Låne penger

 1. Hjem
 2. chevron_right
 3. Låne penger
Velg lånebeløp: 123
Velg nedbetalingstid: 123
Filtrer for:
Månedsbeløp
Eff.Rente
Utbetaling
Alder

Har du behov for å låne penger uten krav til sikkerhet, men er usikker på mulighetene og betingelsene? Her får du en enkel og greit gjennomgang av alt du bør vite på forhånd. Vi tar blant annet for oss hvordan bankene beregner rentene de tilbyr, hva kravene er, hvilke summer du kan få låne, og viser hvordan søknadsprosessen foregår.

Du finner også tips som kan øke lånesjansene dine, og råd som gjør lånet ditt billigere.

Har du inkassosaker eller betalingsanmerkning? Les avsnittene som forklarer hvordan dette påvirker lånemulighetene dine.

Mange banker lar deg låne penger uten sikkerhet

Du finner forbrukslån uten sikkerhet i så godt som samtlige av landets banker. Sparebankenes lån uten krav til sikkerhet vil vi imidlertid ikke gå nærmere inn på i denne sammenhengen. Årsaken er at de i noen tilfeller er forbeholdt bankens eksisterende kunder. I tillegg er de ofte blant de dyreste alternativene fordi de har faste (og høye) renter uansett hvem som tar opp lånet.

Artikkelen fokuserer mest på de omtrent 30 nisjebankene som utelukkende fokuserer på forbrukerfinansiering. Majoriteten av disse tilbyr kun lån uten sikkerhet. Et fåtall tilbyr også lån med sikkerhet som ytes også til personer med betalingsanmerkning.

Det er mange banker å velge blant når du skal ha et forbrukslån uten sikkerhet. De rimeligste lånene finner du vanligvis i nisjebankene, så fremt du har god nok kredittscore.

Låne penger billigst mulig

Uansett hvilket lån du skal ha er det om å gjøre å finne et rimelig alternativ. Dette gjelder kanskje spesielt for usikrede lån til forbruk fordi betingelsene varierer mer her enn på andre typer lån. Velger du feil lån i feil bank kan du pådra deg unødvendig høye kostnader.

Derfor anbefaler vi alltid at folk innhenter så mange lånetilbud som mulig. Det krever at du enten finner frem til hver enkelt bank, eller lar en låneagent gjøre jobben. Fordelene ed å bruke en låneagent er flere:

 • Du betaler ikke agenten for jobben.
 • Agentselskapene får i stedet provisjoner fra bankene.
 • Du mottar selv alle tilbudene, og trenger ikke bekymre deg for at agentselskapene promoterer spesifikke banker.
 • Dyktige låneagenter innhenter ofte mellom 15 og 20 lånetilbud fra konkurrerende banker.
 • En søknad som sendes via en agent kan i noen tilfeller resultere i bedre betingelser.*

* Du er ikke garantert å få bedre betingelser via en låneagent. Samtidig er det slik at når en agent er involvert ser bankene at det er flere konkurrenter på banen. I noen tilfeller vil dette kunne resultere i at en bank er villig til å yte bedre rentetilbud for å kapre kunden.

Bruk litt tid på å finne det billigste alternativet selv om det skulle haste med å finne finansiering. Du må neppe vente mer enn noen få timer før du mottar alle lånetilbudene.

Bruk helst kun én låneagent

Du mottar alle tilbudene også når søknaden går via en låneagent. Du ser da selv hvilket av de som er det billigste alternativet. Pass på å sammenligne effektive renter og totalkostnadene.

Det anbefales å ikke sende søknad til flere agentselskap. Årsaken er at de samarbeider noen ganger med de samme bankene. For eksempel kan du få lån fra blant annet Ikano Bank fra samtlige av de tre låneagentene vi anbefaler ovenfor.

Mottar Ikano Bank flere søknader fra samme person blir det rot. Dette påvirker ikke lånemulighetene dine, men det resulterer sannsynligvis i forsinkelser før du får svar fra banken.

