Lån uten inntekt 

Mange lurer på om det er mulig å få et lån uten fast inntekt. Vi forteller deg hva som kreves for å kunne søke om et lån uten sikkerhet og hvordan du kan få et forbrukslån til tross for at du ikke har fast inntekt.

Hva menes med lån uten inntekt? 

Med fast inntekt menes vanligvis den betalingen du får når du har utført et arbeid i et ansettelsesforhold, og arbeidsgiveren din betaler arbeidsgiveravgift for deg og de andre ansatte. Fast inntekt gjelder både for heltids- og deltidsstillinger.

Å være uten fast inntekt vil si at du ikke er i et ansettelsesforhold. Du kan likevel ha inntekt i form av ytelser som pensjon, sykepenger, sosialhjelp, uføretrygd og dagpenger ved arbeidsledighet.

En annen type inntekt er næringsinntekter, dersom du er selvstendig næringsdrivende eller frilanser.

I tillegg finnes det en gruppe som ikke har inntekt i det hele tatt, som for eksempel studenter som lever av studielån eller arbeidsledige som ikke mottar trygdeytelser.

Det er mulig å få innvilget et forbrukslån uten fast inntekt. Det viktigste er at du kan vise til at du mottar en eller annen form for inntekt hver måned.

Hvem kan få forbrukslån uten inntekt?

De fleste banker som tilbyr forbrukslån i dag, stiller noen få minimumskrav for at en lånesøknad skal bli behandlet. Disse minstekravene er følgende:

  • Du må vanligvis tilhøre aldersgruppen 18 – 70 år
  • Det kreves at du har en eller annen form for inntekt
  • Du må ha betjeningsevne
  • Det kreves norsk statsborgerskap eller at du har bodd i Norge i minst 3 år
  • Hos de aller fleste bankene aksepteres det ikke at du har betalingsanmerkninger
Noen banker har strengere minimumskrav til lånesøkere. Derfor er det viktig å sjekke at du oppfyller disse kravene før du sender inn en lånesøknad.

Bankene ser altså på din inntekt, gjeld, alder og betalingshistorikk for å vurdere lånesøknaden. Enkelte banker tilbyr forbrukslån til tross for at du har betalingsanmerkninger, men det er mer sjelden enn vanlig.

Når det gjelder betjeningsevne, betyr det at du må ha inntekt for å kunne betale dine regninger ved forfall. Har du lav inntekt og mye gjeld fra før, vil bankene ofte gi avslag. Men her kommer det også an på hvor stor lånesum du søker om. Det er lettere å få innvilget et lite lån dersom inntekten din er lav.

Tips: Se også vår artikkel om beste forbrukslån ved å klikke her.

Noen banker krever at du har en årlig inntekt på minst kr. 120.000,-, mens andre ikke stiller noen krav til inntektens størrelse. Det er også noen banker som har enda høyere krav til både inntekt og alder. For å få innvilget et lån uten sikkerhet hos banker som har de strengeste kravene, må du ha fylt 25 år og samtidig ha en årsinntekt på minimum kr. 250.000,-.

Nedenfor kan du lese om hvem som kan få lån uten fast inntekt og hvilke grupper det er mer komplisert for:

Uføretrygdede

Mottar du uføretrygd fra NAV, kan du få innvilget et forbrukslån uten fast inntekt. Det er fordi uføretrygd likestilles med de som har vanlig lønn i et ansettelsesforhold. Uføretrygd gir en stabil inntekt som i de fleste tilfeller taler for at du kan betjene et forbrukslån.

Hvor mye du får utbetalt i måneden av NAV, vil avgjøre hvilken lånesum du kan få innvilget.

Selvstendig næringsdrivende og frilansere

Å søke om lån uten fast inntekt er også mulig hvis du er selvstendig næringsdrivende. Du må imidlertid regne med å dokumentere inntekten din grundigere enn personer som er i et ansettelsesforhold. Vanligvis må du sende inn kopi av næringsoppgave, skattemelding og regnskap.

Hvilken lånesum du kan få innvilget, vil være avhengig av din betjeningsevne. Banken vil altså vurdere dine inntekter og utgifter på samme måte som om du hadde fast inntekt.

Noen banker vil imidlertid vurdere søknaden litt strengere, da inntekten til selvstendig næringsdrivende og frilansere ofte er mindre stabil enn for vanlige arbeidstakere.

Pensjonister 

Det er fullt mulig å få innvilget et forbrukslån uten fast inntekt som pensjonist. Den månedlige pensjonen vil danne grunnlaget for vurderingen av lånesøknaden, akkurat på samme måte som hos uføretrygdede.

Pensjonister kan imidlertid oppleve å få avslag på en lånesøknad på grunn av høy alder. Dette skyldes at noen banker ikke vil innvilge forbrukslån til personer over 70 år.

Studenter

Er du student og lever kun på studielån, vil du sannsynligvis ha et stramt budsjett. I en slik situasjon vil de aller fleste banker gi avslag på en lånesøknad om forbrukslån.

Det er likevel mange studenter som må jobbe deltid ved siden av studiene for å klare seg økonomisk. En deltidsjobb regnes som fast inntekt, og du vil kunne få innvilget et forbrukslån dersom din betjeningsevne er god nok.

Arbeidsledige 

Mottar du dagpenger og er arbeidsledig, vil det ofte bli vanskelig å få innvilget et lån uten sikkerhet. Det skyldes at dagpengene ikke regnes som en stabil inntekt, da dette er ment å være en tidsbegrenset ytelse.

Dagpenger skal i første omgang gis for en periode på 2 år. Du har riktignok mulighet til å søke på nytt etter at perioden er slutt, men bankene vil sannsynligvis vurdere risikoen for stor til å kunne innvilge lånet.

Det samme gjelder om du mottar arbeidsavklaringspenger (AAP) fra NAV.

Er du arbeidsledig uten dagpenger, må du regne med å få avslag på en lånesøknad, da du ikke kan vise til at du er i stand til å betjene et lån.

Se også: Vår artikkel om ferielån uten sikkerhet.

Slik øker du sjansen for å få innvilget et lån uten inntekt

En medlåntaker kan være avgjørende for å få innvilget et lån uten fast inntekt. Du kan i tillegg oppnå høyere lånesum og bedre betingelser på lånet.

En mulighet for å få innvilget et forbrukslån uten fast inntekt er å søke sammen med en annen person. Dette kalles en medlåntaker, og er vanligvis ektefelle, samboer, partner eller en nær slektning.

Har du for lav inntekt til å kunne søke om et forbrukslån alene, vil medlåntakers inntekt og gjeld være avgjørende for om lånet blir innvilget eller ikke. Den samlede inntekten til dere begge vil dessuten avgjøre lånesummens størrelse.

Et forbrukslån med medlåntaker fungerer slik at dere begge vil være like ansvarlige for å betjene forbrukslånet, helt til all gjeld er innfridd.

Oppsummering

  • Det er mulig å få innvilget et forbrukslån uten fast inntekt, men kun dersom du er i stand til å betjene lånet.
  • Frilansere og selvstendig næringsdrivende kan få innvilget en lånesøknad om forbrukslån dersom inntekten dokumenteres grundig.
  • Har du lav inntekt, vil en medlåntaker øke dine sjanser for å få innvilget et lån uten fast inntekt.