Forbrukslån fra Zmarta


Annonselenke

Effektiv rente 16,64%, kr. 65 000, o/5 år, Kostnad kr. 28 368, Totalt: 93 368,-

Nøkkelinfo:

Effektiv rente:6,86%
Lånebeløp:5 000 – 500 000 kroner
Nedbetalingstid:1 - 15 år
Inntektskrav:120 000 kroner
Krav alder:18 år

Kontakt:

Telefon: 23 96 70 10 

Adresse: Postboks 1433 Vika, 0115 Oslo

Åpningstider:

Mandag – Fredag 09.00 – 17.00

Nettsted: https://www.zmarta.no

Om Zmarta

Lånemegleren Zmarta inngår i en gruppe selskaper som driver innen forbrukerfinansiering, og er blant annet et søsterselskap til Centum Finans. Målt i størrelsen på kredittrammen og antallet samarbeidspartner er det få som kan skilte med et bedre tilbud.

Zmarta samarbeider med flere banker, og således innhenter tilbud på søkerens vegne.

Lånemeglere som Zmarta gjør det dermed enklere for låntakeren å finne det rimeligste lånet, fordi sammenligningsgrunnlaget er bedre jo flere banker man får tilbud fra. Tjenestene som megleren tilbyr er i tillegg gratis for søkeren.

Lånemuligheter

Du får normalt flere enn ti tilbud på forbrukslån, fra bankene som Zmarta er agent for. Totalt sett representerer denne megleren over 15 banker. Her er lånegrensene mellom 5 000 kroner og 500 000 kroner, og ingen av bankene krever sikkerhet (pant) for lånet.

Antallet tilbud er noe lavere enn ti om du søker om maksimumsbeløpet, da ikke alle bankene tilbyr så store lån. På samme vis vil antallet bli lavere dersom du søker om et beløp ned mot minstegrensen. Noen banker har for eksempel 25 000 kroner som minste beløp. Antallet år du kan velge til å betale tilbake lånet på, er begrenset til 15 år.

Innfrielse før den opprinnelige avtalte tiden er enkelt å foreta om man har pengene, og dette vil ikke utløse noen ekstra kostnader.

Rentebetingelser og andre kostnader

De laveste rentene på et lån formidlet av Zmarta, kommer fra bankene som til enhver tid er best på dette punktet. Per i dag betyr det at laveste effektive rente du kan oppnå er 6,86%. Det er å anse som svært lavt, i og med at lånene ikke krever sikkerhetsstillelse med pant i bolig.

Med det sagt så er det de færreste som får så lave renter, noe vi ser av bankenes låneeksempel, der gjennomsnittlig rente vises for en viss lånesum.

Etableringsgebyret hos Zmarta er for tiden på 950 kroner (engangsbetaling ved opprettelse av låneavtalen), og du må i tillegg betale et termingebyr på 45 kroner.

Dette er de eneste gebyrene du belastes for, med mindre du ber om ekstratjenester eller får purringer.

Fordeler

Det høye antallet banker du kan få tilbud fra, gjør at det er langt større mulighet for å finne et billigere forbrukslån, enn om du søker selv til noen får banker. Man kan selvsagt ta for seg hver enkelt bank, og sende i vei søknader, men det er tidkrevende, og de fleste nøyer seg med noen få innsendelser.

Rentene hos flere av bankene Zmarta representerer, er også blant de bedre når det kommer til lån uten sikkerhet. At Zmarta i tillegg er formidler for banker som tilbyr brukskreditt, teller også positivt.

Her kan du også søke sammen med en annen, for eksempel samboer eller ektefelle. Med en medlåner, øker sjansene for at lånet innvilges, mens rentene kan i noen tilfeller bli bedre.

Størrelsen på lånene som formidles, samt muligheten for greie rentebetingelser, gjør Zmarta til et naturlig valg (blant flere) dersom du har behov for å refinansiere annen gjeld.

Minstekravene til søkeren er lave hos Zmarta, men bankene foretar uansett en samlet vurdering av hver enkelt søknad, og ser alder og inntekt opp mot betalingsevne, lånesum, og så videre.

Ulemper

Totalt sett er det lite å utsette på tjenestene til Zmarta, og i forlengelsen av dette, tilbudene fra bankene de representerer. Kostnadene på et forbrukslån burde helt sikkert vært bedre, men skal man først ha et, finner man ofte de beste tilbudene gjennom dyktige lånemeglere som Zmarta.

Fordeler

– Høyt antall banker og tilbud
– Konkurransedyktige renter
– Gir godt sammenligningsgrunnlag
– Mulighet for medlåner
– Mulighet for brukskreditt
– Egnet til refinansiering
– Lavt alderskrav

Ulemper

– Ingen bemerkninger

Krav til søker

  • Alderskravet hos Zmarta er at søkeren må være myndig (18 år).
  • Man må ha fast inntekt fra arbeid, trygd eller pensjon på over 120 000 kroner i året før skatt.
  • Søkere med betalingsanmerkninger anses som for stor risiko for bankene, og vil bli avvist.
  • Utover disse kravene må man også enten være norsk for å få forbrukslån fra Zmartas samarbeidspartnere, eller bo fast i Norge med skattepliktig inntekt (minimum de tre siste årene).

Annet

De fleste banker som representeres av Zmarta, både aksepterer og foretrekker at låntakeren signerer låneavtalen med BankID. Det er sikrere sett i forhold til identitetstyveri, samt gjør at utbetalingen av lånet går raskere.


Annonselenke