Nødlån

Når man ønsker å låne penger raskt, kalles det gjerne et nødlån. Her forklarer vi nærmere hva nødlån er, og hva som passer best i ulike situasjoner.

Ulike typer nødlån

Hva slags lån man trenger, kommer blant annet an på hva man skal bruke pengene på og hvor mye man trenger.

Vi skal se på ulike måter å skaffe penger raskt på:

 1. Kredittkort
 2. Låne fra venner og familie
 3. Forbrukslån
 4. Nødhjelp hos Nav og Husbanken
Det er mange ulike grunner til at personer søker om nødlån. Imidlertid har de som regel det til felles at de trenger penger raskt. Da kan et mikrolån eller annen type mindre forbrukslån være en god løsning. Hvis man har kredittkort, kan det også være til hjelp i mange sammenhenger.

1. Kredittkort

Dersom du trenger penger raskt fordi du må betale for en uforutsett utgift, kan et kredittkort fungere bra. Det er vanlig å ha kredittramme på kredittkortet på mellom 10 000 og 100 000 kroner, mange har også en høyere grense.

Dette er i praksis et kostnadsfritt lån, frem til regningen på kredittkortet forfaller. Du kan derfor betale for det du trenger med kortet, selv om du ikke har penger, og så gjøre opp senere.

Hvis du vet at du får penger inn på konto om kort tid, er dette en god måte å løse kortsiktige betalingsproblemer på.

Da har du i praksis et kostnadsfritt lån frem til regningen forfaller. Med de fleste kredittkort sendes det ut regning en gang i måneden, slik at denne rentefrie perioden ofte er rundt 30 dager.

Det er imidlertid to ulemper ved å bruke kredittkort som nødlån. For det første er det høye renter på kredittkortgjeld etter at den er forfalt. Hvis man ser at det vil ta flere måneder å klare å betale tilbake denne gjelden, bør man derfor refinansiere den. Det kan man imidlertid som regel lett gjøre.

Den andre ulempen er at det kan ta en ukes tid å få kredittkort. Derfor fungerer det ikke som et raskt nødlån dersom man ikke allerede har et kredittkort.

Det er imidlertid også viktig å være klar over at man ikke burde ta ut kontanter med kredittkortet. Det er vanlig at hvis man tar ut kontanter med et kredittkort, oppheves den rentefrie perioden. Det vil si at man begynner å betale renter med en gang. Siden renten på kredittkortgjeld som regel er høy, er det derfor ikke tilrådelig.

2. Låne fra venner og familie

Hvis man har venner eller familie som man vet har økonomi til å låne bort penger, kan det være en løsning. For eksempel er det ikke uvanlig å låne av foreldrene sine.

Samtidig er det viktig å tenke seg godt om før man spør om slike lån. Det kan føre til ubehageligheter dersom man får problemer med å betale tilbake lånet.

Selv om man kjenner hverandre godt, og er gode venner, kan det hende man har ulikt syn på penger og personlig økonomi. Det kan derfor være et utfordrende tema, selv blant gode venner.

Hvis man kommer frem til at det er en god ide å låne fra familie eller venner, er det uansett lurt å skrive en god kontrakt. På den måten vet begge parter hva som gjelder. Du kan finne råd om hvordan du setter opp en slik privat låneavtale på internett, blant annet hos Advokatsmart.

Hvorvidt man ønsker å spørre familie og venner om et lån, kommer ofte også an på hvor stort beløp det dreier seg om. Dersom man har problemer i egen privatøkonomi, er det gjerne bedre å finne hjelp andre steder, enn å dra bekjente inn i det økonomiske uføret.

Når man trenger penger raskt, kan det være fristende å spørre venner eller familie om et lån. Ofte kan det fungere bra, ikke minst låner barn ofte penger av sine foreldre. Imidlertid kan det også føre til problemer og ødelegge ellers gode relasjoner. Derfor bør man tenke seg godt om, og i alle fall sette opp en god avtale ved et slikt lån.

