Hva er en betalingsanmerkning?

  1. Hjem
  2. chevron_right
  3. Lån
  4. chevron_right
  5. Hva er en betalingsanmerkning?
inkasso

Flere eksperter innen privatøkonomi mener faget burde være en del av pensum i grunnskolen og på videregående trinn. Hovedårsaken er at mange unge ikke aner hva for eksempel en betalingsanmerkning er, samtidig som stadig flere pådrar seg slike.

Økningen i betalingsanmerkninger gjelder heller ikke bare de yngste i samfunnet, men også godt voksne personer med stabil inntekt. For mange blir læringskurven både bratt og dyr.

Slik får man betalingsanmerkninger

Regninger som ikke blir oppgjort i tide, kan ende med å falle inn under inkassoloven og inkassoforskriftene. Kreditor benytter seg som regel av et inkassobyrå, som krever inn gjelden på deres vegne, eller kreditor foretar inndrivelsen på egen hånd. Gangen i det er som følger:

1. Skriftlig advarsel

Når kravet er forfalt, må den som skylder motta et skriftlig varsel (fra enten kreditor eller inkassoselskapet som benyttes), der det opplyses om at inkasso vil bli iverksatt dersom det utestående ikke gjøres opp. Betalingsfristen før inkasso kan bli iverksatt er på minimum 14 dager.

Betalingsanmerkninger begynner som et vanlig inkassokrav

2. Betalingsoppfordring

Når de 14 dagene er utløpt, kan kreditor gå til inkasso. Det sendes da ut en betalingsoppfordring, der gjelden enten må betales eller skyldneren må komme med innsigelser innen ytterligere 14 dager. Er det ikke gitt innsigelser innen denne fristen, eller gjelden ikke er oppgjort, vil kravet kunne inndrives rettslig i henhold til inkassoforskriftene.

3. Rettslig inndrivelse og betalingsanmerkning

Rettslig inndrivelse av gjeld starter med at kreditor, eller inkassoselskapet kreditor benytter seg av, sender inn en forliksklage til Forliksrådet. Er ikke saken da løst innen 30 dager, kan det bli foretatt en registrering av en betalingsanmerkning. Denne anmerkningen blir foretatt i de opplysningene kredittopplysningsbyråene har på personene det gjelder.

Les også – Konseveksner ved manglende betaling på lån

Når slettes en betalingsanmerkning?

Som en hovedregel skal alle betalingsanmerkninger slettes så snart kravet er oppgjort.

Som en hovedregel skal alle betalingsanmerkninger slettes så snart kravet er oppgjort. Dette skal foretas ved at kreditor sender en melding til kredittopplysningsbyråene. Det hender at dette ikke blir gjort, og derfor kan det lønne seg å følge opp dette på egen hånd ved å henvende seg til de samme byråene. Skulle slettingen være glemt, kan man kontakte kreditor og gi de en påminnelse.

En betalingsanmerkning skal også slettes etter fire år, selv om gjelden ikke er oppgjort.

For å omgå dette, må inkassoselskapet sette i gang den rettslige inndrivelsen på nytt, i de tilfeller der skyldneren fortsatt ikke har gjort opp. Med en ny rettslig inndrivelse, kan også en ny betalingsanmerkning bli registrert, for det samme forholdet.

Konsekvensene av en betalingsanmerkning

Dessverre er det en tendens til at spesielt unge mennesker ikke forstår konsekvensene av betalingsanmerkning.

Er du registrert med en betalingsanmerkning vil du sannsynligvis bli avskåret fra å få lån, kreditt eller enkelte abonnementer (slik som mobiltelefonabonnement). En betalingsanmerkning kan også føre til at man ikke får tegnet forsikringsavtaler, noe som kan få svært alvorlige konsekvenser.

Dessverre er det en tendens til at spesielt unge mennesker ikke forstår rekkevidden av dette. Gjelda og anmerkningen har kanskje ikke de største innvirkningene akkurat der og da. Det blir derimot straks mer alvorlig senere, når man stifter familie, skal søke om boliglån, er avhengig av å låne til bil, trenger forsikring i jobbsammenheng, eller lignende.

I tillegg er det dyrt å pådra seg inkassosaker. Regninger på relativt beskjedne beløp, kan fort både doble og triple seg i størrelse, som en følge av ekstra rentekostnader og forsinkelsesrenter, inkassosalær og diverse gebyr. Derfra blir veien ut av det økonomiske uføret mye verre.

Kostnader i kroner og ører

Satsene for hva som kan kreves i forsinkelsesrenter justeres hver 6. måned.

Satsene for hva som kan kreves i forsinkelsesrenter justeres hver 6. måned. Per 1. januar 2017 ligger disse rentene på 8,50% per året, beregnet av totalbeløpet av gjelda. Dette gjelder ikke for renter som i utgangspunktet var høyere. Har man for eksempel gjeld på grunn av bruk av kredittkort, der rentene kan komme opp i 30%, vil inkassoselskapet kunne kreve denne opprinnelige renten i stedet for forsinkelsesrenter.

I tillegg kommer det gebyrer og salær for kostnadene forbundet med inndrivelsen. I skrivende stund er inkassosatsen på 360 kroner. Inkassosatsen multipliseres alt ettersom hvor stor gjelda er. Er for eksempel gjelda inntil 250 000 kroner, kan det kreves 4 ganger inkassosatsen. I tillegg til dette kommer det purregebyrer.

Veien ut av inkassosaker og betalingsanmerkninger

Så lenge man har muligheten til det, og kravet er reelt, lønner det seg så absolutt å ikke kaste bort tiden når et krav begynner å nærme seg inkassosak.

Har man ikke oppsparte midler nok til å betale gjelda, velger mange å ta opp lån med betalingsanmerkning for å betale seg ut av knipa.

Et rentefritt privatlån er selvsagt den billigste løsningen, men har man ingen slike muligheter, er refinansiering noe man bør se på. Et nytt lån som går til å betale ut kravet fra kreditor, kan i mange tilfeller bety store besparelser.

Refinansieres gjelda før inkasso og eventuelt betalingsanmerkning er et faktum, omgås hele problemstillingen (og de store utgiftene er spart). Er betalingsanmerkningen registrert, krever som regel bankene at man stiller med sikkerhet for det nye lånet.

Har man ikke muligheten til å stille med sikkerhet for et refinansieringslån, kan man prøve å få til en frivillig gjeldsordning med kreditoren. Er kreditor ikke villig til dette, kan man ende med en tvungen gjeldsordning, men dette innebærer en stadfestelse i Tingretten, noe som er både ressurs- og tidkrevende.

Viktig å si i fra i tide om du er uenig i kravet

Dersom hele eller deler av kravet ikke er rettmessig, gjelder det å klage til inkassoselskapet innen fristene. Inkassoselskapene har da ikke anledning til å iverksette ordinær inkasso, eller registrere en betalingsanmerkning. Saken blir da normalt oversendt til forliksrådet, med mindre eventuelle feil oppklares utenfor rettssystemet. Det er heldigvis sjelden dette skjer, men for eksempel kan ID-tyveri føre til at uskyldige personer havner i slike situasjoner.

Meny