Lån til bedrift med og uten sikkerhet

Velg lånebeløp: 123
Velg nedbetalingstid: 123
Filtrer for:
Månedsbeløp
Eff.Rente
Utbetaling
Alder

Dersom en bedrift har god nok økonomi til å betjene et lån, kan et bedriftslån være et passende alternativ. I mange tilfeller vil det være gunstigere enn å gjøre emisjoner eller skaffe midler på andre vis. Et bedriftslån vil ikke vanne ut eksisterende eiere, dermed får de tatt del i firmaets videre vekst. I perioder kan det være aktuelt for bedrifter å sikre likviditet, og da er det fint at det finnes slike løsninger. Lånet kan dessuten gi en bedre avkastning på egenkapitalen.

Slik innvilges bedriftslån

Enten du allerede er godt i gang med din næringsdrift, eller bare ønsker startmidler, er det verdt å se seg om etter et passende lån. Bedriftslån kan fås med eller uten sikkerhet.

Det er viktig å huske på at et bedriftslån bør holdes adskilt fra bedriftseiers personlige økonomi.

Du må dessuten selv vurdere hvilken type finansiering som passer best for din bedrift, samt sammenligne de ulike tilbud som finnes der ute. Som med andre lån gjelder det å gjøre etterforskning på forhånd.

Prosessen som inngår i å få lån som privatperson gjelder også for bedrifter. Banken/långiver kommer til å kredittvurderer bedriften, og se på faktorer som egenkapital, betjeningsevne og eventuelt evne til å stille sikkerhet. Derfor bør innehaver av bedriften gjøre forarbeid med dokumentasjon og budsjett. En bedrift som har alt dette på plass idet banken kontaktes, vil gi et bedre inntrykk. Det er viktig å ha en oversikt over hvor mye penger du selv kan bidra med.

Bedriftslån kan gis med sikkerhet i eiendeler som maskinelt utstyr, varelager eller andre verdigjenstander. Reglene er strenge og bankene vil kreve at du legger inn egenkapital.

Ekstra informasjon som trengs fra bedrifter

I tillegg må du presentere andre finansieringskilder for banken, som investorer eller tilskudd. Dersom bedriften har noe som kan stilles i sikkerhet, som for eksempel produksjonsverktøy, eiendom eller anleggsmaskiner, må det også opplyses om. Er du i ferd med å starte bedrift har du kanskje ikke så mye å stille opp med fra begynnelsen av, og da er det spesielt viktig at långiver tror på prosjektet. Derfor må du selge inn forretningsideen så godt som mulig.

Vær realistisk når du søker om lån til bedrift

Når du skal presentere bedriftens forretningsidé for banken er det viktig å være ærlig og realistisk.

Når du skal presentere en forretningsidé for banken/långiveren, gjelder det å få långiver til å tro på prosjektet. Det er lov å legge ut om pengene du kommer til å tjene, samtidig som det er viktig at du viser deg som realistisk. Du må fremstå som virkelighetsnær overfor långiver, ellers blir det vanskelig å få lånet innvilget. Du kan gi deg selv troverdighet ved å vise at du har tenkt over problemer som kan dukke opp, og vet hvordan de kan løses.

Dersom det er snakk om et enkeltmannsforetak, vil du som eier være ansvarlig for kreditter og lån du tar opp i bedriftens navn.

Har du derimot et aksjeselskap, slipper du dette. Finnes det ikke noen særlige verdier i bedriften, vil långiver forlange garantier. Da kan du tilby personlig garanti eller pant i bolig. Det er mange bedrifter som ønsker å etablere seg, og noen klarer seg bedre enn andre. Banken kan fortelle deg om hvilke aktører som klarer seg.

