Lån til vannskade

En nylig oppstått vannskade i boligen bør utbedres raskt for å begrense skadeomfanget. Les videre om lån til vannskade, og i hvilke tilfeller et lån uten sikkerhet kan være en god løsning for å komme i gang med reparasjonsarbeidet.

Om boligforsikring og behovet for et lån til vannskade 

Forsikringsselskaper i Norge mottar årlig mellom 60.000 og 70.000 meldinger om vannskader. En tredjedel av de som henvender seg får ikke erstatning, til tross for at de har bolig- og innboforsikring.

Vannskader i hjemmet kan få store økonomiske konsekvenser. Ofte må gulv og vegger fjernes slik at fukten får mulighet til å tørke. Venter du for lenge før det settes i gang skadebegrensende tiltak, er det fare for at boligen får følgeskader. I tillegg blir skaden mer omfattende, og dermed også dyrere.

Du bør derfor få gjennomført tiltak i løpet av et par dager, og senest innen en uke. Dette er for å begrense risikoen for muggsopp. Muggsopp er en typisk følgeskade som kan utvikle seg raskt etter en vannlekkasje. Den gir dårlig inneklima som kan føre til astma, allergier og andre luftveissykdommer for beboerne.

Siden det er viktig å starte utbedring av fukt- og vannskader så raskt det lar seg gjøre, kan det være aktuelt å søke om et lån til vannskade. Ikke alle har en buffer tilgjengelig på konto til uforutsette regninger. Får du ikke dekket vannskaden av forsikringsselskapet, vil et lån til vannskade gi deg penger på konto i løpet av et par virkedager.

Denne lånetypen er det samme som et forbrukslån, og det er din personlige økonomi og betjeningsevne som ligger til grunn for hvor mye du kan få i lån. Det er ellers viktig å vite at renten på lånet fastsettes individuelt etter at banken har tatt en kredittsjekk av deg.

Tips: Se alle lån uten sikkerhet på vår forside.

Vanlige årsaker til vannskader 

En boligforsikring dekker ikke alle vannskader. Du bør derfor sjekke vilkårene i forsikringsavtalen din nøye, slik at du vet hva som gjelder i ditt tilfelle.

Det er mange ulike årsaker til vannskader i hjemmet. Her er de vanligste:

 • Slitasje eller dårlige rørkoblinger.
 • Kraftig nedbør som fører til flom der vann trenger inn i boligen fra grunnen eller fra terrenget.
 • Fuktskader som utvikler seg over tid og skyldes dårlig vedlikehold.
 • Taklekkasjer.
 • Vannrør som fryser i ytterveggen.
 • Tette sluk på bad eller vaskerom.
 • Vannskader ved bruk av vaskemaskin eller oppvaskmaskin.

Tiltak du bør gjøre med én gang du oppdager en vannskade

Dette bør du gjøre når du oppdager en vannlekkasje i boligen:

 • Skru av hovedstoppekranen
 • Tørk opp så mye vann som mulig med gulvklut eller mopp
 • Fjern møbler, elektronikk og gjenstander som ikke tåler vann
 • Kontakt forsikringsselskapet ditt for å varsle om skaden

Etter at du har meldt fra til forsikringsselskapet, vil de så snart som mulig sende en person hjem til deg for å taksere skaden. Forsikringsselskapet vil i etterkant av besøket gi deg tilbakemelding på hvor mye du vil få dekket.

Dersom du ikke får dekket noe for vannskaden, eller kun deler av beløpet, bør du kontakte en fagmann slik at du kan få et prisoverslag for hva jobben vil koste. Det vil også være lurt å ta en ringerunde til flere fagmenn for å sammenligne priser.

På dette tidspunktet er det aktuelt å søke om et usikret lån, slik at du har tilstrekkelig kapital til å gjennomføre utbedringen.

Et lån til vannskade kan være en løsning ved høy egenandel

Det kan være nødvendig å ta opp et lån dersom fuktskaden har utviklet seg over lang tid og skyldes dårlig vedlikehold.

