Oversikt over forskjellige typer lån

Det finnes mange ulike typer lån på markedet som kan tilpasses ulike livssituasjoner og økonomi. Dersom du trenger en ny bil, eller vil gå til innkjøp av hus, er det alltid en bank som kan hjelpe. Det kan derimot bli forvirrende da det er flere ulike lånetyper som ikke er like selvforklarende. I denne artikkelen går vi gjennom og forklarer ulike lånetyper – både med og uten sikkerhet.

Før du tar opp lån

Har du god oversikt over egen økonomi? Vurder om du er egnet til å betale alle månedlige kostnader som kommer med innvilging av et lån.

Før du søker om lån, er det viktig å ha god oversikt over økonomien din. Tenk over hvorvidt du er egnet til å betale alle månedlige kostnader som kommer med innvilgning av et lån. Disse inkluderer renter, gebyrer og månedlige avdrag. Det kan være en god idé å sette opp et budsjett for å forsikre deg om at du er økonomisk disiplinert nok til å klare ditt planlagte nedbetalingsprogram.

 • Få oversikt over egen økonomi
 • Sett opp et månedlig budsjett
 • Undersøk ulike typer lån og vilkår før du skriver under på en låneavtale

Del 1: Lån uten sikkerhet

Et usikret lån er et lån der låntaker ikke behøver å stille sikkerhet i personlige eiendeler. Disse lånene har kortere nedbetalingstid, men som oftest også høyere renter enn andre lån. Det finnes flere ulike typer usikrede lån, deriblant forbrukslån og smålån.

Med usikret lån trenger du ikke stille sikkerhet i personlige eiendeler, men lånene har kortere nedbetalingstid og som oftest høyere renter enn andre lån.

Dette er blant de mest brukte lånene i Norge. Her skal vi se nærmere på fire lånetyper som kan fås uten krav om sikkerhet.

 1. Forbrukslån
 2. Smålån
 3. Kredittlån
 4. Refinansiering

Forbrukslån

Et forbrukslån er en type usikret lån kjent for å ha høyere rente samt kortere nedbetalingstid enn andre lån. Renten ligger i gjennomsnitt på rundt 20 %, men vil variere avhengig av bankens vilkår basert på låntakers betalingsevne. Den høye renten kompenserer for risikoen banken tar ved å låne ut uten sikkerhet.

Med et forbrukslån kan du normalt låne opptil 500 000 kroner uten sikkerhet. Renten samt vilkår som aldersgrense og nedbetalingstid vil variere fra bank til bank. En felles faktor uansett hvor du låner fra er at med et usikret lån behøver du ikke å oppgi hva pengene skal brukes til. Vanlige formål for å ta opp et forbrukslån er refinansiering, renovering, til bil og som en ekstra buffer.

Smålån

Smålån er i utgangspunktet nesten det samme som et vanlig forbrukslån, men begrepet brukes generelt om lavere lånebeløp. Dette gjelder gjerne beløp opptil 50 000 kroner. Det finnes banker som innvilger lånebeløp helt ned til 5 000 eller 1 000 kroner. Lånene med de minste beløpene kalles også gjerne mikrolån eller mobillån.

Rentene på et smålån er bemerkelsesverdig høyere enn på andre typer lån. Dermed kan lave lånesummer gjøre det kostbart i forhold til grunnbeløpet. Dersom du ønsker å låne svært små summer, kan kredittkort i flere tilfeller være et bedre alternativ.

Har du «tatt opp smålån» uten å tenke over det?

Vær oppmerksom på at rentene på smålån er bemerkelsesverdig høyere enn på andre typer lån.

Det finnes også andre typer smålån der ute, uten at de nødvendigvis blir kalt for dette. For eksempel er det i flere nettbutikker mulig å velge mellom ulike betalingsmetoder – deriblant faktura eller avbetaling. En av de mest populære tilbyderne av disse betalingsløsningene er Klarna.

