Lån til bedrift

Velg lånebeløp: 123
100 000 kr 500 000 kr
Velg nedbetalingstid: 123
1 år 15 år
Lånebeløp: / Nedbetalingstid: är
MånedsbeløpEff.RenteUtbetaling
Se her for flere banker

Lån til bedrift eller etablering av firma kan være en krevende prosess om man ikke vet hvordan man går frem. Her kan du lese mer om hvilke alternativer som finnes.

I tillegg drøftes en del viktige punkter knyttet til selve oppstartsfasen. Det inkluderer behovet for en forretningsplan og praktiske spørsmål omkring hvordan bankene vurderer en lånesøknad.

Lag en solid forretningsplan

En detaljert forretningsplan er nøkkelen til å hente inn finansiering for et nyoppstartet firma. Målet er å lage et økonomisk og driftsmessig veikart som både bedriften og banken kan enes om.

For långiver vil det være viktig å danne seg et bilde av risikoen ved å låne ut penger og hvorvidt idéen har potensiale til å lykkes.

Forretningsplanen må inkludere en økonomisk analyse hvor fremtidige inntekter og utgifter tas høyde for. Velg en konservativ tilnærming og vær forberedt på kritiske spørsmål i møte med långiverne dine.

Solide forretningsplaner som beskriver ideen og synliggjør mulighetene vil øke sjansen for å få innvilget et lån.

Anbefalt artikkel: 5 feller du må unngå når du tar opp lån.

Velg en finansieringsform

Lån til etablering av firma kan deles opp i 2 kategorier. Den første er et lån med sikkerhet, hvor banken krever pant i firmaets eiendeler.

Det kan være alt fra bygninger og maskinelt utstyr til ubetalte fordringer som firmaet har til gode hos sine kunder.

Problemet er at et nyoppstartet firma også vil trenge penger til andre formål. Et klassisk eksempel er firmaer som behøver investere i forskning eller utvikling av prototyper. Slike kostnader kan ikke garanteres for ved hjelp av pantesikkerhet. Av den grunn vil det heller kunne være aktuelt med et lån uten sikkerhet.

Aconto finansagent logo

Søker du via Aconto øker sjansen for å motta et bra rentetilbud. De samarbeider med 15 banker. Klikk på bildet for å lese mer.

Et lån uten sikkerhet er det samme som et forbrukslån. Disse lånene leveres i dag med effektive renter ned mot 8-9%.

Renten du ender opp med avhenger helt av kredittverdigheten din og hvilken bank du søker hos.

Det offentlige tilbyr også flere støtteordninger til nyetablering av bedrifter, avhengig av hvilken type virksomhet det er snakk om.

Folk som skriver på ark.

Lån til etablering av firma krever en detaljert forretningsplan. Lag en økonomisk analyse av firmaets forventede kontantstrøm.

Vurder å opprette en kassakreditt

Kassakreditt er nesten det samme som et ordinært forbrukslån. Forskjellen er at banken oppretter en separat konto som du kan trekke penger fra ved behov.

Fordelen med en kassakreditt er renter ikke belastes på lånet med mindre pengene faktisk benyttes.

Når pengene er tilbakebetalt vil avtalen heller ikke avsluttes, noe som gjør at det ligner på et kredittkort.

En kassakreditt passer bra for nyetablerte bedrifter med et begrenset kapitalbehov. Det gir deg økt fleksibilitet, enda rentenivået er noe høyt.

Lån med sikkerhet i bolig

Lån med sikkerhet i egen bolig er et annet alternativ du kan velge. Det forutsetter at du faktisk eier din egen bolig med en tilgjengelig kredittramme.

Med andre ord vil du låne opp mot boligens salgsverdi, med samme rente som du har på boliglånet. Det må være tilstrekkelig likviditet tilgjengelig når du velger en slik løsning.

Ulempen med denne løsningen er gebyrene som følger med. Du vil måtte betale etableringsgebyr og tinglysningsgebyr hvis du velger denne metoden.

Bilde av et miniatyrhus

Lån til etablering av firma kan finansieres gjennom å øke boliglånet. Fordelen er et lavere rentenivå.

Bedriftslån

Bedriftslån krever sikkerhet i bedriftens eiendeler. Som vi snakket om innledningsvis kan dette være urealistisk for de fleste nyoppstartede bedrifter.

Her finnes det visse unntak, da noen banker kan gi lån uten sikkerhet til bedre vilkår. Det gjelder forespørsler om lån til investeringer i maskiner, varelager eller andre verdigjenstander.

Banken kan ta pant i disse eiendelene, slik at de tvangsselges hvis bedriften mislykkes. Regelverket er strengt, og kun et fåtall investeringer kvalifiserer for lån.

Egenkapital er som regel et krav som stilles i forbindelse med denne typen lån.

Bedriftslån kan gis med sikkerhet i eiendeler som maskinelt utstyr, varelager eller andre verdigjenstander. Reglene er strenge og bankene vil kreve at du legger inn egenkapital.

Lån til etablering av firma hos Innovasjon Norge

Innovasjon Norge logo.

Innovasjonslånet er en hybridløsning. Det dekker kun 50% av lånebehovet ditt og utbetales først etter at prosjektet er fullført.

Innovasjon Norge tilbyr en finansieringsløsning til nyetablerte bedrifter.

Det heter innovasjonslån (tidligere kjent som risikolån). Hensikten er å fremme innovasjon i den norske innenlandske økonomien, med fokus på å hjelpe små bedrifter.

Lånets effektive rente ligger betydelig lavere enn et forbrukslån, men bringer også med seg noen ulemper.

Innovasjonslån er ment som toppfinansiering, som betyr at det må kombineres med et annet lån. Innovasjon Norge har nemlig som mål at de ikke skal dekke mer enn 50% av bedriftens lånebehov.

Det skaper en del praktiske utfordringer ettersom du må hente inn finansiering fra flere kilder samtidig.

Innovasjonslånet utbetales i tillegg etter at prosjektet er fullført. Det er derfor å regne som en hybridløsning mellom et lån og offentlig støttepakke.

Lån fra familie og venner

Å låne penger av familie eller venner er heller ikke uvanlig blant de som ønsker å starte sin egen bedrift.

Noen er kanskje så heldige at de har foreldre med romslig økonomi og som ønsker å hjelpe. Det er likevel en betydelig risiko forbundet med å starte sin egen bedrift.

Låner du penger fra familie og venner vil risikoen forskyves. Går ikke ting som planlagt, vil du også påføre dine nærmeste et økonomisk tap.

Vurderinger av Billigeforbrukslån.no

Gjennomsnittlig vurdering: 4,7/5

Meny