Billigste forbrukslån kalkulator

En forbrukslån kalkulator slik som du ser nedenfor kan være et nyttig hjelpemiddel når du skal søke om billigste forbrukslån. En lånekalkulator for lån uten sikkerhet vil gi en pekepinn på hva dine månedlige lånekostnader vil bli avhengig av effektiv rente. Vær oppmerksom på at alle banker fastsetter rentene på individuell basis avhengig av din økonomiske situasjon.

Hvor mye ønsker du å låne?
Hvor lenge ønsker du å låne?
Rente:
Lånebeløp
Periode
Rente
Kredittscore
Renter å betale
Etb.gebyr
Månedlig nedbetaling
Totalt å betale

Hva viser en lånekalkulator for forbrukslån?

Slik fungerer en forbrukslån kalkulator:

  1. Oppgi ønsket lånesum og nedbetalingstid.
  2. Lånekalkulatoren vil nå vise hva kostnadene kan bli totalt samt hva månedelige effektive renter og avdrag.

”Kan” er det viktige ordet her. Du vet fortsatt ikke hva de reelle kostnadene blir før banken har foretatt kredittvurderingen.

kalkulator

 

En kalkulator for forbrukslån er bra til sammenligning

 

Selv om låneeksempelet ikke viser nøyaktig hva ditt lån vil koste, kan du få et inntrykk av om banken er konkurransedyktig når du sammenligner med andre bankers tilsvarende eksempel. Dette vil også gi seg utslag i hver sin banks kalkulator for forbrukslån.

Utover dette kan du bruke en forbrukslån kalkulator for å få et visst inntrykk av hva du må betale per måned for lånet du ønsker deg. Dette har også en verdi, spesielt i situasjoner der du setter opp budsjett, eller forsøker å regne over hvor stort lån du har råd til å betjene.

Slik bestemmes rentene på lånet

Etter at du har funnet et tilbud på lån i vår forbrukslån kalkulator, vil banken som mottar søknaden din foreta en kredittsjekk. Da henter de inn opplysninger om inntektene og gjelden din.

Banken får i tillegg opplysninger om du har pantsatt objekter som bolig, hytte, båt, eller bil i Brønnøysundregistrene, med mer. Banken henter også inn kredittscoren din fra kredittopplysningsbyråer som utarbeider disse.


Når banken kredittvurderer deg forsøker de å forutsi hva sjansene er for at du vil misligholde lånet. Jo sikrere betaler du er, desto større er sjansene for å få lån.

Betalingsevnen og kredittscoren din brukes til å fastsette hvilke effektive renter de er villige til å gi deg. Banken oppgir for eksempel at laveste nominelle rente er 5%, mens høyeste er 18%.

Har du høyere kredittscore og bedre betalingsevne enn naboen din, vil banken kanskje tilby deg en rente effektiv rente på 6%, mens naboen får tilbud om renter på 11%.

Rentetilbudene er således et uttrykk for om banken synes det er risikabelt å låne deg penger eller ei. Lav risiko betyr lavere effektive renter og et billigere lån.

Lavere renter på større lån uten sikkerhet

Summen du låner spiller også en avgjørende rolle for renten. Rentetilbudet er fortsatt avhengig av de nevnte faktorene, men generelt sett får du høyere renter desto mindre du låner.

Om vi fortsetter med samme eksempel, betyr dette at du kanskje får tilbud om nominelle renter på 10% dersom lånesummen er 50 000 kroner, og 8% dersom lånesummen er 100 000 kroner. Naboen din, som fortsatt har dårligere kredittscore, vil da få renter som er tilsvarende justert i forhold til lånesum, for eksempel 14% på det minste lånet.

Grunnen til dette er at bankene også beregner en viss prosentvis inntjening på lånene sine. Et lite forbrukslån på 20 000 kroner, vil gi marginale inntekter for banken dersom rentene hadde vært de samme som på et lån til 100 000 kroner.

Grunnlaget hentes fra låneeksempelet

Renteeksempelet viser ikke hva dine kostnader blir, men kun hva gjennsnittskunden betaler for en gitt lånesum. Dine renter og kostnader kan bli både lavere og høyere enn det du ser i eksempelet.

