Er det mulig med forbrukslån på dagen?

Forbrukslån med svar på dagen gjennom BankID

Avstanden er stor mellom dagens søknadsskjema og det du benyttet tidligere. I 2009 ble Sparebanken Vest første bank til å tilby elektronisk signering, og siden den gang har de fleste konkurrentene fulgt etter.

Bransjestandarden er BankID; en løsning som lar låntakeren signere gjeldspapirer hjemmefra, uten å besøke banken på egenhånd.

De fleste banker og låneagenter tilbyr i dag forbrukslån med svar på dagen. Vi gjør oppmerksom på at utbetalingen ofte skjer 1-2 dager etter at du søkte selv om du i teorien kan få utbetalt lån på dagen. Forutsetningen for dette er at du har BankID.

For å få forbrukslån med svar på dagen er du nødt til å ha en slik kodebrikke eller ha BankID på mobil. Dette får du ved å kontakte den banken du bruker til vanlig (der du har lønns- eller brukskonto).

Med BankID får både du og banken bedre sikkerhet enn før, i tillegg til at låneprosessen forenkles. Det er for eksempel lavere risiko for å bli utsatt for ID-tyveri når søknaden og låneavtalen skal signeres elektronisk.

Utbetaling av lån på dagen

forbrukslån på dagen
BankID gjør prosessen med å søke lån på dagen mer effektiv. Du må ha BankID både når du sender inn lånesøknaden, og når du skal signere låneavtalen.

Har du som mål å få pengene utbetalt samme dag, bør du søke så tidlig på dagen som mulig. Riktignok er mye av søknadsbehandlingen automatisert, men noen ganger skal lånet kontrolleres og godkjennes av en bankansatt før utbetalingen kan finne sted. Dette gjelder spesielt om lånet er av en høyere sum.

Utbetalingen må sammenfalle med de interne overføringstidspunktene mellom bankene. Betalingene mellom norske banker utføres kl. 05.35, 11.5, 13.05 og 15.35 på alle hverdager.

Det betyr at du ikke kan søke om lån på dagen og få pengene utbetalt i helgen.

Et annet tips er det å ha konto i samme bank der du søker om forbrukslån på dagen, sammen med debetkort. Da overføres pengene umiddelbart og du slipper å forholde seg til de tidspunktene som ble nevnt ovenfor.

Tips: Se også vår artikkel om å låne penger.

Grunner til å søke forbrukslån uten sikkerhet

For noen er forbrukslån på dagen eneste utvei om man får en uventet verkstedsregning.

Det er forskjellige grunner til at det kan være aktuelt å søke lån med svar på dagen. Har du ikke oppsparte midler som en “buffer” til uforutsette utgifter, står du gjerne uten penger til å takle de ekstra kostnadene til dette.

Dersom du ikke har mulighet til å låne av venner eller familie i en slik situasjon, kan et forbrukslån uten sikkerhet på dagen være eneste løsning. I mange tilfeller er det snakk om rent praktiske årsaker.

Her er noen av de vanligste grunnene til at folk tar opp lån uten sikkerhet på dagen;