3. Forbrukslån

Et forbrukslån er en mye brukt løsning når man kommer i akutt pengenød. Det finnes mange ulike raske forbrukslån uten sikkerhet.

Selv om å bruke kredittkort er den raskeste måten å skaffe penger på, trenger ikke forbrukslån å ta mye lengre tid. Fordelen med forbrukslån i forhold til kredittkort, er at renten som regel er lavere på forbrukslån enn på forfalt kredittkortgjeld.

Hvis man skal søke om et nødlån er det som regel ikke snakk om de største forbrukslånene. Det tilbys såkalte mikrolån ned til 5 000 kroner. De får man svar på i løpet av kort tid. Det betyr at hvis man søker om et slikt lån tidlig på dagen, kan det ofte bli utbetalt til kontoen før dagen er over.

Det gjelder hvis søkeprosessen i hovedsak kan avgjøres gjennom automatiske vurderinger, gjennom innhenting av kredittscore. Det er en del av bankenes kredittvurdering. De innhenter denne scoren automatisk fra et kredittratingbyrå, som for eksempel Bisnode.

Dersom man har tilstrekkelig høy kredittscore, kan lånesøknaden bli raskt godkjent. Hvis man i motsatt fall har lav kredittscore, vil den bli sendt til en lengre individuell behandling. Da kan man ikke regne med å få svar på dagen.

4. Nødhjelp hos NAV og Husbanken

Hvis man er i så akutt pengenød at man ikke klarer å kjøpe mat eller betale regning til strøm og bolig, kan det hende man har rett til hjelp fra NAV. Man kan sjekke om man faller inn under det som regnes som en nødssituasjon deres nettsider.

Det man da kan søke om hos NAV er økonomisk sosialhjelp. Det er en midlertidig støtte, som er ment å være til hjelp med leve- og boutgifter.

Samtidig er det viktig å være klar over at Nav vil kunne stille krav til mottaker av slik hjelp. Alle har krav på å få søke om økonomisk sosialhjelp, og alle søkere blir individuelt behandlet. Det skal også være kort behandlingstid for akutte behov.

Dersom det akutte pengebehovet er knyttet til boutgifter, kan det hende du kan søke om bostøtte fra Husbanken. Det er en statlig støtteordning.

Det er imidlertid klare krav til hvem som kan søke om slik støtte. Man kan for eksempel ikke ha en samlet inntekt over et visst nivå i husstanden, uansett hvor høye boutgifter man har. Denne inntektsgrensen har økt i hele 2023.

Hvis man har alvorlige økonomiske problemer, og ikke klarer å betale sine bo- og leveutgifter, kan man søke hjelp hos NAV. Også Husbanken har midler de deler ut i bostøtte til personer som faller inn under den ordningen. Det krever imidlertid at man ikke tjener over et visst beløp i måneden.

Å søke om nødlån

Det er uansett viktig å være nøye med hva man skal bruke et nødlån til. Forbrukslån uten sikkerhet er som regel raskt og enkelt å få, men de har høyere rente enn for eksempel boliglån. Det er nettopp fordi det ikke stilles noen sikkerhet, og dermed tar banken en større risiko ved slike lån. Ved boliglån stilles eiendommen som sikkerhet.

Derfor er det ikke tilrådelig å ta opp forbrukslån bare fordi man har lyst til å kjøpe noe man ikke vil ta seg tid til å spare til. Men hvis man har akutt behov for å dekke kostnader, som til en ny vaskemaskin eller umiddelbare bokostnader, kan det fungere. Da er det imidlertid viktig å samtidig se på den helhetlige økonomiske situasjonen, slik at man ikke på ny kommer i den situasjonen at man må skaffe penger raskt.

Når man skal søke om et nødlån er det lurt å sette opp et budsjett med alle inntekter og utgifter. På den måten ser man raskt hvor mye man har råd til å betale på lånet hver måned. Det finnes maler til budsjett på internett, blant annet hos Intrum.

