Sammenlign tilbud på refinansiering

Målet med å refinansiere er enkelt. Du tar opp et nytt lån med lavere effektiv rente for å betale ned ett eller flere dyre lån. Besparelsene kan være store, og da særlig hvis du sitter med mange dyre smålån fra kredittkort, forbrukslån og lignende.

Velg lånebeløp: 123
5 000 kr 500 000 kr
Velg nedbetalingstid: 123
1 år 15 år
Lånebeløp: / Nedbetalingstid: är
MånedsbeløpEff.RenteUtbetaling
Klikk for flere lånemeglere

Refinansiering av forbrukslån, kredittkortgjeld og smålån

Mange nordmenn sitter i dag med dyre smålån som ofte stammer fra kredittkortgjeld eller forbrukslån. Flere har gjerne 3-4 kredittkort med høy rente og månedlige termingebyr.

Refinansierer du alle disse lånene under én gjeldspost kan det spare deg for mye penger. Med et refinansieringslån oppnår du 2 spesifikke fordeler.

For det første vil du spare penger gjennom å betale en lavere effektiv rente. Da vil en større andel av terminbeløpet kunne allokeres til avdrag.

For det andre blir det enklere å holde oversikt når du kun forholder deg til én långiver.

Hvor kan jeg refinansiere forbrukslån?

Bilde av nye 100 og 200 lapper.

Refinansiering hjelper deg spare penger i form av et lavere effektivt rentenivå.

Mer eller mindre samtlige banker som tilbyr forbrukslån tilbyr også refinansiering. Unntakene er vanligvis de bankene som utelukkende tilbyr smålån på dagen.

Noen banker som tilbyr refinansieringslån med gode vilkår er Easybank og Axo Finans.

For å lette arbeidet med å finne billigere forbrukslån til refinansiering, er det mange som benytter seg av lånemeglere.

Dette er selskaper som henter inn tilbud om lån på dine vegne, fra mange forskjellige banker.

Dette foregår uten at det medfører noen som helst ekstra kostnad. Aconto er et godt eksempel på en erfaren og dyktig lånemegler.

Aconto er muligens den norske lånemegleren som har flest samarbeidspartnere, da den formidler søknader til hele 15 banker.

Skaff bedre renter

Rentebetingelsene på refinansiering av forbrukslån avhenger av den kredittvurderingen som bankene foretar når du søker.

Personer med høy kredittscore (meget kredittverdig) vil få tilbud om en lavere rente enn de med lav score.

Samtidig er det slik at rentene varierer mye mellom bankene. Et ordinært forbrukslån vil ha en effektiv rente på alt fra 8 til 50 prosent, avhengig av hvilken långiver det er snakk om.

Refinansiering er ment å hjelpe deg når du betaler en urimelig høy rente på gjelden din. Lån til refinansiering leveres også uten krav til sikkerhet, på lik linje med et vanlig forbrukslån.

Undersøk betingelsene

person søker refinansiering online

Å søke om refinansiering koster ingenting. Du er heller ikke forpliktet til å akseptere et tilbud.

Undersøk tilbudet om refinansiering med jevne mellomrom. Enda sentralbanken setter ned styringsrenten er det ikke alle banker som umiddelbart velger å følge etter.

Det kan oppstå “gap” mellom bankene når noen långivere setter ned renten raskere enn andre. Derfor lønner det seg å sjekke disse satsene minst 2 ganger i året.

Å søke om refinansiering koster ingenting og et tilbud er helt uforpliktende. Søker du hos flere banker samtidig vil du kunne sammenligne flere tilbud og velge lånet med lavest effektiv rente.

På lik linje med ordinære lån kan du du også kreve fratrekk på skatten for kostnader relatert til refinansiering.

Det inkluderer blant annet innbetalte gjeldsrenter i løpet av inntektsåret, samt påløpte gebyrer. Den grunnleggende regelen er at du skal kunne trekke fra alle kostnader relatert til refinansieringen.

Av den grunn vil du også kunne trekke fra f.eks utgifter relatert til takstmann dersom du refinansierer med sikkerhet i egen bolig. For inntektsåret 2019 er fradraget satt til 22 prosent, men det har som tradisjon å variere fra år til år.

