Lånekalkulator for forbrukslån

Velg lånebeløp: 123
100 000 kr 500 000 kr
Velg nedbetalingstid: 123
1 år 15 år
Lånebeløp: / Nedbetalingstid: är
MånedsbeløpEff.RenteUtbetaling
Se her for flere banker

En lånekalkulator har en begrenset verdi for deg som skal søke om forbrukslån. Kalkulatorene vil aldri kunne fortelle nøyaktig hva dine lånekostnader vil bli. Dette skyldes at så godt som alle banker fastsetter rentene på individuell basis. Om for eksempel du og naboen søker om samme lånesum fra samme bank, vil dere neppe få de samme rentebetingelsene. Her får du forklaringen på hvordan dette henger sammen.

Slik bestemmes rentene på lånet

Når banken mottar søknaden din foretar de en kredittvurdering. Da henter de inn opplysninger om inntektene og gjelden din, om du har pantsatt objekter som bolig, hytte, båt, eller bil i Brønnøysundregistrene, med mer. De henter også inn kredittscoren din fra kredittopplysningsbyråer som utarbeider disse.

Når banken kredittvurderer deg forsøker de å forutsi hva sjansene er for at du vil misligholde lånet. Jo sikrere betaler du er, desto større er sjansene for å få lån.

Betalingsevnen og kredittscoren din brukes til å fastsette hvilke renter de er villige til å gi deg. Banken oppgir for eksempel at laveste nominelle rente er 6%, mens høyeste er 18%. Har du høyere kredittscore og bedre betalingsevne enn naboen din, vil banken kanskje tilby deg en rente på 8%, mens naboen får tilbud om renter på 11%. Rentetilbudene er således et uttrykk for om banken synes det er risikabelt å låne deg penger eller ei. Lav risiko betyr lavere renter.

Skaff deg mange lånetilbud

Den enkleste måten å skaffe seg mange lånetilbud på er å søke gjennom en lånemegler. Søknaden din vil da videresendes til alle banker megleren samarbeider med. Hos landets fremste meglere vil dette si bortimot alle aktuelle nisjebanker som tilbyr forbrukslån uten sikkerhet.

Du må ikke betale for denne tjenesten, og alle tilbudene du mottar er like uforpliktende som om du søkte direkte til hver enkelt bank.

Axo Finans – Denne megleren innhenter tilbud fra hele 20 partnerbanker. Bankene inkluderer alle de største aktørene innen forbrukerfinansiering. Lånesummen du kan søke om er mellom 5 000 og 500 000 kroner.

Lendo – Gjennom Lendo kan du også motta inntil 20 lånetilbud, da dette er antallet banker selskapet samarbeider med for tiden (nylig økt fra 16 banker). Lånesummene er mellom 10 000 og 500 000 kroner.

Lavere renter på større forbrukslån

Summen du låner spiller også en avgjørende rolle. Rentetilbudet er fortsatt avhengig av de nevnte faktorene, men generelt sett får du høyere renter desto mindre du låner.

Om vi fortsetter med samme eksempel, betyr dette at du kanskje får tilbud om nominelle renter på 10% dersom lånesummen er 50 000 kroner, og 8% dersom lånesummen er 100 000 kroner. Naboen din, som fortsatt har dårligere kredittscore, vil da få renter som er tilsvarende justert i forhold til lånesum, for eksempel 14% på det minste lånet.

Dette har med det å gjøre at bankene også beregner en viss prosentvis inntjening på lånene sine. Et lite forbrukslån på 20 000 kroner, vil gi marginale inntekter for banken dersom rentene hadde vært de samme som på et lån til 100 000 kroner.

Hva viser så lånekalkulatoren?

Lånekalkulator viser hva lånekostnadene kan bli totalt.

De fleste lånekalkulatorer virker slik at du oppgir ønsket lånesum og antallet måneder eller år med nedbetaling av lånet. Deretter viser kalkulatoren hva kostnadene kan bli totalt, hva du kan komme til å betale i renter og avdrag hver måned, og eventuelt detaljer som hva de effektive rentene kan bli.

”Kan” er det essensielle ordet her. Du vet fortsatt ikke hva de reelle kostnadene blir før banken har foretatt kredittvurderingen.

Grunnlaget hentes fra låneeksempelet

Renteeksempelet viser ikke hva dine kostnader blir, men kun hva gjennsnittskunden betaler for en gitt lånesum. Dine renter og kostnader kan bli både lavere og høyere enn det du ser i eksempelet.

Tallene kalkulatoren viser er basert på det som kalles et renteeksempel eller låneeksempel. Dette er de opplysningene som vanligvis står med litt mindre skrift under kalkulatoren, og som bankene er lovpålagte å oppgi.