 • Gode tilbud på konsumvarer – Et eksempel kan være at du plutselig kommer over et spesielt godt tilbud på elektronikk, møbler eller andre kostbare varer som du lenge har ønsket seg. Kanskje mangler du kun noen tusenlapper for å kunne realisere kjøpet. Dersom tilbudet varer i bare noen få dager, kan det være aktuelt å søke om lån på dagen.
 • Kjøp av bruktbil – Mange tar opp et usikret lån ved kjøp av bruktbil eller andre kjøretøy som motorsykkel og ATV. Ofte er det da snakk om en billig bil der det ikke er behov for kaskoforsikring (et sikret billån krever kaskoforsikring). Det er også relativt vanlig at biler og andre kjøretøy delfinansieres med lån uten sikkerhet.
 • Bilverkstedregning – Bryter bilen sammen og må på verksted, er kanskje lån av penger eneste mulighet for å få fikset bilen raskt. Enkelte bilverksteder lar sine kunder få lov til å utsette verkstedregningen i en kort periode, mens andre krever at du betaler samme dag som du henter bilen. Dersom du ikke kan vente med å reparere bilen eller rett og slett ikke har råd til utgiften, kan forbrukslån på dagen være en løsning.
Et ødelagt kjøleskap eller oppvaskmaskin er vanlige grunner til å ta opp lån uten sikkerhet
 • Ødelagte nødvendige hvitevarer eller varmtvannstank – Nødvendige hvitevarer eller varmtvannstanken i boligen kan plutselig gå i stykker. I slike tilfeller er det mange som benytter seg av et lån uten sikkerhet, dersom man ikke har råd til reparasjon eller å kjøpe nytt selv.
 • Høy tannlegeregning – Mange har nok opplevd å plutselig få en høy tannlegeregning. Kanskje blir man nødt til å sette krone på en tann eller foreta en rotfylling. I begge tilfellene er det kostbart å få fikset på dette, og en nødløsning er å ta opp et lån. Utsetter man helt nødvendig tannbehandlingen, vil kostnadene sannsynligvis bli høyere.
 • Andre aktuelle formål – Lån av penger på dagen benyttes også til andre formål. Kanskje må du plutselig reise og besøke et familiemedlem, men står uten midler. Kanskje har du lenge hatt et stort behov for ferie, og kommer over et spesielt godt tilbud?

Slik vurderes søknad om lån på dagen

familie som låner penger
Det er større sjanse for å få lån når gjeldsgraden er lav, og når du har en god betalingshistorikk.

For å få utbetalt et lån på dagen eller refinansiering på dagen er det noen faktorer som er med på å avgjøre behandlingstiden på søknaden. Det er viktig at du ikke sitter med betalingsanmerkninger eller løpende inkassosaker. Dette vil nesten uten unntak føre til at søknaden blir avvist.

Å sitte med utestående gjeld vil aldri sperre noen fra å inngå nye lån på dagen, men det gjelder likevel å ha en akseptabel gjeldsgrad. Såfremt privatøkonomien tåler ekstra belastning, er det fritt frem for å låne penger.

Her må bankene forholde seg til retningslinjer fra Finanstilsynet. Disse tilsier blant annet at din samlede gjeld ikke skal overstige fem ganger din årlige inntekt.

Ønsker du et lån på dagen eller refinansiering gjelder det å ha en lav gjeldsgrad, kombinert med en god kreditthistorie.

Ved innsendelse av søknad om forbrukslån på dagen vil søker automatisk kredittsjekkes. En viktig del av vurderingen, er tidligere betalingsmønstre og hvorvidt søkeren har for vane å opprettholde gjeldsforpliktelsene sine.

Den beste måten å skape en god kreditthistorie er ved å alltid betale avdrag på lån i tide, betale regninger fra kredittkort innen forfall, og unngå purringer og inkassosaker. Det vil også hjelpe å ha få kreditorer, fremfor mange.

Vær oppmerksom på at kredittkort også inngår når banken foretar en kredittsjekk på deg. Dette gjelder selv om du ikke har brukt kreditten på kortet.

Pass på om du eier kredittkort

Det er mange som ikke er klar over at å eie ett eller flere kredittkort kan redusere sjansene for å få lån på dagen.

Kredittrammen i kortene regnes som gjeld når banken vurderer gjeldsgraden din. Dette gjelder selv om du ikke har brukt hele kredittrammen.

Har du da for eksempel to kredittkort med kredittramme på til sammen 200 000 kroner, vil din maksimale låneevne kunne bli redusert med samme beløp.

I noen tilfeller vil dette kunne føre til avslag på lånesøknaden. Unntaket er dersom du eier kun ett kort, og kredittrammen i kortet er maksimalt 25 000 kroner.

