Sammenlign tilbud på refinansiering

Velg lånebeløp: 123
Velg nedbetalingstid: 123
Filtrer for:
Månedsbeløp
Eff.Rente
Utbetaling
Alder

Høye månedlige utgifter til betjening av gjeld sliter ikke bare på pengeboka, men også på humøret og livskvaliteten. Veien til en bedre hverdag går ofte via en refinansiering. Dette er når du tar opp nytt lån for å kvitte deg med det gamle. Målet er at det nye lånet gir deg bedre rentebetingelser, og dermed lavere totalkostnader.

I denne artikkelen kan du lese om når du bør vurdere å refinansiere gjelden, hvilke krav som stilles, hvor du finner lånet du trenger, og hva som skal til for å få et så billig lån til refinansiering som mulig.

Visste du at det er enklere å få låne til refinansiering enn til forbruk? Bankene kan fravike fra myndighetenes krav så lenge refinansieringen gjør at du får lavere kostnader.

Høye månedlige utgifter til nedbetaling av gjeld går hånd-i-hånd med bekymringer. Mange synes dessverre at det er vanskelig å ta tak når regningene hoper seg opp. Den raskeste veien til å få kontroll er å refinansiere gjelden.

Tenk på refinansiering slik du gjør med strømregningen

Ville du skiftet strømleverandør dersom du sparte 5 kroner per måned? Neppe, men hva om du sparte 5 000 kroner? Det er åpenbart enklere å svare ”ja” på det siste spørsmålet. Forskjellene på rentekostnadene og eventuelle gebyrer er det som bestemmer om en refinansiering er verdt innsatsen. Her betyr også størrelsen på gjelda du vil kvitte deg med en god del.

Å refinansiere små beløp er ikke nødvendigvis noe som får spesielt stor innvirkning, mens det for store beløp kan bli snakk om titusener av kroner i løpet av året.

Regn ut besparelsen ved refinansiering

Kostnadene dine i dag sammenlignet med betingelsene du får på refinansieringslånet er det avgjørende. Lønnsomheten er noe hver enkelt må regne over. Du finner verktøy og kalkulatorer for dette hos noen av bankene, og på nettportaler som tar for seg privatøkonomiske spørsmål.

Du kan også bruke penn og papir:

 • Skaff oversikt over all forbruksgjeld du har.
 • Sett opp en liste med kostnadene på hvert lån og kreditt.
 • Hent inn tilbud på lån til refinansiering.
 • Sammenlign forskjellene i effektive renter.
 • Husk å ta med et eventuelt etableringsgebyr på refinansieringslånet.
 • Ta også med det du sparer på å redusere antall termingebyr.
spar-på-rentene

Har du oversikt over hva lånene og kredittene dine koster deg? Hvis du har høy gjeld til mange kreditorer er det stor sannsynlighet for at du kan redusere kostnadene med flere tusen kroner i måneden.

Refinansiering av kredittkort står for 40%

Bankenes egne undersøkelser viser at omtrent 40% av alle refinansieringer med usikret forbrukslån, går til å betale tilbake gjeld fra kredittkort. De årlige rentene på et normalt kredittkort ligger som regel mellom 20% og 30%.

Med slike nivåer på rentene kan besparelsene bli betydelige, selv om du bruker et lån uten sikkerhet. Noe avhengig av lånesummen, er det sjelden at et forbrukslån har like eller høyere renter enn kredittkortene.

Refinansiering av gjeld fra avbetaling

Omtrent alt vi kjøper på avbetaling blir mye dyrere enn de fleste usikrede lån. Forskjellen i effektiv rente er ofte over 20%.

Det er ikke bare gjeld fra kredittkort som er dyrt. Rentebetingelsene på avbetaling for diverse varer, spesielt elektronikk og hvitevarer, ligger også på et høyt nivå, og oftest langt over betingelsene på forbrukslån.

Det er ikke uvanlig at en vaskemaskin eller kjøleskap på avbetaling har effektive renter på rundt 35%.

Slike avbetalingsordninger er gjerne noe som inngås når det haster med å skaffe seg varene. En vaskemaskin som går i stykker kan erstattes på dagen, selv om man ikke har pengene klare. Imidlertid blir denne vaskemaskinen betydelig dyrere enn om den ble betalt kontant, selv om pengene kom fra et usikret lån.

Gjennomsnittsrentene på et forbrukslån på cirka 100 000 kroner er gjerne rundt 12% – 14%, og dermed billigere enn nesten all annen forbruksgjeld.

Refinansiering av små forbrukslån

Vi refinansierer også forbrukslån i høy grad. Dette gjelder spesielt de såkalte mikrolånene, der lånesummen er på inntil 20 000 kroner. Årsrentene på disse lånene er vanligvis betydelig høyere enn på kredittkort og avbetalingsavtaler, mest fordi lånene skal tilbakebetales i løpet av kun noen få måneder.

