Når overføres penger mellom banker

Det kan være lurt å være klar over hvor lang tid det tar før en betaling registreres. Ikke minst er det viktig dersom man er i siste liten med å betale en regning.

Ulike typer overføringer

I vår digitale og automatiserte verden, kan man lett tenke at overføringer av penger vises umiddelbart på mottakerens konto. Slik er det imidlertid ikke alltid. Her ser vi på årsaken til det, og hvor mye tid man bør beregne før overføringer er synlige.

Når vi skal betale regninger eller overføre penger, er det hensiktsmessig å skille mellom to typer overføringer. Det er:

 1. Overføring mellom kontoer i samme bank
 2. Overføring som skjer mellom ulike banker

#1. Overføring av penger mellom kontoer i samme bank

Dersom du skal gjøre en overføring innen samme bank, vil det ikke behøve å gå lang tid før pengene er synlige på kontoen. Det gjelder enten du overfører mellom egne konti, eller du overfører til en annen persons konto i samme bank.

Likevel skjer det ikke alltid umiddelbart. Det kan ta noen få minutter, eller også litt lengre tid. Hvis det tar mer enn noen minutter før en slik overføring kommer inn på kontoen, bør man kontakte banken og sjekke om noe er i veien. Det kan noen ganger være tekniske årsaker til uventede forsinkelser.

Overføring mellom konti i samme bank skjer som regel umiddelbart. Det kan imidlertid ta lengre tid dersom man skal sende penger til en annen bank. Da kan det ha betydning hvilken dag det er, og når på dagen man ønsker å gjøre det.

#2. Overføring som skjer mellom ulike banker

Når det gjelder betalinger som skal gå mellom ulike banker, så må man forholde seg til tidspunkter for såkalte avregninger.

Det er vanlig at banker har fem avregninger hver dag. Tidspunktene varierer noe fra bank til bank, så det må du sjekke med den banken du bruker. Det skal være oppgitt på deres nettsider. For eksempel har Sbanken følgende avregningstidspunkter:

 • kl. 5.30
 • kl. 9.30
 • kl. 11.30
 • kl. 13.30
 • kl. 15.30

Andre banker vil ha tilsvarende tider med om lag samme tidsintervall. Dette er tider som gjelder på alle virkedager. Betalinger som gjøres etter den siste avregningstiden i banken din, vil måtte vente til neste dag før de godskrives.

Overføringer mellom ulike banker skjer som regel fem ganger om dagen. Imidlertid foregår det kun på virkedager. Dette er begrunnet blant annet i regelverket for pengetransaksjoner, som skal hindre svindel og hvitvasking av penger.

Hvorfor tar betaling mellom banker lengre tid

Også betalingene mellom bankene skjer automatisk. Derfor kan man lure på hvorfor det skal måtte ta lengre tid.

Det er imidlertid regelverket for transaksjonsutveksling mellom banker i Norge som bidrar til denne forsinkelsen. Disse betalingene går gjennom et hovedavregningssystem som alle banker i Norge benytter, som kalles NICS (Norwegian Interbank Clearing System).

Overføringer av penger på helligdager

Avregningstidspunktene vi har omtalt gjelder ikke på helligdager. I utgangspunktet skjer det ikke bankoverføringer på helligdager, når det er mellom ulike banker.

Overføringer mellom konti i samme bank skjer også på helligdager. Det samme gjør straksbetalinger og Vipps.

I 2023 er det kun 1. og 2. Juledag som er gjenstående helligdager. I 2024 er det 13 helligdager, hvor det ikke vil bli gjort ordinære overføringer mellom banker:

 • 1. januar, Nyttårsdagen
 • 24. mars, Palmesøndag
 • 28. mars, Skjærtorsdag
 • 29. mars, Langfredag
 • 31. mars, 1. Påskedag
 • 1. april, 2. Påskedag
 • 1. mai, Arbeiderdagen
 • 9. mai, Kristi himmelfartsdag
 • 17. mai, Grunnlovsdagen
 • 19. mai, 1. Pinsedag
 • 20. mai, 2. Pinsedag
 • 25. desember, 1. Juledag
 • 26. desember, 2. Juledag

Bruk av straksbetaling

Straksbetaling gjør det mulig å betale mellom konti i forskjellige banker, også utenom de oppsatte avregningstidene. Man må være forberedt på at det kan påløpe et gebyr.

Dette er en effektiv måte å betale på, som kan benyttes til de fleste tider i nettbanken.

Når man ønsker å gjøre en straksbetaling, krysser man av for det i nettbanken eller mobilbanken. Deretter må banken verifisere identiteten din. Det gjøres som regel med BankID for mobil eller BankID-appen.

