Sammenlign tilbud på refinansiering

Målet med refinansiering er enkelt. Du tar opp et nytt lån med lavere effektiv rente for å betale ned ett eller flere dyre lån. Besparelsene kan være store, og da særlig hvis du sitter med mange dyre smålån fra kredittkort, forbrukslån og lignende.

Velg lånebeløp: 123
5 000 kr 500 000 kr
Velg nedbetalingstid: 123
1 år 15 år
Lånebeløp: / Nedbetalingstid: är
MånedsbeløpEff.RenteUtbetaling
Flere alternativer

Høye månedlige utgifter som skyldes nedbetaling av gjeld, sliter ikke bare på pengeboka, men også på humøret og livskvaliteten. Veien til en bedre hverdag går ofte via en refinansiering. Dette er når du tar opp nytt lån for å kvitte deg med det gamle. Målet er at det nye lånet gir deg bedre rentebetingelser, og dermed lavere totalkostnader.

Høye månedlige utgifter til nedbetaling av gjeld tærer ikke bare på lommeboka, men også humøret.

Tenk på samme vis som med strømregningen

Ville du skiftet strømleverandør dersom du sparte 5 kroner per måned? Hva om du sparte 5 000 kroner? Det er åpenbart enklere å svare ”ja” på det siste spørsmålet. Forskjellene på rentekostnadene og eventuelle gebyrer er det som bestemmer om refinansiering er verdt innsatsen. Her betyr også størrelsen på gjelda en god del.

Å refinansiere små beløp er ikke nødvendigvis noe som får spesielt stor innvirkning, mens det for store beløp kan bli snakk om titusener av kroner i løpet av året.

Regn ut besparelsen ved refinansiering

Hva slags lån du får til refinansiering er også avgjørende. Rentebetingelsene på et sikret lån (der banken har pant i fast eiendom), er som regel betydelig lavere enn i et usikret lån. Lønnsomheten er noe hver enkelt må regne over. Du finner verktøy og kalkulatorer for dette hos noen av bankene, og på nettportaler som tar for seg privatøkonomiske spørsmål.

Du kan også bruke penn og papir:

 • Skaff oversikt over all gjeld du vil refinansiere.
 • Regn ut kostnadene på hvert lån og kreditt du har.
 • Hent inn tilbud på lån til refinansiering.
 • Sammenlign totalkostnadene.
 • Husk å ta med et eventuelt etableringsgebyr på refinansieringslånet.
spar-på-rentene

Har du oversikt over hva lånene og kredittene dine koster deg? Regn ut hva du kan spare på å refinansiere gjelden.

Vanligst å refinansiere boliglånet

Alle former for gjeld kan refinansieres, men de fleste tilfeller er i forbindelse med et boliglån. Vi kan kalle det en refinansiering når du fremforhandler bedre betingelser på et boliglån hos banken du lånte fra, eller flytter lånet til en annen bank.

Selv om flyttekostnadene ofte er høye, og renteforskjellene på boliglån fra bank til bank er lave, kan denne typen refinansiering gi store utslag. Dette fordi lånesummen til bolig er høy, og nedbetalingstiden er som regel svært lang.

Refinansiering av kredittkort står for 40%

Bankenes egne undersøkelser viser at omtrent 40% av alle refinansieringer med usikret forbrukslån, går til å betale tilbake gjeld fra kredittkort. De årlige rentene på et normalt kredittkort ligger som regel mellom 20% og 30%.

Med slike nivåer på rentene kan besparelsene bli betydelige, selv om du bruker et lån uten sikkerhet. Noe avhengig av lånesummen, er det sjelden at et forbrukslån har like eller høyere renter enn kredittkortene.

Hele 40% av alle refinansieringer med usikret forbrukslån, går til å betale tilbake gjeld fra kredittkort.

Refinansiering av gjeld fra avbetaling

Det er ikke bare gjeld fra kredittkort som er dyrt. Rentebetingelsene på avbetaling for diverse varer, spesielt elektronikk og hvitevarer, ligger også på et høyt nivå, og oftest langt over betingelsene på forbrukslån. Det er ikke uvanlig at en vaskemaskin på avbetaling har effektive renter på rundt 35%.

Slike avbetalingsordninger er gjerne noe man inngår når det haster med å skaffe seg varene. En vaskemaskin som går i stykker kan jo erstattes på dagen, selv om man ikke har pengene klare. Imidlertid blir denne vaskemaskinen betydelig dyrere enn om den ble betalt kontant.

Refinansiering av små forbrukslån

Vi refinansierer også forbrukslån i høy grad. Dette gjelder spesielt de såkalte mikrolånene, der lånesummen er på inntil 20 000 kroner. Årsrentene på disse lånene er ofte betydelig høyere enn på kredittkort, mest fordi lånene skal tilbakebetales i løpet av kun noen få måneder.