Dersom du velger å betale med faktura og ikke betaler innen fristen, vil du måtte betale en forsinkelsesrente. Ved å velge delbetaling tar du i utgangspunktet opp et lite lån, ofte med relativt høy rente i forhold til vareprisen.

Kredittlån

Kredittlån kan tas opp både med og uten sikkerhet. Denne lånetypen gir tilgang til en konto med et fastsatt beløp, hvor du kan bruke eller ta ut penger innenfor beløpsrammen etter behov. Noen eksempler på kredittlån er rammelån, kredittkort eller en handlekonto. Felles for disse er at du låner en pengesum du kan bruke til et bestemt eller ubestemt motiv og kun betaler renter for pengene du har brukt.

Det anbefales å benytte kredittkort i forbindelse med ferie for å beskytte deg mot svindel. I tillegg kommer de fleste kredittkort med reise- og avbestillingsforsikring om du betaler minst halvparten av reisekostnadene med kortet.

Et kredittlån ligner på mange måter et forbrukslån, men brukes gjerne ved lån av lavere summer. Likhetene mellom de to lånetypene er at begge er usikrede lån som kan brukes til det du vil. Allikevel finnes det ulikheter mellom dem. Et kredittlån har høyere renter, samt at det har fri nedbetaling – sett at du betaler minstebeløpet til hver termin.

Dersom du bruker kredittkort, vil du få tilgjengelig kreditt som en økt disponibel balanse. Et kredittkort kan også gi ulike fordeler ved handling på nett og i utlandet. Blant annet vil kortinnehaver bli beskyttet ved svindel. Ved reise kommer de fleste kredittkort med reise- og avbestillingsforsikring, dersom du betaler minst halvparten av transportkostnadene til reisen med kortet.

Refinansiering av gjeld

Det er mulig å søke om flere typer lån hos ulike banker, som for eksempel Haugesund Sparebank. Det er allikevel verdt å merke at det å ha flere usikrede lån hos ulike låneaktører kan resultere i mer gebyrer og mindre kontroll over egen økonomi. Det å betale ulike renter og gebyrer hos alle de forskjellige kreditorene kan resultere i høyere total gjeld. Forskjellige termindatoer kan også bli uoversiktlig.

Flere ser seg nødt til å ta opp lån for å betale ned på et annet lån. Dersom dette er tilfellet, kan det være lurt å gjøre en refinansiering av gjelden. Dette er en prosess hvor all eksisterende gjeld erstattes med et nytt lån.

Det kan være mye penger å spare ved refinansiering av gjeld.

Målet med refinansieringen er å få bedre betingelser på det nye lånet du sitter igjen med.

Med kun ett lån å forholde seg til, vil låntaker unngå å betale flere gebyrer og renter hos ulike kreditorer. Den effektive renten kan totalt senkes eller lånets nedbetalingstid kan forlenges. Du kan velge å refinansiere alle lån du selv ønsker, men det er ikke alle lån som er gunstige å refinansiere. Dette gjelder for eksempel lån du har med allerede gode vilkår, som studielån fra Lånekassen.

Del 2: Lån med sikkerhet

Å stille sikkerhet i personlige eiendeler vil si at bolig eller annen eiendom blir stilt som pant dersom låntaker ikke oppfyller kravet om total nedbetaling av lånet. Banken vil med dette ha en sikkerhet om at kravet blir oppfylt. Dersom kravet ikke blir oppfylt vil långiver kunne selge formuesgjenstanden og på denne måten vinne tilbake sitt krav i salgssummen. På grunn av denne sikkerheten, vil lån med sikkerhet generelt ha bedre lånevilkår enn lån uten sikkerhet.

Når du søker boliglån bes det om en egenandel, før lånet blir innvilget. Minstekravet for egenkapital er 15% av kjøpesummen.

