Slik fungerer kassekreditt

Ønsker du fleksibilitet og mulighet til å låne penger etter behov? Da kan kassekreditt være en gunstig løsning. I denne artikkelen får du en innføring i alt du trenger å vite om kassekreditt.

Hva er kassekreditt?

Kassekreditt brukes ofte i næringslivet, særlig i skips-, industri- og handelsvirksomhet. For mange er kassekreditt en smart og lettvint løsning.

Kassekreditt er egentlig en buffer og kan sammenlignes med å ha et kredittkort. Med kassekreditt vil man hele tiden ha penger til rådighet om man skal kjøpe inn varer, betale uforutsette kostnader eller andre utgifter.

Når du får innvilget et lån med kassekreditt, opprettes det en konto. Alt av utgående og inngående beløp går på denne kontoen. Banken setter et beløp til rådighet for kunden.

Det betyr at beløpet du låner, endres avhengig av hvor mye du bruker, og at du betaler ned på kassekreditten når du får penger fra kunder. Kassekreditt gir deg altså mulighet til å ta ut penger fortløpende og ved behov. Det er som regel fastsatt et tak på hvor mye penger du kan ta ut.

Selv om det i hovedsak er bedrifter som benytter seg av tjenesten, kan også privatpersoner søke om kassekreditt. Dette skjer ikke ofte, fordi det som regel finnes andre løsninger som er gunstigere for privatpersoner. Les mer om kassekreditt hos Svea.

Tips: Se også vår artikkel om bedriftslån uten sikkerhet: billigeforbrukslån.no/lån-til-bedrift/

Kassekreditt med sikkerhet

Kassekreditt innvilges med sikkerhet. Gjennom sikkerhet vil banken få en garanti for at de får pengene sine tilbake om kunden ikke betaler. Det betyr at det er lettere for en etablert bedrift å få innvilget kassekreditt. Nye bedrifter har ofte ikke like mye verdi eller økonomisk erfaring å vise til.

Sikkerhet ved kassekreditt settes gjerne i en del av kassekreditten. Man kan stille med sikkerhet gjennom pant i verdier, som bedriftens beholdning, kundefordringer eller eiendom. En kundefordring viser til penger som en kunde skylder bedriften. Pant i egen bolig kan også fungere som sikkerhet.

Sikkerhet kan også stilles gjennom kausjon. Vær bevisst på at kausjonisten må dekke lånet dersom bedriften ikke betaler. Det kan du lese mer om hos Jusinfo.

Når du søker om kassekreditt, må bedriften stille med sikkerhet. Dette gjøres ofte gjennom bedriftens verdier, kundefordringer, pant i eiendom eller kausjonist.

Avtale om kassekreditt

 • Kassekreditt er bankkreditt som kunden får ta opp for en bestemt tidsperiode. Som regel går avtalen om kassekreditt over ett år.
 • Avtalen kan fornyes etter dette året. Vær bevisst på at kredittvilkårene kan endres ved forlengelse av kontrakten. Det er derfor viktig at du undersøker vilkårene for lånet før du skriver under på nytt.
 • Når avtalen avsluttes, må kunden betale inn hele det utestående beløpet til banken.

Kassekreditt bedrift

Kassekreditt er den mest brukte måten å låne penger på for bedrifter. Kassekreditt kan brukes til alt, også om du trenger penger til husleie eller andre faste kostnader.

Likviditet

Kassekreditt sørger for likviditet. Likviditet kan forklares som bedriftens betalingsevne.

God likviditet betyr at bedriften kan betjene sine regninger. På den andre siden viser dårlig likviditet til at bedriften har dårlig betalingsevne.

I en bedrift er det ofte mange utgifter, og disse kommer ikke nødvendigvis alltid til samme tid som inntektene. En butikk må til enhver tid ha tilstrekkelig med varer, for slik å tjene penger på driften. Hvis denne inntekten antas å bli større enn det de bruker på kassekreditten, vil kassekreditt være en gunstig løsning for butikken.

Sesongavhengige bransjer

Noen bedrifter vil ha varierende utgifter ut fra sesong. For eksempel vil en campingplass ha større utgifter i sommerhalvåret, og derfor vil behovet for kreditt være større i forkant av sesongen. Kreditten vil betales ned etter hvert som turistene besøker campingplassen og legger igjen penger.

For en restaurant vil det være gunstig med kassekreditt, fordi råvarene må kjøpes inn på forhånd, før måltidene blir solgt. Utgiftene kommer altså før inntektene.

Kassekreditt er den mest brukte formen for finansiering av bedrifter. Med kassekreditt kan bedriftens likviditet bedres.

Kostnader på kassekreditt

 • Renter: Du betaler bare renter på kreditten som du bruker. Størrelsen på lånet påvirker derfor rentekostnadene. Om du bruker mer kreditt enn det som er tilgjengelig, kan banken øke renten. Renten vil også påvirkes av hva du stiller med av sikkerhet og hvor høy gjeld bedriften har. Betalingshistorikk kan også gi utslag på renten.
 • Provisjon: I tillegg kommer noe som kalles provisjon. Det innebærer at man betaler et gebyr, en lav prosentandel, på totalbeløpet av kassekreditten.
 • Gebyr: Noen banker tar også et fast gebyr for kassekreditten.

