Forbrukslån fra DNB NOR

IKKE SAMARBEID. OVERSIKT OVER BESTE FORBRUKSLÅN finner du her.
Effektiv rente 21,07%, kr. 55 000,- o/1 år, Kostnad kr. 5 910, Totalt: 60 910,-

Nøkkelinfo:

Effektiv rente:21,07%
Lånebeløp:10 000 – 250 000 kroner
Nedbetalingstid:1 - 10 år
Inntektskrav:Fast inntekt
Krav alder:18

Kontakt:

Telefon: 915 04 800 

Adresse: Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo

Åpningstider:

Mandag – Torsdag 08.00 – 22.00 

Fredag 08.00 – 18.00

Lørdag 09.00 – 17.00

Søndag 12.00 – 21.00 

Nettsted: https://www.dnb.no

DNB er Norges største finanskonsern, og vår kanskje viktigste bank. Selskapet har operert med forskjellige navn siden oppstarten for snart 200 år siden.

Hos DNB finner du alle mulige former for spareløsninger, investeringsløsninger og lånetyper, blant annet forbrukslån uten sikkerhet.

Lånemuligheter med DNB

Et forbrukslån fra DNB er egentlig et rammelån på inntil 300 000 kroner, eller brukskreditt om du vil. Det vil si at om du får innvilget den summen du søker på, står denne på DNBs konto inntil du selv overfører hele eller deler til din egen brukskonto.

Den delen du overfører beregnes det så renter for, mens det du lar stå, ikke koster noe. Du velger selv hvor mye du vil betale tilbake hver måned, med visse begrensninger.

De påløpte rentene i forrige måned må gjøres opp, i tillegg til minimum 3% av benyttet kreditt. Er kreditten du har brukt veldig lav, er innbetalingskravet minimum 200 kroner.

Fordi dette ikke er som et vanlig lån med faste avdrag, til gjelden er totalt nedbetalt, har ikke brukskreditten en utløpsdato. Så lenge du ikke misligholder den, eller den står inaktiv i mange måneder, vil kreditten alltid være tilgjengelig.

Om du for eksempel bruker 15 000 kroner en måned, av en total kreditt på 100 000 kroner, er ord 85 000 kroner fortsatt tilgjengelige (men disse koster ingenting i renter). Betaler du deretter tilbake 15 000 kroner, er hele kreditten påny tilgjengelig.

Rentebetingelser og andre kostnader på fleksibelt forbrukslån

I motsetning til nesten alle andre banker med forbrukslån på denne størrelsen, har DNB fast rente for alle kunder. Det vanlige hos de andre er at rentene er mellom cirka 7% og 20%, der de med best kredittverdighet får de beste rentebetingelsene.

Hos DNB er den nominelle renten for tiden på 16,2%. Den nominelle renten endrer seg heller ikke i forhold til hvor stort forbrukslån du tar opp hos DNB.

Lånet er egentlig ganske dyrt dersom du har god kredittscore, fordi du sannsynligvis ville fått langt bedre betingelser hos flere andre banker.

For en person med middels kredittscore, spiller det mindre rolle. Har du dårlig kredittscore, vil tilbudet fra DNB faktisk kunne være blant de beste.

Etableringsgebyret hos DNB er i den lave enden av skalaen, og cirka halvparten av tilsvarende hos andre banker. Du betaler 500 kroner for å få lånet etablert, uansett størrelse på kreditten.

Hver innbetaling på forbrukslånet koster 35 kroner (termingebyr), men dette slipper du om du velger å betale eFaktura.

Fordeler

Brukskreditter, eller rammelån som DNB kaller de for, har spesielt én fordel sammenlignet med tradisjonelle forbrukslån. Det at du ikke betaler renter for ubenyttet kreditt er midt i blinken for folk som ikke nødvendigvis trenger pengene akkurat nå, men som likevel vil ha midlene klare i tilfelle de får uforutsette utgifter.

Det er også en trygghet for låntakeren at DNB ikke bare er solid, men også har et omfang som sikrer ganske bra kundeservice.

Det er i tillegg en fordel at du kan skaffe penger svært raskt i denne banken. Om du allerede er kunde og har brukskonto hos DNB, vil et innvilget forbrukslån kunne gjøres tilgjengelig i løpet av noen timer etter at søknaden er godkjent.

Ulemper

Vi mener rentene er for høye på DNBs fleksible forbrukslån, så fremt søkeren har god økonomi og høy kredittscore. Har man middels eller lav kredittscore, er lånet sannsynligvis konkurransedyktig.

Fordeler

– Du betaler ikke renter for ubenyttet kreditt
– Stabil bank med god kundeservice.
– Lavt etableringsgebyr
– eFaktura gir ingen termingebyr
– Dekkende og tilgjengelig kundeservice

Ulemper

– Rentene kan være høye

Krav til søker

  • DNB har både erfaringen og kapasiteten til å foreta grundige kredittvurderinger. Det vil kunne gi utslag for personer med svak økonomi, der det sannsynligvis er vanskeligere for disse å få lån i DNB enn i enkelte andre banker.
  • Minimumskravet til alder er 18 år, men du må ha fast og stabil inntekt. Størrelsen på inntekten og betalingsevne vil være avgjørende for hvor stor brukskreditt du kan få innvilget.
  • Har du betalingsanmerkning vil du ikke få lån til forbruk hos DNB. Dette kan avhenge av om du har andre kundeforhold til banken. Personer med boliglån kan i visse tilfeller få utvidet dette til å refinansiere gjelden som forårsaket anmerkningen. Det igjen forutsetter at belåningsgraden på den pantesikrede boligen ikke er for høy.

Annet

Du kan forsikre forbrukslånet du har hos DNB, i tilfelle du blir langvarig syk, faller bort eller blir ufør. Forsikringen koster 0,4% av det du har brukt av kreditten, per måned. Har du brukt 10 000 kroner en måned, vil regninga for forsikringsdelen være 40 kroner for den måneden.

Er utestående saldo null kroner gjennom hele måneden, betaler du verken renter eller forsikringspremie.

Personer med et langvarig og problemfritt kundeforhold til DNB, vil sannsynligvis lettere få innvilget forbrukslån i banken.