Refinansiering av kredittkort

Vi nordmenn ligger dessverre helt i verdenstoppen når det kommer til gjeld fra kredittkort. Spesielt gjelder dette unge voksne mellom 18 og 26 år. For mange av disse byr gjelda på et langvarig problem. En av de bedre veiene ut av uføret er å refinansiere kredittene med et større og billigere lån.

Forbruksgjeld i Norge

Tall fra Finanstilsynet viser at nordmenns samlede forbruksgjeld har økt med omtrent 11 milliarder på kun et år. Forbruksgjelden utgjør fortsatt kun 4% av samlet gjeld (vi låner mest til bolig), men økningen anses av myndighetene som foruroligende.

Den totale gjelden vi har fra kredittkort og forbrukslån er i dag på cirka 117 milliarder.

Kredittkortene er som regel de mest risikable, fordi rentene der er betydelig høyere enn på de fleste andre typer lån og kreditter.

Konsekvensene av høy kredittkortgjeld

Dersom gjelden fra kredittkort misligholdes, med betalingsanmerkninger og inkassosaker som resultat, er du så godt som avskåret fra alle typer lån. Dette gjelder også lån til refinansiering, selv om et slikt grep viser at du har betalingsviljen i orden.

Når gjelden er blitt problematisk er det med andre ord svært vanskelig å finne en løsning. Derfor er det viktig å være i forkant av potensielle betalingsvansker.

Har du mye kredittkortgjeld i dag, bør du allerede nå begynne å vurdere å få gjelden refinansiert.

Høye renter på kredittkort

Rentene på kredittkort er betydelig høyere enn på de fleste forbrukslån. De dyreste kortene har nominelle renter på over 30%.

Rentekostnaden for ubetalt kreditt ligger på cirka 20% og opp til over 30% på de vanligste kredittkortene i Norge. På kort sikt medfører ikke dette de største kostnadene. Problemet oppstår først når kredittsummen blir større enn det man klarer å betale tilbake innen kort tid.

Dette har for enkelte en lei tendens til å balle på seg, slik at personen til slutt står med større gjeld enn det som er mulig å betjene. Slike situasjoner gjelder spesielt for de som eier flere kredittkort, og som kanskje bruker det ene kortet til å betale gjelden på det andre.

Refinansiering er veien ut

Når summen av gjeld fra kredittkort blir for stor eller for dyr, er refinansiering den enkleste veien ut av uføret.

Dette betyr kort og godt at du tar opp et lån for å innfri all kredittgjeld. Du reduserer ikke selve gjelda med én gang, men med lavere rentekostnader blir det langt enklere å betale avdragene på det du skylder.

Har du gjeld fra flere kredittkort, sparer du kanskje også på færre månedlige innbetalingsgebyr. Disse kan du imidlertid som regel unngå ved å be kredittselskapet sende deg eFaktura fremfor papirfaktura.

Bedre oversikt gir en bedre hverdag

Å ha høy kredittgjeld vil kunne slite på humøret for mange.

Alt kan ikke måles i penger, spesielt ikke helsa og humøret. Å ha høy kredittgjeld vil kunne slite på noen og enhver. Refinansiering er på så måte en god løsning, som ikke bare gir bedre økonomi, men også mer ro til sinns.

Mange som har økonomiske vansker av denne typen, reagerer med å ”stikke hodet i sanda”, og lar dermed problemene vokse. Jo snarere man tar tak og får på plass refinansiering, desto mer tjener man, både økonomisk og i livskvalitet.

Det finnes løsninger for refinansiering av kredittkort, selv om man har latt det gå så langt som til inkassosaker og betalingsanmerkninger.

Refinansiering med pant i bolig

Den beste løsningen for de som eier egen bolig, er å refinansiere kredittkortgjelda gjennom boliglånet. Boliglånet har kanskje renter helt ned mot 3% til 3,5%, og er så godt som uslåelige.

Utfordringene med denne formen for refinansiering er flere:

 • Hva er belåningsgraden? En bank kan ikke gi deg boliglån som utgjør mer enn 85% av boligens verdi.
 • Hvordan er betalingsevnen din? Banken vil neppe låne deg mer penger dersom du allerede sliter med å klare regninger og avdrag.
 • Aksepterer banken at kredittgjeld inngår i boliglånet? Noen banker vegrer seg for å utvide boliglån dersom kunden har en ufornuftig omgang med sin egen økonomi.
 • Hva er kostnadene for å få utvidet lånet? Du må ta med i beregningen at du kanskje må betale et dyrt etableringsgebyr for å få utvidet boliglånet.
refinansiere-boliglån

Det er som regel billigere å bake kredittkortgjeld inn i bolilånet, enn å bruke et usikret lån.

Unngå økt boliglån med lang nedbetalingstid

En faktor som er viktig å huske er at et boliglån gjerne betales ned over 25 til 30 år. Selv om du da får lavere renter på refinansieringen, vil den lange nedbetalingstiden gjøre gjelden dyr på sikt.

Du kan bøte på dette ved å øke avdragene en periode. For eksempel frem til den delen av gjelden som gikk til refinansiering er helt nedbetalt. Husk uansett at jo raskere du betaler ned et lån, desto mer sparer du.

Dersom du ikke eier din egen bolig, er den mest nærliggende løsningen å refinansiere med et usikret forbrukslån.

Refinansiering med forbrukslån uten sikkerhet

Et forbrukslån uten sikkerhet er riktignok dyrere enn et boliglån, men det er mulig å få effektive renter helt ned mot 6% til 7%. Dette avhenger av tilbudene du får fra bankene. De gir som regel bedre renter til personer som anses som sikre betalere, enn til usikre betalere. Dette vurderes individuelt for hver søker, og baseres på kredittscoren og betalingsevnen din.

