Hva er innskuddsrente?

Når du plasserer sparepengene dine i banken, vil du få innskuddsrente. Størrelsen på innskuddsrenten varierer fra konto til konto. Her får du alt du trenger å vite om innskuddsrente.

Hva er innskuddsrente?

Innskuddsrente er renten du får på innskuddet du har på konto. Renten er en slags kompensasjon for at du velger å ha pengene dine i akkurat den banken.

Du får innskuddsrente på penger du har satt av til sparing. Men hvor høy rente du får, avhenger av hvilken type konto du har plassert pengene i. De fleste brukskontoer har ingen innskuddsrente.

Innskuddsrenten ligger gjerne på 3,50-5%. Mange banker tilbyr høyere rente jo mer innskudd du har.

Tips: Se også vår artikkel om renters rente.

Ulike kontoer som gir innskuddsrente

Her får du en oversikt over ulike typer kontoer med innskuddsrente. Sparekontoer inkluderer både høyrentekonto og fastrentekonto. BSU og BSU Pluss er smart sparing for unge under 34 år. I tillegg finnes det egne kontoer for barn. Fondssparing er også en mulighet.

Vanlig sparekonto

Ofte har vanlige sparekontoer lavere innskuddsrente enn fastrentekontoer. Likevel er det en løsning mange velger for sparing, fordi det er en trygg og stabil løsning.

Én grunn til å velge sparekonto er at man får det som kalles innskuddsgaranti. Dette innebærer at du vil få tilbake opptil to millioner av sparepengene dine, om banken skulle gå konkurs.

Noen banker krever at du allerede er kunde i banken før du kan opprette en sparekonto. Noen sparekontoer kommer med begrensninger, som uttaksbegrensninger og bindingstid. Her er det store variasjoner.

Høyrentekonto

Høyrentekonto er en form for sparekonto. Disse kontoene har ofte høyere innskuddsrente enn vanlige sparekontoer, og ofte begrensninger knyttet til uttak og/eller bindingstid.

Fastrentekonto

Med en fastrentekonto vil renten være fastsatt for en bestemt periode, i alt fra noen måneder til fem år. Fastrenten er ofte høyere enn den flytende renten. Denne formen for sparing er laget for sparing over tid. Hvis du vil bryte avtalen før kontrakten har gått ut, vil du måtte betale gebyrer.

Du får innskuddsrente på sparepengene dine. Renten varierer ut fra hvilken konto du velger. Kontoer med fast rente kan ofte gi høyere innskuddsrente.

BSU-konto

BSU står for boligsparing for ungdom. Slike kontoer kan opprettes og brukes av alle som er mellom 13 og 34 år. I en BSU kan du spare opptil 300 000 kroner. Pengene må brukes til kjøp av bolig og/eller betjening av boliggjeld. Det du sparer, vil låses når året er omme. Innskuddet du har i BSU, kan gi skattefradrag.

BSU Pluss

Ønsker du å spare mer enn du kan i en vanlig BSU, kan BSU Pluss være et alternativ. Her kreves det at du har fylt 18 år, og at du har en BSU-konto. Pengene du sparer her, vil ikke gi skattefradrag, slik vanlig BSU-sparing gjør. Du kan spare frem til du fyller 34 år.

Barnekonto

Slike kontoer kalles ofte BSB, altså boligsparing for barn. Har du barn, kan du opprette konto i barnets navn. Kontoen kan brukes til sparing så lenge barnet er under 18 år, og det er bare foreldre/verger som kan disponere pengene.

Hos Sparebank1 Gudbrandsdal kan du spare opptil 30 000 kroner årlig i BSB, med en innskuddsrente på inntil 5%.

Fondssparing

Å spare penger i et rentefond kan være et alternativ for deg som satser på en langsiktig spareplan. Over tid kan fondssparing gi bedre avkastning enn andre kontoer.

Likevel må du være bevisst på risikoen det innebærer. Du kan tape pengene du setter inn. Dette er derfor en løsning du kun bør velge om du har god økonomi og skal spare over flere år.

For barn og unge kan barnekontoer eller BSU være den beste løsningen for sparing. Vær bevisst på at disse kontoene har et maksimumsbeløp man kan spare i året.

Hvor høy er innskuddsrenten?

Hvor høy renten er, vil avhenge av flere faktorer, som type konto, bankens vilkår og styringsrenten. Innskuddsrenten kan øke når styringsrenten øker, men ofte er det kun boliglånsrenten som øker i takt med styringsrentens økning.