Dersom forsikringsselskapet dekker vannskaden, vil du vanligvis få overført pengene til din konto. Det er imidlertid slik at din egenandelen blir trukket fra den summen du får utbetalt fra forsikringsselskapet. 

Mange velger høy egenandel på boligforsikring for å redusere den månedlige forsikringspremien. Det er ikke uvanlig at egenandelsbeløpet ligger mellom 6.000,- og kr. 25.000,-.

Har du valgt høy egenandel på din forsikring, må du betale et tilsvarende beløp av egen lomme for å utbedre vannskaden. Kostnadene til utbedring av vannskaden vil da med andre ord være større enn det forsikringsselskapet betaler ut.

Ikke alle har tilstrekkelig midler på sparekonto til å erstatte et høyt egenandelsbeløp. Da vil et lån uten sikkerhet være en løsning for å kunne sette i gang med nødvendige tiltak i boligen. På denne måten reduseres skadeomfanget, og du unngår risikoen for følgeskader.

Tips: Se også informasjon om lån utbetalt på dagen her.

Lån til vannskade dersom forsikringsselskapet ikke betaler erstatning

I utgangspunktet skal en boligforsikring dekke skader på vegger, gulv, tak og byggkonstruksjonen. Når det gjelder vannskader på møbler og løsøre, er det innboforsikringen som dekker dette.

Forsikringsselskapenes boligforsikring dekker vanligvis kun plutselige og uforutsette vannskader. 

Skader som skyldes dårlig vedlikehold, blir dermed ikke dekket. Fukt- og råteskader som utvikler seg over tid vil i de fleste tilfeller ikke bli dekket, med mindre du har tegnet en tilleggsforsikring på akkurat dette.

I de tilfellene der forsikringsselskapet mener at du ikke har oppfylt din plikt i forhold til vedlikeholdsansvaret for boligen, kan erstatningsutbetalingen for vannskaden helt eller delvis falle bort.

Les også: Sparebank 1: – Vannskade og forsikring

Har du behov for et lån til vannskade, er det mulig å søke om både store og små lånesummer. Maksimal nedbetalingstid er 5 år. Siden det ikke kreves noen form for sikkerhet for lånet, tar bankene en høyere risiko ved å låne ut penger. Derfor vil den effektive renten på et usikret lån ligge høyere enn for eksempel på et boliglån.

Før du søker om et lån uten sikkerhet, må du få klarhet i hva det vil koste å utbedre skaden. I tillegg må du vite hvor mye du eventuelt får dekket av forsikringsselskapet og hvilken sum du må betale i egenandel.

Sammenlign lånetilbud for å oppnå bedre rente

Banker som tilbyr lån uten sikkerhet, kan vurdere din lånesøknad ulikt. Den effektive renten på denne lånetypen kan derfor variere etter hvilken bank du henvender deg til. For å unngå å betale mer enn nødvendig når du trenger et lån, bør du sammenligne lånekostnadene fra flest mulig banker.

For å spare tid på å innhente lånetilbud fra flere banker, bør du benytte en låneagent. Du sender inn en søknad til låneagenten, som deretter vil videreformidle den til en rekke ulike banker i markedet.

Når du mottar tilbudene, får du muligheten til å sammenligne vilkårene og velge ut det aller beste lånet. På denne måten blir lånekostnadene rimeligere enn om du sender inn en lånesøknad til en tilfeldig bank.

Oppsummering

 • Et lån til vannskade kan være aktuelt selv om du har boligforsikring
 • Forsikringsselskaper dekker ikke alle vannskader, særlig om vannskaden skyldes at du ikke har overholdt vedlikeholdsplikten.
 • Får du godkjent vannskaden hos ditt forsikringsselskap, vil egenandelen bli trukket fra erstatningsbeløpet.
 • En vannskade krever tiltak raskt, slik at det ikke oppstår mer omfattende følgeskader i boligen.
 • Sammenligning av lån til vannskade kan gi deg lavere rente på lånet