Hva er en betalingsanmerkning?

En betalingsanmerkning er mer vanlig enn du kanskje tror. Rundt 30% av oss mister kontroll på økonomien minst én gang i livet. Resultatet er ofte at vi registreres som dårlige betalere. Heldigvis er dette midlertidig.

Les artikkelen og lær hvordan du unngår problemene. Vi fokuserer spesielt på hva som skal til for å få refinansiert gjelden.

Hva er definisjonen på en betalingsanmerkning?

En betalingsanmerkning er et varsel du får dersom du ikke betaler en eller flere fakturaer. Du får kun en betalingsanmerkning etter at det har blitt gjort flere forsøk på å få inn skyldig beløp.

Betalingsanmerkningen blir registrert hos såkalte kredittopplysningsbyråer.

Det er vanligvis et inkassoselskap som melder fra til byråene. Meldingen må nemlig komme fra noen som har konsesjon til å gjøre dette.

Betalingsanmerkning kan også komme fra en av disse instansene:

 • Forliksråd
 • Namsmannen
 • Statens Innkrevingssentral
 • Statens Kartverk
 • Løsøreregisteret
 • NAV Innkreving
 • Skatteetaten
 • Kemner

Konsekvenser

Betalingsanmerkningen kan blant annet føre til at du ikke får jobbstillinger som har et økonomisk ansvar.

Du kan tenke på betalingsanmerkningen som en advarsel til alle selskap som tilbyr kreditt. Anmerkningen forteller at de tar en høy risiko hvis de gir deg den tjenesten du ber om.

Dette får konsekvenser på flere områder: 

 • Det er vanskelig å få lån eller kreditt hvis du har en betalingsanmerkning.
 • Du kan få nei hvis du ønsker å kjøpe noe på avbetaling.
 • Det kan bli vanskelig å få abonnement på blant annet strøm og mobil.
 • Det er ikke sikkert du får enkelte forsikringsavtaler.
 • Enkelte huseiere leier ikke ut til personer med anmerkninger.
 • En arbeidsgiver kan foreta en kredittsjekk. Dette er vanlig når stillingen innebærer et økonomisk ansvar. Betalingsanmerkningen kan føre til at du ikke får jobben.

Det er mulig å få lån til refinansiering selv om du har betalingsanmerkning. Les mer om dette lenger ned i artikkelen.

Registrering

En betalingsanmerkning blir først registrert etter at du har fått inkassovarsel og en skriftlig betalingsoppfordring. Du har med andre ord ca. 1 måned på fra du får inkassovarsel til en anmerkning blir registrert.

Du får ikke en anmerkning med én gang regningen har forfalt. Den som ber om en registrering må følge inkassoloven.

Slik foregår prosessen:

 • Først mottar du et skriftlig varsel om at inkasso vil bli iverksatt. Fristen til å gjøre opp kravet skal være minimum 14 dager.
 • Deretter mottar du en skriftlig betalingsoppfordring. Du får nå en ny frist på 14 dager.
 • Hvis du fortsatt ikke har betalt kan kreditor gå til rettslige skritt. Dette betyr vanligvis at saken sendes til Forliksrådet.
 • Kreditor kan samtidig be om at det registreres en betalingsanmerkning.

Som du ser har du noen uker på deg til å unngå de verste konsekvensene.

Ta kontakt med din kreditor hvis du har problemer med å betale. De fleste er interessert i å finne en løsning som er bra for begge parter.

Du blir varslet før registreringen

Kredittopplysningsbyrået sender deg et varsel når det bes om en registrering. Dette skal gjøres minimum 30 dager før betalingsanmerkningen blir aktiv.

Husk at det påløper ekstra kostnader så snart inkasso er iverksatt. Hvis du vil unngå alle salær, må du betale innen den første fristen på 14 dager. 

Hvor lenge varer en betalingsanmerkning?

Betalingsanmerkningen skal slettes så snart du har gjort opp hele gjelden. Kravet inkluderer eventuelle omkostninger som har kommet i tillegg. Vanligvis er dette inkassosalær.

Hvis du ikke betaler blir anmerkningen stående i 4 år. Deretter skal den slettes.

Kreditor vil da sannsynligvis sette i gang en ny rettslig inndriving. Deretter kan en nyanmerkning bli registrert.

Er du uenig i kravet?

Meld i fra umiddelbart til de som krever deg for penger hvis du mener kravet er urettmessig. Sørg for at du kan dokumentere at du tok kontakt.

