Skattefradrag på norske lån

 1. Hjem
 2. chevron_right
 3. Lån
 4. chevron_right
 5. Skattefradrag på norske lån
skattefradrag på forbrukslån

Skattefradrag på forbrukslån bidrar til å senke lånets totale kostnader. Du har rett til å trekke fra innbetalte gjeldsrenter for hele

inntektsåret.

Her finner du detaljert informasjon om hvilke regler som gjelder for beskatning av forbrukslån, og hvordan du går frem for å kreve fradraget på skattemeldingen.

Rapportering via skattemeldingen

Du rapporterer beløpet på skattemeldingen via post 3.3.1, sammen med eventuelle korreksjoner. Det inkluderer både lån med sikkerhet og lån uten sikkerhet, der forbrukslån tilhører den siste kategorien.

Hvor mye penger du kan trekke fra avhenger av hvor mye du har betalt i renter gjennom året, og gjeldende skattesats.

Fratrekket utgjør for tiden 23% av innbetalte gjeldsrenter, og har tradisjon for å variere fra år til år.

Etableringsgebyr og termingebyr er i tillegg fradragsberettiget. Dette er ofte en kilde til misforståelse blant norske skattebetalere ettersom det ikke nevnes i skatteetatens veiledning.

Eksempel: Betalte du 5 000 kroner i renter gjennom inntektsåret 2018 vil du kunne trekke fra 1 150 kroner over skatteseddelen i rentefradrag.

Grunnregelen er at alle kostnader som direkte påvirker lånets effektive rente kan føres opp som fradrag.

Mann med datamaskin sender inn selvangivelsen elektronisk

Skattefradrag på forbrukslån utgjør for tiden 23%. Dobbeltsjekk at tallene stemmer før du sender inn skattemeldingen.

Viktige regler du må kjenne til

 1. Rentefradraget kan ikke kan føre til at staten tilbakebetaler penger over skatteseddelen. Det betyr at du ikke “får tilbake” penger hvis rentefradraget er større enn skatten du skylder.
 2. Norske banker plikter å rapportere rentene til staten mot slutten av hvert inntektsår. Tallene kommer derfor ferdig utfylt i skattemeldingen.
 3. Skattefradraget på gjeldsrenter har et tak på 17% (med unntak av gjeldsrenter tilknyttet kredittkort). Har forbrukslånet ditt et høyere rentenivå, vil du derfor ikke kunne trekke fra det overskytende beløpet.

Sjekk at tallene stemmer

Sjekk alltid informasjonen stemmer før du godkjenner skattemeldingen.

Innbetalte renter rapporteres til skatteetaten av den banken eller finansinstitusjonen du benytter. Feil kan likevel skje, og det er ikke alltid tallene er korrekte.

Sjekk derfor at informasjonen stemmer før du godkjenner skattemeldingen. Bankene plikter å sende deg en årsoppgave mot slutten av året som gjør det enklere å summere opp alle renteutgifter.

Tallet i skattemeldingen skal inkludere eventuelle etablerings- og termingebyr. Regelen er at du kun får trukket fra gebyr som påløper i inntektsåret.

Altinn  lar deg sende inn hele skattemeldingen elektronisk. Du må selv sørge for at rentekostnadene stemmer overens.

Andre skattefradrag du kan kreve

 1. Du kan kreve 23% skattefradrag for kostnadene knyttet til refinansiering av forbrukslån.
 2. Du kan kreve 23% skattefradrag for innbetalte renter på lån fra venner, familie og arbeidsgiver.
 3. Du kan kreve 23% skattefradrag for innbetalte renter på utenlandske forbrukslån*.
 4. Du kan kreve 23% skattefradrag for kostnader knyttet til taksering av eiendom. Dette gjelder kun for lån med sikkerhet.

Husk at du må kunne dokumentere alle private låneforhold skulle skatteetaten velge å kontrollere opplysningene i ettertid.

Du kan i tillegg dele rentefradraget med samboer eller ektefelle, via en manuell korreksjon i skattemeldingen. Her er det ytterst viktig at dere begge ikke krever hele beløpet som fradrag.

*Lån i utenlandske banker rapporteres ikke automatisk inn til norske skattemyndigheter. Du må derfor føre inn dette manuelt på skattemeldingen. De samme reglene gjelder for disse lånene, mht. hvilke gebyrer og kostnader du kan trekke fra.

Mer info om dette på Skatteetaten sine nettsider: 

https://www.skatteetaten.no/no/Person/Selvangivelse/tema-og-fradrag/Lan-formue-og-aksjer/Fradrag-for-gjeldsrenter-rentefradrag/

Meny