Refinansiering med medsøker

Det anbefales ofte å bruke en medsøker når man skal søke om lån. Her forklarer vi hva en medsøker er, og i hvilke tilfeller det kan være bra å ha.

Hvorfor det lønner seg å ha medsøker

De store fordelene ved å ha en medsøker er at man har større sjanse til å få innfridd en lånesøknad, og dessuten at man kan oppnå lavere rente.

Det er to hovedgrunner til å ha en medsøker:

  • Mulighet for lavere rente.
  • Lettere å få innvilget lånet.

Enkelt sagt, så er det slik at å ha en medsøker kan øke muligheten for at et lån innvilges. Samtidig kan det også bidra til at du får noe lavere rente på lånet.

Den største grunnen til det er at en medsøker som regel fører til at banken anser at risikoen ved lånet er lavere. Rentesatsen påvirkes alltid av hvor stor risiko banken anser at det er å låne ut penger til en kunde.

Vi kan se nærmere på bakgrunnen til det. Enten man skal søke om et ordinært forbrukslån, eller et refinansieringslån, så er det snakk om lån uten at det stilles fast eiendom som sikkerhet.

Medsøker i stedet for sikkerhet i eiendom

Når banken ikke har en slik sikkerhet i fast eiendom, har de ikke noe de kan tvangsinndrive for å dekke opp for lånet hvis det ikke blir betalt.

Renten vi betaler på lån er i praksis prisen det koster å låne pengene. For å sikre seg mot tap ved at lån eventuelt ikke blir betalt, tar banken en høyere pris ved usikrede lån.

Hvis man derimot har en medsøker, så gir det banken langt større sjanse for at lånet blir betalt tilbake. Da vil det være to personer, med hver sin inntekt, som står ansvarlig for å betale det tilbake. Dette kan du lese nærmere om hos Ikano Bank.

Tips: Les mer refinansiering av kredittkort på denne siden.

Lettere for kunden

At kunden ikke behøver å stille eiendom som sikkerhet gjør også at så å si alle i utgangspunktet kan søke om et usikret lån. Det stilles imidlertid noen ekstra krav, som handler om

  • Alder, minimum 18 år.
  • Fast inntekt, krav til størrelsen varierer.
  • Fast bosatt i Norge.

Det gjør at usikrede lån ofte er lettere å få enn sikrede lån. I tillegg er de som regel raskere å få innvilget. Det er fordi man ikke trenger å legge frem takst eller verdivurdering av en eiendom.

Hvem kan være medsøker

Å være medsøker er i mange tilfeller det samme som medlåntaker eller kausjonist. Du kan også lese mer om dette hos Danske Bank.

Det mest vanlige er at et familiemedlem er medsøker. Ofte er det ektefelle eller samboer som er medsøker. Det er naturlig hvis det er snakk om lån til felles ting, som en bil eller familieferie, eller til oppussing av felles bolig.

I mange tilfeller er det også andre familiemedlemmer, som foreldre som hjelper sine barn med finansiering.

Tips: Se også vår artikkel om refinansiering av inkasso her: billigeforbrukslån.no/refinansiering-av-inkasso/

Det er viktig å tenke over ansvaret man tar som medsøker, før lånesøknaden sendes. Som medlåntaker står man ansvarlig for hele lånet, dersom låntaker ikke betaler gjelden. Derfor er det lurt å skrive en god kontrakt før man sender lånesøknaden.

Skriv kontrakt med medsøker

Det er mange fordeler med å ha medsøker, men det kan også være fallgruver. Det gjelder først og fremst dersom man får problemer med tilbakebetalingen.

Det er alltid viktig å huske på at som medsøker er man fullt ut ansvarlig for gjelden som tas opp. Når man går inn i et lån som medsøker, må man derfor være forberedt på å måtte betale lånet.

For å unngå uklarheter og uoverensstemmelser senere, er det lurt å skrive en kontrakt på forhånd. Hvis den ene parten i utgangspunktet skal betale ned gjelden, må det spesifiseres.

Det er viktig å enes om hvor lang nedbetalingstid man skal ha. Det lønner seg alltid å betale et lån så raskt som mulig. På den måten løper renten kortest mulig. Samtidig må man ha en nedbetalingstid som er realistisk, slik at det ikke blir for høye månedlige innbetalinger.

Når man skal skrive en kontrakt, bør man vurdere ulike ting som kan komme til å skje gjennom nedbetalingstiden. En del banker tilbyr for eksempel forsikringer dersom man blir syk eller arbeidsledig. Det kan også være mulig å søke om betalingsutsettelse eller refinansiering i enkelte tilfeller.

Oppsummert

Det er mange fordeler ved å ha en medsøker, deriblant:

  • Større sjanse for å få innvilget et lån.
  • Mulighet til å få lavere rente enn om man søker alene.

Det er imidlertid viktig for begge parter å være klar over at man har et felles ansvar for lånet.