Alt du trenger å vite om rammelån

I de siste årene har rammelån blitt en populær låneform. Det er flere grunner til dette, men hovedgrunnen er på grunn av fleksibiliteten.

Her gir vi deg en innføring i hva rammelån er, slik at du lett kan vurdere om dette er en låneform som passer deg.

Rammelån har mange navn

At rammelån har blitt svært populært ser vi blant annet ved at om lag 25 % av boliglånene bankene for tiden gir ut er rammelån. Rammelån tilbys av flere finansinstitusjoner.

Noen steder kalles det fleksilån, kredittlån, brukskreditt eller boligkreditt, men alle disse forskjellige navnene viser i prinsippet til samme type lån.

Rammelån gir låntaker stor fleksibilitet og kontroll over egen økonomi. Den fleksibiliteten blir av noen også trukket fram som en ulempe, fordi det samtidig krever at låntaker har streng disiplin.

DNB forklarer rammelån i denne videoen

Hva er rammelån?

Ved et rammelån får du utdelt en lånesum basert på verdien av din boligen som du stiller sikkerhet i.

Navnet kommer av at med rammelån får du utdelt en låneramme, det vil si en bestemt lånesum. Den har grunnlag i verdien av din bolig, eller eventuell annen fast eiendom som du stiller som sikkerhet.

Når du har fått innvilget en slik lånesum så settes den inn på en lånekonto. Derfra kan du flytte penger over til din brukskonto når du vil, og så mye du vil, innenfor den fastsatte lånerammen.

Dette gjør rammelån til et svært fleksibelt boliglån fordi du selv henter ut penger akkurat når du trenger det.

Du kan få rammelån på inntil 60 % av den takserte verdien av boligen din, eller den eiendommen som stilles som sikkerhet. I enkelte spesielle tilfeller kan bankene vike fra denne prosentberegningen.

Hvor mye du kan få i rammelån avhenger av verdien på eiendommen din. Dersom eiendommen din er verdt tre millioner kroner kan du låne maksimalt 1,8 millioner kroner.

Nedbetalingstiden på rammelån

Nedbetalingstiden og størrelsen på avdragene du skal betale på rammelånet bestemmer du i stor grad selv. Forutsetningen er at lånebeløpet holder seg innenfor 60 % av verdien på den faste eiendommen som stilles som sikkerhet.

I de tilfellene hvor banken innvilger rammelån som går ut over 60 % av eiendommens verdi skal årlig nedbetaling være minst 2,5 % av det innvilgede lånet, eller det må minst være kostnaden av et annuitetslån med 30 års nedbetalingstid, hvis det er under 2,5 % per år.

Du kan selv bestemme hvor mye , og når, du betaler tilbake til lånekontoen din. Enkelte banker krever at du skal betale inn rentekostnadene på lånekontoen, men ikke alle krever det. Det spiller egentlig ingen rolle, fordi du uansett står fritt til å disponere beløpet som til enhver tid står inne på lånekontoen.

Avdragsfritt lån

Rammelån kan innvilges med inntil 60% av verdien på boligen du stiller som sikkerhet.

Rammelån defineres som et avdragsfritt lån. Det er fordi det ikke er et definert krav om bestemt tidspunkt for betaling av avdrag på slike lån.

Den fleksibiliteten du har ved å selv forvalte uttak og innbetaling til lånekontoen fører til at Finanstilsynet betegner det som et avdragsfritt lån.

Derfor kan du ikke kombinere et rammelån med et såkalt «topplån». Finanstilsynet krever at lånerammen for avdragsfrie lån i utgangspunktet maksimalt skal være opptil 60 % av verdien av eiendommen som stilles som sikkerhet.

Det gjøres unntak fra denne regelen for Boliglån for unge og ved enkelte andre tilfeller.

Hvis rammelånet du har ikke er fullt ut 60 % av eiendommens verdi, kan du ta opp et annet lån i tillegg, så lenge ikke den samlede gjelden overstiger 60 % av verdien.

