Hvordan betale regninger?

Det finnes ulike måter å betale regninger på. Utsendelse og betaling av regninger er regulert av regler og lover. Her får du en oversikt over det du trenger å vite om regninger.

Hva er en regning?

Regning er et begrep som omfatter flere ulike dokumenter. Felles for alle regninger, er at de formidler et krav om et pengebeløp.

Ofte brukes regning og faktura om hverandre, men det er ikke korrekt begrepsbruk. En faktura er en regning, men en regning kan være mer enn en faktura. Purring, inkassovarsel og rentenota er også en type regning.

All kjøp og salg reguleres av blant annet forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven.

Hva er en faktura?

Når man kjøper en vare eller en tjeneste, vil man motta en faktura fra selger. Dette er et betalingskrav med en forfallsdato, altså en frist man må betale kravet innen. En faktura dokumenterer selgerens inntekt og kjøperens kostnad.

Fakturaen skal sendes ut raskt etter at du har mottatt tjenesten eller varen.

Noen fakturaer krever at du betaler kravet med én gang, for eksempel om du handler klær i en fysisk butikk. Om du handler via en nettbutikk, vil du derimot kunne betale senere.

Fakturaens innhold

Det finnes en standard for innholdet i en faktura.

 • Alle fakturaer skal inneholde to datoer: en dato for når salget fant sted, og en forfallsdato. Les mer om forfallsdato nedenfor.
 • I tillegg skal det stå en totalpris og en beskrivelse av varen eller tjenesten som kjøper og selger har inngått en avtale om.
 • Selgers navn og kjøpers navn og adresse skal også stå på fakturaen, samt selges organisasjonsnummer. Om salget er gjort til en bedrift, skal kjøpers organisasjonsnummer presiseres.
 • Hvis tjenesten eller varen skal ankomme kjøper på et bestemt tidspunkt, skal dette nevnes i fakturaen.
 • Alle fakturaer har et eget fakturanummer. Et fakturanummer er viktig for dokumentasjonen som skal inn til Skatteetaten.
 • Hvis kjøper eller selger er et aksjeselskap, skal det stå «Foretaksregisteret» på fakturaen.
 • Merverdiavgift føres opp der dette er aktuelt.
 • KID-nummer er en spesifikasjon på betalingen, og hver faktura har et unikt nummer. Nummeret kan inneholde opptil 25 siffer. KID-nummer brukes for at bedriften skal vite hvilken regning som er betalt.
Alle fakturaer skal inneholde dato for salg, forfallsdato, totalpris, beskrivelse av varen/tjenesten, selgers og kjøpers navn og adresse/organisasjonsnummer, og fakturanummer. Der det er aktuelt skal også MVA føres opp.

Forfallsdato

Forfallsdato er også kalt forfall eller betalingsfrist, og viser til når pengene skal være på bedriftens konto. Hvordan forfallsdatoen bestemmes, er regulert av både kjøpsloven og i gjeldsbrevloven.

Fastsettelsen av forfallsdato kan også skje etter avtale mellom selger og kjøper, men det er selger som har rett til å avgjøre hvor lang betalingsfrist fakturaen har. Ofte er det 7,14 eller 30 dager etter at kravet ble utsendt.

Hvis forfallsdatoen havner på helg eller helligdag, vil den forskyves til neste virkedag. I slike tilfeller vil du ikke få purring om betalingen ikke er på bedriftens konto på oppgitt forfallsdato. Det fordrer selvsagt at du innfrir kravet til riktig tid. Det er alltid kjøpers ansvar å følge med på at betalingene utføres i tide.

Alle fakturaer har en forfallsdato, som viser til når kravet skal være innfridd. Forfallsdatoen er som regel syv, 14 eller 30 dager etter at fakturaen ble utsendt. Hvis du ikke betaler innen forfallsdato, vil du måtte betale renter og gebyrer.

Hvordan betale regninger?

Regninger med forfallsdato betales i dag, nesten uten unntak, i nettbanken. Dette gjelder både enkeltfakturaer og faste kostnader. Faste betalinger utføres gjerne via eFaktura eller AvtaleGiro.

Fåtallet betaler regninger med kontanter. Dette er mulig, men krever at du besøker banken, og du vil måtte betale et gebyr for å foreta betaling med kontanter.

Nedenfor skal vi se på hvordan man betaler regninger fra nettbanken.

Hvordan betale regning med eFaktura

Mange bedrifter bruker eFaktura, og dette er en enkel løsning om du ønsker å automatisere betalingsprosessen, og samtidig holde kontroll på fakturaene og pengene som går ut av konto.

Med eFaktura slipper du å føre inn KID-nummer. Tjenesten brukes til faste betalinger. Hver måned må du godkjenne kravet før det trekkes fra kontoen din. Dette kan du gjøre via nettbanken, e-post, SMS eller Vipps.

Du kan selv endre forfallsdato når du bruker eFaktura, og du slipper å forholde deg til fakturaer i papirform.

Hvordan betale regning med AvtaleGiro

AvtaleGiro skiller seg fra eFaktura ved at man her ikke behøver å godkjenne kravene hver måned. Trekket vil bli gjort automatisk, så lenge du har opprettet en avtale med bedriften om AvtaleGiro, og så lenge du har penger på konto og trekket kan utføres.

Her vil det være faste trekkdatoer som avtales med bedriften. Om du vil endre forfallsdato, må du kontakte dem.

