassiske forbrukslån uten sikkerhet, mens et knippe banker også tilbyr såkalte fleksible lån uten sikkerhet. Fleksible lån er kreditter der du betaler renter kun på den andelen av lånerammen som du faktisk bruker. Lånemegleren formidler i tillegg boliglån og lån til for eksempel bil eller båt med pantesikring i eiendom.

Det er også andre variasjoner mellom bankene som skiller låneproduktene deres fra hverandre. For eksempel er lånerammen forskjellig.

Noen banker har 5 000 kroner som minstelån, andre 25 000 kroner. Den maksimale lånesummen hos de fleste er 500 000 kroner, mens noen få har lavere lånegrense. I tillegg er det variasjoner mellom bankene på om de aksepterer medlåntaker, tilbyr betalingsutsettelse, eller om de har tilbud på låneforsikring.

Rentebetingelser og andre kostnader med lånet

Lånemegleren tilbyr lån med en effektiv rente som varierer mellom 7,40 og 24,40%. Rentene på et forbrukslån fastsettes individuelt for hver søker. Hvorvidt rentetilbudet blir lavt eller høyt avhenger av søkerens økonomi og betalingshistorikk der sikre betalere får de beste betingelsene.

Vanligvis vil de laveste rentene også være forbeholdt de som låner større beløp. Låner du kun noen få tusenlapper, kan du ikke forvente de laveste rentene.

I tillegg må du som låntaker betale et etableringsgebyr på 950 kroner, samt månedlige terminomkostninger (normalt et sted mellom 30 og 70 kroner). Gebyrene er medregnet når du får oppgitt den effektive renten.

Fordeler

Når det gjelder fordeler er det fire ting som utpeker seg med Lånemegleren. For det første er antallet banker de innhenter tilbud fra meget anstendig. I porteføljen er det også banker vi ikke alltid ser hos andre låneformidlere, blant annet de nykommerne som er nevnt ovenfor.

Bankene Lånemegleren samarbeider med er konkurransedyktige, noe de potensielt lave rentene på 7,40% vitner om. Det teller også positivt at selskapet har et godt innarbeidet kundesenter som tilbyr god service overfor lånesøkerne.

Ulemper

Det ser ut til at du må betale etableringsgebyret på 950 kroner, uansett hvor lånet kommer fra, og uansett hvilken lånestørrelse. Skulle banken du velger for eksempel være Santander, og lånesummen under 70 000 kroner, vil det si at du fordyrer lånet ditt ved å gå igjennom denne megleren (det er gebyrfritt å låne under 70 000 kroner hos Santander). Etableringsgebyret burde være akkurat det samme som banken selv krever.

Vi tar imidlertid et forbehold på dette punktet. Det er mulig formidleren følger bankenes gebyrer, men det mangler det informasjon om på Lånemeglerens nettside.

Fordeler

– Innhenter hele 16 tilbud på forbrukslån eller fleksibelt lån
– Bredt spekter av banker og tilbud
– Alle lånestørrelser
– Mulig å få renter helt ned i 5,99%
– Muligheter for medlåntaker
– God kundeservice

Ulemper

– Etableringsgebyr på alle lånestørrelser

Krav til søker

  • Lånemegleren oppgir ingen minimumskrav på nettsiden, noe som egentlig er like greit. Fordi låneformidlere samarbeider med flere banker vil det likevel være ulikheter når det gjelder kravene.
  • Variasjonen når det gjelder krav til alder er mellom 18 og 25 år. Er du over 25 vil du med andre ord kvalifisere til å få låne hos samtlige 16 banker. Er du 18 år kvalifiserer du hos kun noen av dem. Det samme prinsippet gjelder inntekt. Du må ha fast inntekt uansett hvilken bank lånet kommer fra. De strengeste bankene krever at bruttoinntekten må være minst 250 000 kroner per år.
  • Søkeren må også være enten norsk statsborger, eller skattepliktig og bosatt i Norge (minimum de 3 siste årene).
  • Søkere med aktive inkassosaker eller betalingsanmerkninger får ikke innvilget lån, med mindre lånet er sikret med pant i fast eiendom eller tilsvarende. Dette unntaket gjelder imidlertid kun hos et fåtall av bankene.

Annet

Du kan bruke alle banker i Lånemeglerens portefølje dersom du trenger å refinansiere annen gjeld. Den prosessen er enkel, og du får hjelp fra saksbehandlerne hos både banken og låneformidleren.

Lånemegleren formidler ellers forbrukslån med sikkerhet (pant i eiendom) for de som har betalingsanmerkninger. Trenger du å refinansiere dyr gjeld, og kan stille med sikkerhet, blir rentene som regel langt lavere enn på usikrede lån.