Siden en rekke finansinstitusjoner tilbyr ulike forbrukslån, kan du utnytte det ved å la dem konkurrere om deg. På den måten kan du få best mulig rente.

For å gjøre det må du søke til mange banker samtidig. Da søker du med samme lånesum, og samme nedbetalingstid. Ved å vurdere tilbudene du mottar, kan du lett velge det som har lavest effektiv rente.

Nødlån er raskt og enkelt å søke om. Hvis man har en relativt god kredittscore, kan man ofte få det utbetalt innen kort tid. Det er likevel viktig å tenkte seg nøye om, og være trygg på at man klarer å betale tilbake pengene man låner, slik at de ikke fører til videre økonomiske utfordringer.

Bruk lånemeglere for å finne nødlån

For å få hjelp til å finne nødlån på en rask og god måte, kan man benytte lånemeglere. Det er kostnadsfritt og uforpliktende å benytte lånemeglere. Du forplikter deg ikke til noe, før du eventuelt signerer en lånekontrakt. Dersom låneagenten ikke finner et lån du er tilfreds med, står du hele tiden fritt til å takke nei.

Det kan derfor være en god ide å forhøre seg med en låneagent, for å få rask informasjon om hvilket rentenivå du kan forvente deg ut ifra din situasjon.

Låneagenter har som regel kontakt med opptil 20 banker. Derfor har de god oversikt over ulike typer lån, som blant annet:

 • nødlån
 • mikrolån
 • omstartlån
 • refinansiering

Nedbetalingstiden

Det lønner seg alltid å betale ned et lån så raskt som mulig. Det beregnes hele tiden en rente på lånet, og derfor bør man korte ned denne rentebærende tiden så fort som mulig.

Samtidig er det viktig å unngå å komme i økonomiske problemer. Dersom man får problemer med å betale for seg, kan det raskt føre til store utfordringer og kostnader.

Derfor er det viktig å sette opp en nedbetalingstid som er realistisk. Man bør ha en buffer igjen hver måned. På den måten er man bedre forberedt neste gang det kommer uforutsette kostnader.

Det er også viktig å huske på at man kan alltid betale inn ekstra på lånet, dersom man ser at man klarer det en måned eller flere måneder.

Dersom en av årsakene til at man trenger et nødlån er at man allerede betaler mye av inntekten sin til eksisterende gjeld, kan refinansiering være en god løsning. Det kan man søke om i tillegg til å søke om nødlån, eller man kan søke om det i stedet for et nødlån.

Refinansiering i stedet for nødlån

Mange som trenger nødlån har allerede en del gjeld. En årsak til at man trenger nødlån kan da være at man allerede bruker mye av inntekten sin på å betale på eksisterende gjeld. Da kan det bli for lite penger igjen til andre nødvendige utgifter, som bolig, mat og andre ting.

I slike tilfeller kan det være lurt med en refinansiering.

Låneagenter kan hjelpe til med refinansiering på samme måte som de hjelper til med å finne nødlån. Hvis man ikke har en betalingsanmerkning eller åpen inkassosak, går det som regel også raskt å få lån til refinansiering.

Selv med betalingsanmerkning kan det gå bra å refinansiere. Flere finansinstitusjoner har spesialisert seg på å bistå personer som har kommet i økonomisk uføre. Da må man imidlertid enten ha en eiendom som kan stilles som sikkerhet, eller ha en kausjonist.

Tips: Les mer om refinansiering her.

Oppsummering

Når man trenger penger raskt, er det flere muligheter man kan vurdere. Det kan være:

 • Å bruke kredittkort
 • Ta opp et mikrolån eller annet forbrukslån
 • Å låne fra venner eller bekjente

Dersom man har mer omfattende økonomiske utfordringer på grunn av lån man allerede har, kan det være lurt å vurdere om man skal refinansiere den eksisterende gjelden sin. Det kan man enten gjøre i stedet for å ta opp et nødlån, eller i tillegg til et nødlån.