Lånesum og antall tilbud

Når låneagentene averterer med at de innhenter rundt 15 tilbud av gangen så stemmer dette i de fleste tilfeller. Det hele kommer an på hvilke banker som anser deg som kredittverdig, og om de tilbyr den lånesummen du søkte om.

Eksempler på ulike lånesummer:

 • Easybank – lån fra 10 000 til 500 000 kroner.
 • Santander Consumer Bank – lån fra 30 000 til 350 000 kroner.
 • L’EASY – lån fra 10 000 til 50 000 kroner.

Som vi ser kan lånesummene variere ganske mye, både når det gjelder høyeste og minste lån. Personer som søker om lån mellom cirka 30 000 og 300 000 kroner vil kunne motta særdeles mange tilbud. Søker du om lån på under 20 000 eller over 300 000 kroner vil antallet tilbud være noe lavere.

Bankene plikter å foreta en kredittvurdering når du søker om lån. Vurderingen foretas for å sikre både dine og bankens interesser.

Krav for å få låne penger

Sett deg inn i bankenes spesifikke minstekrav til alder og inntekt dersom du er ung og har begrenset inntekt, så slipper du å kaste bort tiden din.

For at bankene skal behandle søknaden din må du oppfylle minstekravene deres. Deretter vil de foreta en kredittvurdering for å bestemme hvor stort lån du kan få, og til hvilke betingelser (se neste avsnitt).

Minstekravene er som regel slik:

 • Laveste alder – Du må være 18 år i noen banker for å få låne. 20 år er et vanligere alderskrav. Et fåtall banker krever at du er 23 år eller 25 år gammel.
 • Høyeste alder – Noen banker spesifiserer også at de har en øvre aldersgrense. I så fall er denne normalt satt til 75 år. De kan også ha krav som sier at lånet må være ferdig nedbetalt innen du er 75 år eller 80 år.
 • Inntekt – Inntektskravet er ofte minimum 120 000 kroner per år. Noen banker oppgir kun at inntektene må være liknet og faste.
 • Bosted – Om du ikke er norsk statsborger må du som regel ha vært bosatt i Norge i minst 3 år for å få låne penger.
 • Betalingshistorikk – De fleste banker gir deg avslag dersom du har registrerte betalingsanmerkninger. Aktive inkassosaker fører også normalt til avslag.*

* Det finnes banker som yter lån også til de med betalingsanmerkning og inkassosaker. Begge problemstillingene blir drøftet i egne avsnitt lenger ned i artikkelen.

Slik foregår kredittvurderingen

Du blir alltid kredittvurdert når du søker om lån eller kreditter i Norge. Vurderingen går i dag raskt i og med at det meste er digitalisert. Bankene innhenter alle relevante opplysninger om deg og din økonomi som er offentlig tilgjengelige.

Dette er blant annet skatteopplysninger som viser gjeld, formue og inntekt, personopplysninger i Folkeregisteret, tinglyst pant, og usikret gjeld fra det nye Gjeldsregisteret.

Bankene innhenter også kredittscoren din. Denne får de fra kredittopplysningsbyråene som rangerer alle økonomisk aktive mennesker på en skala. Skalaen går fra null til 100 eller fra null til 1 000. Høy score (uansett om den går til 100 eller 1000) betyr lav risiko for mislighold, og at du er både betalingsvillig og betalingsdyktig.

Billigere å låne penger med høy kredittscore

Kredittscoren din kan avgjøre om du får låne eller ikke. Den påvirker også hvilke rentebetingelser du får. Det er dette som menes når bankene opplyser at de beregner rentetilbudene på individuell basis.

De fleste banker med forbrukslån tilbyr individuelle renter til hver enkelt låntaker. Derfor kan du og en venn få ulike betingelser fra samme bank, selv om dere søkte om det nøyaktig samme lånet. Her brukes spesielt kredittscoren til å avgjøre hvilke renter banken vil tilby deg. Samtidig vil også lånets størrelse påvirke rentetilbudene.

 • Høy kredittscore = Bedre rentetilbud.
 • Høy lånesum = Lavere renter.

