Skattefri inntekt

Dersom du mottar lønn eller har annen inntekt i Norge, er du i utgangspunktet pliktig til å betale skatt. Likevel er det enkelte inntekter som er skattefrie. Vi forteller deg det viktigste du trenger å vite om skattefri inntekt, og hvor mye du kan tjene i året før du må betale skatt.

Hva menes med skattefri inntekt? 

Hovedregelen er at du må betale skatt av lønn og inntekter du har tjent i løpet av et kalenderår. Skatter og avgifter til staten finansierer velferdssamfunnet, og er viktige inntekter i forhold til offentlige velferdsordninger som helsetjenester, pensjoner og utdanning.

Hvor mye skatt du må betale, vil være avhengig av størrelsen på inntekten din. Har du lav inntekt, betaler du mindre i skatt enn personer som har høy inntekt.

Skattefri inntekt betyr at du slipper å betale skatt. I slike tilfeller trenger du som regel heller ikke levere skattemelding. Det er likevel viktig å være klar over at en skattefri inntekt fort kan bli en skattepliktig inntekt. Særlig gjelder dette dersom inntekten din blir høyere enn du regnet med, eller at arbeidet ditt har endret karakter.

Det er du selv som har ansvar for å vurdere dette fortløpende, og eventuelt melde fra til Skatteetaten.

Frikort gir deg rett til skattefri inntekt

For inntektsåret 2023 kan du få frikort dersom du tjener under 70 000 kroner. Du bestiller frikort hos Skatteetaten, og ordningen gjelder fra og med det året du har fylt 13 år. Yngre personer kan også få frikort, men for barn under 13 år er beløpsgrensen 10 000 kroner per år.

Dersom du er 13 år eller eldre kan du altså ha en skattefri inntekt på inntil 70 000 kroner. Tjener du mer enn dette beløpet, må du bestille skattekort. Glemmer du å bestille skattekort, vil din arbeidsgiver trekke 50% i skatt av beløpet du tjener etter at frikortgrensen er nådd.

Frikortet kan benyttes selv om du har flere arbeidsgivere, og da deles frikortbeløpet mellom de ulike arbeidsgiverne.

Har du for eksempel fått sommerjobb, vil det være svært aktuelt med frikort. Også studenter som jobber i helger eller for kortere perioder vil ha fordel av denne ordningen. For inntektsåret 2022 var frikortgrensen 65 000 kroner per år.

Det er viktig å være klar over at frikort kun er aktuelt dersom du er ansatt i et arbeidsforhold. Har du for eksempel enkeltpersonforetak, kommer du ikke inn under frikortordningen, og du må betale skatt fra første krone.

BILDETEKST 1: Frikort gir rett til skattefri inntekt, og du kan dele frikortbeløpet mellom ulike arbeidsgivere. Nærmer du deg beløpsgrensen på 70 000 kroner, må du huske å bestille skattekort.

Ulike typer av skattefri inntekt

I tillegg til ordningen med frikort, finnes det enkelte former for inntekt som ikke skattlegges i Norge. De mest vanlige er følgende:

 • Hobbyvirksomhet
 • Skattefri inntekt for pensjonister
 • Barnepass og småjobber
 • Gaver
 • Privat salg av innbo- og løsøre
 • Leieinntekter
 • Gevinster og stipender
 • Skattefrie stønader

#1. Hobbyvirksomhet

Tjener du penger på en hobby, vil dette være en skattefri inntekt. Det kan for eksempel være at du selger malerier, baker eller utfører håndarbeid. Dersom inntekten du får fra hobbyen din blir betydelig, kan den regnes som næringsvirksomhet. I slike tilfeller må du likevel betale skatt av inntekten din.

Det er ingen spesiell grense for hvor høy inntekt hobbyvirksomheten gir deg, før den blir regnet som næringsinntekt. I tvilstilfeller bør du forhøre deg med Skatteetaten. Hobbyens omfang, fortjeneste og varighet er faktorer som denne vurderingen baserer seg på.

