Søk bedriftslån uten sikkerhet

Et lån til bedrift uten sikkerhet er i realiteten det samme som et forbrukslån. Det er flere fordeler med denne typen finansiering, spesielt for små virksomheter med et begrenset lånebehov.

Artikkelen ser på mulighetene når du trenger lån til oppstart eller drift av enkeltpersonforetak og aksjeselskap. Få også med deg de skattemessige hensynene du bør kjenne til.

Bedriftslån uten sikkerhet

En god idé kan ha verdi for investorer, men ikke for banker. Derfor er usikrede lån som regel den eneste løsningen for de som vil starte en kunnskapsbasert virksomhet.

At bedriftslånet er uten sikkerhet betyr at banken ikke krever pant i noe du eier. Dette er en stor fordel for kunnskapsbaserte virksomheter.

Slike selskap eier som regel ikke noe som kan pantsettes, for eksempel eiendom, kjøretøy, maskiner, og lignende.

Andre fordeler når lånet er uten krav til pant:

 • Rask kredittvurdering.
 • Kort tid å få lånet utbetalt.
 • Du trenger ikke legge ved en forretningsplan eller presentasjon av selskapet.

Ulempen er at rentene kan bli høyere enn på et sikret lån. Dette stemmer imidlertid ikke alltid.

Det finnes ordinære bedriftslån fra forretnings- og sparebanker som er dyrere enn de rimeligste usikrede lånene.

Informasjon om lån til bedrift

Den største forskjellen på bedriftslån med og uten sikkerhet er lånesummene du kan få. Det sier seg selv at når banken ikke har pant, låner de heller ikke ut de største beløpene.

For de fleste små aksjeselskap og enkeltpersonforetak er lånemulighetene likevel gode nok.

Betingelser og tilgjengelig lånesum:

 • Lånesum – Fra 5 000 til 500 000 kroner.
 • Effektive renter – Fra 5% til 20%.
 • Nedbetalingstid – Maksimalt 5 år.
 • Svar på søknaden – Ofte innen noen få timer, og sjelden mer enn et døgn.
 • Utbetaling – De fleste banker oppgir at det tar mellom 1 og 3 dager fra du søker til pengene er overført.

Det finnes omtrent 20 ulike banker som tilbyr lån til bedrift uten sikkerhet på inntil 600 000 kroner. Hent alltid inn flere tilbud, så blir det enklere å finne den billigste løsningen.

Lån til oppstart av bedrift

Omtrent halvparten av alle nye etableringer er enkeltpersonforetak. Det skyldes at det er veldig lettvint å starte et ENK, med ingen krav til styre- og stiftelsesdokumenter, og du trenger ikke egenkapital.

Kapitalen du trenger til å starte et enkeltpersonforetak (ENK) kan være null kroner. Registreringen i Enhetsregisteret er nemlig gratis. Enkelte typer virksomhet krever imidlertid at enkeltpersonforetaket også registreres i Foretaksregisteret.

Gebyret for dette er 2 250 kroner hvis du gjør det elektronisk.

Utover dette trenger du kanskje penger til å investere i utstyr, PC, mobiltelefon, visittkort, nettside, en rimelig firmabil, og så videre. Lånegrensen på 600 000 kroner vil sannsynligvis være mer enn nok til å dekke behovet.

Bedriftslån til oppstart av aksjeselskap

Å starte et aksjeselskap krever litt mer kapital enn et ENK. Registreringen i Foretaksregisteret koster 5 570 kroner når du gjør det elektronisk.

I tillegg må du sette inn minimum 30 000 kroner i aksjekapital på firmakontoen. Aksjekapitalen er tilgjengelig for bruk så snart selskapet er etablert.

Det er ikke noen forskjell på å låne til aksjekapital som til hvilket som helst annet formål. Det er du personlig som tar opp lånet, og du bestemmer selv hva pengene skal brukes til.

Tips når du skal starte et aksjeselskap

Lån til firma som er etablert

Det er kun privatpersoner som får lån uten sikkerhet. For de som driver ENK har dette ikke noe å si. Økonomisk og juridisk sett er det ikke noe skille mellom deg og virksomheten. Det er du selv som er ansvarlig for tilbakebetalingen av lånet, uansett hva de ble brukt til.

Situasjonen blir annerledes for de som trenger bedriftslån til et aksjeselskap som er etablert. Aksjeselskapet og deg som privatperson er nemlig to ulike juridiske enheter.

Dette kan du løse på to måter.