Betale regning via AvtaleGiro med eFaktura

Disse to tjenestene kan kombineres. Da vil alle regningene som kommer inn i nettbanken din, trekkes automatisk, uten at du behøver å godkjenne kravene. Du kan selv endre forfallsdato når du bruker AvtaleGiro med eFaktura.

I nettbanken din kan du opprette automatisk trekk gjennom eFaktura og AvtaleGiro, eller en kombinasjon av dette. Ved eFaktura må alle fakturaer godkjennes, mens ved AvtaleGiro trekkes beløpet automatisk uten godkjenning.

Betale regninger med kredittkort

Du kan bruke et kredittkort til å betale regninger om du ikke har nok penger på kontoen. Noen banker krever gebyr for betaling av regninger med kredittkort. Vi råder deg til å undersøke dette før du bruker kredittkortet som betalingsform, for slik kan du slippe unna å betale mer enn nødvendig.

Husk også at ubetalt kredittgjeld vil vokse raskt på grunn av renter. Når du betaler regninger med kredittkort, gjelder ikke eventuelle bonusordninger som medfølger kredittkortet.

Å bruke kredittkortet til å betale regninger, er ikke en gunstig løsning, men kan være siste utvei om man ikke har nok penger til å betale en faktura. Her vil det være smart å vurdere om det er fakturaen eller kredittkortgjelden som vil vokse raskest, med tanke på renter og gebyrer.

Lesetips: Les mer om betaling av regninger med kredittkort hos Sparebank1.

Når du ikke betaler regningen innen forfallsdato

Det kan være utfordrende å holde oversikt over ulike forfallsdatoer og trekk fra konto. Om man ikke betaler en regning innen forfallsdato, vil en liten sum kunne vokse seg stor på relativt kort tid. Det er derfor viktig å betale kravet så raskt man oppdager at man har glemt det.

Noen bedrifter venter et par dager etter forfallsdato med å legge på purregebyr og renter på det opprinnelige beløpet.

En ubetalt faktura vil alltid anses som et brudd på avtalen mellom deg og kjøper. Å ikke betale regningene sine, kan medføre store konsekvenser for deg. En ubetalt strømregning kan føre til at strømmen blir avstengt, og et ubetalt boliglån kan i verste fall føre til at banken tvangsselger boligen.

Regninger som ikke betales innen forfallsdato, vil regnes som et kontraktsbrudd. Det kan få store konsekvenser for deg å ikke betale regningene dine. For eksempel vil en ubetalt strømregning kunne føre til at strømmen stenges av. Om kravet går til tvangssalg, kan banken selge boligen din.

 

Når du ikke betaler regningen innen forfallsdato, vil det tilkomme ulike renter og gebyrer. Oversikten nedenfor viser en stegvis progresjon. Det betyr at om du betaler ved første purregebyr, vil det ikke føre til kostnader knyttet til inkasso. Om du betaler inkassokravet, vil det ikke gå videre til lønnstrekk eller tvangssalg.

Forsinkelsesrenter

Forsinkelsesrenter beregnes på opprinnelig kjøpesum fra første dag etter forfall. Denne renten reguleres av loven og endres hvert halvår.

Purring

Hvis du ikke betaler et krav innen forfallsdato, vil du få en purring. Dette er også en regning. Dette er et betalingsvarsel med 14 dagers frist. Ofte vil purringen være uten ekstra betalingskrav. Men purringen kan også inneholde et gebyr. I inkassoloven står det at bedriften ikke kan sende ut purring før det har gått 14 dager etter at kravet skulle være innbetalt. Inkassoforskriften regulerer størrelsen på purregebyret.

Inkasso

Når purringen ikke blir betalt, vil du få et inkassokrav. Nå vil beløpet raskt vokse, fordi her er det høye renter og flere gebyrer. Når en regning går til inkasso, innebærer det en rettslig behandling av det ubetalte kravet. Eventuelle saksomkostninger vil være kjøpers ansvar.

Lønnstrekk/tvangssalg

Ved lønnstrekk vil banken trekke et månedlig beløp før du mottar lønnen din. Tvangssalg innebærer at banken selger boligen din for å få pengene du skylder.

Dette kan du gjøre om du ikke får betalt regningene dine

 • Ta kontakt med banken. Kanskje kan dere finne en løsning sammen. Det er i deres interesse å få pengene sine, og derfor vil de forsøke å finne alternativer som lettere gjør at du kan innfri kravet.
 • Om du mangler penger til flere krav, kan det være et alternativ å refinansiere gjeld og smålån.
 • Husk at det alltid vil være lønnsomt å skaffe seg oversikt over egen økonomi og gjeld. Lag deg et budsjett. Slik kan du lettere se hvor mye penger du kan sette av til å betale utestående betalingskrav. Hvis du vil undersøke hvor mye gjeld du har, kan du finne alle opplysninger i Gjeldsregisteret.

Oppsummering

 1. Regning er et samlebegrep som omfatter både faktura, purring, inkassovarsel og rentenota.
 2. Fakturaer kan betales automatisk fra nettbanken din med eFaktura eller AvtaleGiro, eller en kombinasjon av disse. Du kan også betale fakturaer med kredittkort.
 3. Om du ikke betaler regningen før forfallsdato, vil det påløpe renter og gebyrer, og kravet kan gå til rettslig behandling. Dette er kostbart for kjøper.
 4. Ta kontakt med banken om du ikke får til å betale regningene dine. Refinansiering kan også være et alternativ.