Et bedriftslån er et spesialtilpasset lån

Bankene opererer med flere produkter og virkemidler egnet for næringsdrivende. Når det kommer til bedriftslån er det mange som går for tradisjonelle forbrukslån. Samtidig finnes det en del lånetyper som er spesialtilpassede for bedrifter og næringsdrivende. Disse kan du vurdere istedenfor et vanlig forbrukslån, selv om du til syvende og sist selv må bestemme hvilken lånetype som er mest gunstig ut ifra det du har mulighet til å få innvilget av banken. Ikke alle kan for eksempel stille sikkerhet.

 • Nedbetalingslån
 • Kassekreditt
 • Bankgaranti
 • Leasing
 • Factoring

Nedbetalingslån

Du må stille med sikkerhet om du velger et nedbetalingslån.

Nedbetalingslån er langsiktig finansiering. Her stilles det krav til sikkerhet, og denne typen bedriftslån er den som minner mest om et boliglån. Foruten eiendom er det mulig å tilby pant i driftstilbehør, varelager og kundefordringer. Eiendom er ofte det beste, fordi boliger stiger i verdi. I tillegg kan banken ta imot personlig kausjon. Betingelsene du får avhenger av hvor god sikkerhet som stilles. Ser banken det som sannsynlig at de kan tape penger, kommer nok renten til å settes opp.

Ved nedbetalingslån vil det være mulig å velge mellom flytende eller fast rente, og mellom serielån og annuitetslån.

Ofte er fast rente litt høyere enn flytende rente. Likevel kan fast rente være å anbefale dersom du ønsker deg en mer forutsigbar nedbetaling. Ved annuitetslån betales samme beløp hver måned, mens du med et serielån betaler mer i starten og mindre etter hvert som tiden går. I lengden vil altså serielån koste minst, dog trenger du penger til å betale første tiden.

Bankgaranti som et alternativ til lån til bedrift

I stedet for å ta opp lån er det i noen tilfeller bedre at banken garanterer for deg.

Den som ønsker å finne ut hvor mye de må ut med hver måned for å nedbetale sitt bedriftslån, kan benytte seg av en lånekalkulator. Samtidig er det i noen tilfeller bedre at banken garanterer for deg, enn at de innvilger lån. Bankgaranti kan utløse kreditt fra en tredjepart, gjerne en selger. Det betyr at dersom du ikke betaler ved forfall, gjør banken det. Da blir du nødt til å betale banken tilbake. Du må likevel stille sikkerhet og vise deg betalingsdyktig.

En svært vanlig form for bankgaranti er betalingsgaranti. Her kjøper du varer og får kreditt av en selger, ettersom banken garanterer for at selger får betalt. Etter at varene har blitt solgt videre, betaler du selgeren. Forskuddsgaranti er en annen form. Trenger du forskudd av en kunde for å ferdiggjøre eller levere et prosjekt kan banken garantere for at kunden får pengene likevel dersom du ender opp med ikke å kunne betale. Det finnes også andre garantier.

 1. Betalingsgaranti
 2. Forskuddsgaranti
 3. Oppfyllelsesgaranti
 4. Anbudsgaranti
 5. Skattetrekkgaranti

Kassekreditt og leasing

Det er mulig å lease utstyr til bedriften.

Med kassekreditt mener vi en fleksibel finansiering av daglig drift. Den blir gitt som et rammelån og er en begrenset sum du får til disposisjon. Du knytter kassekreditten til din bedriftskonto, som du så kan fylle på ved behov. Da er lånet det du har brukt av kassekreditten – ikke rammebeløpet. Når du kjøper varer tar det tross alt tid før du får solgt dem videre, noe som gjør at du kan trenge en slik fleksibel ordning som kassekreditt.

Leasing har fellestrekk med lånefinansiering og leie, og er en mellomting mellom de to.

Akkurat som du kan lease en bil, er det mulig å lease utstyr til bedriften gjennom banken eller fra en leverandør.

