Beste MC-Lån

De fleste som trenger lån til motorsykkel stiller kjøretøyet som pant for lånet. Det finnes også situasjoner som gjør at et MC-lån uten sikkerhet passer best.

Se i tabellen nedenfor for MC-lån uten sikkerhet.

Velg lånebeløp: 123
Velg nedbetalingstid: 123
Filtrer for:
Månedsbeløp
Eff.Rente
Utbetaling
Alder

Valg av bank og type MC-lån

Hovedspørsmålet for de fleste er om de får et vanlig MC-lån med sikkerhet eller ei. Et lån med sikkerhet har som regel de laveste rentene, men kravene for å få låne kan være noe høyere. For noen er utfordringen enten det at de ikke har egenkapital, eller at bankene mener søkeren ikke er kredittverdig.

Hvilken lånetype og bank kan også komme an på prisen på motorsykkelen.

Et MC-lån uten sikkerhet er noe dyrere, men kan være mer egnet når prisen på kjøretøyet er lav.

Forbrukslån lar deg finansiere hele eller deler av motorsykkelkjøpet. Banken stiller ingen krav til egenkapital.

Vi skal gå nærmere inn på begge finansieringsløsningene, og starter med motorsykkellån fra banker som ikke krever pantesikring.

Sjekk alltid om det er heftelser på motorsykkelen dersom du kjøper brukt. Les lenger ned i artikkelen om hvordan du unngår å bli lurt.

Lån til motorsykkel uten sikkerhet

Et MC-lån uten sikkerhet er i prinsippet det samme som et forbrukslån. Kjennetegnene på disse lånene er først og fremst disse:

 • Banken krever ikke at sykkelen eller et annet objekt stilles som sikkerhet.
 • Lånet kan være fra 5 000 kroner og opp til 500 000 kroner.
 • Nedbetalingstiden kan være på inntil 5 år.
 • Lånet kan brukes fritt til alle lovlige formål.
 • Kravene for å få låne er overkommelig for de fleste.
 • Du har pengene klare så snart lånet er innvilget, og du trenger ikke tenke på finansieringsbevis.
 • Har du god kredittscore kan du få lave renter.
 • Rentene fastsettes på individuelt grunnlag for hver søker.

Ulempen med et usikret lån er at rentene er høyere enn på lån der sykkelen tas i pant.

Vi skal se nærmere på hvordan rentene blir på et usikret lån lenger ned i artikkelen. I alle tilfeller er det om å gjøre å finne den banken som gir deg det mest gunstige tilbudet. For å gi deg selv sjansen til dette må du innhente mange lånetilbud.

Finn tilbud på motorsykkellån uten sikkerhet

motor sykkel
Du finner MC-lån uten sikkerhet i over 30 ulike banker i Norge. Skal du finne det billigste alternativet må du skaffe deg så mange tilbud som mulig.

I dag finnes det et høyt og voksende antall banker i Norge som fokuserer på lån uten sikkerhet. I prinsippet bør du sende en søknad til samtlige dersom du skal finne det billigste lånet. Det ville imidlertid kreve ganske mye innsats og leting etter alle bankenes nettsider.

Den enkleste løsningen er å bruke en såkalt låneagent. Dette er selskap som representerer opptil 20 ulike utlånere. Sender du søknaden via et av agentselskapene kan du potensielt motta et lånetilbud fra samtlige partnerbanker.

Fordelene med låneagenter:

 • Du betaler ikke låneagenten for hjelpen du får.
 • Du mottar alle tilbud og velger selv hvilken bank du vil låne fra.
 • Du taper ikke tid på å søke via en agent, snarere tvert imot.
 • Dersom du trenger hjelp i forbindelse med søknaden får du assistanse fra agentens rådgivere og kundebehandlere.

Det tar som regel mellom 1 og 4 timer på hverdager før du får svar fra alle bankene, uansett om du søker direkte eller via en låneagent.