Et enkelt mikrolån forårsaker normalt ikke noe hodebry, men folk som har flere slike lån har en tendens til å få gjeldsproblemer. Særlig når flere små lån kommer på toppen av annen dyr gjeld, for eksempel fra kredittkort.

Refinansiering av smålån, kjøp på avbetaling og kredittkort vil senke dine månedlige kostnader, samtidig som det gir deg full kontroll over økonomien

Refinansiering av store forbrukslån

Det er ofte smart å refinansiere selv et enkeltstående forbrukslån med høy lånesum. De rentene du fikk da lånet ble opprettet, er ikke nødvendigvis konkurransedyktige i dag. Her bør du tenke på samme vis som med et boliglån.

Får du tilbud om lavere renter i en annen bank, og etableringsgebyret ikke spiser opp rentebesparelsen, er det sannsynligvis på tide å bytte bank. Jo lengre nedbetalingstid på lånet som gjenstår, desto mer sparer du.

Hva koster et usikret lån til refinansiering?

Rentebetingelsene på et usikret forbrukslån som brukes til refinansiering varierer fra bank til bank. Den største faktoren er likevel hva slags kredittscore du har, og hvor god betalingsevnen din er. Bankene gir nemlig individuelt tilpassede renter, der personer med solid økonomi får de beste rentetilbudene.

I tillegg vil både lånesummen og nedbetalingstiden innvirke på rentebetingelsene.

Små lån over kort tid, har høyere renter enn store lån over lang tid.

Her er et grovt estimat på rentebetingelsene du kan forvente:

Små lån på inntil 100 000 kroner:

 • Billige renter – rundt 10%
 • Gjennomsnittlige renter – rundt 17%
 • Dyre renter – rundt 22%

Store lån mellom 100 000 og 500 000 kroner:

 • Billige renter – rundt 7%
 • Gjennomsnittlige renter – rundt 13%
 • Dyre renter – rundt 20%

Hvem tilbyr lån uten sikkerhet?

En nisjebank vil kunne tilby bedre rentebetingelser på lån ut sikkerhet.

Dersom lånesummen du trenger er på over 100 000 kroner, finner du omtrent 10 nisjebanker som kan hjelpe deg med et usikret lån til refinansiering. Dersom lånesummen er under dette, kan du plusse på omtrent 15 banker til.

I tillegg tilbyr de fleste sparebanker usikrede lån, men med ulike krav og betingelser.

Noen av sparebankene har faste renter, uansett hvem søkeren er. Rentene er ofte høye, og vanligvis vil en nisjebank som spesialiserer seg på usikrede forbrukslån, kunne tilby bedre rentebetingelser. Lånesummene er også som regel lavere hos sparebankene, samt at i noen tilfeller krever sparebankene at du er kunde hos de fra før.

Finne det billigste lånet uten sikkerhet

Det er én gylden hovedregel når du skal finne det billigste lånet uten sikkerhet: Innhent så mange tilbud som mulig.

Rentebetingelsene vil alltid variere en del, alt ettersom hvilken bank det er snakk om. Jo større lånesum, og jo lengre nedbetalingstid, desto større blir utslaget av renteforskjellene.

Slik går du frem for å finne det billigste lånet:

 • Skaff deg oversikt over aktuelle banker med lånestørrelsen du trenger.
 • Søk om lån til refinansiering hos samtlige.
 • Husk å søke om like lånesummer, med like lang nedbetalingstid.
 • Sammenlign totalkostnader, og velg det billigste alternativet.
 • Vurder å bruke en medlåntaker.
 • Vurder å bruke en låneagent.

En medlåntaker kan gjøre lånet rimeligere, og en låneagent hjelper deg med å fremskaffe mange tilbud. Det tar vi for oss i de to neste avsnittene.

medlåntaker-refinansiering

Det er større sjanse for at lånet innvilges dersom du har en medlåntaker. Denne personen bør være ektefellen eller samboeren din.

Refinansiering med medlåntaker

En såkalt medlåntaker er en person du låner sammen med. Fordelen med dette er at banken da anser det som sikrere å låne ut pengene. Dette gjør det enklere å få innvilget lånet, og ofte blir rentebetingelsene bedre enn om du søker alene.

En medlåntaker har likt ansvar for tilbakebetalingen av lånet.

Derfor bør du fortrinnsvis låne sammen med en ektefelle (eller samboer), siden dere sannsynligvis har felles økonomi uansett. Faktisk krever mange banker at medlåntakeren er ektefelle.

Refinansiering via en låneagent

Låneagentene vil bistå med råd underveis dersom du trenger det.

