Forbrukslån med lav rente

Velg lånebeløp: 123
Velg nedbetalingstid: 123
Filtrer for:
Månedsbeløp
Eff.Rente
Utbetaling
Alder

Her ser vi litt nærmere på hva som bestemmer lånets kostnad og hvordan du selv kan finne et lån med lav rente.

Lånets effektive renter er det som viser de reelle kostnadene.

Fokuser på den effektive renten når du skal finne forbrukslån med lav rente

Renten på et lån består av to deler: Nominell og effektiv. En klassisk feil er å se seg blind på den nominelle satsen. Man er i stedet nødt til å fokusere på lånets effektive kostnad, som konverterer alle gebyrene til en prosentsats.

Deretter justeres denne prosenten etter nedbetalingstiden for å finne lånets reelle kostnad. Skal du finne et billig lån er du med andre ord nødt til å se på den effektive satsen, og ikke noe annet.

Utvalgte banker og meglere som tilbyr forbrukslån med lave renter

Her har vi funnet frem noen banker og lånemeglere som tilbyr forbrukslån til lav rente.

Du vil raskt se at bankene har ulik praksis, både når det kommer til å bestemme gebyrer og hvilken rente de tilbyr til kundene sine.

AXO Finans – 5,11% rente

AXO er en lånemegler som søker lån for deg i 21 forskjellige banker for å finne det billigste tilbudet.

Lånetilbudene blir deretter sendt deg og representert på en enkel måte. Scoopr tilbyr lån uten sikkerhet til en kostnad fra 6,86%.

Kravene for å søke er at du har fylt 25 år og kan dokumentere en inntekt på minst 100 000 kroner i året.

Sambla tilbyr forbrukslån med lav rente (6,17%)

Nykommeren Sambla er allerede en av landets største meglerselskap.

Megleren Sambla er det første alternativet du bør vurdere. Hos Sambla kan du låne fra 5.000 og opp til 500.000 kroner, med maks 15 års nedbetalingstid ved refinansiering.

For et lån til rent forbruk vil makstiden være 5 år. Sambla samarbeider med 15 banker og kan gi deg et tilbud ned mot 6,17%. For å søke hos Sambla må du være fylt 18 år og ha en minsteinntekt på 120.000 kroner.

Lendo (6,86% rente)

Hos Lendo får du hjelp med søknaden din fra selskapets erfarne rådgivere.

Megleren Lendo tilbyr lån uten sikkerhet med effektiv rente fra kun 6,86%. Megleren tilbyr både forbrukslån og lån til refinansiering via sine 15 samarbeidspartnere.

Kredittrammen på forbrukslån ligger fra 10 000 til 500 000 kroner med 1-5 års nedbetalingstid. For refinansieringslån kan du få inntil 15 års nedbetaling.

Du kan forvente svar på søknaden innen 24 timer med effektiv utbetaling av pengene. For å søke må du ha fylt 20 år og samtidig kunne dokumentere enn inntekt på minimum 120 000 kroner i året.

Du bør innhente flere tilbud på forbrukslån om du skal finne det billigste alternativet.

Nedbetalingstid på forbrukslån

Nedbetalingstiden påvirker kostnadene i stor grad. Regelen er at du mottar en lavere pris, jo lenger nedbetalingstid du velger for lånet ditt.

Et eksempel er kontroversen rundt tilbudet av mikrolån der renten fort kan havne over 100-200%. Årsaken til at lånene blir såpass dyre er at nedbetalingstiden er kortere enn 12 måneder.

Når vi beregner prisen for å låne penger baserer vi oss på en ettårig periode for tilbakebetaling. Reduserer vi nedbetalingstiden vil også prislappen stige proporsjonalt.

Gebyrene må være lave på fordelaktige lån uten sikkerhet

Når du skal finne et lån med lav rente må du være kjent med gebyrer og kostnadene med lånet som bankene krever av deg.