Rentebetingelsene på MC-lån uten sikkerhet

Skal du kjøpe en dyr og eksklusiv motorsykkel bør du la banken ta pant i kjøretøyet. Rentene blir lavest dersom du stiller med nok egenkapital.

Bankene fastsetter rentetilbudene på individuelt grunnlag. Det vil si at kredittscoren din vil påvirke hvilke renter du får. Kredittscoren får bankene fra kredittopplysningsbyråer, og den er basert på en rekke faktorer som har økonomien din å gjøre.

 • Høy score = gøy kredittverdighet = lavere renter.
 • Lav score = lav kredittverdighet = høyere renter.

Samtidig påvirker også lånesummen hvilke renter du får tilbudt.

 • Høy lånesum = lavere renter.
 • Lav lånesum = høyere renter.

Har banken renter som ligger mellom 7% og 18%, og din kredittscore er høy, kan rentene bli noe slikt:

 • Stort lån på 200 000 kroner – nominelle renter mellom 7% og 9%.
 • Lite lån på 50 000 kroner – nominelle renter mellom 10% og 14%.

Dette prinsippet brukes også i sparebankene når de tilbyr renter på blant annet boliglån, men avstanden mellom høye og lave renter er mindre.

Les også: Informasjon om billån uten sikkerhet

Gebyrer og effektiv rente

Du må regne med at banken du låner fra krever et etableringsgebyr for usikrede MC-lån. Gebyret er som regel på rundt 900 kroner. Du må også betale et termingebyr hver måned på omtrent 50 kroner.

Etableringsgebyret på usikrede lån er gjennomgående lavere enn tilsvarende gebyr på MC-lån med sikkerhet. Akkurat dette spiller likevel ikke så stor rolle, i og med rentene uansett er forskjellige.

Effektive renter får vi når vi legger sammen alle rentekostnader med alle gebyr. Som regel kommer det sikrede lånet best ut, men ikke alltid. Vi skal drøfte og  eksemplifisere dette etter avsnittene om sikrede motorsykkellån.

MC-lån med krav til pant

Både vanlige sparebanker og mange spesialiserte finansieringsforetak tilbyr motorsykkellån der sykkelen tas i pant av utlåneren. Kostnadene på disse lånene kan variere en god del fra bank til bank. Det er også store forskjeller på rentebetingelsene i forhold til hvor mye egenkapital du stiller med når du kjøper sykkelen.

Et vanlig nivå på rentebetingelsene kan se slik ut:

 • Egenkapital 0% = nominelle renter rundt 6% til 7%.
 • Egenkapital  20% til 35% = nominelle renter rundt 5% til 6%.
 • Egenkapital 35% eller mer = nominelle renter rundt 4% til 5%.

Du får de laveste rentene når du stiller med mest egenkapital. Koster motorsykkelen 200 000 kroner må du med andre ord selv skaffe minst 70 000 kroner for å få bankenes laveste renter.

Du kan som regel selv skrive ut et finansieringsbevis fra nettbanken etter at lånet ble innvilget. Vanligvis er et finansieringsbevis gyldig i inntil 3 måneder.

Summen og nedbetalingstiden påvirker også rentene

mann kjører motorsykkel
Hva koster motorsykkeldrømmen? I tillegg til finansieringskostnadene må du ta med kostnadene for forsikring, førerkort, utstyr, vedlikehold, drivstoff og verditapet på sykkelen.

Som med usikrede lån til motorsykkel så kan lånestørrelsen også innvirke på de nominelle rentene på et sikret lån. Dette er imidlertid ikke like vanlig på sikrede lån. Vær likevel oppmerksom på dette om du skal låne med sikkerhet. Dersom banken har høyere nominelle renter for lavere lånesummer, er det stor sannsynlighet for at du snakker med en av de dyrere bankene.

Les også: Informasjon om lån til båt uten sikkerhet

Andre faktorer som påvirker kostnadene

Størrelsen på etableringsgebyret kan utgjøre en stor forskjell på ulike bankers MC-lån. Et rimelig gebyr for etablering ligger på omtrent 2 000 kroner, men mange banker krever betydelig mer enn dette.