Tallene en lånekalkulator for forbrukslån viser er basert på det som kalles et renteeksempel eller låneeksempel. Dette er de opplysningene som vanligvis står med litt mindre skrift under kalkulatoren, og som bankene er lovpålagte å oppgi.

Låneeksempelet ser ofte slik ut:

65 000 kroner o/5 år, nom. rente 12%, eff, rente 14%, Kostnad 24 000 kr, Totalt 89 000 kroner.

Dette er da et tenkt lån på 65 000 kroner, betalt over fem år, og med de tilhørende rentetallene og totalkostnadene. Disse tallene viser gjennomsnittskostnadene for tilsvarende lånesum som banken har gitt til sine nåværende kunder.

Merk deg at noen banker bruker andre lånesummer enn 65 000 kroner. Noen av de oppgir også flere eksempler med ulike lånesummer.

Søk flere tilbud med vår forbrukslån kalkulator

Det er en god strategi å innhente mange tilbud når du skal søke lån uten sikkerhet og bruke en kalkulator for forbrukslån. Det vil alltid være banker som er mer konkurransedyktige enn andre, og selv små forskjeller i rentetilbudene kan bety store summer til slutt.

Derfor anbefales det at man alltid søker om lån fra mange banker, i stedet for å hoppe på det første tilbudet. Om du ikke ønsker å bruke en lånemegler til dette, og vil heller søke selv direkte til hver enkelt bank, bør du gå frem på følgende vis:

  • Søk om samme lånesum hos alle aktuelle banker som tilbyr forbrukslån.
  • Søk også om samme nedbetalingstid.

Prøv en kalkulator for forbrukslån hos flere aktører

Den enkleste måten å skaffe seg mange lånetilbud på er å søke gjennom en lånemegler. Søknaden din vil da videresendes til alle banker megleren samarbeider med. Hos landets fremste meglere vil dette si bortimot alle aktuelle nisjebanker som tilbyr forbrukslån uten sikkerhet.

Du må ikke betale for denne tjenesten, og alle tilbudene du mottar er like uforpliktende som om du søkte direkte til hver enkelt bank.

Axo Finans – Denne megleren innhenter tilbud fra hele 25 partnerbanker. Bankene inkluderer alle de største aktørene innen forbrukerfinansiering. Lånesummen du kan søke om er mellom 5 000 og 600 000 kroner.

Lendo – Gjennom Lendo kan du også motta inntil 20 lånetilbud, da dette er antallet banker selskapet samarbeider med for tiden (nylig økt fra 16 banker). Lånesummene er mellom 10 000 og 600 000 kroner.

Andre aktuelle faktorer

Andre faktorer som låneforsikring kan påvirke valg av forbrukslån for noen.

De fleste velger nok bank basert på hvem som kan tilby forbrukslån med laveste rente. I noen tilfeller kan det likevel være andre hensyn som spiller inn. For eksempel er det ikke alle banker som tilbyr låneforsikring.

Forsikringen dekker lånekostnadene en periode dersom du mister inntektene dine, for eksempel ved sykdom eller permittering.

En annen typisk faktor som kan spille inn er om banken aksepterer at to personer låner sammen, det vil si med en såkalt medlåner eller kausjonist. Ordningen er mest aktuell for ektefeller eller samboere, fordi begge parter blir ansvarlige for tilbakebetalingen av lånet.

Oppsummering av forbrukslån kalkulator

  • En lånekalkulator for forbrukslån vil ikke fortelle deg de nøyaktige kostnadene når du skal søke om forbrukslån. Grunnen er at alle banker beregner rentetilbudene de gir på individuell basis, mens kalkulatorene baserer seg på gjennomsnittstall.
  • Ditt lån kan bli både billigere og dyrere, alt ettersom hva kredittscoren og betalingsevnen din er.
  • De reelle lånekostnadene ser du når banken sender deg et lånetilbud. Fordi de kan være betydelige forskjeller mellom bankene, anbefales det at du henter inn mange tilbud, og at du dermed får et grundig sammenligningsgrunnlag.
  • Se også lånekalkulator for lån uten sikkerhet fra Storebrand og Nordea.

Vurderinger

Gjennomsnittlig vurdering: 4,3/5

Strong Testimonials form submission spinner.

Required

Hva er ditt fulle navn?
Lag en passende overskrift
Gi oss 1-5 stjerner
rating fields