Lån til oppussing av bolig

Dersom du ønsker å pusse opp boligen, men ikke har tilstrekkelig oppsparte midler, kan lån til oppussing være en løsning. Her viser vi deg ulike typer oppussingslån.

Ulike typer lån til oppussing

Det er flere måter å låne penger til oppussing på. De kan deles inn i tre hovedgrupper:

  • Forbrukslån
  • Avbetaling
  • Boliglån

Forbrukslån uten sikkerhet til oppussing

Mange av de som tar opp et forbrukslån uten sikkerhet gjør det for oppussing. Det skjer enten fordi uhell og uforutsette ting skjer i boligen, som fører til at man er tvunget til å pusse opp. Det kan for eksempel være at man oppdager lekkasjer på badet, og må bytte gulv eller kledning på våtrommet.

Særlig ved slike prosjekter som helst ikke bør vente lenge, men hvor man ikke har oppsparte midler, kan det være til hjelp å søke om et forbrukslån til oppussingen.

Det viktigste argumentet for det er da at dersom man ikke gjør utbedringene vil boligen kunne bli ytterligere ødelagt, og synke i verdi.

Det hender også ofte at noen tar opp forbrukslån for å male og på andre måter endre stilen på boligen sin. Ikke minst kan det være dersom man har nylig kjøpt seg ny bolig, og har allerede lånt maksimalt i boliglån.

I slike tilfeller er det imidlertid viktig å være varsom i beregningen av beløpet, slik at ikke den totale gjeldsbyrden blir for stor.

Lesetips: Sjekk vår oversikt over alle forbrukslån uten sikkerhet på hovedsiden vår.

Noen ganger må man ta en oppussing selv om det kommer litt uforutsett, for eksempel hvis man får en vannlekkasje. Da kan et forbrukslån være redningen, for å unngå at en skade fører til forringelse av boligens verdi.

Avbetaling som oppussingslån

Mange av utgiftene til en oppussing kan betales ned på avbetaling.

Dersom du benytter en håndverker vil du som regel måtte betale hele regningen samlet. Imidlertid er en stor del av kostnadene varer og materialer.

De fleste byggevarehus og svært mange andre butikker tilbyr ulike nedbetalingsordninger. Dermed kan du handle inn det du trenger, men fordele kostnadene over noen måneder.

Hvis du velger en slik betalingsmåte er det imidlertid svært viktig å holde oversikt over de samlede innkjøpene. Sett opp et budsjett på forhånd, og før regnskap underveis. På den måten kan du lett følge med på at du ikke pusser opp for mer enn det du har råd til å betale tilbake.

Mange byggevarehus tilbyr avbetaling. På den måten kan man skaffe seg materialer og utstyr til oppussing selv om man ikke har tilstrekkelig oppsparte midler.

Boliglån til oppussing

Hvis man ikke har belånt boligen sin maksimalt, er det mulig å bake et lån til oppussing inn i boliglånet. Det er en fornuftig løsning, på den måten at begge lånene er til boligen, og oppussingen kan føre til at boligen blir mer verdt.

Boliglånet ditt kan til enhver tid ikke være høyere enn 85 % av verdien på boligen. Det vil si at dersom du allerede har lånt en så høy sum, så kan du ikke øke boliglånet ditt. Da må du for eksempel søke om forbrukslån eller benytte avbetaling.

Hvis du derimot har en lavere belåningsgrad kan det ofte lønne seg å øke boliglånet litt hvis du skal pusse opp.

Det er fordi et boliglån i de aller fleste tilfeller har lavere rente enn forbrukslån, avbetalinger og annen forbruksgjeld.

Dersom du finansierer oppussingen på den måten bør du samtidig betale inn litt ekstra på boliglånet ditt de nærmeste månedene. Det er for å betale ned det ekstra lånebeløpet like raskt som du ellers ville betalt ned et tilsvarende forbrukslån.

For selv om renten er lavere kan det ekstra lånet likevel bli dyrt dersom du fortsetter å betale på det i like mange år som du har hele boliglånet.

Be om ny verdivurdering

Dersom du har pusset opp boligen kan det godt hende den har steget i verdi. Derfor bør du be om en ny verdivurdering, som kanskje kan gi deg litt lavere boliglånsrente.

Når du er ferdig med oppussingen er det viktig å innhente en ny verdivurdering av boligen. Da vil den mest sannsynlig ha steget i verdi, i alle fall dersom du har utført betydelig oppussing.

Hvis du kan sende dokumentasjon på en høyere verdivurdering til banken din er det god sjanse for at du vil kunne få en litt lavere rente. Dette er svært viktig på et boliglån, som tross alt løper over mange år.

På den måten vil derfor mange gode oppussingsprosjekter lønne seg over tid.