Ha klar dokumentasjon når du søker lån på dagen

Ha klar dokumentasjon når du søker om lån med utbetaling på dagen

Du må som regel alltid dokumentere inntekt før lånet utbetales. Årsaken er at det kan ha skjedd endringer etter at forrige ligning ble foretatt (bankene innhenter siste års skatteopplysninger som en del av kredittsjekken).

Normalt må du sende inn enten siste måneds lønnsslipp, eller lønnsslipper for de tre siste månedene. Dette avhenger av hvilken bank du skal søke lån hos. I tillegg ber de fleste banker om kopi av siste års skattemelding.

Det vanlige er at banken sender deg en link til en side i nettbanken deres der du laster opp digitale kopier. Lønnslipper og skattemelding har du sannsynligvis mottatt digitalt allerede.

Sammenlign flere lånetilbud

Selv om det kanskje haster med å ta opp et forbrukslån på dagen, bør du ta deg tid til å sjekke markedet grundig før du tar en avgjørelse. Skaffer du deg flere lånetilbud, vil sjansene være større for at du også finner det beste alternativet.

Det er uansett ikke snakk om å bruke lange tiden. Innsending av hvert enkelt søknadsskjema tar neppe mer enn et par minutter. Du kan også gjøre jobben enklere for deg selv ved å bruke en av de beste låneagentene.

Da mottar du potensielt et sted mellom 10 og 20 tilbud, basert på kun den ene søknaden du sendte inn.

Forbrukslån med svar på dagen om du ikke har BankID

BankID er den vanligste autentiseringsmetoden for å bekrefte din identitet. Hvis du ikke har BankID, finnes det fortsatt løsninger, selv om prosessen kan variere fra låneaktør til låneaktør.

Slik søker du lån på dagen om du ikke har BankID:

#1. Fysisk besøk

Du kan møte opp hos banken eller låneaktøren og søke om lån personlig. Husk å medbringe gyldig legitimasjon. Da kan du fylle ut lånesøknaden på stedet. Fordeler ved et fysisk besøk, er at du også får personlig veiledning i søknadsprosessen.

#2. Telefon

Noen låneaktører, men ikke alle, aksepterer søknader om lån over telefon. Du kan kontakte kundeservice for å undersøke om banken tilbyr dette. Skal du søke over telefonen, må du sørge for å ha alle opplysninger tilgjengelig, som personnummer og opplysninger om inntekt og gjeld.

Noen aktører aksepterer søknaden per telefon. Sørg for å ha alle opplysninger tilgjengelig om du skal søke om lån på dagen.

#3. Post/e-post

Ett alternativ, om du ikke har BankID, er å sende kopi av legitimasjon via post eller e-post. Vær bevisst på at en slik behandling av søknaden kan ta lengre tid enn ved andre metoder.

#4. Medlåntaker

En løsning kan være å søke sammen med en medlåntaker. Vedkommende vil være ansvarlig for lånet på lik linje som deg.

Fordeler med lån uten sikkerhet

Det er en stor fordel at du slipper å stille med sikkerhet som bolig for å søke om lån på dagen uten sikkerhet.

#1. Bolig er ikke nødvendig for forbrukslån på dagen

Det at du ikke må stille med sikkerhet for lånet betyr at du ikke trenger eie din egen bolig eller lignende. Dette er også en fordel for de som faktisk eier bolig, men der boligen allerede har en maksimal belåningsgrad.

Fraværet av krav til sikkerhet gjør i tillegg at søknadsbehandlingen blir mye enklere. I mange tilfeller foretas vurderingen av søknader automatisk basert på opplysningene dine i søknaden, og offentlig tilgjengelige opplysninger.

Det har nå blitt slik at mange unge faktisk velger å finansiere egenkapitalen på boligkjøpet ved hjelp av et forbrukslån. Det er derimot en løsning som ikke anbefales.