Et enkelt mikrolån forårsaker normalt ikke noe hodebry, men folk som har flere slike lån har en tendens til å få gjeldsproblemer. Særlig når flere små lån kommer på toppen av annen dyr gjeld.

Forskjellene på effektive renter på forskjellige lån uten sikkerhet er store. De billigste lånene har renter ned mot 5%, mens småsummer kan ha renter på flere hundre prosent.

Refinansiering av store forbrukslån

Det er ofte smart å refinansiere selv et enkeltstående forbrukslån med høy lånesum. De rentene du fikk da lånet ble opprettet, er ikke nødvendigvis konkurransedyktige i dag. Her bør du tenke på samme vis som med et boliglån.

Får du tilbud om lavere renter i en annen bank, og etableringsgebyret ikke spiser opp rentebesparelsen, er det sannsynligvis på tide å bytte bank. Jo lengre nedbetalingstid på lånet som gjenstår, desto mer sparer du.

Hva koster et usikret lån til refinansiering?

Noen banker vil alltid være billigere enn andre, også når du låner til refinansiering. La de konkurrere om å få deg som kunde.

Rentebetingelsene på et usikret forbrukslån som brukes til refinansiering avhenger først og fremst av låntakerens kredittscore og betalingsevne.

Bankene vurderer hver enkelt søknad individuelt. Personer med solid økonomi får som regel de beste rentetilbudene.

I tillegg vil både lånesummen og nedbetalingstiden innvirke på rentebetingelsene. Jo mer du låner desto lavere renter kan du forvente.

Her er et grovt estimat på rentebetingelsene som gis på refinansieringslån:

Små lån på inntil 100 000 kroner:

 • Billige effektive renter – rundt 10%.
 • Gjennomsnittlige effektive renter – rundt 17%.
 • Dyre effektive renter – rundt 22%.

Store lån mellom 100 000 og 500 000 kroner:

 • Billige effektive renter – rundt 7%.
 • Gjennomsnittlige effektive renter – rundt 13%.
 • Dyre effektive renter – rundt 20%.

Husk at låneeksempelet som bankene viser på sine nettsider er kun et gjennomsnitt av betingelsene de gir kundene sine. Din rente kan bli både høyere og lavere.

Hvem tilbyr lån uten sikkerhet?

Dersom summen du trenger er på over 100 000 kroner, finner du cirka 15 nisjebanker som kan hjelpe deg med et usikret lån til refinansiering. I tillegg er det omtrent 15 banker til som tilbyr lånesummer på inntil 100 000 kroner.

De fleste sparebanker tilbyr også usikrede lån, men med ulike krav og betingelser. Noen av de har faste renter uansett hvem søkeren er. Rentene er ofte høye, og vanligvis vil en nisjebank som spesialiserer seg på usikrede forbrukslån kunne tilby bedre rentebetingelser.

Lånesummene er også som regel lavere hos sparebankene, samt at i noen tilfeller krever sparebankene at du er kunde hos de fra før.

Finne det billigste lånet uten sikkerhet

Rentene du tilbys ser du først når du får svar fra banken. Derfor er det ekstra viktig å skaffe flere tilbud. Rentene som oppgis på bankens nettside er bare veiledende.

Det er én gylden regel når du skal finne det billigste lånet uten sikkerhet: Skaff deg så mange tilbud som mulig.

Rentebetingelsene vil alltid variere en del, alt ettersom hvilken bank det er snakk om. Jo større lånesum, og jo lengre nedbetalingstid, desto større blir utslaget av renteforskjellene.

Slik går du frem for å finne det billigste lånet:

 • Skaff deg oversikt over aktuelle banker med lånestørrelsen du trenger.
 • Søk om lån til refinansiering hos samtlige.
 • Husk å søke om like lånesummer, med like lang nedbetalingstid.
 • Sammenlign totalkostnader, og velg det billigste alternativet.
 • Vurder å bruke en medlåntaker.
 • Vurder å bruke en låneagent.

En medlåntaker kan gjøre lånet rimeligere, og en låneagent hjelper deg med å fremskaffe mange tilbud. Det tar vi for oss i de to neste avsnittene.

Øk sjansene med medlåntaker

medlåntaker-refinansiering

Det er større sjanse for at lånet innvilges dersom du har en medlåntaker. Denne personen bør være ektefellen eller samboeren din.

En såkalt medlåntaker er en person du låner sammen med. Fordelen med dette er at banken da anser det som sikrere å låne ut pengene. Dette gjør det enklere å få innvilget lånet, og ofte blir rentebetingelsene bedre enn om du søker alene.

