Lån til oppussing av bolig

Hvilket oppussingslån du bør søke avhenger av om du eier boligen selv, hvor mye penger du trenger og dine lånemuligheter.

I tabellen under kan du se aktører som tilbyr lån uten sikkerhet til oppussing. Vi forklarer også lån med sikkerhet og fordeler og ulemper med begge alternativer.

Velg lånebeløp: 123
Velg nedbetalingstid: 123
Filtrer for:
Månedsbeløp
Eff.Rente
Utbetaling
Alder

Valg av finansieringsløsning på oppussingslån

Hvilken finansieringsløsning du bør velge kommer an på om du eier boligen selv, eller om du kan stille med annen form for pantesikring for lånet. Det store skillet kostnadsmessig ligger her. Et sikret lån til oppussing er vanligvis billigere enn et usikret lån. Som usikret lån regnes også byggevarekontoer og kredittkort.

Skal du pusse opp i forbindelse med salg av boligen? Få med deg avsnittene om hvilken type oppussing som lønner seg, og hvilke grep du sannsynligvis vil tape penger på.

Samtidig er lånebehovet også avgjørende. Det er ikke nødvendigvis gunstig hverken tidsmessig eller kostnadsmessig å utvide et boliglån når summen du trenger å låne er lav.

Det er flere kurante måter å få finansiert en oppussing på, og lånekostnadene trenger ikke bli all verden hvis dere ikke trenger så mye penger. En oppussing blir også betydelig billigere hvis dere gjør arbeidet selv.

Artikkelen vil derfor fokusere på hvilke finansieringsløsning som passer best i forhold til både omfang, og i forhold til lånemulighetene du sannsynligvis har.

 • Lån til oppussing uten sikkerhet.
 • Utvide boliglånet.
 • Kredittkort.
 • Byggevarekonto.

Vi skal gå igjennom samtlige fire og se på hvilke lånesummer det er snakk om, rentebetingelsene, og andre forhold. Vi oppsummerer også hver enkelt finansieringsløsning med å se på både fordelene og ulempene.

De billigste lånene uten sikkerhet har effektive renter fra ca. 5% til 6%. Sett deg inn i hva som skal  til for å få de beste betingelsene.

Lån uten sikkerhet til renovering

Konkurransen er stor på markedet for lån til oppussing uten sikkerhet. Derfor anbefales det at du henter inn mange tilbud før du bestemmer deg.

Det er mulig å få lån til oppussing uten sikkerhet på inntil 500 000 kroner. Denne lånesummen finner du hos de fleste aktører innen forbrukslån.

For å få et av disse lånene trenger du ingen sikkerhet. Banken vil likevel foreta en grundig kredittvurdering etter de samme prinsippene som for vanlige boliglån.

Det er likevel et par ulikheter i vurderingen når lånet er uten sikkerhet:

 • I og med at du ikke stiller med pantesikring er alt om belåningsgrad irrelevant.
 • Banken må stille krav til at du betaler faste månedlige avdrag når lånet er uten sikkerhet.
 • Avdragene må være store nok til at lånet er oppgjort innen 5 år.

Vanlige betingelser på usikrede lån

Skal du låne uten sikkerhet til å pusse opp kan nedbetalingstiden være maksimalt fem år. Du bør uansett ikke bruke lenger tid enn dette når lånesummen er begrenset.

Betingelsene du får på et usikret lån til oppussing er ikke like bra som på et boliglån eller rammelån. Kostnadene er likevel gjennomgående lavere enn på de andre alternativene vi skal beskrive.

Som regel er det dette du må forholde deg til:

 • Lånesum – Mellom 5 000 kroner og 500 000 kroner.
 • Rentekostnader – Nominelle renter fra cirka 5% og opp til cirka 18%.
 • Nedbetalingstid – Inntil 5 år.

Slik bestemmes rentene på et forbrukslån til oppussing

Først og fremst bestemmes rentene av kredittscoren og betalingsevnen din. Alle banker vurderer dette individuelt. De beste rentene tilbys de personene som anses som lavest risiko når det gjelder mislighold. Dette gjør at to personer kan få svært ulike betingelser selv om de søker om samme lån fra samme bank.

Summen du låner er også viktig. Du får som regel langt bedre betingelser når lånesummen er stor, kontra når du låner lite penger. Vi kan illustrere begge disse forholdene med et par eksempler.

