Når får jeg feriepenger og hvor mye?

Ferien nærmer seg, og mange gleder seg til å få feriepengene på kontoen. Når det gjelder feriepenger, er det mange ulike regler og lover å sette seg inn i. Derfor har vi laget en guide til deg over alt du trenger å vite om feriepenger.

Hva er feriepenger?

Feriepenger er penger du får i stedet for lønn. Mange tror at feriepenger kommer i tillegg til lønnen, men slik er det ikke. Dette er en medregnet del av årslønnen som du får på konto før ferien. Ferie er egentlig en periode med fri uten lønn.

Ifølge ferieloven har alle arbeidstakere krav på fire dager og én dag ferie hvert år. Hvis du har en tariffavtale, har du krav på fem uker ferie. Arbeidsgiver skal passe på at arbeidstakere tar minst 25 virkedager ferie. Som arbeidstaker skal du også sørge for at dette blir utført.

Alle arbeidstakere har krav på tre uker ferie mellom 01. juni og 20. september. Mange tar ut resten av ferien på et annet tidspunkt, men arbeidsgiver kan også etterkomme ønsket om å ta ut hele ferien i løpet av denne perioden.

Husk at det er forskjell på rett til ferie og rett til feriepenger.

Beregning av feriepenger

Feriepenger beregnes ut fra hvor mye du jobbet i året før ferien, også kalt opptjeningsår. Selv om du kan ha rett til å ta ut feriedager, vil du kun få feriepenger om du har vært i arbeid. Alternativet er altså å ta ut ferie uten lønn.

I tillegg til hvor mye du har jobbet, vil det være flere faktorer som påvirker hvor mye penger du får.

Beregningen av feriepenger vil også påvirkes av alderen din og hvor mye ferie du har rett til å ta ut. I ferieloven står det at en ferieuke har seks virkedager, noe som betyr at fem uker ferie består av 30 virkedager.

Det er fire dager mer enn en gjennomsnittlig måned på jobb. Derfor må du trekkes for disse dagene.

Beregningen av feriepenger skjer ut fra hvor mye du har jobbet i opptjeningsåret, og hvor mye ferie du skal ta ut. Alderen din kan også spille en rolle for hvor mye feriepenger du får, fordi arbeidstakere over 60 år har krav på en ekstra ferieuke.

Lønnen i foregående år utgjør feriepengegrunnlaget, altså beregningsgrunnlaget for neste års feriepenger, som utbetales i det som kalles ferieåret.

Provisjoner og bonuser vil også som regel inkluderes her, men ikke utgifter knyttet til jobbreiser og lignende. Feriepenger som ble utbetalt dette året, telles heller ikke.

Denne satsen skal være minimum 10,2 prosent av lønnen. Hvis du har tariffavtale, skal du få 12%, og er du over 60 år, er satsen 12,5%. Dette er et minimumskrav, og arbeidsgiver har frihet til å øke satsen.

Hos DNB kan du lese mer om hvordan du regner ut hvor mye feriepenger du får.

Eksempel på beregning av feriepenger:
Du tjente kr. 550 000,- i fjor.

Feriepengegrunnlaget er denne summen, og feriepengene skal være minst 10,2% av dette.

10,2% av kr. 550 000,- er kr. 56 100,-. Du vil derfor få kr. 56 100,- kr. i feriepenger.

Nederst på lønnsslippen din kan du se hvor mye feriepengegrunnlaget er på. På siste lønnsslipp i året vil den gi deg et klart svar på hvor mye du kommer til å få utbetalt i feriepenger neste år.

Tips: Se også vår artikkel: Trenger penger, men får ikke lån.

Grunnbeløpet i folketrygden

Vær bevisst på at feriepenger ikke betales av den delen av grunnlaget som overstiger 6 ganger grunnbeløpet i folketrygden, også kalt G.

Grunnbeløpet i folketrygden brukes som standard for beregninger av trygdeytelser og pensjon. I dag ligger grunnbeløpet på kr. 118 620,-. Beløpet reguleres ut fra inflasjon og lønnsvekst.