Låneagenter er selskap som formidler lån på vegne av flere banker. Antallet tilbud de kan skaffe deg avhenger av hvor mange banker som inngår i samarbeidet. I tillegg vil lånesum og bankenes ulike krav spille en rolle.

De beste låneagentene kan potensielt fremskaffe et sted mellom 15 og 20 tilbud, uten at dette går ut over tidsbruken. De vil også bistå med råd underveis dersom du trenger det. Dette er hjelp og tjenester som agenten ikke kan ta seg betalt for av deg som søker om lån. Agentene mottar i stedet provisjon fra bankene de representerer.

Tre av landets fremste låneagenter:

 • Sambla – Denne låneagenten samarbeider for tiden med 15 av de største nisjebankene. Sambla formidler lån uten sikkerhet til refinansiering på inntil 500 000 kroner, med renter som ofte er konkurransedyktige. Hos Sambla får du rådgivning og hjelp til søknadsprosessen fra selskapet kundesenter.
 • Axo Finans – En av de beste og mest erfarne låneagentene i Norge. Herfra kan du motta inntil 19 tilbud om lån til refinansiering, med lånestørrelser på maksimalt 500 000 kroner. Selskapet har et godt innarbeidet kundesenter, med mange rådgivere og saksbehandlere.
 • Lendo – Eies av Schibsted-gruppen, og er en av landets eldste formidlere av usikrede lån. For tiden innhenter dette selskapet maksimalt 16 tilbud om refinansieringslån, med låneramme på inntil 500 000 kroner. Som de andre proffe aktørene har også Lendo et meget godt kundesenter med serviceorienterte rådgivere.

Husk at du ikke bør bruke flere låneagenter på samme tid. Dette fordi agentene kan representere noen av de samme bankene. Søker du via flere agenter, vil dermed enkelte banker motta to like søknader, noe som vil skape uklarheter.

Hvor kan jeg refinansiere forbrukslån?

Bilde av nye 100 og 200 lapper.

Refinansiering hjelper deg spare penger i form av et lavere effektivt rentenivå.

Mer eller mindre samtlige banker som tilbyr forbrukslån tilbyr også refinansiering. Unntakene er vanligvis de bankene som utelukkende tilbyr smålån på dagen.

Noen banker som tilbyr refinansieringslån med gode vilkår er Easybank og Axo Finans.

For å lette arbeidet med å finne billigere forbrukslån til refinansiering, er det mange som benytter seg av lånemeglere.

Dette er selskaper som henter inn tilbud om lån på dine vegne, fra mange forskjellige banker.

Dette foregår uten at det medfører noen som helst ekstra kostnad. Aconto er et godt eksempel på en erfaren og dyktig lånemegler.

Aconto er muligens den norske lånemegleren som har flest samarbeidspartnere, da den formidler søknader til hele 15 banker.

Skaff bedre renter

Rentebetingelsene på refinansiering av forbrukslån avhenger av den kredittvurderingen som bankene foretar når du søker.

Personer med høy kredittscore (meget kredittverdig) vil få tilbud om en lavere rente enn de med lav score.

Samtidig er det slik at rentene varierer mye mellom bankene. Et ordinært forbrukslån vil ha en effektiv rente på alt fra 8 til 50 prosent, avhengig av hvilken långiver det er snakk om.

Refinansiering er ment å hjelpe deg når du betaler en urimelig høy rente på gjelden din. Lån til refinansiering leveres også uten krav til sikkerhet, på lik linje med et vanlig forbrukslån.

Undersøk betingelsene

person søker refinansiering online

Å søke om refinansiering koster ingenting. Du er heller ikke forpliktet til å akseptere et tilbud.

Undersøk tilbudet om refinansiering med jevne mellomrom. Enda sentralbanken setter ned styringsrenten er det ikke alle banker som umiddelbart velger å følge etter.

Det kan oppstå “gap” mellom bankene når noen långivere setter ned renten raskere enn andre. Derfor lønner det seg å sjekke disse satsene minst 2 ganger i året.

Å søke om refinansiering koster ingenting og et tilbud er helt uforpliktende. Søker du hos flere banker samtidig vil du kunne sammenligne flere tilbud og velge lånet med lavest effektiv rente.

På lik linje med ordinære lån kan du du også kreve fratrekk på skatten for kostnader relatert til refinansiering.

Det inkluderer blant annet innbetalte gjeldsrenter i løpet av inntektsåret, samt påløpte gebyrer. Den grunnleggende regelen er at du skal kunne trekke fra alle kostnader relatert til refinansieringen.

Av den grunn vil du også kunne trekke fra f.eks utgifter relatert til takstmann dersom du refinansierer med sikkerhet i egen bolig. For inntektsåret 2019 er fradraget satt til 22 prosent, men det har som tradisjon å variere fra år til år.