Skal man ta opp et lån med pantesikkerhet i egen bolig eller annen eiendom, må det foretas verdivurderinger og taksering, med de utgifter og den tidsbruken dette medfører.

Pantesikrede objekter skal også tinglyses, noe som både koster og tar tid. Dette blir naturligvis ikke aktuelt for et lån uten sikkerhet.

#2. Påvirk rentene selv

Personer med dårlig betalingshistorikk får dyrere rentetilbud enn personer med god historikk.

De aller fleste banker som tilbyr lån uten sikkerhet, fastsetter rentene på individuelt grunnlag. Det betyr at banken vurderer dine betalingsevne og kredittverdighet med basis i din kredittscore.

Har du for eksempel dårlig betalingshistorikk, får du dyrere rentetilbud enn personer med god betalingshistorikk. Kort fortalt kan et forbrukslån uten sikkerhet bli både billig og dyrt, alt ettersom hvem det er som søker.

Husk i tillegg at du får et fradrag på skattemeldingen for de rentekostnadene som følger med et lån på dagen. Det gjør kostnadene noe enklere å bære i det lange løp.

Er du oppmerksom på hva som teller mest negativt på kredittscoren, ser du at flere av disse lar seg påvirke. Her er de viktigste faktorene:

 • Betalingsanmerkninger
 • Sen betaling av regninger
 • Overtrekk på bankkontoer
 • Ustabil inntekt, store svingninger i inntekten
 • Stadig skiftende adresse (mye flytting)
 • Roller i selskap med betalingsproblemer etc.
 • Din alder

Førstnevnte, betalingsanmerkninger er den mest ekskluderende. Har du en betalingsanmerkning, får du ofte avslag på lånesøknaden. Tidligere betlalingsanmerkninger vil indikere at du er en dårlig betaler, noe bankene legger merke til. Er du ung har du også kort eller ingen betalingshistorikk. Dette teller negativt på scoren din.

De andre faktorene lar seg forbedre, men noen av de krever innsats over lengre tid. Dersom du vil ha lavere renter på et lån uten sikkerhet på dagen, kan du begynne allerede i dag med å forbedre kredittscoren din;

 1. Unngå overtrekk,
 2. Betal regninger i tide
 3. Unngå adresseendringer i Folkeregisteret (studenter bør være registrerte på foreldrenes adresse),
 4. Unngå roller i selskap som går dårlig
 5. Prøv å holde inntektene stabile.
Du kan selv være med å påvirke renten på et lån uten sikkerhet. Husk også at du får fradrag for rentekostnadene som for tiden utgjør 22%.

#3. Du kan bruke pengene slik du selv vil

Du kan bruke pengene på det du selv ønsker, men du må oppgi formål i søknadsskjemaet.

Et forbrukslån på dagen er ikke knyttet opp mot noe spesifikt formål, slik boliglån eller billån er det. Du får for eksempel ikke tilsagn på et billån dersom du i søknaden forteller at du har tenkt å bruke pengene på ferie.

Billånet er normalt også sikret, som regel med pant i selve bilen. Derfor forsikrer også banken seg at du faktisk kjøper kjøretøyet. Forbrukslånene gis derfor uten krav til finansiell sikkerhet.

Du må likevel oppgi formål i søknadsskjemaet. Dette skyldes norsk lovverk som har til hensikt å forhindre at lån går til terrorfinansiering eller hvitvasking av penger.

Du trenger imidlertid ikke bekymre deg om du oppga for eksempel ”oppussing av kjøkken” i søknadsskjemaet, for så å bruke pengene til å kjøpe bil. Begge formålene er selvsagt innenfor lovverkets spesielle begrensninger.

