Kan jeg arve gjeld fra foreldre? 

Når noen dør, kan man arve både formue og gjeld. Men dette er det mulig å unngå. Her forklarer vi deg hvordan du kan unngå å arve gjeld fra foreldre.

Hva er privat og offentlig skifte?

Å miste noen man er glad i er både vondt og krevende. Man skal planlegge og organisere begravelse, si opp vedkommende sine abonnementer, sørge over den man har mistet, og ikke minst vil arveoppgjøret kreve både tid og energi.

Mange lurer på hva som skjer med foreldrenes gjeld etter at de er døde. Noen har mange lån og mye gjeld, og det kan velte privatøkonomien å ta over en annens gjeld i tillegg.

Dødsbo viser til verdiene og gjelden som den avdøde etterlater seg. Fordelingen av disse eiendelene kalles et skifte. Her har man to alternativer å velge mellom: privat skifte og offentlig skifte. Valget kan tas etter at man har skaffet seg oversikt over omfanget av gjelden.

Tips: Les også vår artikkel om forbruksgjeld her: billigeforbrukslån.no/forbruksgjeld/

Hva er privat skifte?

Det vanligste er å velge privat skifte. Ved privat skifte blir arven og eiendelene fordelt uten involvering fra myndighetene. Arvingene tar selv ansvar for å gjøre opp arven. Dette fordrer en enighet blant de involverte om hvordan arven skal fordeles.

For at du som arving skal påta deg ansvaret, må et skjema for privat skifte fylles ut innen 60 dager etter dødsfallet. Skjemaet heter «Erklæring om privat skifte». Med dette skjemaet signerer man på at man tar ansvar for både verdier og gjeld som den døde har etterlatt seg.

Hva er offentlig skifte?

Med et offentlig skifte vil retten leie inn en advokat som vil ta hele ansvaret for arveoppgjøret. Vær bevisst på at dette medfører et gebyr. Dette alternativet velges ofte av arvinger som ikke blir enige om hvordan arven skal fordeles.

Offentlig skifte er kun aktuelt når den avdøde etterlater seg formue og verdier, og ikke i tilfeller der det kun er gjeld i dødsboet.

Skaff oversikt over gjeld og formue

Når et familiemedlem dør, må arvinger velge mellom privat og offentlig skifte. Det vanligste er å velge privat skifte. Da vil arven gjøres opp privat. Eventuell gjeld vil også arves.

Privat gjeld er personlig, men kan likevel havne i dine hender. Arvinger bør derfor skaffe seg en oversikt over hvor mye gjeld og formue den avdøde hadde.

For å få oversikt, kan dere fylle ut å sende det som heter «preklusivt proklama». Alle som avdøde skylder penger, vil da få en frist for å fremme sine krav.

Her er en oversikt over hva som skjer med den avdødes lån: 

  • Boliglån: Verdier i bolig bør regnes på. Er lånet høyere enn markedsverdien, eller kan det være penger å tjene på å selge boligen i dagens marked? Ved pant i bolig kan man selge boligen og slik slette lånet i sin helhet. Ved privat skifte kan arvinger få ansvar for den avdødes lån, renter og avdrag, og kreditorer kan kreve tilbake gjelden.
  • Pensjonistlån/rammelån: Har den avdøde et rammelån, må dette dekkes av arvinger om privat skifte velges.
  • Forbruksgjeld: Forbruksgjeld vil ikke overføres til dere, så lenge dere avstår fra privat skifte.
  • Studielån: Hele studielånet vil slettes når man dør.

Lesetips: Se hvordan du kan bli kvitt gjeld raskt her: billigeforbrukslån.no/bli-kvitt-gjeld

Kan jeg arve foreldres gjeld?

For å unngå å arve foreldres gjeld, kan du velge å fraskrive deg arv. Da vil du heller ikke få noe av verdi i arveoppgjøret. Verdier vil brukes til å betale kreditorer. Om den avdøde etterlater seg mye gjeld, kan dette være det mest lønnsomme alternativet.

Etter at dødsfallet er innmeldt til tingretten, vil dere innen et par uker motta en skifteattest. Her må dere velge mellom privat og offentlig skifte. Hvis dere vil være sikret mot å ta over den avdødes gjeld, bør dere tenke dere godt om.

Et alternativ er å velge å fraskrive seg arv. Hvis den avdøde hadde mye gjeld, vil dette være det smarteste alternativet. Da kan kreditorer få dekket noe av gjelden med den avdødes formue, mens annen gjeld vil slettes.

NB: Selv om du velger å avstå fra arv, kan du innvilges fullmakt til å betale for begravelse med den avdødes verdier.

Oppsummering

  1. Når en forelder dør, vil vedkommende etterlate seg et dødsbo. Dødsboet inkluderer både formue, verdier og gjeld.
  2. Arvinger kan velge mellom privat og offentlig skifte. Privat skifte er det vanligste. Da vil arvingene selv ta ansvar for fordeling av dødsboet.
  3. For å unngå å overta foreldres gjeld, kan arvinger velge å fraskrive seg arven. Et godt råd er å skaffe seg oversikt over avdødes gjeld og verdier. Hvis andelen gjeld er høyere enn verdiene, vil det smarteste alternativet være å fraskrive seg arv.