Nordax

VI HAR IKKE SAMARBEID. SE FORSIDEN FOR TILBYDERE.
Annonselenke
Effektiv rente 17,09%, kr. 65 000,- o/5 år, Kostnad kr. 29 500, Totalt: kr. 94 500,-

Nøkkelinfo:

Kontakt:

Telefon: 21 54 00 00

Adresse: c/o Experian AS,

svarsending 2434, 0091 Oslo

Åpningstider:

Mandag – Fredag 09.00 – 17.00

Nettsted: https://www.nordax.no

Forbrukslån fra Nordax

Nordax er en av de største nisjebankene i Norden, med hovedkontor i Stockholm. Banken har bortimot 200 000 kunder i Norge, Sverige, Finland. Nordax er også etablert i Tyskland. I tillegg til forbrukslån uten sikkerhet og lån til refinansiering, tilbyr Nordax også boliglån og ulike spareprodukter. 

Bankens tilbud på lån til refinansiering og boliglån åpner for søkere som har betalingsanmerkning og/eller inkassosaker. Forutsetningene for å få låne under slike omstendigheter er at låntakeren kan stille med tilstrekkelig sikkerhet for lånet. I praksis betyr dette pant i bolig eller kausjonist. Banken aksepterer også såkalt 2. prioritet på pantesikringen dersom lånesummen ikke er for høy.

Lånemuligheter

Du kan søke om lån uten sikkerhet fra Nordax på mellom 10 000 og 500 000 kroner. Merk deg at dersom du vil låne over 400 000 kroner må du ha medlåntaker på lånet. En medlåntaker betyr at dere er to som tar opp lånet sammen, der begge blir juridisk ansvarlige for tilbakebetalingen. Kravene til medlåntaker er de samme som hovedlåntaker.

Du velger selv nedbetalingstid når du sender inn søknaden. For et forbrukslån får du maksimalt 5 års nedbetalingstid. Skal lånet brukes i sin helhet til refinansiering av annen gjeld kan nedbetalingstiden bli på inntil 15 år. Dette siste bestemmes av kostnadene på gjelden som refinansieres (refinansieringe må føre til lavere kostnader på gjelden), og på gjenstående tilbakebetalingstid (det nye lånet kan ikke ha lenger nedbetalingstid enn det eksisterende lånet).  

Nordax er relativt fleksible når det gjelder opplån, det vil si om du vil utvide et eksisterende forbrukslån på et senere tidspunkt. For å få utvidet lånet må du som et minimum ha hatt det i 3 måneder. 

Rentebetingelser og andre kostnader med lånet

For tiden tilbyr Nordax nominelle renter som ligger mellom 4,9% og 19,9%. Rentetilbudene fastsettes individuelt for hver person som søker om forbrukslån eller lån til refinansiering. De viktigste faktorene som påvirker rentetilbudene er lånesummen (små lån har høyere renter) og søkerens kredittscore og betalingsevne. Jo mer kredittverdig du er desto større er sjansene for å få lavere rente.

Etableringsgebyret på de usikrede lånene fra Nordax er for tiden 595 kroner, uavhengig av størrelsen på lånebeløpet. De krever også et termingebyr på 65 kroner for hver månedlig innbetaling.

Fordeler

Det er flere positive trekk med lånetilbudene fra Nordax. Du kan søke om både små lån fra 10 000 kroner, og store lån uten krav til sikkerhet på hele 500 000 kroner. Dette dekker de fleste lånebehov. Etableringsgebyret til Nordax er også relativt lavt sett i forhold til mange av konkurrentene, men husk at det er totalkostnadene som uansett blir avgjørende.

Banken er omtrent heldigitalisert, noe som betyr relativt rask behandling av søknader og rask kundeservice.

Ulemper

Det er til dels et minus at du må ha medlåntaker på lån over 400 000 kroner, selv om denne begrensningen neppe vil berøre så veldig mange søkere. Vi mener også at termingebyret er noe høyt. Totalkostnadene på lånet vil uansett bestemmes mest av hvilket rentetilbud du får.

Alderskravet på 23 år er også noe strengt. De fleste av konkurrentene har lavere alderskrav, og helt ned til 18 år. Det er ikke nødvendigvis slik at en person på for eksempel 22 år ikke er skikket til å betjene lånene sine.

Fordeler

– Varierte lånestørrelser fra 10 000 til 500 000 kroner
– Lavt etableringsgebyr
– Fleksibilitet i forhold til opplån
– Mulig å få lån med betalingsanmerkning
– Tilbyr betalingsforsikring
– Relativt rask behandling av søknaden

Ulemper

– Relativt dyrt termingebyr på 65 kroner
– Krav til medlåntaker på lån over 400 000 kroner
– Høyt krav til alder

Krav til søker

  • For å få forbrukslån eller lån til refinansiering hos Nordax må du være minimum 23 år.
  • Kravet til inntekt er minimum 150 000 kroner per år før skatt. Inntekten din vil påvirke hvor mye lån du kan få.
  • Inntekten må også være fast.
  • Søkeren kan ikke ha betalingsanmerkning eller aktive inkassosaker. 
  • Hvis du ikke er norsk statsborger må du ha bodd i Norge i minst 3 år når du søker.

Annet

I tillegg til å tilby forbrukslån, lån til refinansiering og boliglån er det mulig å opprette sparekonto hos Nordax. Rentene du får på sparekontoene er hverken gode eller dårlige, og ligger omtrent på samme nivå som de fleste andre banker.