Boliglån

Et boliglån er et lån som innvilges for å finansiere et boligkjøp. Dette kalles et sikret lån, da boligen stilles som sikkerhet for låneaktører. Gjennomsnittlig nedbetalingstid av boliglån er mellom 24 og 30 år, og gjennomsnittsrenten 2–3 %. Det er stort sett mulig å velge fritt mellom serielån eller annuitetslån, samt fast eller flytende rente. Faste renter kan lønne seg for de med stram privatøkonomi.

 • En undersøkelse gjort av DnB Eiendom i 2017, viser at hele 6 av 10 husstander med boliglån har lån innenfor 60 % av boligens verdi.
 • Cirka 80 % av alle norske bankers boliglån er nedbetalingslån, der nedbetalingstiden blir avtalt på forhånd.

Dersom du vil søke om boliglån, er det verdt å merke seg at det her bes om en egenandel før lånet blir innvilget. Boligen blir altså finansiert både av låntakers egenkapital, samt bankens lån. Minstekravet for egenkapital er 15 % av kjøpesummen. Ifølge boliglånsforskriften skal bankene ikke låne ut over 85 % av boligens totale kjøpesum. Dersom du ikke har nok egenkapital kan et alternativ være å bruke kausjonist. Dette er en person som lover å nedbetale lånet, eller deler av dette, dersom låntaker ikke fullfører.

Mislighold på boliglån er definert som andeler forfalt med 30 dager eller mer. Dersom terminbeløpet ikke betales innen avtalt tid eller overtrekk på rammelån ikke nedbetales etter avtale vil dette regnes som mislighold.

Boliglån for unge

Det finnes flere banker som tilbyr boliglån til unge. Dette er også kjent som Bolig Sparing for Ungdom (BSU) eller førstehjemslån. Personer mellom 18 og 34 år kan hos flere banker få tilbud om boliglån med ekstra gode betingelser, personlig rådgiving og lavere rente enn på vanlige boliglån. Dersom det er to som skal søke om lån, er det alderen til den yngste som gjelder for å få utbetalt lånet. Begge låntakere behøver altså ikke være under 34 år.

Bankene vil med dette tilbudet tilpasse boliglånet til den unge låntakerens økonomi, samt tilby en rådgiver gjennom hele kjøpsprosessen. Etter innvilget lån vil låntaker motta et finansieringsbevis som gir ramme for boligkjøp.

Den lave renten gjelder som ved vanlig boliglån så lenge låntaker låner innenfor 85 % av kjøpesummen.

Det finnes banker som tilbyr lån for hele kjøpesummen dersom låntaker har god nok økonomi og ekstra sikkerhet – som regel i foreldres bolig.

Disse tilbudene er ment å hjelpe unge mennesker å komme tidlig inn på boligmarkedet.

Banker som DnB tilbyr i tillegg til boliglån Boligsparing for Ungdom. Dette gir 20 % skattefradrag på årlige innskudd opptil 5 000 kroner per år, samt gode renter for sparing fram til fylte 34 år.

Er du mellom 18 og 34 år kan du hos de fleste banker få tilbud om boliglån med ekstra gode betingelser, personlig rådgivning og lavere rente enn på vanlige boliglån.

Rammelån

Et rammelån er et fleksibelt boliglån som har blitt svært populært de siste årene. Dette innebærer at låntaker får innvilget en låneramme basert på verdien av sin faste eiendom. Lånet gis på inntil 60 % av taksert verdi på låntakers eiendom. Med denne typen lån kan du selv bestemme hvor mye du vil låne, sett at du holder deg innenfor lånerammen. Du betaler kun renter på pengene du har brukt. Dette gir mulighet til å styre sin egen økonomi, og du kan overføre penger når du trenger det, uten å måtte søke om nytt lån hver gang. På denne måten slipper du også å betale etableringsgebyrer hver gang.

