Sammenlign lånemeglere

Velg lånebeløp: 123
5 000 kr 500 000 kr
Velg nedbetalingstid: 123
1 år 15 år
Filtrer for:
MånedsbeløpEff.RenteUtbetalingAlder

Når du skal søke forbrukslån er det om å gjøre å finne det beste og billigste alternativet. Tilbudene er mange, og det er ikke alltid like lett å vite hvilke banker du bør henvende deg til. Her kan en dyktig lånemegler være til god hjelp. Nedenfor kan du lese om hvilke fordeler en megler gir, samt få tips om hvordan du velger rett meglerselskap.

Hvorfor bruke en lånemegler når du skal søke forbrukslån?

#1 Det er trygt å bruke en lånemegler

Virksomheten til en lånemegler er regulert av norsk finanslovgivning. For å tilby disse tjenestene må meglerforetakene følge retningslinjene fra Finanstilsynet. Dette er et regelverk som sikrer at dine rettigheter er like gode som om du søker direkte til bankene. Alle banker må naturligvis også forholde seg til Finanstilsynets retningslinjer.

#2 Det koster ingenting å bruke en lånemegler

Retningslinjene fra Finanstilsynet sier også at megleren ikke kan ta seg betalt for den hjelpen de gir deg.

Meglernes inntekter kommer utelukkende fra de bankene de samarbeider med. Dersom du aksepterer ett av de mange tilbudene du mottar, vil den aktuelle banken betale en provisjon til megleren.

#3 Du kan enkelt sammenligne alle tilbud

lånemegler gjør jobben enklere

Når du søker via en lånemegler, kan du enkelt sammenligne tilbud. Megleren gjør den tidkrevende jobben for deg.

At meglerne får provisjon betyr ikke at de prøver å få deg til å akseptere en spesifikk banks tilbud. Du mottar nemlig samtlige tilbud i innboksen din, og kan selv enkelt fastslå hvilket av de som er det billigste alternativet.

#4 Tilbudene kommer som regel innen 24 timer

Du kan få svar av en lånemegler innen 24 timer.

De fleste lånemeglere arbeider raskt og effektivt, og i noen tilfeller foregår formidlingen så godt som automatisk. Bankene mottar dermed søknadene omtrent like raskt som om du søker direkte. Det går heller ikke bort tid i forbindelse med at svarene og lånetilbudene kommer i retur.

#5 Alle tilbud er uforpliktende og har lik gyldighet

På samme vis som om du søker direkte til en bank, vil tilbudene du mottar via meglerne være helt uforpliktende. Det mases ikke om at du må ta en avgjørelse, og tilbudene har som regel en gyldighet på inntil 30 dager. Går det mer tid enn dette må du imidlertid sende søknadene på nytt.

#6 Du slipper å bruke tid på å finne bankene

Med mange banker og finansieringsselskap i Norge, kan det være vanskelig å vite hvor du bør søke. En dyktig lånemegler gjør jobben mye enklere.

Per i dag regner vi med at det er minst 25 nisjebanker i landet som primært fokuserer på forbrukerfinansiering. I tillegg har vi en god del sparebanker som også yter lån til forbruk. Det er med andre ord tvilsomt at vanlige låntakere har oversikt over alle tilbudene, rett og slett fordi de er for mange. Lånemeglere har derimot god oversikt over markedet.

Du slipper arbeidet med å selv sette deg inn i alle aktuelle banker ved å bruke en lånemegler. I tillegg er det ofte slik at de beste meglerne også samarbeider med de mest konkurransedyktige bankene.

#7 Du slipper å bruke tid på feil bank når du søker lån gjennom en lånemegler

Når søknaden går via en lånemegler, slipper du å risikere å ha søkt hos feil bank. For eksempel hender det at folk sender søknader til banker der de ikke kvalifiserer til minstekravene for alder og inntekt, eller at banken ikke yter den typen kreditt eller lån som ønskes.

Fordi lånemegleren formidler alle slags bankers tilbud, spiller det ingen rolle om noen av bankene ikke er aktuelle. Du vil uansett treffe på de bankene som har lånetilbudet du er ute etter, og som du kvalifiserer til.

Du slipper kaste bort tiden på å søke hos feil bank om du benytter deg av en lånemegler.

#8 Du mottar mange tilbud på forbrukslån

En dyktig lånemegler har gjerne avtaler med mellom 15 og 20 banker, noe som dekker så godt som alle lånebehov. Antallet tilbud du mottar vil imidlertid være avhengig av flere forhold:

 • Lånesummen – Det er forskjell på hvilke laveste og høyeste lånesummer bankene tilbyr. Minste lånesum kan variere mellom 5 000 og 25 kroner, mens høyeste vil være et sted opp til 500 000 kroner. Søker du for eksempel om et forbrukslån på 10 000 kroner, vil du dermed motta færre tilbud enn om du søker om et lån på over 25 000 kroner.
 • Bankens minstekrav – Du vil også motta færre tilbud om du for eksempel er 20 år gammel, enn om du er over 25 år. Dette fordi minstekravet til alder varierer mellom 18 og 25 år. På samme vis kan enkelte banker ha strengere krav til inntekt. Det strengeste inntektskravet vi kjenner til er per i dag 250 000 kroner brutto per år.
 • Andre forhold – Andre faktorer som kan utelukke tilbud fra enkelte banker er om du søker sammen med en medlåner, fordi ikke alle banker aksepterer dette. Det samme gjelder om du trenger låneforsikring, fleksibilitet i avdragsbetaling, eller andre tjenester som ikke tilbys av alle banker.