Det viktigste gebyret er det banken krever for å etablere lånet ditt. Etableringsgebyret har en direkte innvirkning på lånets pris, og særlig hvis du skal låne små summer.

Jo mindre du betaler i gebyrer, desto lavere blir de effektive rentene.

Se for deg at banken krever 1.000 kroner i gebyr for å låne deg penger, uansett hvilken sum du velger. Du har valget mellom å låne 10.000 kroner eller 50.000 kroner.

  • Låner du 10.000 kroner vil gebyret for etablering spise opp 10 prosent av lånet ditt før du engang har fått pengene i hånden.
  • Låner du 50.000 kroner vil etableringsgebyret kun utgjøre 2% av lånet ditt. Dét er årsaken til at høyere lånesummer som oftest koster mindre på papiret.

På toppen av dette finnes det også noen andre gebyrer som påvirker lånekostnaden. Termingebyr og fakturagebyr er to av disse, og størrelsen på hvert gebyr varierer fra bank til bank.

Det viktigste du bør vite er at disse gebyrene har en langt mindre innvirkning på den renten du betaler på lånet, da beløpene er relativt små.

Kriterier for å søke om forbrukslån uten sikkerhet

Aldersgrense

For det første vil banken stille en del grunnkrav til deg som søker. Laveste aldersgrense er 18 år i Norge, og kun et lite antall banker tilbyr finansiering til 18 åringer.

Flesteparten av de norske bankene har derimot en aldersgrense fra 20 år og oppover, hvor noen setter den så høyt som 25 år.

Bankene vil også avslå søknaden din hvis du sitter med en betalingsanmerkning, som oppstår når du ikke betaler gjelden din i tide.

Du må også være norsk statsborger, eller ha oppholdt deg i landet en viss periode for at søknaden skal godkjennes.

For å få innvilget lån er det et krav om norsk statsborgerskap

Inntekt og gjeldsgrad

Inntekt og gjeldsgrad er det neste punktet banken ser på. Det er viktig at du har en stabil privatøkonomi, kombinert med en inntekt som lar deg betjene lånet ditt.

Banken vil se på hvor lenge du har hatt den samme jobben, hvor mye du tjener og hvilken gjeld du allerede sitter med.

Nå kan bankene sjekke om du har lån og kreditter uten sikkerhet fra før. Opplysninger om dette kommer fra Gjeldsregisteret som ble etablert i 2019.

For en tid siden fikk Norge et nytt gjeldsregister, som lar bankene sjekke gjelden din automatisk. Finanstilsynet har satt flere strenge krav som bankene må overholde.

Det heter seg blant annet at lånesøkers samlede gjeld ikke skal overstige 5 ganger årsinntekten. Her ser de på bruttoinntekten, altså det beløpet du får inn på konto før skatten trekkes fra.

Fastsetting av pris

La oss ta utgangspunktet i eksempelet ovenfor. Søknaden din innvilges og banken skal deretter prøve å bestemme hvilken rente du får på lånet ditt. De vil se på følgende:

  • Betalingsevnen din: Hvis du har mye penger til overs (f.eks sparing eller at du eier din egen bolig) så vil det være lavere sjanse for at du misligholder lånet.
  • Sivilstatus: Er du gift, eller har du en medlåntaker? Rent statistisk er det lavere risiko for at et lån ikke gjøres opp hvis flere står ansvarlige for betalingen.
  • Hvilken gjeld du sitter med: Har du mye gjeld i form av andre lån uten sikkerhet, kredittkort eller varer kjøpt på kreditt? Det tolkes som et tegn på økt risiko hvis søkeren allerede betjener mye annen forbruksgjeld.
  • Historien din hos banken: Har du lånt penger av den samme banken tidligere, og betalt tilbake alt du skylder etter avtale? Bankene vil gi lav rente til kunder de stoler på, og som har en god forhistorie med å låne penger i banken.

Alt handler om risiko: Du får et bedre tilbud hvis du utgjør en lavere risiko for å misligholde gjeldsavtalen.