Eksempel med høy lånesum:

 • Begge søker om lån til oppussing på 300 000 kroner.
 • Begge velger 3 års nedbetalingstid.
 • Person A har god kredittscore – De nominelle rentene som banken tilbyr kan bli på mellom 5% og 9%.
 • Person B har dårlig kredittscore – De nominelle rentene som banken tilbyr kan bli på mellom 9% og 14%.

Har du og partneren din felles økonomi? Da bør dere også låne sammen. En medlåntaker gjør at lånesjansene øker, og dere får som regel bedre rentebetingelser.

Eksempel med lav lånesum:

 • Begge søker om lån til oppussing på 50 000 kroner.
 • Begge velger 1 års nedbetalingstid.
 • Person A har god kredittscore – De nominelle rentene som banken tilbyr kan bli på mellom 9% og 13%.
 • Person B har dårlig kredittscore – De nominelle rentene som banken tilbyr kan bli på mellom 13% og 18%.

Husk at rentene vi bruker her er ment som eksempler. Du vil få oppgitt de reelle rentebetingelsene i tilbudet du får fra hver enkelt bank.

Fordeler og ulemper med usikret lån til oppussing

Om du ikke får utvidet boliglånet er sannsynligvis et usikret lån til oppussing det billigste alternativet. Lånesummene her kan også være betydelig høyere enn på kredittkort og byggevarekontoer.

Fordelene med å bruke et lån uten sikkerhet til oppussing er at du kan få ganske lave renter. Har du god nok kredittscore og lånesummen er forholdsvis høy kan de effektive rentene komme helt ned i cirka 5% til 8%.

Dette er langt lavere enn det du får med et kredittkort eller en byggevarekonto, men fortsatt noe høyere enn et utvidet boliglån. Det er også en fordel at det ikke kreves sikkerhet i de tilfellene søkeren faktisk ikke eier bolig, eller har for høy belåningsgrad på boliglånet.

Låner du mye kan det på sett og vis være en ulempe at nedbetalingstiden er maksimalt 5 år. Det er ikke alle som har råd til kort nedbetalingstid, og må derfor dele avdragene på flere terminer.

Ta med alle utgiftene når du vurderer om du skal velge usikret lån eller en utvidelse av boliglånet. Hvis banken du har boliglån hos krever et nytt og høyt etableringsgebyr kan dette bli den dyreste løsningen.

Oppussingslån med sikkerhet i boligen

Oppussing av slikt som bad og kjøkken kan koste flere hundre tusen kroner. Da blir investeringsbehovet ofte så stort at å låne på boligen blir det mest kurante alternativet.

Hvis du har boliglån kan du søke om å få det utvidet i nettbanken din. Banken vil da foreta en kredittvurdering før de gir deg svar.

Slik vurderes søknaden:

 • Belåningsgrad – Lånet kan ikke utvides utover 85% av boligens verdi. Er verdien 1 million vil dette si at 850 000 kroner er det du kan ha i maksimal gjeld på boligen.
 • Betalingsevne – Banken vil vurdere om du har inntekter nok til å klare de økte lånekostnadene og avdragene. Her må de se på din øvrige gjeld (du skal ikke kunne få låne mer enn fem ganger inntekten din), og det at du må ha penger nok til øvrig livsopphold. De må også ta hensyn til at du skal tåle en renteøkning på inntil 5% på all gjeld du har.
 • Betalingsvilje – Du vil alltid få problemer med å få lån dersom du har inkassosaker og betalingsanmerkninger. Dette gjelder selv om du har boliglån fra før og søker om å få det utvidet med et lån til oppussing.

Kostnader på boliglån

Kostnaden på et boliglån avhenger mest av hva belåningsgraden på boligen er. Per 2021 ser de nominelle rentene omtrent slik ut.

 • Boliglån på inntil 85% – Nominelle renter cirka 2,00% til 3,00%.
 • Boliglån på inntil 60% – Nominelle renter cirka 1,50% til 2,20%.

Variasjonen innenfor grensene for belåningsgrad påvirkes av hvilken bank du låner fra, hvor i landet du bor, kredittscoren og alderen din, med mere.

Merk deg at enkelte banker kan kreve et nytt etableringsgebyr eller tilsvarende når du søker om å få utvidet boliglånet. Ta denne kostnaden med i beregningen når du sammenligner med andre finansieringsløsninger.