For å få et sikret MC-lån vil banken også stille krav til hva slags forsikring du må ha på sykkelen. Er sykkelen dyr og lånet høyt må du regne med at kravet er full kaskoforsikring.

I tillegg vil du betale et gebyr for tinglysning når MC-lånet er pantesikret. Dette gebyret er ikke all verden og ligger på omtrent 500 kroner.

Hvilket MC-lån lønner seg?

I grove trekk vil et pantesikret MC-lån lønne seg i de fleste tilfeller. Unntakene finnes imidlertid.

 • Har du god kredittscore? Det kan hende at det usikrede lånet får omtrent like gode rentebetingelser som et sikret MC-lån.
 • Skal du kjøpe en veteransykkel eller oppussingsobjekt? Da vil du sannsynligvis ikke betale for full forsikring, og et usikret lån kan være mest praktisk.
 • Er sykkelen billig og du planlegger å betale ned på lånet raskt? Selv om de nominelle rentene er høyere på det usikrede lånet, kan det bli billigst dersom du skal cashe ut lånet innen kort tid. For eksempel med feriepenger eller lignende.

Husk å alltid sammenligne effektive renter og totalkostnader på MC-lån. Hos noen finansieringsselskap og banker kan gebyrene på sikrede lån være så høye at de effektive rentene blir nesten dobbelt så høye som de nominelle.

Egenkapital til MC-lån

Hvis du har bestemt deg for å søke om et vanlig MC-lån med sikkerhet i sykkelen vil som nevnt egenkapitalen være avgjørende for rentebetingelsene. Er sykkelen noenlunde rimelig vil dette neppe by på et problem.

Er sykkelen dyr kan det være vanskelig å skaffe nok egenkapital for enkelte. Spesielt dersom du skal ha de laveste rentene på lånet. I noen tilfeller låner folk til egenkapital. Dette er ikke spesielt økonomisk hensiktsmessig med mindre du klarer å betale ned på lånet til egenkapital raskt nok.

Har du to lån, og et av de er merkbart dyrere, bør du alltid fokusere på å få innfridd det dyreste lånet først.

Nedbetalingstid på ulike MC-lån

En av fordelene med usikrede lån er at det er problemfritt å korte ned på nedbetalingstiden eller innfri lånet.

Den maksimale nedbetalingstiden du kan få på et lån avhenger av type. Dette er de vanligste grensene for antallet år du har på deg til å gjøre opp lånet.

 • Usikret MC-lån – maksimalt 5 år.
 • Sikret MC-lån – maksimalt 10 år.

Usikrede lån kan riktignok ha en nedbetalingstid på inntil 15 år, men dette gjelder kun dersom lånet brukes til å refinansiere et dyrere lån du har fra før.

Nedbetalingstiden på et MC-lån med pant avtaler du med banken eller finansieringsselskapet. Nedbetalingstiden vil også bli justert også i forhold til alderen på sykkelen. Som regel kreves det at sykkelens alder ikke kan være høyere enn lånetiden dersom du har fullfinansiert kjøpet.

Ha kortest mulig nedbetalingstid på MC-lånet. Du kan spare store summer på å betal ekstra avdrag eller innfri lånet førtids.

Viktig om kaskofrie MC-lån

Mange banker og finansieringsselskap tilbyr såkalte kaskofrie MC-lån. Disse er ment for de som kjøper billige motorsykler, oppussingsobjekter elle veteransykler, og som derav ikke trenger annet enn ansvarsforsikring for kjøretøyet.

Disse lånene har ofte rentebetingelser som er dyrere enn det du kan få på et usikret MC-lån. Her kan de nominelle rentene være så høye som 12% til 14%.