Eksempel på innskuddsrente på sparekonto/høyrentekonto

Nedenfor finner du en oversikt over ulike bankers innskuddsrente på sparekontoer og høyrentekontoer i stigende rekkefølge, med lavest rentesats først:

 • Sbanken – sparekonto under 500 000 kroner: 3,45% rente. Bindingstid: Ingen
 • Morrow Bank – sparekonto: Inntil 4,10% rente. Bindingstid: Ingen
 • Instabank – sparekonto: Inntil 4,41% rente. Bindingstid: Ingen
 • Santander Consumer Bank – høyrentekonto: Inntil 4,30% rente. Bindingstid: Ingen
 • Svea Bank – sparekonto: Inntil 4,60%. Bindingstid: Ingen

Eksempel på innskuddsrente på fastrenteinnskudd

 • Sparebank1 – fastrenteinnskudd: Inntil 5,20% rente. Bindingstid: 12 måneder
 • Nordea – fastrenteinnskudd: Inntil 5,25% rente. Bindingstid: 12 måneder.

NB: Som vi ser, varierer innskuddsrenten på sparekonto og fastrenteinnskudd med over ett prosentpoeng. Har du et innskudd på 100 000 kroner, kan du tape 1000 kroner årlig på å velge en konto med lavere innskuddsrente.

Eksempel på innskuddsrente på BSU/barnekonto

 • Nordea – BSU: Inntil 6,50% rente. Etter fylte 34 år reduseres renten til 3,50%.
 • Sparebank1 Gudbrandsdal – barnekonto: Inntil 5% rente.
 • DNB – barnekonto: Inntil 4,60% rente.

Begrensninger på innskuddsrente

Noen kontoer har begrensninger du må forholde deg til, som for eksempel uttaksbegrensninger, bindingstid, krav om et minstebeløp og alder.

Uttaksbegrensninger

Sparekontoer kan ofte komme med uttaksbegrensninger. Hos noen banker kan du ta ut penger opptil 12 ganger hvert år, uten å måtte betale ekstra. Men noen kontoer har ingen gebyrfrie uttak.

Et eksempel er Storebrands fastrentekonto med inntil 5% rente. Her foreligger en sperre for uttak i nettbanken. Hvis du ønsker å ta ut penger, må du ta kontakt med kundeservice. Ved uttak vil du måtte betale et gebyr på 1000 kroner pluss 1% av beløpet.

Høyrentekontoer og fastrenteinnskudd har ofte begrensninger, som uttaksbegrensninger, bindingstid og krav om minstebeløp.

Bindingstid

Noen sparekontoer og de fleste fastrentekontoer har bindingstid. Det betyr at du ikke kan ta ut penger i en bestemt periode. Ønsker du likevel å gjøre et uttak, må du betale et gebyr.

Hos Sparebank1 Østlandet kan du få 5,20% i fastrente om du velger å binde deg for 12 måneder. Ved seks måneders bindingstid vil du få en rente på 4,80%.

Minimumsbeløp

En del høyrentekontoer setter krav om et minimumsbeløp. For eksempel må du med høyrentekonto i Santander Consumer Bank ha minst 25 000 kroner på kontoen. Her får du en innskuddsrente på 5,00% med et års bindingstid.

Alder

Noen kontoer har alderskrav. Nordea har en egen sparekonto for alle over 60 år med en innskuddsrente på opptil 4,5%.

Det finnes også kontoer med aldersbegrensninger. Blant annet vil alle barnekontoer og BSU-kontoer ha en øvre aldersgrense for sparing.

Noen kontoer har også en nedre aldersgrense. Nordea tilbyr en sparekonto for alle over 60 år. Dette er en høyrentekonto med innskuddsrente på opptil 4,5%. Denne renten tilbys på saldo over 500 000 kroner. Her foreligger også en uttaksbegrensning på 12 uttak i året. Velger du å binde renten, kan du få en rente på opptil 5%.

Oppsummering

 1. Det finnes ulike alternativer som gir deg avkastning på sparepengene. Vanlig sparekonto er en konto uten begrensninger og med flytende innskuddsrente. En høyrentekonto vil ha flere begrensninger og høyere rente. Fastrenteinnskudd har fastrente, og derfor ofte høyere rentesatser.
 2. Mange banker tilbyr egne kontoer for barn og unge. Barnekontoer må opprettes i foreldrenes navn. Boligsparing for ungdom, BSU, gir ofte en høyere innskuddsrente enn annen sparing. Her er pengene øremerket boligformål. Fondssparing er også et alternativ for langsiktig sparing.
 3. Noen kontoer har begrensninger knyttet til antall uttak. Her må man ofte betale et gebyr for uttak utover det angitte antallet. Andre begrensninger kan være bindingstid, minimumsbeløp og aldersbegrensninger.