Eksempel i forhold til kredittscore:

 • Du har høy kredittscore og søker om å låne 200 000 kroner.
 • Banken har 6% som laveste nominelle rente, og 19% som høyeste.
 • Du får tilbud om nominelle renter på 8,5%.
 • Vennen din som har lav kredittscore søker om samme lån og får tilbud om renter på 11%.

Eksempel i forhold til lånesum:

 • Du har høy kredittscore og søker om å låne 200 000 kroner.
 • Banken tilbyr deg nominelle renter på 8,5%.
 • Du søker senere om å låne 30 000 kroner fra samme bank.
 • For dette lånet tilbys du nominelle renter på 12%.

Husk at rentene vi bruker her er kun illustrerende. Du ser det reelle rentetilbudet i svarene fra hver enkelt bank.

Kredittscoren din bestemmer også rentene på andre typer finansiering, for eksempel boliglån. Du kan sjekke selv hva scoren din er ved å henvende deg til kredittopplysningsbyråer som Bisnode eller Experian.

Vanlige gebyr når du låner penger

Det er i utgangspunktet kun to gebyrer du må forholde deg til når du tar opp et forbrukslån.

De fleste banker krever er etableringsgebyr.

 • Etableringsgebyret er hos noen fast, og ofte rundt 900 kroner.
 • Hos noen banker er etableringsgebyret differensiert i forhold til lånesum. For eksempel 450 kroner for små lån, og 900 kroner for store lån.

Alle banker krever et termingebyr.

 • Termingebyret er det samme som et fakturagebyr.
 • Gebyret ligger som regel på rundt 50 kroner per månedlige avdragsbetaling.

Utover disse to gebyrene vil det ikke tilkomme kostnader så lenge du ikke foretar deg noe spesielt. For eksempel får du naturligvis et purregebyr ved sen innbetaling. Det kan også være et gebyr når du for eksempel søker om å utvide lånet (opplån), søker om avdragsfritak, eller lignende.

Dette avgjør om søknaden innvilges

Det skal være enklere å få lån når du skal kvitte deg med dyr gjeld fremfor når du planlegger å bruke pengene på forbruk. Derfor kan bankene fravike fra Finanstilsynets retningslinjer, såfremt refinansieringen gir deg lavere gjeldskostnader.

Bankene må forholde seg til lovpålagte retningslinjer for utdeling av lån. Her er det noen felles regler for både lån med og uten sikkerhet, og noen som gjelder spesifikt for lån uten sikkerhet.

 • Betjeningsevne – Banken må sikre seg at du evner å betjene gjelden din. Du skal ha inntekt nok til både betaling av renter og avdrag, og til øvrig livsopphold (boutgifter, mat, forsikring, etc.). I tillegg skal inntektene være tilstrekkelige til at du tåler en renteøkning på minst 5% på all gjeld du har.
 • Gjeldsgrad – Banken skal ikke gi deg et lån som gjør at din totale gjeld blir på mer enn fem ganger årsinntektene dine. Som gjeld skal alle kredittrammer inkluderes, uavhengig av om kreditten er brukt eller ikke. Unntaket er dersom du kun eier ett enkelt kredittkort, og kredittrammen er på maksimalt 25 000 kroner.
 • Avdrag – For forbrukslån gjelder det at det skal være krav til at du betaler faste avdrag. Avdragene må være av en slik størrelse at det vil ta maksimalt fem år å nedbetale lånet.

Det er større sjanse for å få lånet innvilget dersom du unngår å låne til vanlig forbruk samtidig med et lån til refinansiering.

Enklere å låne penger til refinansiering

Myndighetene gjør det enklere å få lån til refinansiering fordi du skal ha muligheten til å unngå å bli gjeldsslave. Dette er spesielt aktuelt for personer med flere smålån og kreditter.

Skal du låne penger til refinansiering kan bankene fravike fra retningslinjene fra Finanstilsynet.

Banken kan blant annet yte lån selv om du allerede har gjeld på mer enn 5 ganger årsinntektene, men kun dersom lånet brukes i sin helhet til å innfri annen gjeld.

Samtidig må resultatet av refinansieringen være at du får lavere lånekostnader.