Banken kan også ha ekstra kontroller, fordi de er pålagt å gjennomføre tiltak for å forhindre hvitvasking av penger og svindel. Det kan også være beløpsgrenser som utløser ekstra sikkerhetskontroller.

Når sikkerhetssjekkene er utført, sendes betalingsinformasjonen til mottakerens bank. Denne overføringen foregår da i sanntid, og mottaker får pengene direkte inn på sin konto.

Når overføringen er ferdig, blir det sendt en bekreftelse til både avsender og mottaker av pengene. Det skal også skje i løpet av få minutter. Dersom man ikke mottar en slik bekreftelse, bør man gå inn i nettbanken eller mobilbanken for å sjekke om betalingen har gått i orden. Les gjerne mer om straksbetaling hos Sparebanken Sør.

Lesetips: Se også vår artikkel om lån på dagen uten sikkerhet i denne artikkelen.

Både straksbetaling og Vipps er gode alternativer når man ønsker å overføre penger raskt mellom ulike banker. Det vil kunne påløpe ekstra gebyrer ved slike overføringer. Imidlertid er det gebyrfritt å benytte Vipps med inntil 5 000 kroner til samme person i løpet av ett døgn.

Bruk av Vipps

Vipps har blitt en utbredt betalingsmåte i Norge.

To store fordeler med den betalingsmåten er at

 1. den kan benyttes av alle, uavhengig av hvilken bank man har
 2. den kan benyttes når som helst

Vipps er ikke en banktjeneste med konto i seg selv. Ved bruk av Vipps må man allerede ha en bankkonto i en etablert bank, samt et telefonnummer.

For å komme i gang med å bruke Vipps, må man først laste ned Vipps-appen. Deretter må man registrere bankkort og bankkonto som det skal overføres penger til og fra med Vipps.

Å bruke Vipps er enkelt og intuitivt. Når man åpner appen, kan man enkelt trykke på enten «Send» eller «Be om penger». Deretter kan man velge personer fra kontaktlisten sin, eller man kan søke opp personer, eller man kan legge inn et telefonnummer.

Vipps benytter sikkerhetsprotokoller og kryptering, og anses som en sikker betalingsmåte.

Det er noen restriksjoner ved bruk av Vipps:

 • Personer over 15 år kan motta maksimalt 700 000 kroner og sende maksimalt 850 000 kroner på et år
 • Personer under 15 år kan motta maksimalt 65 000 kroner og sende maksimalt 25 000 kroner på et år
 • Man kan ikke sende mer enn 650 000 kroner til en bedrift i løpet av et år
 • Det er kostnadsfritt å vippse opptil 5 000 kroner til samme person i løpet av et døgn. Hvis man vippser et høyere beløp påløper det et gebyr tilsvarende 1 % av beløpet som vippses.

Overføre penger til et annet land

Det er mulig å gjøre overføringer til de fleste land i verden fra både nettbanker og mobilbanker.

Imidlertid kan det være stor forskjell på hvor lang tid det tar før pengene kommer frem. Det kommer av at det er ulike systemer i forskjellige land, og det vil kunne være ekstra sikkerhetsrutiner.

Det viktigste å huske på hvis du skal overføre penger til et annet land, er at det ikke holder å kun ha et bankkontonummer. For raskest mulig utenlandsoverføringer trenger du:

 • Mottakerens kontoinformasjon
 • Mottakerens navn og adresse
 • For de fleste banker i Europa kreves det et IBAN-nummer (et internasjonalt bankkontonummer)
 • BIC-koden (Bank Identification Code) eller SWIFT-adressen til banken du skal sende pengene til

Dersom du ikke har IBAN-nummeret, BIC-koden eller SWIFT-adressen, så kan du kontakte banken for å få det oppgitt.

Du kan også kontakte banken for å få nærmere informasjon om hvor lang tid det tar å overføre penger til det bestemte landet du ønsker å sende penger til. Du kan lese mer om det hos Sparebank1.

Hvis man skal overføre penger til en bank som er i et annet land, trenger man mer informasjon enn kun bankkontoen. Man må også ha såkalt IBAN-nummer, BIC-kode og SWIFT-adresse. Dette er informasjon man kan få hjelp med i banken, hvis man ikke har det. Det tar dessuten lengre tid å overføre penger til utlandet.

Oppsummert

Dersom man overfører penger mellom konti i samme bank, går det nesten umiddelbart. Ved overføring mellom konti i forskjellige banker, er det som regel fem tidspunkter i løpet av en virkedag hvor det gjøres.

Hvis man ønsker å overføre penger raskt mellom banker når det er helligdag eller kveld, finnes det likevel to enkle muligheter:

 • Straksoverføring i nettbank eller mobilbank, med ekstra gebyr
 • Vipps, inntil 5 000 kroner gebyrfritt