Er refinansiering lurt?

Hvis du har flere gjeldsposter, som kredittkortregninger og ulike smålån, kan refinansiering være fornuftig. Her kan du lese mer om hva refinansiering vil si, og finne ut om det passer for deg.

Derfor kan refinansiering være lurt

De viktigste grunnene til å refinansiere er;

  1. Lavere rente
  2. Bedre betingelser
  3. Mer oversiktlig økonomi

1. Lavere rente

En av de mest åpenbare grunnene til å refinansiere er muligheten til å få en lavere rente. Hvis rentenivåene på markedet har sunket siden du tok opp lånet ditt, eller hvis du har forbedret kredittscoren din, kan en refinansiering føre til at du får bedre rentevilkår.

Dette kan bety betydelige besparelser over tid, spesielt for lån med lang nedbetalingstid.

Det er også slik at bankene ofte tilbyr lavere rente ved høyre lånebeløp.

2. Bedre betingelser

Noen ganger ønsker låntakere å endre lånevilkårene for å tilpasse dem bedre til sin nåværende økonomiske situasjon. Dette kan innebære å endre løpetiden på lånet, bytte fra en variabel til en fast rente, eller til og med få en betalingsfri periode.

En refinansiering kan gi deg muligheten til å justere lånevilkårene i tråd med dine behov og mål.

I tillegg vil du spare ekstra penger hver måned ved at du kun behøver å betale ett administrasjonsgebyr for refinansieringslånet, i stedet for mange gebyrer til ulike gjeldsposter.

3. Refinansiering gir mer oversiktlig økonomi

Når all smågjeld blir samlet i ett lån, gir det automatisk bedre oversikt over dine betalingsforpliktelser. Da kan du følge med på forfallsdatoen på det ene lånet, og sørge for at det blir betalt.

Dermed fører det ikke bare til at det er lettere å holde oversikt over økonomien, men det kan også redusere sjansen for forsinkede eller glemte betalinger.

En hovedgrunn til at mange refinansierer forbruksgjeld er at man da har god mulighet til å få lavere rente. Å få en lengre nedbetalingstid er også viktig for en en del kunder, men da må man være oppmerksom på at det kan gi høyere totalkostnad.

Ulemper med refinansiering

Det kan påløpe etableringsgebyr for å opprette et refinansieringslån. I enkelte tilfeller kan det også tilkomme gebyr for tidlig innfrielse av eksisterende lån. Dette bør du sjekke med den aktuelle banken.

Dersom slike gebyrer påløper, må du regne de kostnadene opp mot det du kan spare på en refinansiering. I de fleste tilfeller vil det likevel kunne lønne seg å samle all forbruksgjeld i et lån. Du kan lese mer om refinansiering hos Ikano Bank.

Det er lurt å betale ned refinansieringslånet så raskt du kan

Refinansiering vil kunne gi deg bedre oversikt over privatøkonomien din. Hvis du har både kredittkortgjeld og annen forbruksgjeld vil det derfor kunne være lurt å undersøke hvilke betingelser du kan få ved en refinansiering av den samlede gjelden.

Det er alltid viktig å huske på at det lønner seg å betale et refinansieringslån så raskt som mulig. På den måten blir gjelden rentebærende kortest mulig.

Ved refinansiering får man som regel anledning til å velge en lengre nedbetalingstid enn ved ordinære forbrukslån, gjerne opptil 15 år. Dette kan være til hjelp dersom man er i en akutt vanskelig økonomisk situasjon, siden det gir lavere månedlige innbetalinger.

Samtidig vil det kunne føre til en høyrere totalkostnad av gjelden. Dersom alternativet er at man mister kontroll over privatøkonomien vil det ofte likevel være fordelaktig å refinansiere med en lengre nedbetalingstid.

Når man får orden på privatøkonomien, kan man likevel betale inn ekstra på lånet for å korte ned igjen nedbetalingstiden.

Det er også en mulighet å refinansiere forbruksgjeld ved å bake den inn i et boliglån.

Tips: Se også vår artikkel om refinansiering med medsøker.

Oppsummert

Refinansiering kan være en lur økonomisk beslutning for mange. De viktigste grunnene til å refinansiere er;

  • Lavere rente og bedre betingelser.
  • Bedre oversikt over privatøkonomien.

Husk samtidig på å sette opp en kortest mulig nedbetalingstid, for å holde totalkostnaden nede.