Søk forbrukslån med medsøker (kausjonist)

Ordene medlåntaker eller medlåner vil si at du tar opp lån sammen med noen. Fordelene med en medsøker er flere, noe vi ser nærmere på i denne artikkelen.

Les også om hvem medsøkeren bør være, samt hvilke juridiske og skattemessige forhold dere må være oppmerksomme på.

Forbrukslån med kausjonist

Det er enklere og billigere for bankene å administrere et lån som er uten sikkerhet. Pant eller kausjonist er heller ikke hensiktsmessig på et forbrukslån fordi lånesummene ofte er lave.

Det finnes nesten ingen banker som tilbyr forbrukslån med kausjonist. Årsaken er at du ikke må stille med sikkerhet for disse lånene. Dermed er det heller ikke noe poeng med kausjonsansvar.

Å ha en medsøker kan likevel ses på som en form for kausjonist. De juridiske forskjellene er ikke så store, bortsett fra dette med pantesikkerhet.

Som kausjonisten, vil medsøkeren holdes ansvarlig for tilbakebetalingen dersom hovedlåntakeren svikter.

Lån med medsøker

Det er to åpenbare fordeler du får når du låner sammen med en annen person. Dette gjelder uansett om du søker om forbrukslån, boliglån eller andre typer finansiering.

 • Sjansene er større for at lånet innvilges.
 • Rentebetingelsene blir vanligvis bedre enn når du låner alene.

Årsaken er at bankens risiko reduseres når du har en medsøker. To personer har større samlet inntekt enn de har hver for seg. Dermed er det også enklere å betjene gjelden. Med andre ord vil banken premiere deg dersom det er lav risiko for at du misligholder lånet.

Det er gratis å bruke en låneagent når du søker om forbrukslån. Agentselskapene gir også råd og hjelp i forbindelse med søknaden.

Banker som aksepterer lån med kausjonist

De to låneagentene nedenfor henter potensielt inn over 25 tilbud på forbrukslån. De fleste av partnerbankene til både Lendo og AXO Finans aksepterer medsøkere.

Nøkkelopplysninger om AXO Finans

AXO Finans henter tilbud fra 25 banker
 • Forbrukslån fra 5 000 til 600 000 kroner.
 • Effektiv rente fra 5,0%.
 • Skaffer lånetilbud fra 25 banker.
 • Alderskrav er 18 år.

Nøkkelopplysninger om Lendo

Lendo henter inn opptil 22 tilbud på vegne av søkeren.
 • Forbrukslån fra 10 000 til 500 000 kroner.
 • Effektiv rente fra 5,03%.
 • Henter tilbud på lån fra 22 banker.

Medlåntakers juridiske ansvar

Ulempen med en medsøker er at begge parter har et juridisk ansvar for tilbakebetalingen av lånet. Ansvaret er likt, og blir ikke fordelt i forhold til hvem som faktisk bruker pengene.

I korte trekk betyr dette at dersom hovedlåntakeren ikke betaler avdragene i tide, kan banken rette kravet mot medsøkeren. Derfor er det viktig at den du låner sammen med er en person du kan stole på.

Medsøkeren bør helst være en du allerede har felles økonomi med.

Les også: Se Sparebanken 1 sin definisjon av kausjonist her.

Hvem kan være medsøker?

Sjansene for at lånet skal føre til konflikter er lavere når ektefeller låner sammen.

Bankene som aksepterer medsøker kan ha ulike retningslinjer for hvem du kan låne sammen med.

Dette bør du sette deg inn i før du sender inn søknaden, med mindre du søker via en låneagent.

Agentselskapene kjenner reglene hos hver enkelt utlåner, og videreformidler søknaden kun til de bankene som er relevante.

 • Noen banker krever at medsøker er ektefelle eller samboer.
 • Enkelte banker krever også at begge låntakere bor på samme adresse (registrert i Folkeregisteret).

Bankens krav til hovedlåntaker og medsøker

Et forhold som mange glemmer er at begge låntakere må oppfylle bankenes krav til alder, inntekt og betalingshistorikk.

Kravene varierer fra bank til bank, men som regel ikke mer enn dette:

 • Alder – Det laveste alderskravet er 18 år. Det høyeste er 25 år.
 • Inntekt – Det laveste kravet er at du har fast og liknet inntekt. Det høyeste kravet er at du tjener minst 250 000 kroner per år.

Det er enklere å få tildelt lånet hvis det skal brukes til å refinansiere annen gjeld. Da kan bankene se bort fra enkelte av kravene som stilles fra myndighetene.

Vanligvis krever bankene også at søkeren ikke har inkassosaker eller betalingsanmerkninger. Her gjøres det unntak, men slike saker gjør det nesten alltid vanskeligere å få lån.

Søker du sammen med for eksempel ektefellen din må altså begge to oppfylle bankens alders- og inntektskrav. Dere bør ikke søke sammen dersom en av dere har en inkassosak eller betalingsanmerkning.

Omtrent samme søknadsprosess

Det er ikke komplisert å søke om forbrukslån sammen med en annen. Enten du skal søke direkte til bankene, eller via en låneagent, foregår det hele slik:

 1. Du krysser av i feltet for «medsøker» eller «medlåner», alt ettersom hvilken betegnelse banken bruker.
 2. Begge to oppgir personopplysningene som banken ber om. Vanligvis er dette personnummer, epost-adresse og telefonnummer.
 3. Begge parter må signere på låneavtalen med BankID før lånet utbetales.
 4. Hvis banken krever dokumentasjon på inntekt (kopi av skattemelding og lønnsslipp) må begge to sende inn dette.
 5. Deretter utbetales lånet til det kontonummeret dere oppgir. Vanligvis skal kontoen stå i hovedlåntakerens navn.

Skatteforhold når dere låner sammen

Hvis du låner sammen med partneren din kan det lønne seg at den av dere som tjener mest tar hele skattefradraget.

Alle lån gir rett til fradrag for gjeldsrenter. Fradraget beregnes av Skatteetaten og føres automatisk opp skattemeldingen (sjekk alltid at tallene stemmer).

Vær oppmerksom på at bankene innrapporterer lånekostnadene kun på den som står som hovedlåntaker. Denne personen vil dermed få hele fradraget, med mindre dere selv foretar endringer i skattemeldingen.

Hvis en av dere har lav inntekt, kan det lønne seg å føre fradraget på den andre låntakeren.

Slik endrer dere fradraget:

 1. Finn temaet «Bank, lån og forsikring» i skattemeldingen.
 2. Foreta endringene i begges skattemeldinger. Trekker dere fra for eksempel 5 000 kroner hos den ene, må samme beløp legges til hos den andre.
 3. Bruk tekstfeltet til å oppgi endringene dere foretok.

Husk at endringene kan gjøres på nett, og dermed vil dere se med en gang hva resultatet blir. Prøv dere fram for å se hvilke endringer som gir best effekt av fradraget.