Søk forbrukslån med medsøker og få bedre betingelser

Ved å bruke kausjonist (medsøker) vil sjansen øke for at du får innvilget søknaden din om forbrukslån.

Denne guiden tar for seg:

 • Hvilke banker og agenter som lar deg bruke medsøker.
 • Reglene som gjelder for ordningen.
 • Fordelene og risikoen det fører med seg.
 • Kravene som stilles til inntekt og betalingsevne.

Viktig: Ikke alle banker og finansagenter lar deg bruke medsøker.

Lendo tillater søknader med kausjonist

Lendo er kjent som en av landets største meglere av lån. Jobben deres er å hjelpe deg med å finne forbrukslån til lavest mulig rente.

Det er gratis å bruke lånemeglere som Lendo.

5 grunner til at du bør søke gjennom Lendo:

 • Fleksibel låneramme fra 10.000 kr til 500.000 kr.
 • Lav startrente som begynner fra 6,86%.
 • Lar deg søke sammen med andre personer.
 • Du kan signere søknaden på nett med id-brikken din.
 • Lendo koster ingenting å bruke. Alle tilbud er gyldige inntil 30 dager.

Legg til medsøker hos Sambla

En annen mulighet er å bruke medsøker på forbrukslån hos Sambla.

Når du fyller ut søknaden om lån vil alternativet for medsøker dukke opp først etter du har tastet inn telefonnummer og epost.

Sambla har på kort tid blitt en av landets største lånemeglere.

Hva du bør vite om Sambla:

 • Lavest mulig eff. rente ligger på 06,17%.
 • Du kan låne mellom 5.000 og 500.000 kr uten sikkerhet.
 • Sambla støtter e-signering av søknaden og låneavtalen.
 • Aldersgrensen er 18 år.

Lån med medsøker øker sjansen for å få lånet innvilget

Bankene må etterfølge retningslinjer fra Finanstilsynet, og kan blant annet ikke yte lån som gjør at gjelden din overstiger fem ganger årsinntektene.

Medsøker og kausjonist er tilnærmet det samme. Ordningen innebærer at noen stiller en garanti for et lån som de selv ikke har tatt opp.

Derfor blir det også mulig å skaffe seg et lån med lav inntekt, for eksempel til bolig eller forbruk.

Mange forbinder det spesielt med kjøp av ny bolig der familiemedlemmer hjelper hverandre med å få et fotfeste i markedet.

To viktige fordeler

Når det gjelder søknader om forbrukslån er det særlig to viktige fordeler som skiller seg ut.

1. Bedre vilkår

Hvis du søker om et forbrukslån sammen med en annen person vil du kunne få bedre vilkår.

Hvorfor? Fordi banken kan føle seg tryggere på at pengene betales tilbake. Hvis du ikke betaler som avtalt kan de rette kravet mot den andre personen.

Med bedre vilkår mener vi at du f.eks får en høyere kredittramme, eller at rentenivået på lånet ditt blir lavere.

2. Spre risikoen ved felles kjøp

La oss ta et eksempel hvor du velger å pusse opp hjemmet ditt med et forbrukslån. Du har samboer og dere står begge registrert som eiere av boligen hos Kartverket.

Lånet vil i dette tilfellet gå til å dekke et felles økonomisk behov. Når dere søker om lånet sammen vil dere også ha et felles ansvar for å betale tilbake.

Ved samlivsbrudd ville dere også unngått at kun én av partene måtte dekke inn lånekravet, samtidig som salgssummen deles 50/50.

Hva betyr det å kausjonere for et forbrukslån?

De fleste banker aksepterer at du har en medsøker, men noen krever at den du låner sammen med er ektefellen din.

Kausjonering betyr enkelt at en annen person står ansvarlig for lånet sammen med deg. Vanligvis vil den som kausjonerer være en samboer eller ektefelle.

Kausjonisten kan også være et annet familiemedlem eller en venn. Enkelte banker krever imidlertid at medsøker må ha samme boligadresse som hovedlåntaker.

Risikoen banken tar for å låne ut penger blir lavere når to står ansvarlige for lånet.

En medsøker må signere låneavtalen sammen med hovedlåntaker og vil dermed være juridisk ansvarlig hvis lånet misligholdes.

Utvis varsomhet

Å stille kausjon for en annen person sitt lån er veldig risikabelt. Man påtar seg et økonomisk ansvar som kan føre til problemer i senere tid.

Hvis hovedlåntaker ikke betaler tilbake pengene vil det være kausjonisten som sitter med det fulle ansvaret. Det er derfor viktig at medsøker gjør seg godt kjent med alle forpliktelser før lånedokumentet signeres.

En anbefalt løsning er at hovedlåntaker og kausjonisten signerer en skriftlig kontrakt seg i mellom før kjøpet. Avtalen bør fordele det økonomiske ansvaret dersom det skulle oppstå en tvist i etterkant.

Kravene som stilles av banken

For å få innvilget et lån uten sikkerhet stiller bankene noen minimumskrav til deg som søker om lån.

Her ser du noen av disse:

 • Du må være gammel nok.
 • Ingen betalingsanmerkninger står registrert på navnet ditt.
 • Du tjener nok penger til å kunne betjene lånet.
 • Gjelden din ligger innenfor Finanstilsynets fastsatte ramme.
 • At du er norsk statsborger eller har vært bosatt her i minst 3 år.

Minimumskravene varierer en del fra bank til bank. Noen banker krever at søkeren har en årsinntekt over 200.000 kr i året, mens andre kun krever at du har en eller annen form for registrert inntekt.

Inntekt kan være vanlig arbeidslønn, pensjon, uføretrygd eller inntekt fra eget firma som selvstendig næringsdrivende.

I mange tilfeller er det enklere å oppfylle bankenes minstekrav når man har med en medsøker. Dette gjelder særlig når det er snakk om større beløp.

Medsøker fører ofte til lavere rente på lånet

Har du med deg ektefelle eller samboer når du søker om et forbrukslån vil den totale inntekten til dere begge legges til grunn for bankens avgjørelse.

Det blir foretatt en kredittsjekk hvor samlet gjeld og inntekt kontrolleres. Det vil også komme frem i kredittsjekken om en av partene har betalingsanmerkninger.

Godkjenner banken lånesøknaden med medsøker vil du kunne oppnå en langt bedre rente på lånet ditt.

Mer om temaet: Hva er en kausjonist?

En medsøker kan også gi høyere lånesum på forbrukslånet

Kausjonist på forbrukslån kan også være avgjørende for hvilken lånesum banken tilbyr deg.

Søker du om et lån på kr. 200.000,- og har middels til lav inntekt, vil du neppe få innvilget søknaden alene.

Er man to personer som står solidarisk ansvarlige for lånet vil også den teoretiske betjeningsevnen stige.

Dette går igjen på at inntekten som legges til grunn for lånesøknaden blir betydelig høyere når to personer søker sammen. Bankens risiko for å låne ut penger blir på samme vis lavere.

Lønner seg spesielt ved refinansiering

Mange av de som ønsker å refinansiere smålån og dyre kreditter kan dra nytte av løsningen.

Har du fått betalingsproblemer vil banken sannsynligvis kreve en kostbar rente for å utbetale et nytt samlelån.

Velger du å refinansiere sammen med en medsøker kan renten bli lavere, som igjen betyr at du sparer penger.

Meny