Rammelån til oppussing

Du kan få rammelån i de fleste sparebanker, men bare hvis belåningsgraden er under 60% av boligverdien. Er det lenge siden du fikk en takst eller verdivurdering bør du skaffe deg dette før du søker om å utvide boliglånet eller søke om rammelån.

Det kalles rammelån når du får tildelt en kreditt av banken med sikkerhet i boligen. Kreditten kommer på toppen av det du har lånt til selve boligen, og fungerer som et blankolån. Det vil si du kan bruke pengene til det du selv ønsker.

Et rammelån er som regel noe dyrere enn et vanlig boliglån. Som et eksempel er det billigste boliglånet i DNB i dag på 1,65% nominelt, mens det billigste rammelånet har nominelle renter på 1,90%.

Størrelsen på rammelånet beror på hvor høy belåningsgrad du har fra før. Heri ligger også rammelånenes største begrensning. Det får nemlig låne mer enn 60% av boligens verdi. Rammelånene er dermed i praksis kun tilgjengelige for de som har nedbetalt boliglånene sine lenge, eller de som hadde mer enn 40% egenkapital da de kjøpte den.

Har boligen din økt i verdi? Undersøk om verdiøkningen kan ha gjort at du kvalifiserer til lavere renter på boliglånet.

Pass på nedbetalingstiden

Totalkostnadene på det du låner til oppussing kan bli høye når nedbetalingstiden er lang. Dette kan du bøte på ved å betale større avdrag en periode. Husk uansett at det dyreste lånet du har bør prioriteres.

Å ha lave renter er selvsagt en fordel, men lånet kan likevel bli forholdsmessig dyrt dersom du ikke betaler store nok avdrag.

Låner du til oppussing med sikkerhet i boligen bør du tenke på dette:

 • Det er vanlig at et boliglån har nedbetalingstid på 25 år.
 • Et lån til oppussing på for eksempel 300 000 kroner vil da kunne koste omtrent 120 000 – 150 000 kroner med dagens renter dersom du bruker 25 år på nedbetalingen.
 • Lånet kan derfor bli flere ganger dyrere enn et lån uten sikkerhet som betales tilbake langt raskere.
 • Oppussingen blir billigere hvis du øker størrelsen på avdragene på lånet du utvidet.

Fordeler og ulemper med boliglån

Den største fordelen med å låne på boligen er naturligvis rentebetingelsene. Et boliglån har per i dag nominelle renter som kan komme under 2%, og ligger sjelden over 3,5%. Dette rentenivået finner du ikke noen steder uten at det kreves sikkerhet for lånet.

Ulempen med boliglån er at belåningsgraden være tilstrekkelig lav til at du faktisk får låne til oppussing. Kostnadene for summen du låner vil også bli høyere enn nødvendig dersom du ikke betaler inn ekstra på lånet. Selv om rentene er lave vil summen du låner til oppussing bli særdeles høyt dersom lånet løper for eksempel i 25 år.

Visste du at du har rett til å betale ekstra avdrag når du kan og vil, uansett hva slags nedbetalingstid du opprinnelig avtalte? Ekstra avdrag medfører heller ingen gebyrkostnader eller lignende.

Oppussingslån på kredittkortet

Det er ikke noe praktisk problem med å bruke et kredittkort til å betale for byggevarer eller annet du trenger til oppussing. Det er også et par fordeler med kredittkort som er unike. For eksempel trenger du ikke søke om lån dersom du allerede eier kortet.

De to største utfordringene er kostnadene og summene du har tilgjengelig. Mange kredittkort har kredittrammer på maksimalt 50 000 kroner. En høy kredittramme ligger gjerne på enten 100 000 kroner eller 150 000 kroner. Kortene egner seg dermed kun når kostnaden for oppussingen er lav.

Rentene er også gjennomgående høye.

 • Rimelig kredittkort – Effektive renter ligger gjerne på rundt 20% til 25%.
 • Dyrt kredittkort – Effektive renter kan komme opp i 35% eller mer.

Rentefri periode med kredittkort

Trenger du penger til kun litt maling og utstyr? I så fall kan du finansiere det gratis med et kredittkort, men kun hvis du gjør opp hele saldoen innen kort tid.

Rentene på et kredittkort løper ikke før forfall på neste regning hvis kreditten gjelder kjøp av varer eller tjenester. Den rentefrie perioden gjelder ikke kontantuttak.