Planlegger du å tjene penger på salg fra din hobby over en lengre tidsperiode, og inntektene overstiger utgiftene, vil det sannsynligvis være næringsvirksomhet. Skal du selge dine hjemmelagde produkter for en kort periode, er det snakk om skattefri inntekt fra hobbyvirksomhet.

En hobby kan over tid bli en næringsvirksomhet. Da vil inntektene fra virksomheten bli skattepliktige. Som næringsdrivende får du fradrag for alle kostnader som er tilknyttet virksomheten din.

#2. Skattefri inntekt for pensjonister

Dersom din alderspensjon ikke overstiger 219 950 kroner i 2023, vil dette være en skattefri inntekt. For 2022 var grensen 210 950 kroner. Reglene gjelder både for pensjonister og for de som mottar AFP (avtalefestet pensjon). Mottar du høyere pensjon enn grensen, må du likevel betale skatt av din pensjon.

Årsaken til at du kan motta skattefri inntekt som pensjonist, er at du får maksimalt skattefradrag dersom pensjonen ikke overstiger beløpsgrensen. Det stilles imidlertid følgende vilkår for at inntekten skal være skattefri:

 • Du må ha en pensjonsgrad på 100%
 • Ha bodd i Norge hele året
 • I tillegg må du ha mottatt pensjon de siste 12 månedene

Lesetips: Se også vår artikkel om pensjonistlån.

#3. Barnepass og småjobber

Utfører du småjobber i hjemmet for en privatperson, regnes dette som en skattefri inntekt. Grensen for hvor mye du kan tjene, er 6000 kroner, og beløpet gjelder for hver oppdragsgiver. Det vil med andre ord si at du kan tjene en større pengesum i løpet av et år, så lenge ikke inntekten fra samme oppdragsgiver overskrider 6000 kroner.

Eksempler på småjobber er hundepass, snømåking, rengjøring, flyttehjelp, hagestell og barnepass. Ønsker du en skattefri inntekt som dette, kan du for eksempel annonsere dine tjenester i nærmiljøet.

Tjener du mer enn beløpsgrensen, må du betale skatt. Hvis du utfører et stort antall private oppdrag, kan arbeidet bli vurdert som næringsvirksomhet. Da er inntekten skattepliktig.

Det er ikke alltid lett å vite hvor skillet går mellom småjobb og virksomhet, og er du usikker, bør du kontakte Skatteetaten. Omfanget av tjenesten du utfører, er avgjørende for om du driver næringsvirksomhet eller ikke.

Næringsvirksomhet må ha et visst omfang og foregå over en lengre tidsperiode. I tillegg må formålet være at aktiviteten skal gi overskudd. Det er Skatteetaten som avgjør om det er snakk om en skattefri inntekt eller næringsvirksomhet.

#4. Gaver

Pengegaver mellom privatpersoner er skattefrie, mens pengegaver i et arbeidsforhold vanligvis er skattepliktige. Større pengebeløp mellom privatpersoner på over 100 000 kroner skal registreres i skattemeldingen din, men det får ingen skattemessige konsekvenser.

Mottar du for eksempel 50 000 kroner fra en venn eller slektning, er dette altså helt skattefritt. Siden beløpet er under 100 000, trenger du heller ikke føre det opp i skattemeldingen.

#5. Privat salg av innbo- og løsøre

Selger du dine brukte møbler, hvitevarer, pyntegjenstander eller andre ting privat, er dette en skattefri inntekt. Du trenger heller ikke oppføre beløpet når du leverer skattemeldingen.

Et typisk eksempel er at du selger dine brukte eiendeler på Finn.no eller lignende nettsteder som tilbyr kjøp og salg. Også garasjesalg i forbindelse med flytting er et eksempel. I denne sammenhengen er det altså snakk om et kortvarig salg av brukt innbo- eller løsøre.