Her snakker vi gjerne om ting som tannlegestoler, arbeidsbrakker og anleggsmaskiner. En fordel med leasing, fremfor å kjøpe, er at du beholder likvide midler. Du kan utgiftsføre kostnader ved avtalen, samtidig som avtalen ikke går inn som en eiendel i balansen.

Sammenligne lån til bedrift

I dag finnes det flere tilbydere av alle typer lån enn noen gang før, inkludert bedriftslån. Derfor gjelder det å sammenligne de tilbudene som finnes der ute, for å finne det som passer deg og din bedrift best. Ulike banker og långivere vektlegger ulike ting under en kredittvurdering, men det gjelder å gjøre seg så attraktiv for så mange långivere som mulig. På den måten vil du ende opp med flere gode tilbud å velge mellom.

Et tips er å benytte seg av såkalte låneformidlere som samarbeider med flere långivere.

Gjennom disse kan du sende én søknad og få svar fra flere långivere, slik at du kan se hvilken kredittvurdering du får av de ulike. Det er uforpliktende å sende søknader, og du trenger ikke takke ja til noen tilbud du får. Som regel koster det heller ingenting å benytte seg av låneformidlere, da disse får betalt av de ulike långiverne de samarbeider med.

 

Bilde av et miniatyrhus

Det er en fordel å benytte seg av en låneformidler, da kan du sende én søknad og få svar fra flere lånegivere.

Alternativ til bedriftslån

Crowdfunding

De siste årene har det dukket opp crowdfundingsider som skal få bedriftseiere og småinvestorer til å møtes. Dersom mange nok bidrar, vil det bli penger av det. Crowdfunding heter på godt norsk folkefinansiering, og crowdfundigsidene vil vurdere søkere på samme måte som banker gjør når du søker lån. Blir du godkjent, oppretter du en profil hvor du presenterer prosjektet ditt. Her kan folk sette inn sparepengene sine ved å sette inn et beløp de har valgt selv.

I dag er det enkelt å overføre penger slik, takket være moderne betalingsmetoder. Mange benytter seg av crowdfunding for å samle inn penger til bokprosjekter, diverse kunstneriske aktiviteter eller veldedige formål. Når det kommer til crowdfunding som bedriftslån, får investorer penger tilbake etter hvert som du betaler. I tillegg må du huske på at nettportalen helt sikkert vil trekke sin provisjon. Det finnes altså mange måter å låne penger til sin bedrift i dag, som ikke fantes før.

Crowdfunding har blitt mer og mer populært de seneste årene og det er enkelt å overføre penger for småinvestorer.

Private investorer

Enkelte velger å slippe til private investorer som et alternativ til bedriftslån. Disse investorene vil selvfølgelig ta sin del av kaken. I tillegg kan de ha sterke synspunkter på blant annet ledelse i bedriften, samt blande seg inn i andre aspekter ved selskapet. Du må også forvente at de etter hvert vil selge seg ut. Hvorvidt dette er verdt det, må du veie opp mot bedriftens behov for kapital. Investorer er dessuten først og fremst ute etter å tjene penger.

Den som ønsker seg investorer blir nødt til å sannsynliggjøre at bedriften har potensiale og vil vokse fremover. En investor vil ønske å komme inn i vekstfasen tidlig, for så å trekke seg ut med stor gevinst. Ofte ser de etter bedrifter med intensjoner om å skaffe seg internasjonale kunder, nye forretningsmodeller og ny teknologi. Det er også en fordel å kunne vise til sterkt lederskap.

Investorer kan bidra med nettverk og kunnskap, noe som kan gjøre dem til egnede samarbeidspartnere.

Oppstartslån til bedrift

Et oppstartslån har gjerne gode betingelser. De er først og fremst myntet på gründere.

Lån til oppstart er først og fremst forbeholdt gründere med gode ideer. Vanlige vilkår for de som søker oppstartslån er at bedriften ikke kan ha vært registrert som aksjeselskap i mer enn 5 år, og selve lånet kan være like stort som opptil halvparten av lånekapitalen. Resten blir du da nødt til å få finansiert på andre vis. Som med andre lån må du regne med å bli gransket nøye hvis du ønsker deg oppstartslån til bedrift.