Forskjellige lånetyper for kjøretøy

Mange nordmenn har eller ønsker seg bil, men ikke alle har høy nok egenkapital til å kjøpe en. De fleste banker tilbyr billån. Dette er et sikret lån, der sikkerhet blir stilt i kjøretøyet. Du vil som regel få best rente på billånet dersom du låner opptil 65 % av kjøpesummen. Dersom du opptar lånet gjennom bilforhandleren, er det lovpålagt at denne ikke kan låne ut en høyere sum. Andre låneaktører kan derimot låne ut inntil 100 % av kjøpsprisen.

Enkelte långivere tilbyr billigere lån til kjøp av el-bil eller annen klimabil. Dette kalles klimalån eller grønt billån. Også her får unge tilbud om bedre renter ved kjøp av bil.

MC-lån

Motorsykkel og moped er ofte billigere å finansiere enn en bil, men det er allikevel mange som ikke har nok egenkapital til dette innkjøpet uten hjelp. De aller fleste banker gir også MC-lån i tillegg til billån, både for ny og brukt sykkel av alle typer. Til og med ATV-er er det mulig å få finansiert gjennom et MC-lån.

Et MC-lån er også et sikret lån, som billån og boliglån. Her stilles MC-en som sikkerhet for banken. Det finnes banker som finansierer opptil 100 % av kjøpsprisen, men det er vanlig at det kreves 10 % i egenkapital. Egenkapitalen vil senke lånets renter.

De fleste banker gir også MC-lån for alle typer motorsykler uavhengig om det er brukt eller ny du ønsker å kjøpe.

Kaskoforsikring

Dersom du skal kjøpe MC er ansvarsforsikring lovpålagt. De fleste låneaktører tilbyr kjøp med kaskoforsikring eller delkasko. Dersom det skulle skje en ulykke med eller på motorsykkelen eller mopeden, er det spesielt lurt å ha forsikring. Den lovpålagte ansvarsforsikringen vil ikke dekke noen skader på egen motorsykkel, men dekker personskader for alle personer involvert i ulykken. Ansvarsforsikringen vil også dekke rettshjelp inntil en viss sum.

Delkasko dekker ansvarsforsikringen, og gir i tillegg veihjelp ved stans. Denne vil dekke enkelte skader på egen motorsykkel. Kaskoforsikring er den mest komplette, samt anbefalte MC-forsikringen ved kjøp av motorsykkel. Denne inkluderer både ansvarsforsikring og delkasko, i tillegg til skader på egen motorsykkel ved kollisjon, utforkjøring eller annen ytre påvirkning. Jo høyere forsikring, dess lavere renter, da høyere forsikring vil si høyere sikkerhet, også for långiver.

Ulike nedbetalingsmuligheter

Annuitetslån

Med annuitetslån vil låntaker betale samme terminbeløp hver måned. Det eneste som endrer seg er forholdet mellom avdrag og renter.

Annuitetslån er i dag den vanligste formen for lån. Med denne lånetypen vil låntaker betale samme terminbeløp hver måned. Det eneste som endrer seg er forholdet mellom avdrag og renter.

Dette vil si at du i starten vil betale en større andel renter, men etter hvert som du betaler vil avdragsdelen øke og renteandelen synke tilsvarende. Dersom renten er 2 %, skal avdragsdelen også øke med 2 % ved hvert månedlige avdrag. Renteandelen synker i samme takt, og gjør at summen av renter og avdrag er konstant.

Annuitetslån kan beregnes i ulike lånekalkulatorer på nett. Et blancolån er et annuitetslån uten sikkerhet, med valgfri nedbetalingstid på inntil 15 år. Det er mulig å nedbetale ekstra, eller innfri lånet før avtalt tid.

Serielån

Et serielån er et lån der terminbeløpet er variabelt. Beløpets avdrag vil holde seg konstant gjennom hele nedbetalingsperioden, mens renteandelen er den som varierer. Denne typen lån gir en lavere totalsum enn et annuitetslån, fordi låntaker vil betale en høyere totalsum i starten. Etter hvert som du betaler ned på lånet, vil rentene synke, mens avdraget holder seg konstant.

