Refinansiering av inkasso

Hvis du har problemer med å betale regninger, og lar dem gå til inkasso, kan det gi betydelige ekstra kostnader. Her forklarer vi hvordan du kan refinansiere inkassokrav, og dermed kutte ned på disse utgiftene.

Hva er refinansiering av inkasso?

Når man refinansierer vil det si å ta opp et nytt lån, for å betale eksisterende gjeld. Formålet med det er todelt. Det fører som regel til at man får:

 • Bedre oversikt over privatøkonomien
 • Lavere kostnader på grunn av lavere rente og færre gebyrer

Når det gjelder refinansiering av inkasso, handler det om gjeld som allerede til en viss grad er misligholdt. Derfor kan det være noen ekstra hensyn å ta.

Ved en refinansiering av inkasso kan du få tilbake kontrollen over privatøkonomien og unngå unødige videre kostnader.

Trinn å følge ved refinansiering av inkasso

Vi skal se nærmere på hvordan man best går frem for å sikre en god refinansiering av inkasso. Det er noen trinn som det er nyttig å følge, for å gjøre det på en god og enkel måte:

 1. Helst bør du starte før rettslig inndrivelse iverksettes
 2. Du bør innhente tilbud om refinansieringslån fra mange banker, for å finne det beste tilbudet
 3. Det kan lønne seg å benytte en lånemegler, siden de kan innhente mange tilbud samtidig for deg
 4. Samle all, eller så stor del som mulig, gjelden i ett lån
 5. Hvis du ikke får låne tilstrekkelig til å dekke all gjelden, så prioriter den gjelden med dyrest rente
 6. Sett så kort nedbetalingstid som du klarer, for å gjøre totalkostnaden av lånet så lav som mulig

Tips: Se også vår artikkel om beste refinansiering.

Hvordan fungerer inkasso?

Dersom man har lån, eller andre utgifter, man ikke betaler, kan kreditoren sende kravet til inkasso. Da benyttes ofte et inkassobyrå, som tar på seg jobben med å kreve inn gjelden. En kreditor kan også selv kreve inn gjelden.

Uansett må skyldneren betale det som kalles et inkassosalær. Det kommer i tillegg til gjelden vedkommende skylder. Inkassosalær skal dekke ekstraomkostningene kreditoren har med å kreve inn gjelden. Dette er lovregulert, gjennom inkassoloven.

Dersom en regning står ubetalt, kan imidlertid ikke kreditoren sende inkassokrav uten videre. Først må det sendes ut et inkassovarsel. Det må ha minimum 14 dagers betalingsfrist.

Dersom man mottar et inkassokrav, men ikke er enig i at man skylder pengene, må man uansett reagere raskt. Hvis man ikke er enig i kravet, må det meddeles umiddelbart, slik at det ikke drives videre.

Dersom kravet er korrekt, men man ikke klarer å betale det, bør man ta kontakt med kreditor. Det vil som regel lønne seg å komme frem til en alternativ betalingsmåte, som en nedbetalingsordning, heller enn å la det gå videre til inkasso og rettslig inndrivelse.

Man skal ikke motta inkassokrav med ekstra påslag uten forvarsel. Inkassoloven slår fast at skyldneren må få et forvarsel, med minst to ukers betalingsfrist før det kan legges til inkassosalær.

Rettslig inndrivelse er kostbart

Hvis man ikke kommer til en ordning, vil kreditoren kunne sende kravet til rettslig inndrivelse. Da kan det bli lagt på renter på hele det skyldige beløpet på 8,75 %.

Imidlertid kan renten være høyere. Hvis gjelden er lån eller kreditt, vil det være den allerede gjeldende renten på gjelden som benyttes. Det vil si at hvis man får inkassokrav på kredittkortgjeld med 25 % rente, vil det være 25 % rente som gjelder.

Du kan lese mer om rettslig inndriving på nettsidene til Jusinfo.

Det kan være kjedelig å motta inkassovarsel, men ta det likevel på alvor. Å ikke reagere på et slikt varsel vil føre til ytterligere kostnader.

Risiko for betalingsanmerkning

I tillegg til at det raskt påløper ekstra kostnader ved inkasso, kan det også føre til videre problemer.