Et oppstartslån vil i noen tilfeller ha bedre betingelser enn et bedriftslån, selv om det ikke alltid er så lett å få innvilget et slikt lån. Blant annet er renten lavere, og i oppstartsfasen er det ofte lettere å få rente- og avdragsfrie perioder. Det er også vanlig at du må stille garanti for en viss prosentandel av prosentandelen du låner. Ønsker du å slippe gjennom nåløyet, bør du være forberedt på å vise deg som en lovende bedrift.

Innovasjonslån og lavrisikolån

Innovasjon Norge logo.

Innovasjonslånet er en hybridløsning. Det dekker kun 50% av lånebehovet ditt og utbetales først etter at prosjektet er fullført.

Innovasjon Norge tilbyr en finansieringsløsning til nyetablerte bedrifter.

Det heter innovasjonslån (tidligere kjent som risikolån). Hensikten er å fremme innovasjon i den norske innenlandske økonomien, med fokus på å hjelpe små bedrifter.

Lånets effektive rente ligger betydelig lavere enn et forbrukslån, men bringer også med seg noen ulemper.

Innovasjonslån er ment som toppfinansiering, som betyr at det må kombineres med et annet lån. Innovasjon Norge har nemlig som mål at de ikke skal dekke mer enn 50% av bedriftens lånebehov.

Det skaper en del praktiske utfordringer ettersom du må hente inn finansiering fra flere kilder samtidig.

Innovasjonslånet utbetales i tillegg etter at prosjektet er fullført. Det er derfor å regne som en hybridløsning mellom et lån og offentlig støttepakke.

Det finnes også noe som heter lavrisikolån, som betegner langsiktig finansiering med lav risiko. Vanlige formål er innkjøp av anleggsmidler, utvikling, kapitalstyring eller fremstøt utenfor landegrensene. Alle virksomheter kan søke om lavrisikolån, men næringer knyttet til fiske, landbruk samt distriktsnæringene har fortrinn.

Primært er lavrisikolån for små eller mellomstore bedrifter, men større bedrifter kan også søke om dette.

Et lavrisikolån kan dekke inntil 50 % av bedriftens kapitalbehov, og ofte kan det samfinansieres gjennom ens egen bank.

Lån fra familie og venner

Noen er heldige å kan låne penger fra familie og venner til oppstarten av bedriften.

Å låne penger av familie eller venner er heller ikke uvanlig blant de som ønsker å starte sin egen bedrift.

Noen er kanskje så heldige at de har foreldre med romslig økonomi og som ønsker å hjelpe. Det er likevel en betydelig risiko forbundet med å starte sin egen bedrift.

Låner du penger fra familie og venner vil risikoen forskyves. Går ikke ting som planlagt, vil du også påføre dine nærmeste et økonomisk tap.

Hva du bør tenke på nå du tar opp lån til bedrift

Har avgjørelsen falt på bedriftslån, er det en del ting å ta høyde for før du takker ja til et tilbud. Du må spørre seg selv hvor mye penger bedriften faktisk trenger, og hvor raskt du tror du vil være i stand til å betale lånet tilbake. Det er ingen vits i å låne mer enn du trenger, siden alt skal betales tilbake med renter. Du skal alltid tenke fremover og ta forholdsregler for at du skal unngå å havne i en krise.

Mange velger å bli bedriftskunder hos aktører som Sparebank 1, for å nyte godene det medfører.

Når du leter etter gode långivere som tilbyr gode vilkår, gjelder det å bruke den effektive renten som sin ledestjerne.

På bedriftsmarkedet må du gjerne regne ut den effektive renten selv, i motsetning til i det private lånemarkedet. Den effektive renten betegner den renten du faktisk ender opp med å betale, i motsetning til nominell rente som bare er bankens grunnrente.