Også forskjellige typer renter

Under de forskjellige lånetypene nevnes ofte to typer renter – nominell rente og effektiv rente. Dersom du skal sende en lånesøknad, er det viktig å vite forskjellen på disse for å kunne velge det beste lånet for sin egen økonomiske situasjon.

 • Nominell rente er kun selve renten
 • Effektiv rente inkluderer renten samt kostnader og gebyrer

Renter er en leiepris eller kompensasjon som betales til långiver for å låne ut penger. Denne oppgis som oftest i prosent per år av leiesummen, og kalles rentesats. Rentesatsen skal kompensere for risiko og inflasjon, i tillegg til at långiver ved å innvilge lån ikke kan bruke pengene på andre investeringer eller lignende. Rentesatsen er relevant når det er snakk om alle typer lån.

Den nominelle renten er renten alene. Det vil si at den nominelle renten ikke inkluderer lånets resterende kostnader og gebyrer, som etableringsgebyr og termingebyr, med mer. Den viktigste renten å se på når du sammenligner lån er derimot den effektive renten. Dette er den totale prisen låntaker vil betale for lånet når alle avgifter er lagt til.

Den effektive renten er altså den nominelle renten inkludert alle gebyrer og kostnader forbundet med lånet. Dette er grunnen til at den effektive renten alltid er høyere enn den nominelle. Gebyrene for hvert lån har samme pris uansett lånesum, og den effektive renten vil derfor være høyere ved mindre lån, enn ved større.

Gjeldsregisteret

Gjeldsregisteret ble opprettet i 2019 med den hensikt å unngå at forbrukskreditt gis til personer som kan få problemer med tilbakebetaling. Lånegivere vil nå ha mulighet til å gjøre en mer korrekt kredittvurdering av kunden enn tidligere.

Norge ligger høyt på verdenslistene når det kommer til gjeld og de siste årene har nordmenns gjeld økt betydelig. På grunn av dette ble det i 2019 innført et nytt gjeldsregister. Dette gir låneaktører tilgang på opplysninger om låntakeres kreditt og usikret gjeld før eventuelle nye lån blir innvilget. Hensikten med dette er å unngå at lån blir utbetalt til folk som ikke har evne til å betjene lånet sitt, samt å forebygge større økonomiske problemer i private husstander.

På denne måten skal låneaktører kunne gjøre en grundigere evaluering av lånesøkere før det innvilges lån. Låntakere skal også kunne motta bedre veiledning og råd fra långivere om deres økonomiske kapasitet for lån, for å unngå opptak av lån over evne. Privatpersoner har også lett tilgang til sine gjeldsopplysninger ved å logge seg inn med BankID på deres nettsider. Sikrede lån og offentlig gjeld tar foreløpig ikke del i Gjeldsinformasjonsforskriften.

Oppsummering

På markedet finnes det et lån for enhver økonomiske situasjon. Dersom du trenger et lite lån, men ikke har fast bolig eller andre verdifulle eiendeler, kan det være lurt å søke om et kredittlån eller forbrukslån. Begge disse er usikrede lån, som betyr at det ikke stilles sikkerhet i personlige eiendeler.

Det er derimot ikke lurt å ha flere smålån hos ulike kreditorer, da dette kan øke enkeltpersoners gjeld betydelig. Dersom du har et boliglån eller lignende, altså et lån med sikkerhet i bolig eller annen eiendom, er det lurere å legge sammen alle smålån til ett. Dette burde helst være med sikkerhet, da denne typen lån har lavere rentesats. Dette kalles refinansiering, og kan hjelpe privatpersoner ut av en vanskelig økonomisk situasjon. Undersøk og sammenlign ulike typer lån for å finne det beste alternativet for deg.

Meny