Den gjennomsnittlige effektive renten på et usikret forbrukslån er gjerne fra 12% til 14%, såfremt lånet er av en viss størrelse. Mindre lån koster generelt sett mer enn større lån.

Rentenivået på disse lånene er nesten i alle tilfeller betydelig lavere enn det du finner i et kredittkort.

Hvor mye sparer du?

Jo større kredittkortgjelden er, desto mer sparer du når du refinansierer med et billigere lån uten sikkerhet.

Hvor store summer du sparer på å refinansiere kredittgjelden er primært avhengig av disse to faktorene:

 • Hva er de samlede rente- og gebyrkostnadene på kredittgjelden?
 • Hvilke renter får du på lånet som skal refinansiere gjelden?

Eksempel:

Dersom din samlede kredittgjeld er på 100 000 kroner, og den gjennomsnittlige effektive renten du betaler er 25%, koster gjelden deg 25 000 kroner i året. Dette så lenge gjelden ikke reduseres med avdragsbetaling.

De tilsvarende kostnadene på et usikret forbrukslån, der du har fått gjennomsnittlige renter på omtrent 13%, vil være cirka halvparten.

I og med at du må betale avdrag underveis, og dermed kontinuerlig reduserer den rentebærende gjelden, blir besparelsene enda større.

Banker med lån til refinansiering uten sikkerhet

Forbrukslån til refinansiering får du fra mange banker, og til forskjellige betingelser. Totalt har vi over 30 nisjebanker i Norge som tilbyr forbrukslån uten sikkerhet, og som uten problem kan brukes til refinansiering av alle typer gjeld.

For de større lånesummene er dette blant de mest aktuelle bankene:

 • Easybank – Refinansieringslån på inntil 500 000 kroner. Banken krever at du er minst 23 år når du søker, samt at du har fast inntekt. Rentene er ofte konkurransedyktige hos denne banken.
 • Santander Consumer Bank – Refinansieringslån på inntil 350 000 kroner. Santanders krav er at du er 23 år, og har en inntekt på minst 200 000 kroner per år. Denne banken krever hverken etableringsgebyr eller termingebyr dersom lånesummen er under 70 000 kroner.

Låneformidlere for usikret refinansieringslån

Det er også et fornuftig grep å bruke en såkalt låneformidler til å skaffe refinansiering. Dette er selskap som innhenter lånetilbud på vegne av deg, fra banker formidleren samarbeider med.

En dyktig låneformidler innhenter potensielt et sted mellom 15 og 20 tilbud på en gang, alt ettersom hvor mange banker selskapet samarbeider med. Tjenestene til formidleren er dessuten kostnadsfrie for søkeren.

Her er tre av landets beste låneformidlere:

 • Axo Finans– Du mottar inntil 19 tilbud om lån til refinansiering. Axo er et av de eldste selskapene i Norge som formidler lån uten sikkerhet. Dette er også en av aktørene som har eget kundesenter med erfarne rådgivere.
 • Aconto – Du mottar inntil 17 tilbud om lån til refinansiering. Som Axo Finans er Aconto en av landets eldste selskap innen låneformidling. Her også får du hjelp rådgivere på fra Acontos kundesenter.
 • Uno Finans – Du mottar inntil 12 tilbud om lån til refinansiering. Uno Finans formidler også lån til personer med betalingsanmerkning. Disse lånene krever sikkerhet.

NB! Antallet banker låneformidlerne samarbeider med endrer seg kontinuerlig, men totalt ligger de beste som regel rundt 15-19 stykk. De anbefalte formidlerne har egne rådgivere som hjelper deg med søknadsprosessen, noe som mangler hos en del andre selskap.

Viktig for de med flere kredittkort

Den totale kredittrammen du har i kortene dine, vil redusere låneevnen med tilsvarende beløp.

Å ha gjeld fra flere kredittkort, er ikke bare dyrt, men gjør også at låneevnen din svekkes. Etter at Gjeldsregisteret ble opprettet sommeren 2019, har bankene fått oversikt over all kredittgjeld og usikrede lån i Norge. Den totale kredittrammen du har i kortene dine, vil derfor redusere låneevnen med tilsvarende beløp. Det spiller ingen rolle om du skylder pengene eller ikke.

Kort fortalt betyr det at om du for eksempel eier 3 kredittkort, der samlet kredittramme er 300 000 kroner, vil denne summen trekkes fra på hvor mye du kan få i et boliglån (eller andre lån). Unntaket fra regelen er om samlet kredittramme er under 25 000 kroner (registreres ikke som gjeld).

Negativ innvirkning også på kredittscore

Det er også viktig å ikke ha for mye kredittgjeld i forhold til kredittscoren din. Dette er en utregning som foretas av kredittopplysningsbyråer, og som bankene bruker når de vurderer en lånesøknad. I tillegg til å innvirke på om du får låne, påvirker kredittscoren hvilke renter du får på usikrede lån.

Pass deg spesielt for å skylde penger til flere kortselskap. I forhold til kredittscoren er det bedre å skylde til en kreditor, enn til flere.

Oppsummering

Så lenge du får bedre rentebetingelser totalt, vil en refinansiering av gjeld fra kredittkort lønne seg økonomisk. Det rimeligste alternativet er som regel å bake inn gjelden i et boliglån. Det er også normalt betydelig billigere å samle kredittgjeld i et usikret forbrukslån, selv om disse lånene er dyrere enn boliglånene.

Hent alltid inn mange lånetilbud for refinansiering, så øker sjansene for at du finner de laveste rentene. Vurder å bruke en låneformidler til dette. Høy kredittgjeld har mange negative aspekter, ikke bare økonomisk. En refinansiering gjør at du får oversikt og kontroll, og kan forbedre kredittscoren din.

Meny