Eksempel gjeldsgrad:

 • Årsinntekten din er 300 000 kroner.
 • Din totale gjeld er 2 millioner, det vil si mer enn 5 ganger inntekten.
 • Du ønsker å refinansiere smålån og kredittgjeld på til sammen 500 000 kroner.
 • Du får lånet dersom refinansieringen gir deg lavere kostnader.

Banken kan også gi deg inntil 15 år nedbetalingstid på et lån til refinansiering, mot 5 år på vanlige forbrukslån. Nedbetalingstiden kan likevel ikke være lenger enn tiden du har igjen på lånene du refinansierer.

Eksempel nedbetalingstid:

 • Du vil refinansiere 3 lån med henholdsvis 2 år, 4 år og 8 år gjenstående nedbetalingstid.
 • Du kan få inntil 8 år nedbetalingstid på lånet du skal bruke til å refinansiere med.

Å ha lang nedbetalingstid kan være greit dersom inntektene dine er for lave til å klare høye avdrag. Husk imidlertid at totalkostnadene blir høyere når du har lenger nedbetalingstid.

Låne penger med betalingsanmerkning

Skal du låne til forbruk vil du få automatisk avslag dersom du har en eller flere betalingsanmerkninger. Du kan imidlertid få lån til refinansiering så lenge dette inkluderer gjelden du fikk anmerkning for. Utfordringen er at alle banker som har dette tilbudet krever at låntakeren stiller med sikkerhet.

 • Som sikkerhet aksepteres fortrinnsvis bolig som du selv eier.
 • Bankene aksepterer også fritidseiendom som sikkerhet.
 • Bankene aksepteres også at en kausjonist stiller med sikkerheten på dine vegne.

Rentene du vil få på et slikt lån er lavere enn rentene du vil kunne få på et usikret lån. Samtidig er rentene også høyere enn på de fleste vanlige boliglån.

 • Boliglån – nominelle renter rundt 2% til 3%.
 • Lån med sikkerhet når du har betalingsanmerkning – nominelle renter rundt 4% til 5%.
 • Lån uten sikkerhet – nominelle renter fra cirka 7% og oppover.

Hvem tilbyr lån for de med betalingsanmerkning?

Bankene aksepterer også fritidseiendom som sikkerhet for lån, men som regel innenfor kun 75% av eiendommens verdi. For vanlige boliger er tilsvarende grense 85%.

Listen over banker som yter lån til personer med betalingsanmerkninger har økt ganske betraktelig de siste par årene. Dette markedet har dessverre vokst. I de fleste tilfeller dreier det seg om folk som trenger refinansiering for å bli kvitt den problematiske gjelden. Et noe lavere antall søkere trenger mellomfinansiering eller vanlig boliglån, men får kanskje avslag på grunn av svak eller varierende inntekt.

Banker:

 • Bank2
 • Instabank
 • Svea Finans
 • Bluestep Bank
 • Mybank
 • Kraft Bank
 • Nordax Bank

Så godt som samtlige av disse bankene samarbeider med de låneagentene vi anbefalte lenger opp i artikkelen. Det vil si at dersom du søker om lån med betalingsanmerkning via Axo Finans eller Lendo vil du kunne motta opptil 6 lånetilbud.

Låne penger med inkassosaker

Mange banker opplyser at de i utgangspunktet ikke yter lån til personer som har aktive inkassosaker. Her vil det imidlertid komme an på en rekke forhold. For eksempel vil nok de fleste kunne gi et lån til refinansiering dersom gjelden som inkassosaken angår skal innfris med det nye lånet. En person som ellers har solid økonomi vil nok også få tilsagn på lånet dersom inkassosaken dreier seg om en begrenset sum.

Det beste er likevel å ikke ha slike saker gående. Du vil derfor øke sjansene dine for at lånet innvilges om du kvitter deg med inkassosaken før du søker.

Har du hatt en betalingsanmerkning som du ble kvitt etter å ha refinansiert med sikkerhet? Da bør du starte letingen etter en sparebank som er villig til å gi deg et billigere boliglån. Betalingsanmerkninger slettes så snart den underliggende gjelden er oppgjort.

