Forbrukslån med umiddelbart svar

Velg lånebeløp: 123
10 000 kr 500 000 kr
Velg nedbetalingstid: 123
1 år 5 år
Lånebeløp: / Nedbetalingstid: är
MånedsbeløpEff.RenteUtbetaling

Digitaliseringen av bankvesenet er nå kommet så langt at mange banker bruker såkalt kunstig intelligens i hele låneprosessen. Hos noen er det datamaskiner som bestemmer om du får forbrukslån innvilget, hvor mye du kan låne, og hvilke betingelser du får tilbudt.

Dette gjør at de fleste får umiddelbart svar når de sender inn søknaden. Likevel kan det ta tid før pengene utbetales, noe som avhenger av flere forhold. Her kan du sette deg inn i alt du bør å vite når du trenger et lån så snart som mulig.

Mange banker bruker allerede selvlærende programmer (kunstig intelligens) når de kredittvurderer den som søker om forbrukslån.

Søknaden blir automatisk behandlet på forbrukslån med umiddelbart svar

Selv om kredittvurderingen er grundig, gjør digitalisering av prosessen en god del for å korte ned på behandlingstiden av søknadene. Med det samme skjemaet mottas, innhenter bankens datamaskiner offentlig tilgjengelige opplysninger om den som søker. Dette er for eksempel skattemelding, pant som er tinglyst, og kredittopplysninger.Dermed kan banken avgjøre så godt som umiddelbart om søkeren kvalifiserer til å få forbrukslån. Svaret på søknaden sendes deretter til søkeren, og som regel med et lånetilbud inkludert dersom søknaden ble godkjent.

Lånemeglere er en snarvei til lån med umiddelbart svar

Det viktigste å tenke på når du skal låne, og spesielt til forbruk og refinansiering av annen gjeld, er at du bør innhente mange tilbud før du bestemmer deg. Rentetilbudene på forbrukslån varierer mye, og da vil feil valg kunne bli dyrt.

Den enkleste og beste måten å skaffe mange tilbud på er å bruke en lånemegler.

Her er tre av selskapene vi anbefaler:

Axo Finans

Axo Finans er blant de beste lånemeglerne, og innhenter inntil 20 tilbud.

Vi mener at Axo Finans er blant de beste lånemeglerne i landet. Dette skyldes primært to forhold. For det første samarbeider Axo men et høyt antall relevante banker. Per i dag betyr det at megleren kan potensielt innhente inntil 20 lånetilbud på en gang. For det andre har selskapet lang fartstid i bransjen. Kundesenteret deres er derfor et av de beste, med mange erfarne rådgivere som gjør at søknadsprosessen går smertefritt.

Sambla

Meglerselskap som innhenter mange tilbud på forbrukslån.

Dette meglerforetaket er relativt nytt i Norge, men Sambla har lang fartstid i flere av de andre Skandinaviske landene. Her i landet har selskapet allerede rukket å bli en av de mest brukte lånemeglerne. Populariteten skyldes både det at Sambla samarbeider med et høyt antall banker, og det at de yter god service. For tiden er antallet partnerbanker 15, og du kan potensielt motta tilbud fra samtlige.

Lendo

Lendo er blant de største og mest populære lånemeglerne.

Lånemegleren Lendo er et like godt valg som Axo Finans og Sambla. Selskapet har omtrent 20 partnerbanker, og innhenter ofte opp til 15 lånetilbud av gangen. Både Lendo og flere av de andre meglerne formidler lån også med sikkerhet, noe som er mest aktuelt for søkere som har betalingsanmerkninger eller inkassosaker.

OBS! Det anbefales at du ikke sender søknader til flere meglere på samme tid. Gjør du dette vil det kunne bli uklarheter om hvilken søknad som gjelder, i de tilfellene der samme bank er representert av flere meglerselskap.

Tilbudets gyldighet

Et lånetilbud er aldri forpliktende på noen som helst måte.

Derimot har alle lånetilbud en viss varighet. Det vanlige er at det gjelder i inntil 30 dager. Du får med andre ord god tid på deg til å vurdere både om du skal låne, og hos hvilken bank.

Dersom du venter til gyldigheten er gått ut, må du søke helt på nytt. Banken vil da foreta en ny kredittvurdering, og deretter sende ut et eventuelt nytt tilbud basert på den nye vurderingen.

Lånesummen påvirker prosessen

Om du søker om et forbrukslån med høy lånesum, er det vanlig at en ansatt i banken også foretar en vurdering. Dette vil i så fall bety at lånetilbudet kan komme noen timer senere, såfremt du har søkt på en ukedag. Søker du fredags kveld, etter at alle bankansatte har tatt helg, må du nok vente til mandag med å få tilbudet.

Søknader som går via lånemeglere

Det er ikke bare bankene som automatiserer søknadsprosessen. De fleste lånemeglere har også programvare som sorterer søknadene, og videresender de til de bankene som har lånetilbud som passer til kriteriene du oppga.

