Skattefradrag på forbrukslån og gjeldsrenter

De reelle kostnadene for et forbrukslån er lavere enn det du betaler til banken. Noe av pengene får du nemlig igjen i form av mindre skatt.

Skattefradraget for gjeldsrenter blir automatisk ført opp i Skattemeldingen, men du bør likevel sette deg inn i hvordan dette beregnes.

Du bør også sjekke at du faktisk får fradraget du har krav på, ikke minst dersom du er gift eller samboer der en av dere har lav inntekt.

Skattefradrag for gjeldsrenter i 2022

For inntektsåret 2022 er skattefradraget for gjeldsrenter 22%. Fradraget får du for rentene du betaler til kredittinstitusjoner (banker, finansieringsselskap, kredittselskap), lån fra arbeidsgiver, eller lån fra private långivere (venner, familie).

Hva som regnes som gjeldsrenter:

 • Renter på lån og kreditter betalt i forfallsåret.
 • Forsinkelsesrenter betalt i forfallsåret.
 • Etableringsgebyr betalt i forfallsåret.
 • Termingebyr betalt i forfallsåret.
 • Andre finansieringskostnader dersom du refinansierer for å få lavere rente, for eksempel kostnaden for ny takst på en bolig eller ny tinglysning.

Merk deg at rentene må både være forfalt og betalt innenfor forfallsåret for at du skal få fradraget.

Hvis rentene har forfalt før 31. desember, men du ventet til over nyttår med å betale, skal dette tas med først i neste års skatteoppgjør.

Dette får du ikke fradrag for

Det er absolutt ingen fordeler med å få en inkassosak hengende over seg, heller ikke skattemessig. Ekstra kostnader forbundet med inkasso gir nemlig ikke fradraget du får for rentene.

Hvis du er sen med å betale renter og avdrag fra banken eller kredittselskapet kan du ende opp med en inkassosak.

Kostnader som er spesifikt forbundet med en slik sak vil du ikke få fradrag for. I praksis betyr dette eventuelle inkassosalær og gebyrer for rettslig inndriving.

Dersom du har en inkassosak vil naturligvis rentene fortsette å løpe på gjelden.

Disse får du fradrag for på vanlig vis, men altså kun for renter som faktisk er forfalt og betalt.

Fradrag også for kredittkort og kredittkjøp

Rentene du eventuelt belastes for og betaler fra et kredittkort gir rett til skattefradrag, men ikke årsavgift og gebyr for uttak.

I motsetning til private kort, så vil kredittkort brukt i jobbsammenheng medføre fradrag også for gebyr og årsavgift.

Kjøper du noe på avbetaling er det en litt merkelig begrensning. Dersom tilbyderen av kreditt er den samme som selgeren (i stedet for et kredittselskap), får du skattefradrag kun for effektive renter opp til 17%.

Er de effektive rentene høyere blir det beregnet hvilken sum som ville tilsvart 17%, og dette blir dermed fradraget.

Viktig om du har lav inntekt

Hvis inntektene dine er for lave vil du ikke få effekt av skattefradraget for gjeldsrenter. Slik sett kan det bli ekstra dyrt å låne eller handle på kreditt når du er «fattig».

Innvilgelse av lån eller kreditt med veldig lav inntekt er vanskelig, men det hender.

For eksempel kan en student med helgejobb få kredittkort eller små forbrukslån. Hvis en slik person pådrar seg høye rentekostnader kan det hende hun eller han går glipp av skattefradraget.

Dette vil inntreffe dersom inntektene er lavere enn personfradraget (alle får personfradraget).

For 2022 er dette fradraget på 52 450 kroner. En person som for eksempel tjener akkurat 52 450 kroner (eller mindre) vil dermed stå med null i skattbar inntekt.

Derav betaler denne personen heller ingen skatt som kan reduseres med fradraget.

Du får fradrag også for renter på lån fra privatpersoner, men da må du kunne dokumentere at dere har en avtale om dette og at rentene er betalt i inntektsåret. 

Fradrag fra skatten – film fra Skatteetaten

Viktig om du har medlåntaker

Hvis du tar opp lån eller kreditt sammen med en annen person kan dere bestemme hvordan skattefradraget skal fordeles. Merk deg at banken rapporterer betalte gjeldsrenter kun på den som står som hovedlåntaker.

Derfor kan det bli aktuelt å foreta endringer i forhold til det som føres automatisk opp i skattemeldingen.

Det går et praktisk skille mellom medlåntakere som er ektefeller eller ugifte.

 • Medlåntaker er ektefelle – Dere kan fordele skattefradraget for gjeldsrenter slik dere selv ønsker.
 • Medlåntaker er samboer/annen person – Skattefradraget kan endres i forhold til det reelle ansvarsforholdet. Hvis for eksempel medlåntaker står som ansvarlig for 30% av lånet, kan 30% av gjeldsrentene føres på denne personen. Hvem som faktisk betalte rentene har ingen betydning.

Her ligger det en felle dersom den ene parten har lav inntekt, slik beskrevet i avsnittet ovenfor. I så fall bør dere huske på å foreta endringene i skattemeldingen, slik at den med høy nok inntekt får full effekt av fradraget.

Du trenger ikke legge ved dokumentasjon når du foretar endringer i post 3.3.1. i skattemeldingen. Ha likevel dokumentasjon klart i tilfelle Skatteetaten ber om dette.

Sjekk skattemeldingen post 3.3.1.

Det er flere hundre tusen skattebetalere som aldri kontrollerer at Skatteetaten har gjort riktig. Fradraget for gjeldsrenter er blant de viktigste postene, og skal du først sjekke noe så bør post 3.3.1. være langt opp på listen.

Selv om det er sjelden det gjøres feil bør du sjekke at beløpene som er oppførte i den utfylte Skattemeldingen stemmer. Det gjør du ved å sammenligne med årsoppgaven du fikk i januar fra banken eller kredittselskapet.

 • Hvis beløpet er feil kan du endre selv i post 3.3.1. slik at det blir riktig.
 • Ta kontakt med kreditor som sendte årsoppgaven og be de rette opp feilen på sin side.
 • Be kreditor sende deg ny og korrekt årsoppgave i tilfelle Skatteetaten ber om dokumentasjon.

Oppsummering

 1. Du får et skattefradrag på 22% av alle gjeldsrenter du betaler. I praksis betyr dette at lånekostnadene dine reduseres i form av at du betaler mindre skatt. Som gjeldsrenter regnes alle naturlige kostnader for lån og kreditter, det vil normalt si renter, etableringsgebyr og termingebyr.
 2. Kostnader i forbindelse med inkassosaker, som salær og rettsgebyr, gir ikke skattefradrag. Du får heller ikke fradrag for gebyr som regnes som betaling for tjenester.
 3. Ektefeller kan fritt fordele skattefradraget dersom dette lønner seg fordi den ene parten har så lav inntekt at fradraget ikke får effekt. Samboere/medlåntakere kan også fordele fradraget, men dette skal gjøres i forhold til det reelle ansvaret for lånet.