Enkel søknadsprosess

Skjemaet du må fylle ut for å søke er omtrent det samme uansett hvilken bank eller låneagent det er snakk om. Som regel foregår prosessen i to trinn.

Først:

 • Velg ønsket lånesum.
 • Velg ønsket nedbetalingstid.

Deretter:

 • Oppgi fødselsnummer.
 • Opp gi telefonnummer.
 • Oppgi e-postadresse.

Dette er alt som skal til i første omgang når du søker om et vanlig forbrukslån. Når banken er ferdig med å foreta en kredittvurdering vil de svare deg snarlig. Noen gjør dette i løpet av minutter etter at du sendte inn søknaden, men det vanlige er at det går inntil cirka 4-5 timer på hverdager. Det er ytterst sjelden en bank bruker mer enn 24 timer på å vurdere søknaden.

Angående låneformålet

Du er ikke bundet av det du oppgir som formål for lånet. Alle forbrukslån er til fri bruk uansett, så lenge pengene ikke brukes til en kriminell handling.

Du kan bli bedt om å oppgi formål med lånet. Valget ditt her er ikke bindende. Oppgir du for eksempel «oppussing» som formål, kan du fint ombestemme deg og bruke pengene du låner til noe annet.

Årsaken til at bankene kan spørre om formål er både av statistiske hensyn, og fordi de er pålagte å påse at formålet ikke strider med norsk lovgivning.

Søknadsprosessen når du skal refinansiere

I søknadsskjemaet har du også en valgmulighet for når pengene skal brukes til refinansiering. Klikker du der vil du kunne oppgi hvilket finansselskap eller bank du skylder penger til og hvilken sum det er snakk om.

Banken du låner fra til refinansieringen vil da foreta oppgjør med kreditorene dine så snart lånet er innvilget og låneavtalen signert.

Låneavtale og utbetaling

Siden låneavtalen signeres elektronisk med BankID blir prosessen både raskere og sikrere. Ta kontakt med den vanlige banken din hvis du ikke har BankId allerede.

Svaret fra banken vil inkludere lånetilbudet med de betingelsene de er villige til å gi deg. Der spesifiseres følgende.

 • Lånesum.
 • Nedbetalingstid.
 • Gebyr- og rentekostnader (effektive renter).
 • Totalkostnader.
 • Summen du må betale for hver termin (måned).

Du vil også guides frem til låneavtalen i nettbankløsningen til banken. Ønsker du å slå til på tilbudet signerer du låneavtalen med BankID.

Deretter skal du laste opp eventuelt påkrevd dokumentasjon på inntekt. Så snart banken har mottatt dokumentasjonen vil de utbetale lånet. Dette skjer normalt cirka 24 timer etter at lånet ble innvilget og tilbudet akseptert.

Du kan riktignok få aksept på en lånesøknad «på dagen», men pengene kommer ikke på kontoen din like raskt. Det vanlige er at det tar cirka 2-3 dager fra søknaden sendes til lånet er utbetalt.

Dokumentasjon på inntekt

Dersom banken krever at du sender inn dokumentasjon på inntekt er det som regel dette de ber om:

 • Kopi av din siste lønnsslipp.
 • Noen banker krever kopi av lønnsslipp for de siste 3 månedene.
 • Kopi av din siste skattemelding.
 • Eventuell dokumentasjon på ekstrainntekt (inntekt fra utleie, barnebidrag, eller lignende).

Er du selvstendig næringsdrivende vil kravet til dokumentasjon på inntekt være litt mer omfattende. Som regel må du da sende inn dette:

 • Kopi av resultatregnskap for inneværende år (må bekreftes av regnskapsfører eller revisor).
 • Kopi av næringsoppgave for foregående år (bankene krever ofte regnskap for siste 3 år dersom lånesummen er høy).
 • Kopi av din siste skattemelding.
 • Eventuell dokumentasjon på ekstrainntekt (inntekt fra utleie, barnebidrag, eller lignende).

Disse dokumentene bør du ha klare på datamaskinen din dersom det haster med å få på plass finansieringen. Du kan normalt laste opp dokumentasjonen i nettbanken, eventuelt sende det inn per e-post eller faks.