#4. Velg mellom fleksible løsninger

Minilån har en lavere forventet nedbetalingstid (1-3 måneder) fremfor forbrukslån og andre lån uten sikkerhet (inntil 5 år)

Oversikter over lånemuligheter er nyttige å følge med på, ikke bare for å foreta prissammenligninger. Nettsider som våre viser også hvilke former for lån de enkelte bankene tilbyr. Alle er nemlig ikke like. Dette er de vanligste:

Minilån – små lånesummer, opp til omtrent 6 000 kroner. Rentene oppgis ”per år”, men lånet forventes å være tilbakebetalt mye raskere (ofte innen kun én måned). Renteprosentene per år er derfor høye. Prosentvis kostnad er også høy, men summene blir ikke alltid like skremmende.

Smålån på dagen – lånesummer opp til 50 000 kroner (noen ganger høyere). Effektiv rente kan bli høy da gebyrkostnadene vil dra opp. Let etter banker med både lave minimumsrenter og lavt eller intet etableringsgebyr.

Store forbrukslån uten sikkerhet – noen banker skilter med lån på dagen helt opp til 600 000 kroner. Renteprosenten blir ofte lavere, og noen tilbyr lån uten etableringsgebyr. Sammenlign totalkostnadene når lånet er innvilget. Standardbeløpet er derimot 500 000 kr hos tilnærmet alle banker.

Brukskreditter – kalles også fleksibelt lån, fleksilån, kontokreditt og lignende. Dette er lån som du disponerer uttaket av selv. Renter beregnes kun på det du tar ut. Lånet er tilgjengelig så lenge du ønsker det selv (noen banker avslutter kreditten om den er ubrukt etter et visst antall måneder).

Krav for å få forbrukslån på dagen

Kravene for å få forbrukslån kan variere avhengig av låneinstitusjon og lånebeløpet du søker om. Imidlertid er det noen generelle kriterier som ofte må oppfylles for å bli vurdert for et forbrukslån:

 1. Alder: Du må vanligvis være minst 18 år gammel for å søke om forbrukslån på dagen. Noen låneaktører har en høyere aldersgrense.
 2. Fast inntekt: Du må ha fast inntekt i form av jobb eller trygd.
 3. Kredittvurdering: Når du søker om lån uten sikkerhet, vil banken foreta en kredittvurdering. En god kredittscore vil øke sjansene for å få innvilget lån, mens en dårlig kredittscore kan føre til at du får avslag eller, i beste fall, høyre rentesats.
 4. God betalingshistorikk: Har du en dårlig betalingshistorikk og betalingsanmerkninger, vil du som regel ikke få innvilget lånesøknaden.
 5. Stabilt bosted: De fleste låneaktører krever at du har en stabil bosituasjon.
 6. Statsborgerskap: Her varierer kravene, men hos mange låneaktører må du ha norsk statsborgerskap eller ha bodd i Norge i to år.

Vurder lån på dagen med medlåntaker

#1. Bedre betingselser – En av de største fordelene med å ha en medlåntaker på forbrukslånet er muligheten for bedre betingelser. Medlåntakerens økonomiske situasjon og kredittvurdering blir også vurdert i lånesøknaden. Dette kan føre til en lavere rente, høyere lånebeløp eller en lengre nedbetalingsperiode.

#2. Økt sjanser for godkjenning – For de som har en begrenset kredittverdighet eller tidligere økonomiske utfordringer, kan det være vanskelig å bli godkjent for et forbrukslån alene. Ved å inkludere en medlåntaker, kan lånesøknaden styrkes, og sjansene for godkjenning øker betydelig.

Lån med medlåntaker kan gjøre innvilgelsen raskere. Søk derfor med en medlåntaker om du ønsker en rask innvilgelse av lån på dagen.

#3. Mulighet for høyere lånebeløp – Med en medlåntaker kan låntakeren vanligvis låne et høyere beløp enn om de hadde søkt alene. Dette skyldes at medlåntakerens økonomiske situasjon og kredittvurdering også blir tatt i betraktning.