Hvordan få bedriftslån godkjent

Det er viktig å ha en god forretningsplan, når du møter banken.

Det er ingen hemmelighet at bankene stiller krav til både små og store bedrifter som skal søke om lån. Det er ikke nok bare å ha en god idé, du bør komme med en detaljert forretningsplan. Bankene ønsker først og fremst å sikre seg selv mot økonomisk tap, hvilket er grunnen til at mange ønsker at du kan stille sikkerhet. Skal pengene gå til langtidsinvesteringer som maskiner eller eiendom, hjelper det på troverdigheten og gir banken et godt inntrykk.

Dersom bedriften ikke har eiendeler som kan stilles i sikkerhet, er det mulig for innehaver av bedrift å stille sikkerhet i egne eiendeler. Er det snakk om mindre beløp kan banken være villig til å innvilge et mindre lån mot personlige garantier hvor du selv kan garantere for lånet. Selv om ikke alle banker krever noen form for sikkerhet, er det en svært vanlig grunn til at bedrifter for avslag på søknadene sine. Samtidig finnes det mange grunner til avslag.

Grunner til avslag av lån til bedrift

Dersom firma eller innehaver har hatt økonomiske problemer, for eksempel underskudd, lav kredittscore, tidligere konkurser eller betalingsanmerkninger kan det bli vanskelig å få bedriftslån. Disse faktorene er faresignaler. Kommer du med et urealistisk anslag, vil du nok også få avslag. Dersom banken synes låneformålet virker urimelig, eller som drømmerier snarere enn virkelighet, blir du neppe tatt seriøst. Du kan også få avslag dersom bedriften ikke har noen kreditthistorie. Har du ikke lånt noe før, kan det telle mot deg.

Dersom bedriften på den annen side har små eller store lån fra før som har blitt betalt tilbake, vil dette faktisk styrke lånesøknaden. I tillegg kan du få avslag dersom søknaden inneholder feil. Oppgir du for eksempel feil navn eller bedriftsrolle virker det veldig slurvete, derfor bør du dobbeltsjekke at alt stemmer. Faktafeil får søknaden til å se halvhjertet ut. Du skal alltid sørge for at en søknad er så fullstendig som mulig, da dette gir långiver et godt førsteinntrykk.

Folk som skriver på ark.

Det er viktig du legger ned et godt arbeid med søknaden for å unngå eventuelle avslag.

Lån på dagen – en god idé?

En del bedrifter sliter med akutt pengemangel. Den slags kan oppstå helt plutselig, samtidig som et klassisk bedriftslån kan få tid å få innvilget.

Imidlertid finnes det i dag aktører som tilbyr lån på dagen, faktisk kan du i noen tilfeller få pengene utlevert samme dag.

Det er lett å la seg friste av dette, selv om du egentlig bør tenke deg om før du tar en slik låneavgjørelser. Du bør ikke ta opp lån på impuls.

De som tilbyr lån på dagen gjør dette dessuten ofte som vanlig forbrukslån, som har høy effektiv rente. Dette er fordi det ikke stilles noen form for sikkerhet. Du må i det minste finne ut hvor høye månedlige avdrag du vil ende opp med før du takker ja til et tilbud, og forsikre deg om at du har råd til det. Det er dessverre en del som ender med å misligholde fordi de ikke har tenkt godt nok igjennom en låneavgjørelse.

Bedriftslån uten sikkerhet

Det finnes noen aktører på bedriftsmarkedet som reklamerer med det de kaller «bedriftslån uten sikkerhet». Dette begrepet er misvisende, fordi det som regel forutsetter en personlig garanti. Det betyr at du selv stiller garanti. Unnlater bedriften å betale ned lånet etter avtalen, må du punge ut selv. Selv disse lånene kan dermed regnes som vanlige forbrukslån, hvor du selv stiller opp som garantist. Tilbyr noen bedriftslån uten sikkerhet gjelder det å lese det som står med liten skrift.