På det lengste kan du dermed ha et rentefritt lån til oppussing på omtrent 50 dager hvis du betaler med kredittkort, avhengig av når du dro kortet på byggevarehuset.

Rentefritaket gjelder imidlertid bare dersom du gjør opp all utestående saldo. Betaler du kun deler vil du i stedet være i ferd med å bruke en av de dyreste løsningene.

Fordeler og ulemper med kredittkort til oppussing

Å bruke kredittkort er i praksis gratis så lenge du betaler for kreditten ved forfall på neste regning. Dette sørger den rentefrie perioden for. Spørsmålet er om du da har midler nok når regningen kommer i posten.

Ulempene kommer når du ikke har penger til å betale før rentefritaket opphører. Fra da av koster kredittkortet forholdsvis mye. Selv de billigste kredittkortene er betydelig dyrere enn kostnadene på de fleste usikrede lån. Dyre kredittkort er på sin side opptil 3-4 ganger dyrere enn et billig lån uten sikkerhet som går til oppussing.

Et annet moment som må tas med er at det er fort gjort å bli fristet til å betale for lave avdrag, det vil si kun minimumsbeløpet. Gjør du dette blir kostnadene dine øke enda mer.

Husk at det er ikke bare uttak i minibank og over skranke som regnes som kontantbruk av kredittkort. Regningsbetaling, overførsler og betaling på Posten medfører også renter fra første dag.

Byggevarekonto til oppussing

Snekkere og andre fagfolk har vanligvis mer gunstige betingelser hos byggevarehusene. Du kan spare penger om du får handle det du trenger til oppussingen gjennom en fagperson.

Så godt som alle byggevarehus har sin egen ordning for avbetaling. I proffmarkedet er dette helt vanlig, og der er prisene for avbetalingen som regel ganske rimelig. For oss vanlige forbrukere er en byggevarekonto en dyrere løsning.

Byggevarekontoen er ofte et kredittkort

I dag er mange av de største byggevarekjedene tilknyttet finansieringsselskap som Santander Consumer Bank eller lignende. Når du da låner til oppussing via kontoen er det egentlig et kredittkort du får.

Kortets betingelser ser som regel slik ut:

 • Kredittsum – Du kan låne inntil 200 000 kroner.
 • Renter – De nominelle rentene ligger som regel rundt 22%. De effektive rentene er noe høyere, og ofte rundt 27%.
 • Betalingsutsettelse – De fleste kortene gir deg muligheten til betalingsutsettelse noen måneder mot et gebyr. Dette gjelder som regel for kredittsummer på inntil 75 000 kroner.
 • Krav til avdrag – Du må normalt betale minst 3,5% av kreditten du har brukt i avdrag.

Kortene du får på en byggevarekonto virker som vanlige kredittkort også når det gjelder en viss periode med rentefritak.

Det kan være fristende å be om betalingsutsettelse på kredittkort og byggevarekontoer, men med høye renter blir dette fort en dyr finansiering av oppussingen.

Fordeler og ulemper med byggevarekonto

Fordelene med en byggevarekonto er omtrent de samme som med kredittkort. Noen byggevarehus har imidlertid egne løsninger for avbetaling som er enda dyrere enn kredittkortene. Effektive renter på over 30% forekommer.

Som med kredittkort er en byggevarekonto derfor lite fordelaktige økonomisk sammenlignet med usikrede lån. De er også betydelig dyrere enn et lån til oppussing som er sikret med pant i bolig, enten det er ved utvidelse eller opptak av rammelån.

Hvorfor låne til oppussing?

Majoriteten av de som pusser opp gjør dette enten fordi et behov tvinger seg frem, eller fordi de vil ha et penere eller mer funksjonelt hjem.

Mange pusser også opp i forbindelse med et planlagt salg av boligen. Oppussingen er da ment for å øke verdien på hjemmet, og med et håp om å få en høyere pris. Spørsmålet er da om oppussingen vil lønne seg, noe som slettes ikke er sikkert i alle tilfeller.

Hvilken oppussing gir gevinst?

Bilde av teppe som rulles ut.
Skal du pusse opp før salg er det mer fornuftig å male et strøk over veggene og slipe gulvet, enn en kostbar oppgradering som bad eller kjøkken. Tunge investeringer får du neppe igjen på salgssummen.

Vi har samlet noen av tipsene fra fagfolk som går på dette med hvilken type oppussing som kan lønne seg i forbindelse med salg.

