Refinansiering med betalingsanmerkning

Mange økonomer anbefaler refinansiering hvis man har fått problemer i privatøkonomien på grunn av for mye forbruksgjeld. Likevel kan det være vanskelig å få til, hvis utfordringene har ført til betalingsanmerkning. Her viser vi deg hvordan du likevel kan få refinansiering, og best mulig betingelser.

Hvorfor er refinansiering vanskelig med betalingsanmerkning

Hvis man har pådratt seg en betalingsanmerkning har det bakgrunn i en eller flere regninger som ikke er blitt betalt. Før man kan få en betalingsanmerkning har gjelden det er snakk om blitt forsøkt innkrevd. Det må blant annet sendes inkassovarsel og gis rimelig tid til å gjøre opp for seg, før noen kan gå til det skrittet å gi betalingsanmerkning.

Derfor kan en betalingsanmerkning bli tolket som et alvorlig tegn på at en person ikke har høy betalingsvillighet.

Dette er en årsak til at mange banker automatisk avslår lånesøknader fra personer med betalingsanmerkning, også når det gjelder refinansieringslån.

Du kan lese mer om hva betalingsanmerkning er, og konsekvensene av den hos Intrum.

En betalingsanmerkning ses som regel som et alvorlig varsel om at man ikke har kontroll på egen økonomi, og kanskje ikke kommer til å betale tilbake et lån. Derfor gir det ofte automatisk avslag på lån hos ordinære banker.

Banker som refinansierer med betalingsanmerkning

Imidlertid finnes det andre banker og finansinstitusjoner som har spesialisert seg på å tilby refinansiering også når man har alvorlige økonomiske problemer. De kan tilby lån både ved:

  • Betalingsanmerkning
  • Åpne inkassosaker

Refinansiering med sikkerhet

Vanligvis kan man refinansiere forbruksgjeld uten å stille sikkerhet. Imidlertid er det som regel annerledes når man har pådratt seg en betalingsanmerkning.

Det er vanlig at bankene som tilbyr refinansiering med betalingsanmerkning krever at man stiller fast eiendom som sikkerhet for lånet. Det vil som regel være egen bolig.

Da er det viktig at boligen ikke allerede er fullt belånt. I boliglånsforskriften er det lovregulert at man ikke har lov til å belåne boligen med mer enn 85 % av dens verdi. Ofte anbefaler banker at man ikke bør låne mer enn mellom 70 og 80 % av boligens verdi.

I enkelte tilfeller kan bankene godta annen eiendom som sikkerhet, for eksempel en hytte.

Ny verdivurdering av bolig

Dersom man har en bolig man ønsker å stille som sikkerhet, men allerede har et lån som tilsvarer 85 % av verdien, kan det fortsatt finnes en løsning.

Hvis verdivurderingen er mer enn ett år gammel, kan det hende at boligen har steget i verdi. Boligmarkedet har steget kraftig de siste årene. Det gjelder de fleste stedene i landet, om enn i noe ulik grad.

Det betyr at det kan være en fordel å be om en ny verdivurdering. Kanskje har verdien økt tilstrekkelig til at man kan stille den som sikkerhet for refinansiering.

Flytt boliglånet for å få refinansiere

Når man søker om refinansiering hos en nisjebank som tilbyr refinansiering med betalingsanmerkning, må man regne med å også flytte boliglånet sitt til dem.

Derfor låner de ut langt større beløp enn ved ordinære refinansieringslån. Okida låner for eksempel ut opptil 20 mill. kroner. Samtidig låner de ikke ut mindre enn 300 000 kroner.

I tillegg er også nedbetalingstiden mye lengre enn det som er mulig ved ordinær refinansiering. Mens det som oftest har en grense på 15 års nedbetalingstid, kan man ha opptil 30 år når refinansieringen gjøres med sikkerhet i boligen.

Tips: Se vår artikkel om refinansiering av kredittkort: billigeforbrukslån.no/refinansiering-av-kredittkort/

Du kan flytte boliglånet igjen senere

Dersom du flytter boliglånet ditt for å refinansiere, betyr ikke det at lånet behøver å bli i den nye banken for alltid. Når du har klart å refinansiere, og betale litt ned på lånet ditt, kan du flytte det til en annen bank igjen.

Det kan være aktuelt å gjøre, fordi slike nisjebanker ofte kan ha relativt høye rentesatser.

Banker anser det som en stor risiko å låne ut til personer med betalingsanmerkning, og det vises i renten de tilbyr.

Likevel står du fritt til å flytte lånet igjen. Når du har betalt gjelden som forårsaket betalingsanmerkningen, vil du kunne få godkjent lånesøknader i flere andre banker.

Hvis man flytter lånet sitt for å refinansiere med sikkerhet ved betalingsanmerkning, kan renten bli høy. Derfor kan det være lurt å flytte lånet igjen senere, når man har fått fjernet betalingsanmerkningen.

Refinansiere med medlåntaker

En medlåntaker kan være en annen mulighet til refinansiering med betalingsanmerkning. Det kan være aktuelt dersom man ikke har fast eiendom å stille som sikkerhet.

Medlåntaker er i prinsippet det samme som kausjonist. Hvis man stiller som medlåntaker, er man fullt ansvarlig for lånet på samme måte som hovedlåntaker. Det vil si at dersom hovedlånetaker ikke klarer å betale lånet, må medlåntakeren betale hele gjelden.

Dette er et ansvar det er viktig å være klar over.

Bankene har litt ulike regler for hvem som kan være medlåntaker. De fleste krever at det er enten ektefelle eller samboer. I noen tilfeller kan også nær familie stille, som for eksempel foreldre.

Finn den beste refinansieringen

Selv om mange banker ikke gir lån med betalingsanmerkning, er det en god del som gjør det. Derfor må du sørge for å finne den som passer deg best, og som kan gi deg de beste betingelsene.

Den beste måten å gjøre det på er å søke til mange banker. Da må du søke om det samme beløpet og den samme nedbetalingstiden. Så kan du sammenligne betingelsene du blir tilbudt.

Da er det viktig å se på den effektive renten. Den inkluderer både den nominelle renten, og øvrige kostnader som avdragsgebyrer.

Lesetips: Se vår artikkel om refinansiering på dagen.

Oppsummert

Dersom man har pådratt seg en betalingsanmerkning kan det være vanskelig å få refinansieringslån. Hos mange banker fører en slik anmerkning til automatisk avslag. Imidlertid finnes det nisjebanker som har spesialisert seg på å tilby lån selv om kunden har betalingsanmerkning eller åpne inkassosaker.

Da må man som regel være forberedt på at banken krever enten

  • At man stiller boligen sin som sikkerhet, og flytter boliglånet
  • At man har en medlåntaker på lånet

Det er viktig å huske på at hvis man flytter boliglånet sitt til en nisjebank for å refinansiere, kan det være at renten blir dyrere. Imidlertid står man fritt til å flytte lånet igjen når man har fått orden på privatøkonomien, og igjen får lån i flere ordinære banker.