Dersom det går mer enn en måned etter at rettslig innkreving ble iverksatt, og gjelden fortsatt ikke er betalt, kan kreditoren be om at det registreres en betalingsanmerkning på skyldneren.

En slik betalingsanmerkning vil dukke opp når det gjøres kredittsjekk av vedkommende. Ofte fører det til at man ikke får innvilget lån, eller at man ikke får tatt opp ulike abonnementer.

Dette kan være et stort problem. Man får for eksempel ikke tatt opp nytt mobilabonnement, strømabonnement eller abonnementer på strømmetjenester.

Det er derfor en stor fordel å forsøke å refinansiere inkassokravet før det går så langt.

Muligheter for refinansiering før betalingsanmerkning

Hvis du ikke har betalingsanmerkning er det mange banker og finansinstitusjoner som tilbyr refinansiering.

Du bør starte med å finne ut hvor mye du trenger å låne for å klare å refinansiere gjelden som har ført til inkassokrav. Har du også annen gjeld, som ikke er gått til inkasso, kan det ofte lønne seg å inkludere den også. Som regel oppnår man bedre rente jo større lånet er. Derfor er det best å samle mest mulig.

Sett deretter opp et budsjett. Da får du oversikt over alle inntekter og utgifter du har. På den måten ser du hvor mye du klarer å betale ned hver måned. Det viser deg hvor lang nedbetalingstid du trenger å ha på lånet ditt.

Det lønner seg å betale det ned så raskt som mulig, for at totalkostnaden skal bli lavest mulig. Likevel er det viktig å sette opp en realistisk nedbetalingstid. På den måten unngår du å få høyere kostnader enn du klarer fremover.

Det er som regel uansett mulig å betale inn litt ekstra de månedene du ser at du kan klare det.

Søk deretter til mange banker. Da kan du motta flere lånetilbud. Så kan du lett sammenligne tilbudene, og velge det som har lavest effektiv rente.

Husk alltid å se på den effektive renten. Den inkluderer alle kostnadene, og er derfor det beste sammenligningsgrunnlaget.

Det er mulig å refinansiere inkassogjeld, også dersom man har fått betalingsanmerkning. Søk gjerne hjelp fra lånemeglere, som vet hvilke banker som tilbyr slike lån.

Refinansiering med betalingsanmerkning

Dersom du allerede har fått en betalingsanmerkning, kan du fortsatt søke om refinansiering.

I prinsippet går du frem på samme måte. Det er imidlertid to viktige forskjeller:

 • Færre banker å søke til
 • Krav til sikkerhet eller medlåntaker

Hos mange banker fører en betalingsanmerkning automatisk til avslag på en lånesøknad. Imidlertid finnes det en del banker som spesialiserer seg på nettopp å gi slike lån.

Likevel er det færre banker å søke til. Det kan derfor være aktuelt å benytte en lånemegler, som kjenner til hvilke låneinstitusjoner man bør søke hos. Det er uforpliktende og kostnadsfritt å benytte lånemeglere.

Selv om det kan være færre å velge mellom, er det konkurranse også innen lån med betalingsanmerkning. Så sammenlign flest mulig tilbud før du velger hvilket lån du går for.

Du kan også sammenligne vilkårene, i tillegg til rentesatsen. Det kreves som regel enten sikkerhet eller en medlåntaker.

Hvis du velger å ha en medlåntaker, er det viktig å være klar over at vedkommende står fullt ansvarlig for gjelden som refinansieres.

Hvis man eier en bolig som ikke er fullt belånt, kan den stilles som sikkerhet. Det er ofte den beste måten å refinansiere på. Når banken har sikkerhet for lånet, vil de som regel kunne gi en bedre rente.

Oppsummert

Hvis man mottar inkassokrav, bør man reagere umiddelbart. Dersom det er vanskelig å betale gjelden kan det være en god løsning å refinansiere den. På den måten kan man unngå ekstra kostnader og betalingsanmerkninger. Noen trinn man bør følge er å:

 • Prioritere den dyreste gjelden, hvis man ikke kan låne nok til å dekke alt
 • Søke om refinansieringslån hos flere banker, og velge det beste tilbudet
 • Sette opp en realistisk nedbetalingsplan, men betale så raskt man klarer