Låneeksempelet ser ofte slik ut:

65 000 kroner o/5 år, nom. rente 12%, eff, rente 14%, Kostnad 24 000 kr, Totalt 89 000 kroner.

Dette er da et tenkt lån på 65 000 kroner, betalt over fem år, og med de tilhørende rentetallene og totalkostnadene. Disse tallene viser gjennomsnittskostnadene for tilsvarende lånesum som banken har gitt til sine nåværende kunder.

Merk deg at noen banker bruker andre lånesummer enn 65 000 kroner. Noen av de oppgir også flere eksempler med ulike lånesummer.

Kalkulatoren er grei til sammenligning

Selv om låneeksempelet ikke viser nøyaktig hva ditt lån vil koste, kan du få et inntrykk av om banken er konkurransedyktig når du sammenligner med andre bankers tilsvarende eksempel. Dette vil også gi seg utslag i hver enkelt banks lånekalkulatorer.

Utover dette kan du bruke kalkulatoren for å få et visst inntrykk av hva du må betale per måned for lånet du ønsker deg.

Dette har også en verdi, spesielt i situasjoner der du setter opp budsjett, eller forsøker å regne over hvor stort lån du har råd til å betjene.

Dyre og billige banker

Som vi nevnte innledningsvis er det en god strategi å innhente mange tilbud når du skal ha forbrukslån. Det vil alltid være banker som er mer konkurransedyktige enn andre, og selv små forskjeller i rentetilbudene kan bety store summer til slutt.

Derfor anbefales det at man alltid søker om lån fra mange banker, i stedet for å hoppe på det første tilbudet man skaffer seg. Om du ikke ønsker å bruke en lånemegler til dette, og vil heller søke selv direkte til hver enkelt bank, bør du gå frem på følgende vis:

  • Søk om samme lånesum hos alle aktuelle banker.
  • Søk også om samme nedbetalingstid.

Når du har mottatt tilbudene, er det effektive renter og totalkostnadene for hver enkelt lån som er det viktige.

Andre aktuelle faktorer

Når du låner sammen med for eksempel ektefellen din, får du ofte bedre rentebetingelser på lånet. Dette fordi begge holdes ansvarlig for tilbakebetalingen, noe som gir banken økt sikkerhet.

De fleste velger nok bank basert på hvem som ga det beste rentetilbudet. I noen tilfeller kan det likevel være andre hensyn som spiller inn. For eksempel er det ikke alle banker som tilbyr låneforsikring. Forsikringen dekker lånekostnadene en periode dersom du mister inntektene dine, for eksempel ved sykdom eller permittering.

En annen typisk faktor som kan spille inn er om banken aksepterer at to personer låner sammen, det vil si med en såkalt medlåner. Ordningen er mest aktuell for ektefeller eller samboere, fordi begge parter blir ansvarlige for tilbakebetalingen av lånet.

Søknader via lånemeglere

En lånemegler hjelper deg gjennom søknadsprosessen.

Når du søker gjennom en lånemegler trenger du ikke bruke tid på å finne detaljer for hver enkelt banks lånetilbud. Skal du for eksempel søke sammen med en medlåner, vil megleren sørge for at det er kun de bankene som aksepterer medlånere som mottar søknaden.

Svarene og eventuelle tilbud fra bankene kommer like fort, og du vil motta samtlige enten på epost, eller på en egen og oversiktlig side på meglerens nettsted. Alt dette vil megleren informere deg om.

Husk at du ikke bør søke via to eller flere meglere på samme tid. Dette fordi meglerne representerer mange av de samme bankene.

Én og samme bank kan dermed komme til å motta like mange søknader fra deg, som det antallet meglere du brukte.

Oppsummering

En lånekalkulator vil ikke fortelle deg de nøyaktige kostnadene på et forbrukslån. Grunnen er at alle banker beregner rentetilbudene de gir på individuell basis, mens kalkulatorene baserer seg på gjennomsnittstall. Ditt lån kan bli både billigere og dyrere, alt ettersom hva kredittscoren og betalingsevnen din er.

De reelle lånekostnadene ser du når banken sender deg et lånetilbud. Fordi de kan være betydelige forskjeller mellom bankene, anbefales det at du henter inn mange tilbud, og at du dermed får et grundig sammenligningsgrunnlag.

Dyktige lånemeglere kan gjøre søknadsprosessen betydelig enklere. Via en megler kan du potensielt kunne motta inntil 20 tilbud, og samtidig spare tid.

Vurderinger av Billigeforbrukslån.no

Gjennomsnittlig vurdering av oss:


4.8 stjerner (basert på 4 avstemninger)

Meny