Tøff konkurranse mellom norske banker

En annen viktig årsak til at det alltid lønner seg å sammenligne betingelsene på forbrukslån og lån til refinansiering, er at det er stor konkurranse mellom bankene i dagens marked.

Låntakere som allerede klarer å betjene sin nåværende gjeld vil utgjøre en lavere risiko for mislighold etter at gjelden er refinansiert. Det er noe bankene er fullt klar over.

Det forbrukslånet du har i dag hos den ene banken refinansieres derfor gjerne av en ny bank, dersom de anser deg som en attraktiv kunde.

Når det haster

Bilde av kredittkort.

Eier du flere kredittkort med utestående gjeld? Vurder å søke om refinansiering til en lavere rente.

Mange havner i situasjoner der gjeld fra lån og kreditter ender i inkassosaker.

Derfra er som regel veien kort før man pådrar seg betalingsanmerkninger. Slike anmerkninger vil sperre låntaker ute fra nye lån inntil de er slettet.

Å refinansiere er en løsning som kan hjelpe deg få økonomien under kontroll, før det har gått for langt.

Det beste er selvsagt å unngå problemstillingen helt, gjennom å betale alle regninger og avdrag i tide.

Om en slik problemstilling oppstår, kan refinansiering være en god løsning. Selve søknadsprosessen og utbetalingen kan i de fleste tilfeller skje innen kort tid.

Vilkår og betingelser for å søke om å refinansiere

Aldersgrensen for lån til refinansiering

Aldersgrensen for lån til refinansiering (som det er for forbrukslån), ligger vanligvis mellom 18 og 25 år. Hos Easybank er aldersgrensen 23 år. Lånerammen her er på opptil 500 000 kroner, men det er ikke sikkert at alle får innvilget en slik høy sum uten at det stilles med sikkerhet. Bankene vil foreta en totalvurdering, der alder, inntekt, øvrig gjeld og betalingshistorikk kan tilsi at lånesummen som tilbys blir lavere.

Den samme aldersgrensen gjelder hos Santander Consumer Bank. Sistnevnte tilbyr refinansieringslån fra 10 000 til 350 000 kroner, med inntil 15 års nedbetalingstid for lån til refinansiering, og maksimum 5 år for vanlig lån til forbruk.

Krav til inntekt

Bankenes krav til inntekt varierer også, og denne faktoren kan i tillegg påvirke lånesummen, på samme vis som alderen. Noen banker skilter med et minimumskrav til inntekt på 110 000 kroner, mens andre krever at du tjener det dobbelte per år. Det kan godt hende du får låne til refinansiering, selv om du har lav inntekt, men igjen blir det hele gjenstand for en totalvurdering. Grovt sett kan man si at du får låne mer, jo høyere inntekten er.

Husk å oppgi eventuell inntekt som ikke er skattepliktig, og som banken dermed ikke nødvendigvis er klar over. Det typiske her er inntekt fra utleie av bolig, hobbyvirksomhet på under 50 000 i året, eller stipender som ikke fremgår i ligningen.

Husk å sammenligne renter og betingelser før du søker om et lån til refinansiering

Statsborgerskap

Du må være enten norsk, eller ha vært bosatt i Norge i minst tre år når du søker om lån til refinansiering. Har du ikke norsk statsborgerskap, må du også ha hatt skattepliktig inntekt i disse tre årene.

Oppsummering

Du vil ofte spare penger på å refinansiere kredittkort, smålån og objekter kjøpt på avbetaling. Samler du flere kreditter og lån, vil du spare på både rentene og antallet gebyrer. Du kan også spare penger på å refinansiere kun et enkelt lån, så lenge rentebetingelsene blir lavere, og eventuelle etableringsgebyr ikke spiser opp fortjenesten.

Banker som lar deg låne sammen med en medlåntaker har ofte bedre rentetilbud, i tillegg til at det er større sjanse for å få lånet innvilget. Du bør alltid innhente mange tilbud for å få et godt sammenligningsgrunnlag. En erfaren lånemegler kan være til stor hjelp med dette.

Mange nordmenn sitter i dag med dyre smålån som ofte stammer fra kredittkortgjeld eller forbrukslån. Flere har gjerne 3-4 kredittkort med høy rente og månedlige termingebyr.

Refinansierer du alle disse lånene under én gjeldspost kan det spare deg for mye penger. Med et refinansieringslån oppnår du 2 spesifikke fordeler.

For det første vil du spare penger gjennom å betale en lavere effektiv rente. Da vil en større andel av terminbeløpet kunne allokeres til avdrag.

For det andre blir det enklere å holde oversikt når du kun forholder deg til én långiver.

Meny