 • Det kanskje viktigste tipset er å ikke overdrive. Kostbare oppgraderinger lønner seg sjelden. Et nytt bad eller kjøkken kan koste mange hundre tusen kroner i lån. Dette er en type investeringskostnad du neppe får tilbake når du selger.
 • Fokuser heller på å gjøre boligen mer ryddig og pen. Den biten trenger ikke koste all verden.
 • Har du detaljer som aldri ble ferdige? For eksempel listverk og malingsstrøk som mangler? Dette bør sluttføres slik at helhetsinntrykket forbedres.
 • Er overflatene slitte? Å male vegger og tak er ikke spesielt dyrt, og de fleste klarer gjøre dette på egenhånd. Lyse og nøytrale farger anbefales.
 • Hva med gulvene? Dersom gulvene er veldig stygge kan du vurdere å legge en rimelig parkett. Har du allerede tregulv i hjemmet kan det hende en slipejobb og noen strøk lakk vil gjøre jobben.
 • Er kjøkkenet slitt? Nye skapfronter og håndtak, eventuelt en pussejobb og noen malingsstrøk kan i mange tilfeller gi et mye finere kjøkken. Det er heller ikke vanskelig å finne rimelige, men pene benkeplater om disse også bør skiftes.
 • Har boligen alvorlige feil eller mangler? Lekkasjer, råte, mugg og vannskader bør repareres før du selger. Be fagfolk om hjelp til dette dersom du ikke er kyndig.
 • Hvordan er vinduene? Dersom vinduene er veldig slitte, med knuste glass, trekk, flassete maling og lignende, bør du vurdere å skifte de. Vurder eventuelt restaurering av vinduene.
 • Hvordan er dørbladene? Nye dørblader trenger ikke koste all verden. Ødelagte eller stygge dører bør skiftes dersom du ellers har gjort en god jobb med oppussingen.

Gratis grep du kan gjøre selv

Å bruke litt penger på velduftende og fargerike planter eller blomster er en billig og effektiv investering når du skal selge boligen.

Du kommer også langt med å gi et godt inntrykk dersom boligen er ren og velduftende. Her er noen rimelige eller gratis grep du bør vurdere å gjennomføre før du skal selge boligen.

 • Sørg for at det er rengjort ordentlig alle steder.
 • Ta også en runde på eventuelt uteareal og inngangsparti.
 • Sørg for å få fjernet alt som eventuelt lukter, spesielt på baderom og kjøkken.
 • Sett ut blomster og planter som frisker opp.
 • Rydd og gjør rent i alle skaper og skuffer.
 • Vask alle overflater, spesielt speil- og vindusglass.
 • Luft boligen godt før visning.
 • Det kan også være verdt pengene å bruke et stylingfirma.
 • Spør megleren om råd. Dyktige meglere har både erfaring og et nettverk som kan komme til hjelp.

Du finner andre tips om økonomi på bloggen vår. Se også i menyen for nyttig informasjon om ulike typer lån.

Oppsummering av lån til oppussing av bolig

Hvis du skal pusse opp for å øke verdien på boligen, for eksempel før et salg, bør du lese tipsene fra ekspertene på forhånd. Unngå å bruke penger du ikke får igjen på salget.

Du har mange muligheter til å finansiere oppussingen. Det billigste alternativet er som regel å låne med sikkerhet i bolig. For å få utvide boliglånet må belåningsgraden være tilstrekkelig lav. Pass deg for å ha for lang nedbetalingstid på den ekstra delen du låner.

Det nest billigste alternativet er som regel å låne uten sikkerhet. Det maksimale beløpet du kan få tildelt er 500 000 kroner. Rentene kan komme ned i 7% nominelt, noe som er betydelig lavere enn andre løsninger som ikke krever pantesikring. Hent inn mange tilbud før du bestemmer deg, og bruk gjerne en låneagent til dette.

Kredittkort og byggevarekontoer er normalt de dyreste finansieringsløsningene. De fleste byggevarekontoer er også i praksis rene kredittkort. Dette fordi byggevarekjedene har finansieringsavtaler med kredittkortselskapene.

Vurderinger

Gjennomsnittlig vurdering: 4,5/5

Strong Testimonials form submission spinner.
Hva er ditt fulle navn?
Lag en passende overskrift
Gi oss 1-5 stjerner
rating fields
Meny