Lån til tomt

Hvis du går med planer om å bygge eget hus, trenger du først en tomt. Her går vi gjennom noen ting du da bør tenke på, inkludert finansieringen av tomten.

Finn en perfekt tomt

Å bygge sitt eget hus, medfører stor frihet. I stedet for å ta over noe som andre har laget, har du mulighet til å gjøre alle valg helt fra bunnen av. Og det starter med tomten.

Hvor skal den være, hvor stor skal den være og hvilken utsikt ønsker du deg. Mange har et bestemt geografisk område i tankene når de leter etter tomt, mens andre er mer fleksible og undersøker i vid omkrets. Uansett, så er det viktig å tenke langsiktig, og finne et sted man trives.

Noen er opptatt av god utsikt, mens andre vil ha nærhet til tettsteder eller en by. Andre igjen er opptatt av om tomten gir mulighet for tilstrekkelig med biloppstillingsplasser, eller til å dyrke egne grønnsaker.

Ofte er pendleravstand til arbeidsplassen en avgjørende faktor for valg av område.

Det er imidlertid en del andre ting man også må se på ved valg av tomt, som:

  • vann- og kloakktilknytning
  • strømtilknytning
  • TV- og internettilknytning
  • billading

Dette er spørsmål du kan ta opp med kommunen, i tillegg til selgeren av tomten. Den aktuelle kommunen kan gi deg informasjon om reguleringer i området til tomten. Dessuten kan de fortelle om eventuelle planlagte endringer i området.

Du kan lese mer om utnyttelsesgrad og andre forhold ved tomter på nettsidene til Byggstart.

Finansiering av tomtekjøp

Priser på tomter varierer mye, etter størrelse og beliggenhet. Uansett vil det være en betydelig investering. Mange ønsker derfor å låne penger til kjøp av tomt. Det er gjerne to grunner til det:

  • Man har ikke tilstrekkelig med penger oppspart
  • Man ønsker å bruke oppsparte penger på byggingen av bolig

Tomten er den første investeringen når man skal bygge hus, men man vil trenge egenkapital når man skal bygge selve huset. Siden man ikke kan låne hele summen til et hus, er det viktig å tenke på å ha egenkapital da.

To måter å låne til tomt på er:

  1. utvidelse av boliglån, med sikkerhet
  2. forbrukslån, uten sikkerhet

Lesetips: Se også vår artikkel om byggelån.

1. Lån til tomt med utvidelse av boliglån

Hvis man har mulighet til å ta kostnadene ved tomtekjøpet inn i et boliglån, vil det ofte være den mest gunstige finansieringen. Et annet alternativ er å ta opp et forbrukslån spesielt for å kjøpe tomten. Det kan være en fordel hvis man ønsker å bruke eventuelle oppsparte midler som egenandel på et boliglån.

Dersom man allerede har et boliglån fra en bank, kan det hende man kan utvide det lånet for å få råd til å kjøpe tomten. Det kan være et godt valg, siden et boliglån gis mot sikkerhet og har dermed en relativt lav rente.

Det er likevel ikke alltid det lar seg gjøre, siden en bolig ikke kan belånes mer enn 85 % av verdien.

2. Lån til tomt gjennom forbrukslån

Hvis man ikke har fått boliglån ennå, eller hvis man ikke har anledning til å utvide det, kan et forbrukslån være en god løsning.

Fordelen ved det er at man ikke trenger å stille sikkerhet. Det er dermed et lån alle kan søke om.

For å finne det beste lånet for deg, bør du søke til mange banker. Da kan du ha mulighet til å motta mange tilbud. Deretter velger du det som har lavest effektiv rente.

Søkeprosessen kan også forenkles ved å benytte lånemeglere. Da trenger man kun å fylle ut en søknad, og så sender lånemegleren den til en rekke banker. Det er uansett kostnadsfritt og uforpliktende å søke om lån.

Oppsummert

Det er viktig å ha finansieringen klar, når man finner drømmetomten. Hvis man ikke har tilstrekkelig med penger oppspart til å betale for tomten, er løsningen ofte enten

  • Å bake kostnaden inn i et boliglån
  • Å ta et opp forbrukslån