Til sammenligning er det mulig å få usikrede lån med betydelig lavere renter enn dette. Det beror på hvor kredittverdig du er. Har du høy nok kredittscore er sjansene store for at det usikrede lånet lønner seg. Har du lav kredittscore er sjansene det motsatte. Lånesummen det er snakk om spiller også en rolle.

Sjekk alltid alle lånemuligheter før du bestemmer deg. Velg det lånet som er mest praktisk og med de laveste totalkostnadene.

Forsikring av motorsykkel

Samtidig som det ikke er smart å underforsikre motorsykkelen, lønner det seg heller ikke å betale for mye for å få god nok dekning. Samler du forsikringsavtalene dine vil du ofte få rabatter.

Når du skal ferdes på norske veier med motorsykkel eller et annet kjøretøy må du som et minimum ha ansvarsforsikring. I dag betaler du denne samtidig med det som tidligere het årsavgift (nå trafikkforsikringsavgift). Prisen kommer an på hvor mange av årets dager du eier sykkelen.

Ansvarsforsikringen dekker skade på deg som er fører av motorsykkelen, en eventuell passasjer som sitter på, samt skade på andre personer og andres eiendeler.

Finansiering av motorsykkelen er ikke den eneste kostnaden du må tenke på. Undersøk hva det vil koste å forsikre sykkelen, og ta denne utgiften med i beregningene dine.

Skal du ha delkasko eller full kaskoforsikring vil prisen bestemmes av flere forhold:

 • Hvilke forhold forsikringen dekker.
 • Type motorsykkel.
 • Alder på sykkelen.
 • Opparbeidet bonus.
 • Geografisk bosted (forsikringen koster mer i områder med for eksempel mye tyveri).
 • Alder på eier og fører av motorsykkelen.
 • Hvor lenge du har hatt førerkort for motorsykkel.
 • Om du har førerutviklingskurs eller ikke.
 • Hvordan sykkelen oppbevares og sikres.
 • Hvor stor egenandel du velger.

Regn med å betale fra 7 000 kroner og oppover per år for en noenlunde stor og dyr motorsykkel. Har du en mindre og rimeligere sykkel vil du sannsynligvis betale omtrent 4 000 til 5 000 per år for forsikringen. Dette når egenandelen er på omtrent 4 000 til 5 000 kroner.

7 tips før du kjøper motorsykkel

#1. Kjøpe ny eller brukt MC?

Du kan stort sett se bort fra de siste avsnittene dersom du kjøper en ny motorsykkel fra en anerkjent forhandler. Som første eier vil det naturligvis ikke være heftelser på kjøretøyet.

Det er ikke like stor risiko for svindel når du kjøper du brukt i butikk som når du kjøper privat. Likevel bør du som et minimum sjekke om det er heftelser på kjøretøyet.

Kjøper du brukt og privat må du være påpasselig. Sjansene for å bli utsatt for svindel er riktignok lave, og man trenger ikke være overnervøs, men sunt vett og forhåndsregler anbefales på det sterkeste.

#2. Sjekk kjøretøyopplysninger

Kjøper du en brukt motorsykkel bør du først sjekke at selgeren også er sykkelens faktiske eier. Dette gjør du enkelt hos Statens Vegvesen.

#3. Sjekk heftelser på motorsykkelen

Hvis du glemmer å sjekke om det er heftelser på motorsykkelen kan du i verste fall bli tvunget til å betale selgerens lån. Deretter må du kreve pengene tilbake fra selgeren, noe som ikke nødvendigvis er en enkel affære.

Når du har forsikret deg om at du forhandler med rette eier av motorsykkelen sjekker du om det er heftelser på kjøretøyet.

Er det heftelser på motorsykkelen vil opplysningene se slik ut:

 • Dato når pantet/heftelsen ble registrert.
 • Salgspant i motorvogn/kjøretøy.
 • Sum i norske kroner (NOK).

Summen som er registrert betyr ikke nødvendigvis at dette er det selgeren faktisk skylder. Selgeren har sannsynligvis allerede betalt ned endel på lånet.