Sammenlign bankenes pristilbud

Vanligvis gjelder et uforpliktende lånetilbud i inntil 30 dager. Etter dette må du søke på nytt.

Husk at søknader om å låne penger er uforpliktende. Søker du hos flere banker og meglere samtidig vil det øke sjansen din for å motta tilbud om et billigere lån.

I lånetabellen ser du flere av de selskapene som tilbyr forbrukslån med lavest rente i Norge. Noen av disse kalles lånemeglere.

De lever av å hjelpe folk med å finne den laveste prisen på lån som tilbys av norske banker. Hvis du søker om et lån via siden deres, vil de videresende den til alt fra 15-18 banker.

Når du søker hos mange banker samtidig vil det bli mye enklere å finne et billig lån som du kan være fornøyd med.

En bonus er at du selv slipper å bruke masse tid på utfylling av lånesøknader, som fort kan ta inntil 30 minutter å gjennomføre.

I neste avsnitt ser vi nærmere på akkurat bankens krav for å innvilge lån, og hva som kreves for å få finansiering til en akseptabel kostnad. Storbanken Nordea har tidligere skrevet litt om temaet på sin hjemmeside.

Oversikt over lån uten krav til sikkerhet

Når du skal søke om lån til lavest mulig pris har du flere muligheter å velge mellom. I denne oversikten går vi kun gjennom det som kalles lån uten krav til sikkerhet.

Forbrukslån (11-14%)

For et forbrukslån kan du forvente å betale omkring 11-14%, hvis du har en middels/god kredittverdighet.

Forbrukslånene er tradisjonelt mye billigere enn andre typer kortsiktig kreditt. Derfor velger for eksempel de fleste å bruke slike lån til oppussing, fremfor å trekke kredittkortet.

For å oppnå en rente under 10% må du ha en meget god kredittscore, kombinert med en bra gjeldsgrad (andelen lån versus gjeld).

Enda noen banker lar deg låne penger samme dagen, er det ikke lurt å takke ja til et slik tilbud. Du må ta deg god tid og analysere hvert tilbud nøye før du tar en avgjørelse.

Sammenlign flere tilbud ved hjelp av lånekalkulatoren vår.

SMS-lån

SMS-lån er enkelt, men har skyhøyre renter.

Å søke om et smslån er riktignok enkelt, men det vil definitivt ikke hjelpe deg med å finne det forbrukslånet som er billigst.

Smslån består oftest av småsummer med kort nedbetalingstid. Du låner gjerne 2.000 til 10.000 kroner, med en nedbetalingstid på mellom 6 og 12 måneder. Den effektive renten på slike lån kan fort komme opp i 50%, om ikke mer i utvalgte tilfeller.

Smålån koster som regel mer

Smålån er de lånene som befinner seg i sjiktet mellom et smslån og et vanlig forbrukslån. Det finnes ingen klar regel for hvilke beløp som inkluderes, men det er oftest snakk om summer mellom 10.000 og 50.000 kroner.

Smålån er også kjent under et par andre navn, blant annet som minilån og mikrolån.

For smålån vil prisingen være mer moderat sammenlignet med et smslån. Du vil som regel ende opp med å betale et sted mellom 15 og 25%.

Refinansiering av gjeld med lave renter

Refinansiering er i prinsippet akkurat det samme som å søke et vanlig forbrukslån. Forskjellen ligger kun i at du ønsker å samle gjeld til en bedre prise med lavere renter enn hva du betaler for øyeblikket.

Skal du refinansiere et lån bør du kutte kostnadene dine med minst 5%, sammenlignet med hva du betaler til din nåværende bank.

Husk at det ikke hjelper å redusere renten på lånet, hvis gebyrene overstiger besparelsen.

Vurderinger

Gjennomsnittlig vurdering: 5/5

Hva er ditt fulle navn?
Lag en passende overskrift
Gi oss 1-5 stjerner
rating fields
Meny