Hva er byggelån?

Med byggelån kan du enkelt låne penger til byggeprosjektet ditt. I denne artikkelen får du en oversikt over hva det innebærer å ta opp et byggelån.

Hva er et byggelån?

Uansett om det er nybygg eller et renoveringsobjekt du skal begi deg ut på, vil et slikt prosjekt utgjøre et stort innhogg i privatøkonomien.

Et byggelån kan være en smart løsning for deg som har løpende kostnader med bygge- eller renoveringsprosjektet. Byggelånet brukes til å betale både materiale, håndverkere, søknader og avgifter.

Byggelånet fungerer slik at du får en konto. Du sender alle kostnader til banken, som belaster byggelånskontoen etter godkjenning. Utbetalingene følger altså fremdriften på prosjektet, og du vil hele tiden ha penger til å betale regningene som dukker opp underveis.

Størrelsen på byggelånet tilsvarer ofte beløpet på boliglånet, i hvert fall når det er snakk om nybygg. Om du skal restaurere, vil du låne et beløp ut fra det du har estimert at prosessen vil koste. Med byggelån er lånesummen fleksibel; du vil kun betale for de faktiske kostnadene som du tar opp lån til.

Tips: Se også vår artikkel om lån til oppussing her: billigeforbrukslån.no/lån-til-oppussing/

Hva skjer med byggelånet når boligen er ferdig?

Etter at boligen er ferdig, vil banken omgjøre det totale byggelånet til boliglån. Rentesatsen følger da boliglånet, noe som er gunstig, fordi rentene på boliglån er lavere. Les mer om byggelån og boliglån hos ABChus.

Noen velger å ta opp flere lån ved siden av byggelånet. Et eksempel er tomtelån, som også ofte har lavere rente enn et byggelån.

Slik søker du om byggelån

Det er enkelt å søke om byggelån. På bankens nettside kan du søke elektronisk. Vi råder deg til å sammenligne flere banker. Lånets vilkår, renter og gebyrer varierer.

Legg gjerne inn opplysningene i en byggelånskalkulator og sammenlign flere låneaktører. Slik kan du finne det mest lønnsomme byggelånet for deg.

Sammenlign gjerne flere banker for å finne det mest lønnsomme byggelånet. Renter og vilkår vil variere fra bank til bank. Du kan bruke en byggelånskalkulator for å gjøre sammenligningen lettere. 

Dette trenger du for å søke

 • BankID-appen
 • Opplysninger om egen økonomi, som inntekt, faste utgifter og gjeld
 • Tomtetakst, kostnadsoverslag, kjøpekontrakt, tegninger og situasjonskart

Når du søker om byggelån, behøver du ikke å ha egenkapital, slik det er krav om ved boliglån. For banken er selve tomten en form for sikkerhet. Du må være over 18 år.

Kredittvurdering

Banken er pliktig til å foreta en kredittvurdering av deg. Her dykker de ned i din privatøkonomi, for å vurdere om du er betalingsdyktig. Du vil få en kredittscore som viser grad av risiko banken tar for å innvilge byggelånet.

Får du en god kredittscore, vil dette gi deg gode vilkår på lånet. Har du derimot en dårlig kredittscore, kan banken sette opp renten, redusere lånebeløpet eller i verste fall gi deg avslag på lånet.

Sammenligning av renter på byggelån, boliglån og tomtelån

Et byggelån hos Danske Bank har nominell rente fra 7,70% og effektiv rente fra 9,97%, mens et boliglån hos samme bank har nominell rente fra 4,85% og effektiv rente fra 4,85%.

Her ser vi at den effektive renten på byggelånet er 5,12% høyere. Derfor vil et boliglån være et lønnsommere lån enn et byggelån.

Et tomtelån hos Ikano Bank på 1,5 millioner kroner, med nedbetalingstid på fem år, har nominell rente på 7,90% og effektiv rente på 9,21%. Vi ser at dette er ganske likt rentesatsen på byggelånet hos Danske Bank.

Husk at rentesatsen avhenger av både inflasjon, kredittscore, byggeprosjektets tidsbruk og størrelsen på lånet.

Hvilken rente du får på byggelånet, vil beregnes ut fra både kredittvurderingen, inflasjon, lånebeløp og tidsbruk på byggeprosjektet.

Fordeler med byggelån

 • God oversikt: Pengene du låner skal kun gå til formålet å betale for utgifter knyttet til boligen, og det gjør at det er enkelt å holde oversikt over hvor mye du har brukt.
 • Ingen avdrag: Du trenger ikke å betale avdrag før ferdigattesten foreligger.
 • Midlertidig og fleksibelt: Byggelånet løper bare i bygge- eller renoveringsfasen, og lånesummen er fleksibel.

Ulemper med byggelån

 • Høy rente: Byggelån har høyere rente enn boliglån.
 • Tidspress: Siden lånet har høy rente, kan man kjenne på et tidspress for å bli ferdig med prosjektet, slik at byggelånet blir omgjort til boliglån raskest mulig. Jo lengre byggeprosess, jo mer kostnader.
 • Strenge regler: Siden pengene er øremerket boligformålet, har du ingen frihet til å bruke pengene på andre ting.

Dette kan du gjøre om du får avslag på byggelånet

#1. Betal ned gjeld: Om du får avslag fordi du har dårlig kredittscore, bør du prioritere å betale ned gjeld. Hos gjeldsregisteret kan du undersøke hvor mye gjeld du har.

#2. Søke om refinansieringslån: Et refinansieringslån kan fås uten sikkerhet. Ved å refinansiere kan du betale ned alle smålån og slik bedre din kredittscore.

#3. Søke om lån uten sikkerhet: Et forbrukslån/privatlån kan også være en løsning om du ikke har tid til å vente med å komme i gang med byggeprosessen. Disse pengene kan du bruke til hva du vil.

NB: Har du betalingsanmerkninger, du stille med sikkerhet i form av pant i bolig, kausjonist eller medlåntaker.

#4. Inntekt: Forsøk å skaffe deg en fast inntekt, om det er mulig. Det vil påvirke kredittvurderingen av deg i positiv retning.

Hvis du får avslag på byggelånssøknaden, kan du ta opp et forbrukslån for å dekke kostnadene. Du kan også refinansiere gjelden din, for slik å slette betalingsanmerkninger og få bedre kredittscore.

Oppsummering

 1. Et byggelån er et fleksibelt og midlertidig lån som følger de løpende kostnadene knyttet til boligprosjektet ditt. Den endelige summen på lånet avhenger av kostnadene du bruker på prosjektet. Bygger du nytt hus, kan du også søke om tomtelån.
 2. Når boligen står ferdig, vil byggelånet omgjøres til boliglån. Et boliglån har lavere rente, så det vil være lønnsomt å gjøre byggeprosessen så kort som mulig.
 3. Du betaler ingen avdrag på byggelånet mens byggeprosessen pågår.
 4. Når du søker, vil banken foreta en kredittvurdering. Om du får avslag på søknaden som byggelån, kan du ta opp et refinansieringslån for å betale ned eventuelle smålån. Slik kan du bedre din kredittscore. Du kan også søke om et forbrukslån for å dekke kostnadene til byggeprosjektet.