Feriepenger i første jobb

Hvis du har kommet rett fra studier og skal starte i din første jobb, vil du ikke ha krav på feriepenger. Men her finnes unntak. Har du hatt en jobb ved siden av studiene, vil det selvfølgelig beregnes feriepenger av dette.

Du har fortsatt rett på ferie, men da uten lønn. Vær bevisst på at du da blir trukket for ferie i din ordinære lønn, og at utbetalingen før ferien dermed vil være lavere enn en vanlig månedslønn.

Hvis du går inn i din første jobb, vil du få mindre penger før ferien. Dette skjer fordi du vil bli trukket i lønn, og samtidig ikke ha opparbeidet deg rett til feriepenger. Det kan derfor være smart å sette av penger til ferien dette året, om du har mulighet til det.

Feriepenger hvis du er over 60 år

Når du har passert 60 år, har du krav på en ekstra ferieuke. Derfor blir satsen 12,5 prosent, og ikke 10,2 prosent. Har du tariffavtale og krav på fem ukers ferie, vil satsen derfor bli hele 14,3 prosent når du passerer 60 år.

NB: Du kan ikke overføre den femte ferieuken til neste år.

Feriepenger ved oppsigelse og ny jobb

Om arbeidsforholdet opphører før du har tatt ut ferie, vil du få utbetalt alle feriepenger ved siste ordinære lønningsdag. Mer informasjon om dette finner du i ferieloven § 11. Etter avtale med arbeidsgiver kan du få pengene utbetalt til andre tidspunkt.

Kanskje skal du begynne i ny jobb sent på året, og ønsker å ta ferie mellom to jobber? Da kan det være gunstig å få feriepenger rett før sommerferien.

Hvis du skifter jobb, vil du ikke ha et feriepengegrunnlag hos en ny arbeidsgiver. Derfor bør du være bevisst på at det kan bli mindre penger å rutte med den første sommeren etter jobbskiftet.

Det kan være du har krav på ferie, så lenge du ikke har tatt ut ferien i sin helhet hos din forrige arbeidsgiver. Hvis du har startet i ny jobb før 30.september, har du rett på 25 dager ferie det året.

Uenigheter om feriepenger er ikke uvanlig. Hvis du havner i konflikt med arbeidsgiver, kan du alltid søke advokathjelp.

Utbetaling av feriepenger

Virksomheten kan selv avgjøre når feriepengene utbetales. Det vanligste er at man får feriepengene på konto før ferien, altså i juni, og at denne utbetalingen da erstatter lønn denne måneden. Om du tar ferie i august, vil du da fortsatt få utbetalt feriepengene i juni og vanlig lønn i august.

I ferieloven står det at feriepenger skal utbetales ved siste vanlige lønningsdag før arbeidstaker går ut i ferie. Hvis denne datoen havner for nært ferien, og du trenger penger på konto, har du krav på å få en tidligere utbetaling. Arbeidsgiver er da pliktig til å overføre feriepenger senest en uke før ferien.

Feriepengeordningen er regulert av ferieloven. Der står det at feriepenger skal utbetales ved siste ordinære lønningsdag før ferien. Hvis denne datoen ligger nærmere ferien enn én uke, kan du be om å få pengene før.

Får jeg feriepenger om jeg ikke avvikler ferie?

På hvilket tidspunkt ferien skal tas ut, reguleres også av ferieloven. Ferien skal tas ut i året etter opptjeningsåret. Men her er det også flere unntak.

Du kan avtale med arbeidsgiver å overføre et visst antall feriedager. Dette innebærer at du kan overføre 12 virkedager av den lovfestede ferien, og opptil 17 virkedager totalt, til året etter. Denne avtalen må gjøres skriftlig.

Ferie som ikke tas ut, må overføres. Da vil også feriepengene overføres til når du faktisk går ut i ferie, selv om dette er året etter at de skulle vært utbetalt. Du vil fortsatt opparbeide deg feriepenger i inneværende opptjeningsår.

Om du ikke mottar feriepenger fra arbeidsgiver, har du krav på erstatning.