#4. Skriv en kjøpekontrakt

Du bør skrive en kjøpekontrakt med den som selger motorsykkelen. Kontrakten bør inneholde en beskrivelse av hva du kjøper.

 • Motorsykkelens registreringsnummer.
 • Merke.
 • Modell.
 • Kilometerstand.
 • Eventuelle feil på kjøretøyet.

I tillegg bør kontrakten beskrive hvordan oppgjøret skal foretas, inkludert oppgjør med banken som eventuelt har pant (heftelser) i sykkelen.

#5. Innfri heftelsene og betal selgeren

Dersom det er heftelser på kjøretøyet er det du selv som bør stå for innfrielsen av dette, og deretter gjøre opp det resterende beløpet med selger.

Ta kontakt med banken eller finansieringsselskapet som eier pantet. De vil gi deg eksakt sum som skal betales. Deretter betaler du resten til selgeren. Det anbefales at du betaler via bankoverførsel (ikke kontant).

#6. Send salgsmelding til Statens Vegvesen

Etter at oppgjøret er foretatt skal det sendes inn en salgsmelding. Dette bør du og selgeren gjøre sammen på nettsiden til Statens Vegvesen.

 • Selgeren skal først logge seg inn med BankID (eller annen godkjent elektronisk signatur).
 • Selgeren sender deretter salgsmelding.
 • Kjøperen skal bekrefte salgsmeldingen (ha BankID klar).

#7. Omregistrering av motorsykkelen

Du kan selvsagt sende salgsmelding og omregistrere motorsykkelen på papir, men dette er tungvint og tar tid.

Det siste som skal gjøres er å få omregistrert motorsykkelen i ditt navn. Samtidig skal du betale avgift for dette. Dette foretas også på nettsiden til Statens Vegvesen. Husk at motorsykkelen må være forsikret før den blir omregistrert.

 • Klikk her for å komme til rett side.
 • Logg inn med BankID (eller annen godkjent elektronisk signatur).
 • Betal omregistreringsavgiften.
 • Gratulerer, du kan nå ta i bruk den nye motorsykkelen din!

Du kan skrive ut et midlertidig vognkort på samme nettside hos vegvesenet. Det offisielle vognkortet blir sendt i posten, og du har det som regel innen en uke.

Husk at dersom du tar opp et MC-lån med sikkerhet er det banken som sørger for å sjekke heftelser på kjøretøyet. Banken vil også stå for oppgjøret.

Oppsummering av lån til MC

 1. De fleste som kjøper motorsykkel tar opp MC-lån med sikkerhet, det vil si at sykkelen tas i pant av banken. Fordelen med et slikt lån er at rentene som regel er lavere enn på usikrede lån.
 2. Rentebetingelsene avhenger av en rekke faktorer, og først og fremst av hvor mye egenkapital du stiller med. Nivåene er som regel null egenkapital, mellom 20% og 35% egenkapital, og 35% eller mer i egenkapital.
 3. Vær forsiktig med å ta opp kaskofrie MC-lån. Rentene på disse lånene kan bli dyrere enn rentene på et usikret lån. Sjekk alltid flere finansieringsmuligheter før du bestemmer deg.
 4. Et MC-lån uten sikkerhet kan ha nominelle renter fra 7% og oppover. Rentebetingelsene fastsettes individuelt. Har du høy kredittscore får du tilbud om lavere renter.
 5. Det lønner seg å innhente mange tilbud når du skal ha MC-lån uten sikkerhet. Bruk gjerne en låneagent til denne oppgaven.
 6. Sjekk alltid at du forhandler med rette eier av motorsykkelen. Sjekk også om det er heftelser på kjøretøyet. Du bør foreta alt oppgjør ved overførsler (unngå å betale kontant).

Vurderinger

Gjennomsnittlig vurdering: 5/5

Strong Testimonials form submission spinner.
Hva er ditt fulle navn?
Lag en passende overskrift
Gi oss 1-5 stjerner
rating fields
Meny