Forbrukslån fra Re:member


Annonselenke

Effektiv rente 14,20%, kr. 65 000, o/5 år, Kostnad kr. 29 903, Totalt: 94 903,-

Nøkkelinfo:

Effektiv rente:17,51%
Lånebeløp:10 000 – 350 000 kroner
Nedbetalingstid:1 - 12 år
Inntektskrav:Registrert inntekt
Krav alder:18

Kontakt:

Telefon: 73 89 77 55 

Adresse: PB 6783 St.Olavs Plass, 0130 Oslo

Åpningstider:

Mandag – Fredag 08.00 – 18.00

Nettsted: https://www.remember.no

Om Re:member

Re:member eies av Entercard, et selskap som står bak flere av landets mest populære kredittkort. Entercard på sin side eies av Swedbank og Barclays Bank, der sistnevnte er en av verdens eldste banker.

I Norge er morselskapet et av de største på kredittkort, og startet relativt nylig med å tilby forbrukslån uten sikkerhet.

Finansieringsselskapet er en solid aktør, med god kundeservice og alltid langt fremme i å tilby anvendelige og populære låneprodukter.

Lånemuligheter

På lånesiden tilbyr Re:member kun et forbrukslån på mellom 10 000 kroner og 350 000 kroner.

Lånet kan brukes til hva som helst, og låntakeren trenger ikke stille med sikkerhet. Alt ettersom hvor stort lån du vil ha, kan du velge selv tilbakebetalingstid, begrenset til maksimalt 12 år. Begrensningene her ligger i det at du ikke vil få 12 år på deg for et lån på for eksempel 10 000 kroner.

Selv om lånet ikke er blant de største, og du i dag kan få tilsvarende lån helt opp til 500 000 kroner, er lånerammen stor nok til at mange søker om lån fra Re:member for å refinansiere annen gjeld (mer om dette her).

Re:member gir mulighet for opplåning, så lenge den totale lånesummen ikke blir på mer enn det maksimale beløpet på 350 000 kroner.

Rentebetingelser og andre kostnader

Rentetilbudet baseres på den individuelle kredittvurderingen, og du kan få nominelle renter hos Re:member fra 7,95% og oppover til 19,95%. Dette er på nivå med flere andre banker, men gjennomsnittsrenten som vi ser i låneeksempelet, tyder på at Re:member ofte kommer godt ut i sammenligninger.

De effektive rentene tar med seg alle gebyrkostnader, og varierer derfor veldig alt ettersom hvor lenge lånet løper. Effektive renter synker med lengre lånetid, men det betyr også at renteberegningen forgår over tilsvarende lang tid, og dermed øker totalkostnadene i kroner og ører.

Gebyrene er hyggelige hos Re:member, sammenlignet med de fleste andre banker. Dette trenger ikke alltid bety at totalkostnadene blir lavest, fordi rentene vil ha sitt å si også. Dersom rentetilbudene fra andre banker er lik det du får hos Re:member, vil denne banken sannsynligvis tilby et av de rimeligste forbrukslånene.

Du sparer ikke all verden på etableringsgebyret, som er på 750 kroner, men sammen med muligheten for null kroner i måneden til terminomkostninger, gjør at det totalt sett blir en del penger over året. For å slippe terminomkostningene, må du velge å betale med eFaktura.

Fordeler

Du kan få ganske lav rente på forbrukslån fra Re:member, spesielt om kredittscoren din er høy. Lave gebyrer bidrar til dette. Re:member er også raske med søknadsbehandlingen, i tillegg til å utbetale lå så snart låneavtalen er godkjent.

Her kan du søke sammen med en medlåntaker, noe som gir bedre sjanser for at søknaden godkjennes.

En medlåntaker gjør også sitt til at det er større sjanse for at banken godkjenner søknader om høye lånesummer, samt at rentene ofte blir bedre (bankene tar mindre risiko når to personer er solidarisk ansvarlige for lånets tilbakebetaling).

Re:member har imøtekommende krav til søkeren, når det gjelder alder og inntekt.

Ulemper

Du får ikke de største forbrukslånene fra Re:member, noe som blant annet begrenser muligheten til å refinansiere høy kredittgjeld og gjeld fra flere smålån.

Dette gjelder likevel neppe så mange personer, og totalt sett mener vi Re:member er et godt alternativ når man trenger et forbrukslån med gode betingelser.

Fordeler

– Lave gebyrkostnader
– Gunstige renter
– Rask utbetaling
– Mulighet for medsøker
– Greie krav til søkerens alder og inntekt

Ulemper

– Ikke blant de høyeste lånerammene

Krav til søker

  • Alderskravet hos Re:member er at du må være over 18 år for å få forbrukslån.
  • Du må ha fast inntekt, men det oppgis ingen krav til minsteinntekt. Bankens kredittvurdering innbefatter en analyse av låntakerens betalingsevne, og du vil derfor ikke kunne få låne mer enn økonomien din tåler.
  • Tjener du lite og har høye kostnader kan du få avslag, eller tilbud om en mindre lånesum enn det du søkte om. Som inntekt regnes ikke bare lønn fra fast arbeid, men også pensjon og trygd.
  • Søkere som har pådratt seg betalingsanmerkning vil ikke få lån til forbruk fra Re:member.

Annet

Re:member oppgir på nettsidene sine at 9 av 10 får svar på søknaden umiddelbart etter at den sendes inn. Dette avhenger av at du oppgir korrekt informasjon i søknaden.

Prosessen er for det meste automatisk, og baserer seg på opplysninger i offentlige registre, samt fra kredittopplysningsbyråene. Forsinkelser i svar på søknaden, eller i utbetalingen av lån, skyldes som regel at søkeren oppgir mangelfull informasjon, eller ikke fremskaffer korrekt dokumentasjon på inntekt.

Bruker du BankID til å signere avtalen med, vil du få den raskeste saksgangen.


Annonselenke