Feriepenger ved sykdom eller permisjon

Det kan være du ikke har vært i jobb av ulike årsaker. Her får du en oversikt over hvilke lover og regler som gjelder hvis du har vært sykemeldt eller i permisjon i opptjeningsåret.

Feriepenger av sykepenger

Har du vært sykemeldt i opptjeningsåret, skal du få feriepenger av arbeidsgiver for de første 16 dagene, altså arbeidsgiverperioden. Etter disse 16 dagene er det NAV som tar over sykepengeordningen, og du vil derfor få feriepenger fra dem for de resterende dagene, men bare opp til 48 dager. Dette reguleres av folketrygdloven.

Noen ganger velger arbeidsgiver å utbetale disse pengene til arbeidstakere. Da får de pengene tilbake fra NAV i etterkant.

NB: Reglene kan være annerledes om du har tariffavtale, så vi anbefaler deg å undersøke hva som står der, for å være sikker på at du får det du har krav på.

Bildetekst 4: Selv om du har vært sykemeldt eller har hatt permisjon, har du rett på feriepenger. Dette kan du lese mer om hos NAV.

Feriepenger av permisjonspenger

Når det gjelder permisjon, som for eksempel fødselspermisjon, vil du også få feriepenger av denne inntjeningen. Dette gjelder ikke for hele permisjonsperioden. I ferieloven står det at du skal få feriepenger for inntil 12 eller 15 uker, avhengig av om du har hatt 80 eller 100 prosent dekningsgrad i permisjonen.

Du kan lese mer om dette hos NAV.

Skatt av feriepenger

Som regel blir skatt trukket fra lønnen din, før du får den på kontoen. Det kalles forskuddstrekk. Men når det gjelder feriepengene, vil det ikke trekkes skatt på samme måte. Feriepenger er skattepliktig, på lik linje som annen lønn, men denne skatten vil fordeles gjennom hele året.

Vær bevisst på at om du slutter i jobben, kan du ende opp med å betale restskatt neste år. Dette kan skje fordi man ved siste lønning mottar alle feriepengene man har opparbeidet seg inneværende år.

Du kan lese mer om skatt på av feriepenger hos Conta.

Gode råd for feriepengene

  • Skatt: Selv om feriepengene utbetales uten skattetrekk, utgjør de likevel en del av skatteberegningen. Det kan derfor være smart å sjekke ditt skattekort, for å sørge for at arbeidsgiveren din trekker deg nok i skatt.
  • Prioriter: Når du får en stor sum penger på konto, kan det være fristende å bruke dem på shopping eller på ting du egentlig ikke trenger. Vi råder deg til å prioritere, investere i sparing, eller betale ned gjeld. Husk også at du trekkes i lønn for feriepenger. Det er smart å prioritere faste utgifter først.
  • Undersøk: Undersøk rettighetene dine. Kanskje har du en tariffavtale? Snakk med arbeidsgiver og sørg for at du får de pengene du har krav på, og til det tidspunktet du har krav på dem.
  • Kalkulator: Bruk en feriepengekalkulator for å regne ut hvor mye du kan få i feriepenger.
Når du slutter i en jobb, vil du som regel motta feriepengene sammen med siste ordinære lønn. Om du har andre ønsker, kan du ta dette opp med arbeidsgiver.

Oppsummering

  1. Om du har en fulltidsstilling, har du krav på fire uker og én dag ferie. Men har du tariffavtale, har du krav på fem uker ferie. Feriepengene fungerer som kompensasjon for lønnen du ellers ville fått.
  2. Feriepenger beregnes ut fra hvor mye du har jobbet i opptjeningsåret, og disse utbetales før du tar ut ferie, i ferieåret. Husk at feriepenger også er skattepliktige.
  3. Ferie på opptil 17 virkedager kan overføres til neste år. Det er alltid arbeidsgiver som avgjør hvor mye ferie du kan overføre.
  4. Ved permisjon eller sykemelding i opptjeningsåret, har du fortsatt krav på sykepenger, men det er ikke sikkert du får feriepenger for hele perioden.