Fordeler med rammelån

Mange benytter et rammelån til oppussing av huset.

Under har vi samlet fordelene rammelån har i forhold til ordinære boliglån;

  • Du kan selv overføre penger fra lånekontoen når du trenger det. Du trenger ikke å søke om nytt lån, og dermed betale etableringsgebyr, hver gang du trenger mer penger. Forutsetningen for det er at du ikke overfører mer penger enn det du har fått innvilget fra banken. Det er den rammen du har å holde deg innenfor, derav navnet “rammelån”.
  • Du betaler bare renter på den delen av lånet du har tatt ut av lånekontoen. Penger som står urørt på lånekontoen er ikke rentebærende.
  • Du kan bruke pengene til hva du vil, når du vil. Så lenge du holder deg innenfor lånerammen du er blitt tildelt kan du når som helst raskt ta ut pengene og bruke dem. Dermed kan du slå til når gode anledninger som byr seg, enten det er en ny bil, oppussing av hus og hytte, eller en ferie, og du slipper å søke om forbrukslån eller bruke opp kredittkortene dine.

Ulemper med rammelån

Rammelån fører også med seg noen ulemper det er viktig å være klar over;

  • Renten er den viktigste ulempen. Den ligger ofte opp mot 0,2 prosentpoeng høyere enn for vanlige boliglån. Dette kan man tenke på som prisen man må betale for fleksibiliteten man får. Samtidig er denne renten godt under det som er vanlig rente for billån og en del andre lån.
  • Det kreves streng disiplin. Det er lett å følge en impuls og handle mer enn det du i utgangspunktet planla, fordi pengene er så lett tilgjengelig. Hvis du har lett for å falle for impulskjøp bør du gå noen runder med deg selv for å være sikker på at du har en fast plan for hvordan du skal bruke rammelånet.
  • Du må ha eiendom som har høy nok verdi til å stille som sikkerhet. For de fleste vil det være boligen man bor i. Derfor fordrer det at den er i all hovedsak er gjeldfri, siden du maksimalt kan låne 60 % av den samlede verdien av eiendommen din. Hvorvidt dette er en ulempe kommer derfor an på hvor mye du ønsker å låne, og hvor stor gjeldfri verdi eiendommen din har.
Renten på et rammelån ligger noen prosentpoeng over et vanlig boliglån, men langt lavere enn for eksempel kredittkort eller lån uten sikkerhet

For alle aldre

Rammelån gis ofte med sikkerhet i en bolig, som i utgangspunktet bør være gjeldfri. Derfor har det i stor grad blitt gitt til voksne mennesker som har hatt noen år på å betale ned på boliglånet allerede.

Rammelån til unge gis da med samme krav som for boliglån for unge, som blant annet innebærer at låntaker er under 34 år. Slike lån er nyttige i en etableringsfase, for bruk til for eksempel oppussing av bolig eller kjøp av en ny bil med bedre plass til barneseter.

Vær enige

Enten man er godt voksen eller unge etablerere så tas ofte rammelån opp av par, enten gifte eller samboende. Det går i de fleste tilfeller svært bra. Men som med alle parforhold, så kan det også bli uenigheter.

Det er derfor viktig å være klar over at rammelånet disponeres av en hovedlåntaker. Dersom man er medlåntaker står man likevel også ansvarlig for lånet. Det vil si at dersom hovedlåntaker øker lånerammen, eller tar ut penger fra lånekontoen uten av medlåntaker er klar over det, så står fortsatt begge ansvarlig for å betale det tilbake.

Derfor må begge følge med på lånekontoen og bruken, og hele tiden være enige om anvendelsen av pengene.

Kort oppsummert

  • Rammelån er svært fleksibelt, og derfor nyttig i mange sammenhenger.
  • Det gir deg som kunde både stor frihet og kontroll over egen økonomi.
  • Med denne friheten følger også ansvar. Derfor er denne låneformen best for de som har god erfaring med å både sette opp, og følge, budsjetter.