Bankene har ulike rentesatser, gebyrer og vilkår. Kassekreditt vil som regel ha en lavere totalkostnad enn andre lån, selv om rentene ofte er høyere på kassekreditt enn på andre bedriftslån.

Fordeler med kassekreditt

 • Fleksibelt: Med kassekreditt kan bedriften ha en ekstra buffer til å betale både faste og uforutsette regninger.
 • Frihet: Bedriften kan selv bestemme hva pengene brukes til.
 • Dekke uforutsette utgifter: Om bedriften har en tøff måned, eller man kommer over et godt tilbud, vil kassekreditt kunne dekke disse utgiftene.
 • Bedre betalingsevne: Hvis inntekter uteblir, vil man likevel ha penger til å betale utgiftene.
Det finnes mange fordeler med kassekreditt. Med kassekreditt får bedriften en buffer, handlefrihet og fleksible løsninger.

Ulemper med kassekreditt

 • Provisjon: Provisjonsprosenten vil gjelde for maksbeløpet, uansett hvor mye av kreditten du bruker. Om du bruker lite kreditt, vil du fortsatt måtte betale det samme i provisjon.
 • Bruker mer enn nødvendig: Når man hele tiden har penger tilgjengelig, kan det være fristende å foreta kjøp man egentlig ikke har behov for. Dette kan føre til at bedriftens utgiftsposter blir flere.

Gode tips til å søke om og anvende kassekreditt

 • Søk om kassekreditt hos flere banker samtidig, og undersøk de ulike lånenes vilkår, kostnader og krav til sikkerhet. Ved å sammenligne flere låneaktører kan du sikre deg at du finner det beste lånet for din bedrift. Hos noen banker kan du legge inn tallene i en lånekalkulator.
 • Du kan enkelt søke om kassekreditt på bankens nettsider. Selve søknadsprosessen tar kun et par dager.
 • Hold oversikt over hvor mye av kreditten som brukes underveis. Slik kan du sørge for at du ikke bruker mer enn du har mulighet til å betale tilbake, og du kan også til enhver tid ha kontroll på hvor mye du betaler i renter.

Kassekreditt versus lån

Mange bedrifter velger kassekreditt foran å ta opp et vanlig lån. Med kassekreditt behøver du ikke å vite eksakt sum for lånet, slik du må hvis du skal ta opp et forbrukslån, for eksempel.

Om du tar opp et lån, er det ikke sikkert lånesummen er tilstrekkelig for beløpet du behøver. Du kan også ende opp med å ta opp mer lån enn du trenger, noe som fører til unødvendige utgifter til renter og gebyrer.

Alternativer til kassekreditt

Kanskje har du lest vår guide og funnet ut at kassekreditt ikke er den beste løsningen for din bedrift. Det kan uansett være smart å vurdere andre løsninger, for å være trygg på at du velger det mest lønnsomme alternativet.

Kontokreditt

Kontokreditt er egentlig kassekreditt for privatpersoner. Her vil du ha en buffer på brukskontoen din, en avtalt kredittramme. Beløpet du kan få innvilget varierer fra 5000- 30 000 kroner, og renten vil løpe på pengene du faktisk bruker. Du må være 18 år og ikke ha betalingsanmerkninger for å få innvilget kontokreditt.

Factoring

Factoring er en tjeneste som benyttes av mange bedrifter. På samme måte som ved kassekreditt, slipper du her å vente på at inntektene skal komme på konto. Med factoring stiller banken med forskuddsbetaling av disse kundefordringene, og sørger for å kreve inn pengene fra kunden.

Forbrukslån

Forbrukslån er et tredje alternativ til kassekreditt. Et forbrukslån kan være mer lønnsomt enn kontokreditt og factoring. Totalpris avhenger av lånebeløp, renter og vilkår på lånet. En fordel med å ta opp forbrukslån, er at lånesummen er fastsatt. Da kan du ikke bruke mer penger enn beløpet du har lånt.

Om bedriften trenger en buffer, kan du også undersøke andre løsninger, som kontokreditt, factoring og forbrukslån.

Oppsummering

 • Kassekreditt er den mest brukte lånemetoden for bedrifter.
 • Med kassekreditt vil bedriften hele tiden ha penger til å betale regninger. Kassekreditt er derfor en slags buffer for bedriften.
 • Kostnader knyttet til kassekreditt er renter, provisjon og gebyrer. Sjekk gjerne ut flere banker før du søker om kassekreditt.
 • Kassekreditt er fleksibelt og trygt, og gir bedriftene handlefrihet.
 • Alternativer til kassekreditt er blant annet kontokreditt, facturing og forbrukslån.