Ta med lånekostnadene

Det vil alltid medføre en ekstrakostnad å låne penger for å pusse opp.

Når du skal pusse opp bør du uansett sette opp et budsjett over hvor mye du har råd til å bruke på den oppussingen. Hvis du låner pengene du pusser opp for må du da inkludere kostnadene ved lånet.

Du kan enkelt regne ut hva et forbrukslån vil koste deg, både i måneden og totalt ved hjelp av vår forbrukslån kalkulator som du finner her.

Vår lånekalkulator regner ut kostnadene for deg, og du kan også finne informasjon om ulike låneaktører i Norge. Du finner også en oversikt over en rekke finansinstitusjoner som du kan søke lån hos.

Slik kan du raskt motta mange tilbud, og lett velge det som gir best betingelser.

Større lån til oppussing kan bakes inn i boliglånet

Noe oppussing gjøres kun fordi man ønsker en ny stil i boligen, mens andre prosjekter er mer nødvendige utbedringer.

Nødvendige utbedringer er prosjekter som øker verdien av boligen, og/eller som hindrer at verdien synker. Hvis du for eksempel har fått en vannskade må den utbedres. Det kan innebære å legge ny parkett eller annet gulv. Dersom skaden har vært omfattende vil oppussingen være tilsvarende stor.

Uansett så er den nødvendig.

Det samme kan også sies dersom for eksempel vinduene er gamle og utette. Det fører til betydelig varmetap i kalde perioder. Det gir økt strømbruk og utgifter over tid. Å pusse opp med nye vinduer vil som regel være en fornuftig investering i boligen.

Slike større, men langsiktige, oppussingsprosjekter er det ofte smart å bake inn i boliglånet. Det er fordi de øker verdien av boligen, og er derfor fornuftig å se i sammenheng med boliglånet. Men der det ikke er mulig, er et forbrukslån ofte et godt alternativ.

Video som forklarer planlegging av oppussing

Trendoppussing

Å male eller tapetsere for å følge årets trend er en mer kortsiktig oppussing. På kort sikt vil også det kunne bidra til å øke verdien, dersom du relativt raskt skal selge boligen. Den vil fremstå fresh og attraktiv til det samtidige publikummet.

Likevel risikerer du at det om få år ser litt gammeldags ut, hvis en ny trend går i en helt annen retning. Dersom du låner til slike kortsiktige oppussingsprosjekter bør du derfor ikke ta opp et lån som du må betale på i særlig lang tid.

I verste fall risikerer du da å betale for nye farger i boligen lenge etter at du er lei av de fargene!

Planlegg før du tar opp et oppussingslån

Planlegg oppussingen godt i forkant, og få gjerne gode råd hos fagfolk. På den måten vet du at du får det resultatet du ønsker deg, uten økonomiske overraskelser underveis.

Før du tar opp et oppussingslån, så er første skritt planlegging. Noter ned det du ønsker å endre. Kanskje er du ikke helt sikker på hvordan det skal bli, og hva du trenger?

Da kan det være til hjelp å kikke på internett og gå i fagbutikker for å få råd. På den måten kan du også få oversikt over arbeidet som må utføres. Er det arbeid du selv klarer å utføre, eller trenger du å leie inn fagfolk?

Det vil ha mye å si for budsjettet du må sette opp før du tar opp et lån til oppussing.

Du sparer mange penger på å utføre for eksempel maling og legging av parkettgulv selv. Det er imidlertid viktig å være klar over at en del arbeid vil kunne kreve fagfolk, som elektrikere og rørleggere.

På nettsiden til finn.no er det en tjeneste som heter Mitt Anbud. Der kan du lete etter håndverkere, og be om tilbud. På den måten kan du skaffe deg oversikt over hva fagfolk vil koste, og finne frem til den håndverkeren om passer best for deg. Ofte vil en oppussing bestå av en kombinasjon av eget arbeid og innleide fagfolk.

Oppsummert

  • Vanligvis kan lån til oppussing finansieres ved; forbrukslån, boliglån eller avbetaling.
  • Be om verdivurdering etter oppussingen. Når du er ferdig med oppussingen vil du som oftest ha økt verdien av boligen din, og dermed ha mulighet til å få lavere rente på boliglånet ditt.
  • Ta med lånekostnadene når du kalkulerer kostnaden. Sett deretter opp et budsjett. Det vil vise deg hvor mye du trenger å låne. Du må bake lånekostnadene inn i budsjettet for oppussing for å få et reelt bilde av hva oppussingen vil koste deg.
  • Planlegg alltid oppussingen da dette kan ha mye å si for budsjettet.

Vurderinger

Gjennomsnittlig vurdering: 4,7/5

Strong Testimonials form submission spinner.

Required

Hva er ditt fulle navn?
Lag en passende overskrift
Gi oss 1-5 stjerner
rating fields