En medlåntaker har likt ansvar for tilbakebetalingen av lånet, og ansvaret kan sammenlignes med det å være kausjonist. Derfor er det viktig å ha en klar avtale mellom begge partene.

Den du tar opp lånet sammen med bør fortrinnsvis være ektefellen eller samboeren din, siden dere uansett har felles økonomi. Da er risikoen for krangel om penger og ansvar lavere enn når to venner låner sammen. Vær oppmerksom på at flere banker faktisk krever at medlåntakeren er ektefelle.

Refinansiering via en låneagent

Låneagentene skaffer ikke bare mange tilbud, men kan også bistå med råd underveis dersom du trenger det. Etter at lånet er inngått er det imidlertid banken du må forholde deg til.

Låneagenter er selskap som formidler lån på vegne av flere banker. Antallet tilbud de kan skaffe deg avhenger av hvor mange banker som inngår i samarbeidet. I tillegg vil lånesum og bankenes ulike krav spille en rolle.

De beste låneagentene kan potensielt fremskaffe et sted mellom 15 og 20 tilbud. De vil også bistå med råd underveis dersom du trenger det. Dette er hjelp og tjenester som agenten ikke kan ta seg betalt for av deg som søker om lån. Agentene mottar i stedet provisjon fra bankene de representerer.

Du vil motta svarene fra bankene like raskt som om du søkte direkte, og som regel alltid innen 24 timer.

Vilkår og betingelser for å søke om å refinansiere

Den maksimale summen du kan låne uten å stille med sikkerhet er 500 000 kroner hos majoriteten av bankene. De foretar en totalvurdering når du søker, der alder, inntekt, øvrig gjeld og betalingshistorikk vil bestemme om du får lånet innvilget, og til hvilke betingelser.

Aldersgrensen for lån til refinansiering

Aldersgrensen for lån til refinansiering (som det er for forbrukslån), ligger vanligvis mellom 18 og 25 år. Noen banker oppgir også en øvre aldersgrense, for eksempel 70 eller 75 år. Det kan også være at nedbetalingstiden du får til rådighet vil bestemmes av alderen din dersom du er over 70 år.

Krav til inntekt

Jo mer du tjener i forhold til gjelden din, desto mer kan du låne til refinansiering. Bankene kan også se bort fra kravet til gjeldsgrad så lenge refinansieringen gir deg sterkere økonomi.

Bankenes krav til inntekt varierer også. Denne faktoren kan i tillegg påvirke lånesummen, og da i forhold til hva du har i gjeld fra før. Noen banker skilter med et minimumskrav til inntekt på 110 000 kroner, mens andre krever at du tjener cirka det dobbelte per år.

Det kan godt hende du får låne til å refinansiere med selv om du har lav inntekt, men igjen blir det hele gjenstand for en totalvurdering.

Husk å oppgi eventuell inntekt som ikke er skattepliktig, og som banken dermed ikke nødvendigvis er klar over. Det typiske her er inntekt fra utleie av bolig, bidrag, hobbyvirksomhet, eller stipender som ikke fremgår i ligningen.

Statsborgerskap

Det kreves vanligvis at du enten er norsk statsborger, eller ha vært bosatt i Norge i minst tre år når du søker om lån til refinansiering. Har du ikke norsk statsborgerskap må du også ha hatt skattepliktig inntekt i et visst antall år.

Betalingshistorikk

Personer som har betalingsanmerkning vil som regel få avslag på søknaden om lån uten sikkerhet. Alternativet er da å enten betale tilbake den underliggende gjelden, slik at betalingsanmerkningen blir slettet. Deretter kan du søke på nytt på lik linje med alle andre.

Inkassosaker kan også føre til avslag, men det gjøres ofte unntak når lånet skal brukes til å refinansiere den underliggende gjelden.

Sjansene dine for at lånet innvilges er bedre dersom du kun låner for å refinansiere. Å låne samtidig til forbruk er mulig, men det kan gi et negativt signal til banken dersom du har svak betalingsevne.

Oppsummering

Du vil ofte spare penger på å refinansiere kredittkort, smålån og ting du har kjøpt på avbetaling. Samler du flere kreditter og lån reduserer du både rentene og antall gebyr. Du kan også spare penger på å refinansiere kun et enkelt lån, så lenge rentebetingelsene blir lavere, og et eventuelt etableringsgebyr ikke spiser opp fortjenesten.

Banker som lar deg låne sammen med en medlåntaker har ofte bedre rentetilbud, i tillegg til at det er større sjanse for å få lånet innvilget. Du bør alltid innhente mange tilbud for å få et godt sammenligningsgrunnlag. En erfaren lånemegler kan være til stor hjelp med dette.

En refinansiering er ofte den enkleste og mest effektive måten å få kontroll på gjelden. Samtidig opplever de fleste at det blir både mer oversiktlig og motiverende å betale ned på gjelden.

Meny