Det skjer at et pengekrav er uberettiget. Et typisk eksempel er i forbindelse med ID-tyveri.

I slike tilfeller er det veldig viktig at du bestrider kravet. Dette bør du gjøre med én gang du oppdager feilen.

I henhold til inkassoloven blir ikke anmerkninger registrert når kravet er omtvistet. Du må heller ikke betale salær så lenge kravet bestrides.

Hvis kreditor mener at kravet er legitimt, vil saken vanligvis bli sendt videre til Forliksrådet. 

Lån med betalingsanmerkning

Som en hovedregel vil de fleste banker avslå søknaden dersom du har en betalingsanmerkning. Det samme gjelder hvis du har en aktiv inkassosak.

Alle anmerkninger og inkassosaker er imidlertid ikke like alvorlige.

Eksempler på når det kan gis unntak:

 • Anmerkningen er tilknyttet et lite krav som kan gjøres opp raskt.
 • Du kjente ikke til kravet, for eksempel på grunn av sykdom eller opphold i utlandet.
 • Kravet skyldes en illojal samboer eller ektefelle.

Noen banker vil derfor kunne si ja når du søker om lån, men ikke til alle slags formål.

Tips: Les mer om lån med betalingsanmerkning her.

Refinansiering av gjeld

Den enkleste og beste løsningen er som regel å refinansiere gjelden. Dette er sannsynligvis også det eneste du får låne til.

For å få lån med betalingsanmerkning må du som regel bruke pengene til refinansiering.

Å refinansiere er uansett et smart grep når du har problemer med å betjene gjelden.

Det er også slik at sjansene er mye bedre for at lånet innvilges når formålet er å redusere gjeldskostnader.

Dette siste skyldes to forhold: 

 • Bankene er mer velvillige når søkeren ønsker å få orden på økonomien sin.
 • Noen av myndighetenes krav kan fravikes når lånet brukes til å redusere kostnadene.

Banker som aksepterer betalingsanmerkning

Det er i underkant av 10 banker i Norge som spesialiserer seg på såkalte omstartslån. Den største fordelen med disse bankene er at du kan låne selv om du har anmerkning.

For å få lånet må du stille med sikkerhet. 

 • Pant i en bolig du eier selv.
 • Noen banker kan også ta pant i fritidseiendom.
 • Sikkerheten kan eventuelt stilles av en kausjonist.

Du trenger ikke nødvendigvis flytte boliglånet ditt for å få et omstartslån. Hvis summen du trenger ikke er for høy, kan banken akseptere pant med andreprioritet.

Hvis du ikke får låne

Den kan føles skamfullt å ha betalingsproblemer, men de fleste kreditorer er velvillige og imøtekommende. Fokuset ditt bør være på å bli kvitt anmerkningen så raskt som mulig. Deretter blir det enklere å håndtere resten av gjelden.

Det er mange som har flere kreditter på samme tid, og som samtidig ikke får låne til refinansiering. Å løse denne typen situasjoner kan oppleves som vanskelig.

Det trenger det imidlertid ikke være.

Her er et forslag vi vet kan hjelpe:

 1. Ta kontakt med alle kreditorer og forklar situasjonen.
 2. Be om betalingsutsettelse eller lavere avdrag på gjelden.
 3. Ha fokus på å betale gjelden som er tilknyttet anmerkningen.
 4. Når anmerkningen er slettet kan du søke om lån til refinansiering av den gjelden som gjenstår.

Husk at det er dyrt å ha flere lån og kreditter på samme tid. Når du samler gjelden vil du spare på både renter og gebyrer. Overskuddet kan du bruke til å bli raskere gjeldfri.

Sjekk selv om du har betalingsanmerkning

Du kan sjekke selv om du har en betalingsanmerkning. Dette gjør du gratis hos kredittopplysningsbyråene.

Slike byråer finnes det mange av i Norge, men du trenger ikke kontakte alle.

Det holder å sjekke hos disse to:

Du må ha BankID og personnummer for å logge deg inn.

Dette får du tilgang til:

 • All informasjon som er registrert på ditt navn.
 • Eventuelle betalingsanmerkninger.
 • Alle gjenpartsbrev og meldinger som er sendt til deg tidligere. Du skal alltid motta gjenpartsbrev når noen kredittsjekker deg.
 • Du kan opprette eller fjerne en frivillig kredittsperre. Dette er viktig hvis du er utsatt for ID-tyveri.

Hvis du vil kan du også få oppgitt kredittscoren din. Denne tjenesten koster cirka 50 kroner.