Den effektive renten er gjeldende, ikke den nominelle

effektiv nominell rente

Kjenner du til forskjellen på effektiv og nominell rente? Kanskje du har hørt om begge begrepene, men er litt usikker på hva det egentlig betyr? Eller kanskje du lurer på hva du skal se etter når du skal sammenligne lån og finne billigste alternativ?

Renter

Alle banker og finansieringsselskaper som tilbyr lån, fastsetter renter på sine utlånsprodukter. Dette gjelder alle typer lån, enten det er forbrukslån, boliglån eller billån. Renten er den ekstra kostnaden man som lånetaker må betale til banken for å få lov til å låne penger. Jo høyere renten er, jo dyrere blir lånet. Renter oppgis alltid i prosent, og varierer fra bank til bank.

Bankene opererer med både nominell og effektiv rente på sine utlånsprodukter. Det reklameres gjerne med den nominelle renten på lån, og man ser f.eks. ofte annonser om billån der det står “Fra 3,35% nom. rente”. Tar man seg tid til å undersøke annonsen mer inngående, vil man gjerne finne opplysninger om den effektive renten på samme billån. Den effektiv renten er alltid er høyere enn den nominelle, og i annonsen om billånet kan det stå “Effektiv rente fra 4,71%”.

Vet man ikke forskjellen på effektiv og nominell rente, er det lett å bli forvirret av tallene som oppgis.

Det er også verdt å merke seg at bankene oppgir alltid lavest mulig rente som man kan få på lånet, og denne renten er kun veiledende. Selv om banken i utgangspunktet tilbyr billån som har en effektiv rente fra 4,71%, betyr ikke det at alle personer vil kunne få samme effektiv rente. Bankene vurderer alle lånesøkere individuelt, og den effektive renten blir fastsatt ut fra lånesøkers personlige økonomi.

Nominell rente

Nominell rente er det rentenivået bankene opererer med på lån før alle kostnader er tatt med. Enten man søker om forbrukslån, billån eller boliglån, vil det tilkomme gebyrer på lånet. Dette er som regel etableringsgebyr og termingebyr. Etableringsgebyr er en engangssum som blir lagt til den totale lånesummen for opprettelse av lånet, mens termingebyr er administrative kostnader som betales hver måned.

Den nominelle renten sier derfor ingenting om hva man egentlig må betale i renter på et bestemt lån. Nominell rente gir kun en pekepinn på laveste mulig rente banken opererer med på et lån – uten å ta hensyn til omkostningene.

Effektiv rente

Effektiv rente består av den nominelle renten pluss omkostninger. Når det oppgis effektiv rente, er dette lavest mulige rente man kan få på et lån i banken, etter at både etableringsgebyr, termingebyr og eventuelt andre gebyrer er tatt med i beregningen.

Den effektive renten forteller likevel ikke hvilken rente du vil få på akkurat ditt lån, da denne blir endelig fastsatt først etter at banken har foretatt en kredittvurdering av deg. En kredittvurdering opererer med en poengskala fra 0 – 100 som kalles kredittscore. Jo lavere tall man får i kredittscoren, jo mindre kredittverdig er man. En lav kredittscore vil i mange tilfeller føre til at man får avslag på sin lånesøknad. Får man likevel innvilget lånet, vil den effektive renten gjerne bli satt langt høyere enn om man hadde fått en høyere kredittscore.

Banken tar en høyere risiko med å låne ut penger til en person med lav kredittscore, og den effektive renten blir som følge av dette satt opp.

Se her for lån med en lav effektiv rente

Konklusjon

Den effektive renten er viktigst når man skal undersøke bankenes lånetilbud, og ikke den nominelle. Den effektive renten sier hva man i realiteten man må betale på et lån – når alle kostnadene er inkludert.

Tidligere oppga bankene kun den nominelle renten på lån. Etter en lovendring i 2007 ble alle banker og finansieringsselskaper pliktige til å også oppgi den effektive renten. Forbrukerombudet har skrevet en veiledning til Finansavtaleloven §46, som omtaler bankenes plikt til å opplyse om den effektive renten i sin markedsføring. Hele veiledningen kan leses her.

Meny