Selger du produkter eller varer på nettsteder der formålet er å gå med overskudd, er det derimot ikke snakk om en skattefri inntekt. I slike tilfeller er du sannsynligvis skattepliktig, og spesielt hvis salget foregår over en lengre periode.

#6. Leieinntekter 

Dersom du leier ut en hel bolig, er inntektene skattepliktige. Leier du ut en hybel derimot for en lengre periode, regnes dette som skattefri inntekt. Det stilles imidlertid krav til at du selv bor på samme adresse, og utleiedelen må være mindre enn halvparten av boarealet.

Et typisk eksempel er at du bor i hoveddelen av en enebolig, og leier ut en hybel i kjelleren. Siden denne inntekten er skattefri, får du ikke fradrag for kostnader i forbindelse med utleie av hybelen.

Det er litt andre regler når det gjelder korttidsleie. Leier du ut en hybel i et par uker i sommerferien, er inntekten skattefri hvis beløpet er under 10 000 kroner. Utleieinntekter som overstiger denne summen, og varer kortere enn 29 dager i løpet av et år, er skattepliktige. Beløp som overstiger 10 0000 blir regnet som kapitalinntekt, og du vil normalt måtte betale 22% i skatt.

Garasjesalg og salg av brukte møbler eller løsøre er en skattefri inntekt. Det gjelder så lenge aktiviteten foregår over en kort periode og at hensikten med aktiviteten ikke skal gi overskudd.

#7. Gevinster og stipender

Tilfeldige gevinster er vanligvis skattefrie, dersom beløpet du har vunnet ikke overstiger 10 000 kroner i løpet av et kalenderår. Gevinst fra Norsk Tipping er alltid en skattefri inntekt, uansett størrelsen på gevinsten.

Enkelte stipender kan også være en skattefri inntekt, som for eksempel stipend fra Lånekassen. I tillegg er en rekke stipender som finnes i Stipend- og legathåndboken skattefrie for studenter.

Arbeidsstipend er normalt en skattepliktig inntekt.

#8. Skattefrie stønader

I Norge er det en rekke offentlige stønader som er skattefrie. Det gjelder stort sett stønader som skal dekke kostnader i forbindelse med sykdom, dødsfall, yrkesskade eller svangerskap. Disse er følgende:

 • Kontantstøtte
 • Sosialstønad
 • Barnetrygd
 • Grunn- og hjelpestønad
 • Gravferdsstønad
 • Stønad til bedring av funksjonsevnen i arbeidslivet
 • Engangsstønad til fødsel eller adopsjon
 • Bostøtte
 • Tiltakspenger ved arbeidsmarkedstiltak
 • Ménerstatning ved yrkesskade
Kontantstøtte er en skattefri inntekt, og gis til familier som har barn i alderen 1-2 år. For å få full stønad på 7500 kroner per måned kreves det at barnet ikke har heltidsplass i barnehage. Du må selv søke om kontantstøtte, og det er NAV som behandler søknaden.

Oppsummering

 • En skattefri inntekt betyr at du slipper å betale skatt av beløpet du tjener.
 • Personer med lav inntekt kan bestille frikort hos Skatteetaten. Frikortgrensen er 70 000 kroner for inntektsåret 2023. Tjener du mer enn frikortbeløpet må du betale skatt.
 • Inntekter fra småjobber, hobbyvirksomhet og enkelte typer av offentlige stønader er ikke skattepliktige. Det samme gjelder for privat salg av innbo- og løsøre, og enkelte gevinster og stipender.
 • Hybelutleie i egen bolig er en skattefri inntekt, mens utleie av en hel bolig er skattepliktig.
 • Det er viktig å huske på at skattefrie inntekter fra en hobbyvirksomhet raskt kan endre karakter eller omfang. Da kan det bli en skattepliktig inntekt, fordi inntekten blir vurdert som næringsvirksomhet.