I de tilfellene der søkeren møter alle bankers minstekrav til alder og inntekt, samt søker om en lånesum som alle banker tilbyr, vil det potensielle antallet tilbud være like høyt som antallet banker megleren representerer.

#9 Du får gratis rådgivning fra lånemegleren

De beste lånemeglerne har en stab av erfarne rådgivere som er villige til å svare på eventuelle spørsmål du måtte ha. Innstrammingene fra myndighetene har gjort det slutt på meglerselskap som kun automatisk videreformidlet søknadene. Et bra meglerselskap har gjerne opp mot 20 kundebehandlere, og du når de som regel per telefon, epost eller på chat gjennom hele uken.

#10 Rentetilbudene kan bli bedre når du søker gjennom en lånemelger

La bankene konkurrere om å få deg som kunde. Når du søker via en lånemegler, vet naturligvis alle bankene at de er mange om beinet.

Det er grunn til å tro at i noen tilfeller blir rentetilbudene på forbrukslån bedre når du bruker en lånemegler. Dette er det ingen automatikk i, men samtidig taler det til din fordel at alle banker er klare over at søknaden kom via en megler. Da vet bankene at det er flere som konkurrerer om å få deg som kunde. Det igjen kan føre til at noen av de yter bedre tilbud enn de ellers ville gjort.

Du vil uansett dra fordel av å bruke en lånemegler i det at du mottar mange tilbud. Jo flere tilbud du får i innboksen, desto større er sjansene for at du finner det billigste lånealternativet.

Anbefalte lånemeglere

Lånemegleren Sambla – motta inntil 15 lånetilbud

Låneagenter som Sambla henter inn mellom 15 og 20 lånetilbud på 24 timer.

Til tross for at Sambla har vært operative i Norge kun siden 2014, er selskapet allerede et av landets ledende innen formidling av forbrukerfinansiering. I skrivende stund har Sambla 15 partnerbanker i porteføljen. Sender du søknaden via denne megleren, kan du potensielt motta like mange tilbud på forbrukslån. Bankene det er snakk om dekker alle lånesummer.

 • Låneramme: Fra 5 000 kroner til 500 000 kroner.
 • Renter: Varierer fra bank til bank, og alle søkere får individuelt baserte rentetilbud. Laveste nivå på nominelle renter ligger som regel rundt 6%, og høyeste på opp mot 20%.
 • Minstekrav: 18 år gammel, og 10 000 kroner i månedlig inntekt. Søkeren kan ikke ha aktive inkassosaker.
  Medlåner: Du kan søke om lån sammen med medlåntaker via Sambla.

Lendo – motta inntil 17 lånetilbud

Du bør velge en lånemegler som representerer mange nok banker, og som har et velfungerende kundesenter.

Lendo er blant landets eldste og mest erfarne meglerforetak. Selskapet eies av Schibsted-gruppen, som også står bak blant annet VG og Finn.no. Her kan den ene søknaden du sender inn resultere i inntil 17 lånetilbud, så lenge du oppfyller de ulike kravene til samtlige banker. Det er også en god miks av banker i Lendos portefølje.

 • Låneramme: Fra 10 000 kroner til 500 000 kroner.
 • Renter: Varierer fra bank til bank, og alle søkere får individuelt baserte rentetilbud. Laveste nivå på nominelle renter ligger som regel rundt 6%, og høyeste på opp mot 20%.
 • Minstekrav: mellom 20 og 70 år gammel, og med årsinntekt på minimum 120 000 kroner. Søkeren kan ikke ha betalingsanmerkninger.
 • Medlåner: De fleste bankene som samarbeider med Lendo aksepterer medlåntaker.

Velge rett lånemegler

Det som kjennetegner gode meglerforetak er først og fremst antallet banker de representerer. Blant disse bør det være et tilstrekkelig med banker som har den aktuelle lånesummen, slik at du mottar konkurrerende tilbud. Meglerne bør også samarbeide med et par banker som tilbyr lån med sikkerhet.

Det er viktig at meglerselskapet har en erfaren stab med rådgivere og søknadsbehandlere på kundesenteret sitt.

Det bør også være enkelt å komme i kontakt med kundesenteret, både med tanke på hvordan (telefon, chat, epost), og med tanke på senterets åpningstider.

Oppsummering av lånemeglere for forbrukslån

Det finnes mange gode grunner til å bruke en lånemegler når du skal søke om forbrukslån. Via meglerne mottar du et høyt antall tilbud, og får dermed bedre sjanser til å finne det billigste lånet. Lånemeglere har bedre oversikt over de mange bankene, og de samarbeider som regel med de som yter mest konkurransedyktige lån.

Rettighetene dine er like godt ivaretatt når du bruker et selskap som har myndighetenes tillatelse til å formidle lån, som når du søker direkte til bankene.

Det tar heller ikke mer tid å bruke en megler, snarere tvert imot. Meglernes tjenester er gratis for søkeren.

De beste lånemeglerne representerer mellom 15 og 20 banker. De fleste av bankene det da er snakk om vil konkurrere om kundene, noe som kan føre til at du får bedre rentebetingelser.

Meny