#4. Deling av ansvar – Både hovedlåntakeren og medlåntakeren har ansvar for tilbakebetalingen av lånet. Dette betyr at begge parter er investert i å sikre at lånet blir betalt tilbake i henhold til avtalen. Det kan også bidra til å forbedre låntakers økonomiske disiplin og ansvarlighet.

#5. Mulighet for raskere godkjenning – Med en medlåntaker kan lånesøknaden behandles raskere. Dette skyldes at det er to personers økonomiske informasjon som blir vurdert, noe som kan akselerere beslutningsprosessen.

Lån til refinansiering på dagen

I tillegg til lån på dagen, kan du også refinansiere på dagen. Refinansieringslån har som oftest lavere renter og gunstigere betingelser enn eksisterende lån.

Trenger du penger raskt, kan refinansiering på dagen være en gunstig løsning. Når du refinansierer, kan du bruke pengene til å betale ned eksisterende gjeld, som kredittkortgjeld og smålån. Refinansieringslån har ofte lavere rentesatser og mer gunstige betingelser sammenlignet med annen forbruksgjeld.

Ved å søke om lån til refinansiering på dagen, kan du derfor redusere den månedlige økonomiske byrden, og slik spare penger over tid. Det er mulig å få innvilget et refinansieringslån samme dag som du søker, men få banker garanterer dette.

For å sikre raskest mulig behandling av søknaden, råder vi deg til følgende:

 • Ta gjerne en kredittsjekk på deg selv før du søker. Slik kan du se hvordan du ligger an, og eventuelt ta viktige grep for å bedre din kredittscore.
 • Sørg for å ha BankID-appen, og undersøk på forhånd at denne fungerer.
 • Sørg også for å ha alle personlige opplysninger foran deg, samt alle opplysninger om inntekt, gjeld og faste utgifter
 • Søk om forbrukslån tidlig på dagen. Slik kan bankens ansatte behandle søknaden innenfor sin arbeidstid.

Oppsummmering

 1. Det er mulig å få forbrukslån på dagen, altså innen 24 timer, men vær bevisst på at selve utbetalingen kan ta lengre tid. Dette avhenger blant annet av kredittvurderingen.
 2. Du må ha BankID for å søke og signere. BankID er trygt å bruke, og det forenkler søknadsprosessen.
 3. Har du betalingsanmerkninger eller inkassosaker, vil det føre til at du får avslag. Derfor bør du forsøke å betale ned slik gjeld i forkant.
 4. Det er flere ting du kan gjøre for at prosessen skal gå raskt. Du bør søke tidlig på dagen. Det lønner seg også å søke om lån i en bank du allerede er kunde hos, og du bør sørge for å ha all nødvendig dokumentasjon klar før du søker.

Noen fordeler med forbrukslån på dagen: Du trenger ikke å stille med sikkerhet, som for eksempel pant i bolig, og pengene kan brukes til akkurat det du vil.[/vc_column_text]

Et forbrukslån er et lån hvor du slipper å stille med sikkerhet til forskjell fra et vanlig boliglån eller billån. Dette gjør at kravene til dokumentasjon er lavere og utbetalingen av lånet kan derfor skje mer effektivt. I mange tilfeller kan du få forbrukslånet på dagen.

Hvor billig lån på dagen du kan få avhenger av en rekke faktorer. Et billig forbrukslån kan klassifiseres som lån med lav effektiv rente. Renten du blir tildelt avhenger av din økonomiske situasjon inkludert din inntekt, størrelsen på lånet og hvilken nedbetalingstid du har på lånet.

Som regel tilbyr bankene en bedre rente om nedbetalingstiden er lengre. Det samme gjelder for lånesum. Jo mer du låner, jo lavere rente vil du bli tilbydt.

Du kan også gjøre en egeninnsats for å få et billig forbrukslån på dagen;

 1. Sørg for at du søker hos flere banker
 2. Vurder en lånemegler som sender inn din søknad til inntil 23 banker samtidig

Vurderinger

Gjennomsnittlig vurdering: 4,7/5