Tøff konkurranse mellom norske banker

En annen viktig årsak til at det alltid lønner seg å sammenligne betingelsene på forbrukslån og lån til refinansiering, er at det er stor konkurranse mellom bankene i dagens marked.

Låntakere som allerede klarer å betjene sin nåværende gjeld vil utgjøre en lavere risiko for mislighold etter at gjelden er refinansiert. Det er noe bankene er fullt klar over.

Det forbrukslånet du har i dag hos den ene banken refinansieres derfor gjerne av en ny bank, dersom de anser deg som en attraktiv kunde.

Når det haster

Bilde av kredittkort.

Eier du flere kredittkort med utestående gjeld? Vurder å søke om refinansiering til en lavere rente.

Mange havner i situasjoner der gjeld fra lån og kreditter ender i inkassosaker.

Derfra er som regel veien kort før man pådrar seg betalingsanmerkninger. Slike anmerkninger vil sperre låntaker ute fra nye lån inntil de er slettet.

Å refinansiere er en løsning som kan hjelpe deg få økonomien under kontroll, før det har gått for langt.

Det beste er selvsagt å unngå problemstillingen helt, gjennom å betale alle regninger og avdrag i tide.

Om en slik problemstilling oppstår, kan refinansiering være en god løsning. Selve søknadsprosessen og utbetalingen kan i de fleste tilfeller skje innen kort tid.

Vilkår og betingelser for å søke om å refinansiere

Aldersgrensen for lån til refinansiering

Aldersgrensen for lån til refinansiering (som det er for forbrukslån), ligger vanligvis mellom 18 og 25 år. Hos Easybank er aldersgrensen 23 år. Lånerammen her er på opptil 500 000 kroner, men det er ikke sikkert at alle får innvilget en slik høy sum uten at det stilles med sikkerhet. Bankene vil foreta en totalvurdering, der alder, inntekt, øvrig gjeld og betalingshistorikk kan tilsi at lånesummen som tilbys blir lavere.

Den samme aldersgrensen gjelder hos Santander Consumer Bank. Sistnevnte tilbyr refinansieringslån fra 10 000 til 350 000 kroner, med inntil 15 års nedbetalingstid for lån til refinansiering, og maksimum 5 år for vanlig lån til forbruk.

Krav til inntekt

Bankenes krav til inntekt varierer også, og denne faktoren kan i tillegg påvirke lånesummen, på samme vis som alderen. Noen banker skilter med et minimumskrav til inntekt på 110 000 kroner, mens andre krever at du tjener det dobbelte per år. Det kan godt hende du får låne til refinansiering, selv om du har lav inntekt, men igjen blir det hele gjenstand for en totalvurdering. Grovt sett kan man si at du får låne mer, jo høyere inntekten er.

Husk å oppgi eventuell inntekt som ikke er skattepliktig, og som banken dermed ikke nødvendigvis er klar over. Det typiske her er inntekt fra utleie av bolig, hobbyvirksomhet på under 50 000 i året, eller stipender som ikke fremgår i ligningen.

Husk å sammenligne renter og betingelser før du søker om et lån til refinansiering

Statsborgerskap

Du må være enten norsk, eller ha vært bosatt i Norge i minst tre år når du søker om lån til refinansiering. Har du ikke norsk statsborgerskap, må du også ha hatt skattepliktig inntekt i disse tre årene.

Medlåner gjør det lettere og billigere

For å øke sjansene for å få låne til refinansiering, velger mange å være to om å søke. En medsøker gjør at banken anser det som sikrere at låntakernes forpliktelser blir overholdt. Dette igjen fører ofte til at også rentebetingelsene blir bedre. Aberet er at begge søkerne blir likeverdige låntakere, og begge holdes dermed juridisk ansvarlige for lånet. At en av disse eventuelt ikke vil eller kan overholde sin forpliktelse, er uvesentlig sett fra bankens side (den andre personen kan da bli sittende med ansvaret alene). Derfor bør man tenke seg nøye om før man tar opp lån sammen med en annen person. For stabile samboerpar eller ektefeller, er dette sjeldent et problem, mens for vennepar kan det i enkelte tilfeller føre til uenigheter.

Meny