Lånerente på lån til bedrift

Kostnaden på et bedriftslån varierer etter en del faktorer, som for eksempel fleksibiliteten.

Statistisk Sentralbyrå har regnet ut at gjennomsnittlig rente på nye lån for det som kalles ikke-finansielle foretak, lå på 3,86 % i 2019. Samtidig kan lånerente på bedriftslån variere en del, ut fra faktorer som type lån og risiko. Dersom du går til mindre tilbydere, som dessuten har spesialisert seg på markedet for små bedrifter, vil du kunne ende opp med en effektiv rente på over 20 %. Disse tilbyderne tar en stor risiko ved å låne ut, noe som forklarer den høye renten.

Lånekostnaden av et bedriftslån varierer etter en del faktorer, som for eksempel fleksibiliteten. Desto mer fleksibel et lån er, desto dyrere er det. For eksempel er kassekreditt dyrere enn vanlig banklån, som du nedbetaler etter faste avdrag.

Når et lån gis med sikkerhet er det billigere enn et lån uten sikkerhet.

Et lån som skal finansiere en eiendom er derfor billigere enn et lån som går til generelt forbruk. En bedrift med høy kredittverdighet får bedre vilkår enn en med lav kredittverdighet.
 • Sikre lån er billigere enn usikrede
 • Jo raskere du nedbetaler, desto bedre (særlig ved usikret lån)

En bedrift som ønsker å låne penger for å kjøpe seg fast eiendom til virksomheten, har rimelig stor sjanse for å få innvilget lån. Eiendom er lett omsettelig, og som regel stilles eiendommen i sikkerhet. Det er også mulig for bankene å gi byggekreditt. Denne kreditten skal dekke de løpende kostnadene under byggeperioden, hvor lånet gis som kredittramme. Du betaler da renter for delen av lånerammen du bruker. Siden det stilles sikkerhet er dessuten lånerenten forholdsvis lav.

Hvilke aktører innvilger bedriftslån

Det finnes i dag mange tilbydere av bedriftslån, så det er viktig å skille mellom gode og dårlige aktører.

Det finnes uendelig mange aktører som gir bedriftslån i dag. Alt fra store banker til mindre bedrifter og crowdfunding-plattformer. I tillegg dukker det opp nye aktører hele tiden. Det er fint å ha mye å velge mellom, samtidig som du blir nødt til å skille gode og dårlige aktører fra hverandre. Det finnes dessuten flere slags låneordninger for bedrifter som av en eller annen grunn sliter med å få innvilget bedriftslån hos bankene de har søkt hos.

I noen tilfeller vil offentlige institusjoner subsidiere næringer eller godta en risiko markedet ikke er villig til å ta. Lån fra det offentlige vil gjerne ha lavere rente enn du ville fått fra markedet. Det viser seg også at regionale og lokale banker har vært viktig for småbedrifter i distriktene. Faktisk har nærmest halvparten av landets småbedrifter regional- eller lokalbanken som sin långiver. I tillegg benytter to tredeler av bedriftene i landets minst sentrale kommuner regional- eller lokalbanken.

Bedriftslån oppsummert

Bedrifter som ønsker å få seg selv på fote, tar ofte opp bedriftslån. Ofte er det krav om å stille sikkerhet, og svært mange bedrifter låner for å kjøpe eiendom til bedriften. Det finnes mange former for bedriftslån, inkludert typer hvor du ikke stiller sikkerhet. For å få innvilget lån gjelder det å vise at du har god betjeningsevne. Det er langt ifra alle som får bedriftslån. Noen benytter seg av alternativer som leasing, kassekreditt og bankgaranti.

Vurderinger

Hva er ditt fulle navn?
Lag en passende overskrift
Gi oss 1-5 stjerner
rating fields
Meny