Søker du for eksempel om et forbrukslån på 500 000 kroner, vil søknaden kun videresendes til de bankene som faktisk tilbyr denne lånestørrelsen. Det samme gjelder om du ikke skulle oppfylle de ulike minstekravene bankene stiller, for eksempel alderskravet.

I alle tilfeller vil en eventuell ekstra bruk av tid hos en megler være ubetydelig.

De fleste meglerne har som policy å sørge for at søkeren mottar tilbudene like raskt som om de søkte direkte til bankene på egenhånd.

Slik foregår utbetalingen på forbrukslån med umiddelbart svar

Bankene overfører penger seg i mellom flere ganger om dagen. I noen tilfeller er det faktisk mulig å få lånet utbetalt i løpet av noen timer.

Å få pengene tilsendt tar naturligvis noe lenger tid, mest fordi pengene må nødvendigvis overføres mellom ulike banker. I beste fall kan lånet komme på konto samme dag, men dette er ikke vanlig. For små lånesummer vil utbetalingsprosessen gå raskest.

I de fleste tilfeller vil du uansett motta pengene innen 1 til 3 virkedager, og det går sjelden lenger tid enn dette.

For at dette skal skje må alt som har med inngåelsen av låneavtalen være på plass. Det innebærer ikke bare at du må sørge for å returnere låneavtalen med underskrift, men også ha klart påkrevd dokumentasjon.

Dette bør du ha klart før du søker om lån med umiddelbart svar

Det er noen ting du bør ha for hånden når du søker om forbrukslån. Spesielt om du vil at hele prosessen skal gå uten forsinkelser.

  • BankID.
  • Skattemelding fra siste ligningsår.
  • Kopi av de siste 1 til 3 lønnsslipper (antallet bankene spør om varierer).
  • Eventuell dokumentasjon på annen inntekt (for eksempel inntekt fra utleie av hybel, leilighet, sekundærbolig, hobbyinntekt, og lignende som kanskje ikke er med på siste års ligning).

BankID er påkrevd i de fleste banker. Den bruker du til å signere låneavtalen, og hos noen banker trenger du BankID også når du skal sende inn søknaden. Kopi av skattemelding og lønnsslipper er for å gi banken oppdaterte opplysninger om inntektene dine.

Har du inntekter som ikke fremgår av den siste skattemeldingen, bør du legge ved dokumentasjon på dette. Dette vil øke sjansene for at lånet innvilges.

Hvor stort forbrukslån kan du få?

God betalingsevne er viktig når du søker om et stort lån. Betalingsevnen og betalingshistorikken din innvirker også på hvor gode renter du får.

Det største lånet uten sikkerhet som tilbys er på 600 000 kroner per år (kun hos Bank Norwegian). Deretter følger flere aktører som har tilsvarende grense på 500 000 kroner.

Hvor mye hver enkelt søker kan få låne avgjøres imidlertid av mange forhold. Bankene har ulike minstekrav, noen er strengere enn andre i kredittvurderingen, og samtlige må forholde seg til retningslinjene fra Finanstilsynet.

Betalingsevnen din, betalingshistorikken din, og hvor stor samlet gjeld du har, vil uansett være de mest avgjørende faktorene for hvor stort lån du kan få.

Slik blir kostnadene

Det er som regel tre kostnader å tenke på når du tar opp et forbrukslån. De fleste banker krever et etableringsgebyr. Størrelsen kan variere i forhold til lånesum (små lån kan ha lavere gebyr enn større lån), men de fleste har en øvre grense på omtrent 900 kroner. Du må også betale et termingebyr på omtrent 50 kroner for hver månedlige nedbetaling. I tillegg kommer rentene.

Rentetilbudene beregnes hos de fleste banker basert på en individuell vurdering av søkerens betalingsevne og kredittscore. Anses det at du er meget kredittverdig, blir rentene normalt bedre enn om det motsatte er tilfelle.

Vanlige nivå på rentene:

  • Banker med store forbrukslån – renter mellom 6% og 20%.
  • Banker med middels store lån (inntil 100 000 kroner) – renter mellom 10% og 30%.

Oppsummering av forbrukslån med umiddelbart svar

De fleste banker har automatisert det meste av prosessen når de utsteder forbrukslån uten sikkerhet. Kredittvurderingen baseres på opplysninger som innhentes på sekunder når banken mottar søknaden. Derfor vil de fleste søkere få svar så godt som umiddelbart (innen få timer eller minutter) etter at søknaden ble sendt inn.

I svaret vedlegges lånetilbudet, så fremt søknaden ble godkjent. Det neste steget i prosessen er å akseptere tilbudet. Dette gjøres med elektronisk signatur (BankID). Før lånet utbetales må du som regel sende inn påkrevd dokumentasjon (skattemelding og lønnsslipp). Utbetalingen av lånet tar som regel mellom 1 og 3 dager.

Meny