Løsning #1:

 1. Du tar opp lånet som privatperson.
 2. Deretter kan du låne pengene til selskapet.
 3. Det må foreligge en skriftlig låneavtale mellom deg og selskapet.
 4. Avtalen skal spesifisere betingelsene for lånet (renter og tilbakebetaling).

Løsning #2:

 1. Du låner som privatperson.
 2. Deretter utvider du aksjekapitalen i selskapet.
 3. Det gjør du ved at du selv sktilbyr inn pengene.
 4. Husk at kapitalforhøyelser skal meldes inn til Foretaksregisteret.

For å få et bedriftslån fra en sparebank eller forretningsbank må du stille med sikkerhet. I tillegg må selskapet ha god betalingshistorikk, god betalingsevne, samt egenkapital som står i forhold til lånesummen.

Dokumentasjon som trengs for bedriftslån

Bankene har også ulike krav til alder. Noe få gir lån til alle over 18 år, men 21 år og 23 år er de vanligste alderskravene.

Du må ha faste inntekter for å få lånet tildelt. Størrelsen på inntektene, sammen med øvrig gjeld, er det som bestemmer hvor mye du kan få i bedriftslån.

Det er fullt mulig å få låne selv om du har veldig lav inntekt, men du får ikke et stort lån.

Bankene krever at du dokumenterer inntektene før de utbetaler lånet.

Dette må du sende inn hvis du er selvstendig næringsdrivende: 

 • Kopi av regnskapet for inneværende år.
 • Næringsoppgave for tidligere år, og som regel de 3 siste.
 • Siste års skattemelding.

Dette må du sende inn hvis du har fast ansettelse:

 • Kopi av siste lønnsslipp (noen banker krever kopi av de siste 3 lønnsslippene).
 • Siste års skattemelding.

Dokumentasjonen sendes som regel inn i nettbanken, og samtidig som du signerer låneavtalen med BankID.

Skattemessige forhold for lån til aksjeselskap

Det er viktig å holde økonomien i et AS separat fra din personlige økonomi. For de som driver ENK er alle slike spørsmål mye enklere.

Et aksjeselskap er et eget såkalt skattesubjekt. Når selskapet tar opp lån kan rentekostnadene utgiftsføres. Dette kommer da til fratrekk på selskapets overskudd, og skatten blir dermed redusert.

Hvis lånet er usikret er det imidlertid du selv som er låntaker, og dermed også skattesubjektet.

Dette løses slik dersom du lånte selskapet pengene:

 1. Selskapet fører rentene de betaler til deg som utgifter.
 2. Du fører rentene som inntekt på din egen likning.
 3. I tillegg får du fradrag for gjeldsrenter på ditt eget skatteoppgjør (per 2021 er satsen 22%).

Dersom du brukte lånet til å øke aksjekapitalen:

 1. Selskapet får ingen utgift.
 2. Du fører skattefradrag for gjeldsrenter som normalt.

For deg som driver ENK er ikke dette en aktuell problemstilling. Da er det uansett deg personlig som får både renteutgiftene og skattefradraget.

Undersøk betingelsene

 • Har du planene klare, men trenger kun litt kapital for å komme i gang? Det er enkelt å finne ut hva et lån til bedrift vil koste, før du bestemmer deg.
 • På vår forsider ser du et utvalg av de mest konkurransedyktige bankene og låneagentene. Du ser også eksempelrenter og laveste rentenivå fra hvert enkelt selskap.
 • Send inn søknader og se hvilke betingelser du får fra de forskjellige bankene. Tilbudene er uforpliktende og gjelder som regel i inntil 30 dager.

Bedriftslån på dagen?

Vi får ofte forespørsler om det er mulig å få et bedriftslån på dagen. Teknisk sett så er dette mulig om du søker tidlig samme dag. I tillegg må kredittsjekken av deg passere og du må oppfylle alle vilkår som den enkelt banken har satt. Du kan lese mer om det å låne penger på dagen uten sikkerhet i denne artikkelen.

Oppsummering

 • Et bedriftslån uten sikkerhet er det samme som et forbrukslån.
 • Et slikt lån gir mange fordeler både når det gjelder utbetalingshastighet, kredittvurdering og du slipper også en forretningsplan som presenteres til banken.
 • Enkeltpersonforetak er mindre tidkrevende , billigere og lettere å starte enn et aksjeselskap som krever 30 000 kroner i oppstartskapital.

Vurderinger

Gjennomsnittlig vurdering: 4/5

Strong Testimonials form submission spinner.

Required

Hva er ditt fulle navn?
Lag en passende overskrift
Gi oss 1-5 stjerner
rating fields