Fikk du avslag på søknaden?

Det er faktisk mulig å være for gammel til å få forbrukslån uten sikkerhet. Noen banker krever for eksempel at lånet må være ferdig nedbetalt innen du er 75 år.

Årsakene til at en søknad om forbrukslån avslås kan være mange. Her skal vi se på noen av de vanligste grunnene til at folk får nei på søknaden, med tips til løsninger på problemet.

Avslaget skyldes inkassosaker eller betalingsanmerkninger.

 • Betal gjelden som inkassosaken eller anmerkningen er tilknyttet.
 • Sjekk at eventuelle betalingsanmerkninger er slettet.
 • Søk på nytt.
 • Alternativet er å søke om lån til refinansiering med sikkerhet (pant).

Avslaget skyldes manglende betalingsevne.

 • Søk om en lavere lånesum.
 • Vurder å søke sammen med en annen (les neste avsnitt om medlåner).

Du oppfyller ikke bankenes minstekrav.

 • Sjekk at du oppfyller bankenes minstekrav før du søker.
 • Søk via låneagent eller direkte til banker som har krav du oppfyller.

Du har for høy gjeldsgrad.

 • Kvitt deg med kredittkort.
 • Du kan også be kredittkortselskapet redusere kredittrammen din.

Husk at et avslag på søknaden betyr at du sannsynligvis ikke bør ta opp mer gjeld. Har du høye lånekostnader bør du strengt tatt kun låne dersom formålet er å redusere lånekostnadene gjennom en refinansiering.

Nedbetaling av lånet

Du velger selv nedbetalingstiden når du søker, og innenfor rammen på maksimalt 5 år (inntil 15 år ved refinansiering). Dette bestemmer hvor store avdrag du får per måned.

Dette bør du huske på når du tar opp et forbrukslån:

 • Lånet blir billigere desto raskere det nedbetales.
 • Som låntaker står du fritt til å betale ned raskere enn det du opprinnelig avtalte.
 • Banken kan ikke kreve ekstra betalt dersom du ønsker å betale større avdrag, eller innfri lånet førtids (de krever kun påløpte renter og gebyrer frem til betalingstidspunktet).
 • Betaler du ekstra avdrag vil det lønne seg å be banken redusere nedbetalingstiden.
 • Du bør kontakte banken på forhånd dersom du skal betale ekstra avdrag eller innfri lånet.

Har du fått bedre kredittscore siden du tok opp lånet? Da kan det lønne seg å refinansiere. De fleste reduserer totalkostnadene selv om de må betale et nytt etableringsgebyr, spesielt når lånesummen er høy og nedbetalingstiden lang.

Oppsummering

Alle forbrukslån er såkalte blankolån. Det vil si du kan bruke pengene fritt så lenge formålet er lovlig. Et forbrukslån krever ikke at du stiller med sikkerhet, det vil si pant i bolig eller annet objekt.

Rentene på forbrukslån kan komme ned i rundt 5% til 6% nominelt, men alt mellom 8% og 13% er mer vanlig. De fleste banker fastsetter rentene individuelt basert på hvilken kredittscore og betalingsevne søkeren har. Dette betyr i praksis at du bør innhente mange tilbud før du bestemmer deg. Renteforskjellene mellom bankene kan være betydelige.

Låneagenter skaffer ofte rundt 15 tilbud av gangen, og tjenestene koster ikke noe for den som søker om lånet.

Lånesummen du kan få tildelt avhenger av flere faktorer, og spesielt gjelden du har fra før i forhold til inntektene dine. Det største forbrukslånet uten sikkerhet er for tiden på 600 000 kroner, men de fleste banker har 500 000 som øverste lånegrense.

Selv om forbrukslån ofte brukes til å finansiere slike ting som bilkjøp, reiser og oppussing, er det refinansiering som ser ut til å være det mest vanlige formålet. Dette gjelder spesielt personer med flere små lån og gjeld fra kredittkort. Samles slik gjeld i et større forbrukslån vil besparelsene kunne bli betydelige.

Meny