Lån: Svar med en gang

De fleste får svar med en gang på lånesøknaden

Bankenes digitalisering har gjort at tilnærmet alle banker bruker kunstig intelligens i hele låneprosessen. Dette innebærer at det meste foregår automatisk inkludert kredittsjekk, hvor mye du kan låne og til hvilke betingelser. De fleste får dermed umiddelbart svar på søknaden om forbrukslån. 

Selv om kredittvurderingen er grundig, gjør digitalisering av prosessen en god del for å korte ned på behandlingstiden av søknadene. Med det samme skjemaet mottas, innhenter bankens datamaskiner offentlig tilgjengelige opplysninger om den som søker.

Dette er for eksempel skattemelding, pant som er tinglyst, og kredittopplysninger. Dermed kan banken avgjøre så godt som umiddelbart om søkeren kvalifiserer til å få forbrukslån.

Svaret på søknaden sendes deretter til søkeren, og som regel med et lånetilbud inkludert dersom søknaden ble godkjent.

Tilbudets gyldighet

Et lånetilbud er aldri forpliktende. Derimot har alle lånetilbud en viss varighet. Det vanlige er at det gjelder i inntil 30 dager. Du får med andre ord god tid på deg til å vurdere både om du skal låne, og hos hvilken bank.

Dersom du venter til gyldigheten er gått ut, må du søke på nytt. Banken vil da foreta en ny kredittvurdering og deretter sende ut et eventuelt nytt tilbud basert på den nye vurderingen.

Lånesummen påvirker hvor lang tid det tar å få svar

Søknadsprosessen vil som oftest gå raskere om du søker om et mindre lån.

Om du søker om et forbrukslån med høy lånesum, er det ikke uvanlig at søknaden din vil bli behandlet individuelt. Dette vil i så fall bety at lånetilbudet kan komme noen timer senere, såfremt du har søkt på en ukedag.

Generelt kan vi si at en lav lånesum vil som oftest føre til et raskere svar.

Søknader som går via lånemeglere

Det er ikke bare bankene som automatiserer søknadsprosessen. De fleste lånemeglere har også programvare som sorterer søknadene, og videresender de til de bankene som har lånetilbud som passer til kriteriene du oppga.

Søker du for eksempel om et forbrukslån på 500 000 kroner, vil søknaden kun videresendes til de bankene som faktisk tilbyr denne lånestørrelsen.

Det samme gjelder om du ikke skulle oppfylle de ulike minstekravene bankene stiller, for eksempel alderskravet.

I alle tilfeller vil en eventuell ekstra bruk av tid hos en megler være ubetydelig.

De fleste meglerne sørger for at søkeren mottar tilbudene like raskt sammenlignet med direkte søk hos bankene .

Slik foregår utbetalingen på forbrukslån med umiddelbart svar

Å få pengene tilsendt tar naturligvis noe lenger tid, mest fordi pengene må nødvendigvis overføres mellom ulike banker. I beste fall kan lånet utbetales samme dag, men dette er ikke vanlig. For små lånesummer vil utbetalingsprosessen gå raskest.

I de fleste tilfeller vil du uansett motta pengene innen 1 til 2 virkedager. Det går sjelden lenger tid enn dette.

Bankene overfører penger seg i mellom flere ganger om dagen. I noen tilfeller er det faktisk mulig å få lånet utbetalt i løpet av noen timer.

For at dette skal skje må alt som har med inngåelsen av låneavtalen være på plass. Det innebærer ikke bare at du må sørge for å returnere låneavtalen med underskrift, men også ha klart påkrevd dokumentasjon.

Dette bør du ha klart før du søker om lån med svar med en gang

Det er noen ting du bør ha for hånden når du søker om forbrukslån. Spesielt om du vil at hele prosessen skal gå uten forsinkelser.

  • BankID
  • Skattemelding fra siste ligningsår
  • Kopi av de siste 1 til 3 lønnsslipper (antallet bankene spør om varierer)
  • Eventuell dokumentasjon på annen inntekt (for eksempel inntekt fra utleie av hybel, leilighet, sekundærbolig, hobbyinntekt, og lignende som kanskje ikke er med på siste års ligning)

BankID er påkrevd i de fleste banker. Den bruker du til å signere låneavtalen, og hos noen banker trenger du BankID også når du skal sende inn søknaden. Kopi av skattemelding og lønnsslipper er for å gi banken oppdaterte opplysninger om inntektene dine.

Har du inntekter som ikke fremgår av den siste skattemeldingen, bør du legge ved dokumentasjon på dette. Dette vil øke sjansene for at lånet innvilges raskere.

Hvor stort forbrukslån kan du få?

Hvor mye hver enkelt søker kan få låne avgjøres imidlertid av mange forhold.

Bankene har ulike minstekrav, noen er strengere enn andre i kredittvurderingen, og samtlige må forholde seg til retningslinjene fra Finanstilsynet.

Betalingsevnen din, betalingshistorikken din, og hvor stor samlet gjeld du har, vil uansett være de mest avgjørende faktorene for hvor stort lån du kan få.

Det største lånet som tilbys i dag uten sikkerhet er på 600 000 kr. Dette tilbys blant annet av Bank Norwegian, Uno Finans og Axo Finans.

Slik blir kostnadene

Et lån har om oftest et etableringsgebyr og løpende termingebyrer. I tillegg kommer også selvsagt rentene.

Det er som regel tre kostnader å tenke på når du tar opp et forbrukslån. De fleste banker krever et etableringsgebyr. Størrelsen kan variere i forhold til lånesum (små lån kan ha lavere gebyr enn større lån), men de fleste har en øvre grense på omtrent 950 kroner.

Du må også betale et termingebyr på omtrent 50 kroner for hver månedlige nedbetaling. I tillegg kommer rentene.

Rentetilbudene beregnes hos de fleste banker basert på en individuell vurdering av søkerens betalingsevne og kredittscore. Anses det at du er meget kredittverdig, blir rentene normalt bedre enn om det motsatte er tilfelle.

Vanlige nivå på rentene:

  • Banker med store forbrukslån – renter mellom 6% og 20%.
  • Banker med middels store lån (inntil 100 000 kroner) – renter mellom 10% og 30%.

Oppsummering av forbrukslån med svar med en gang

  • De fleste banker har automatisert det meste av prosessen når de utsteder forbrukslån uten sikkerhet. Kredittvurderingen baseres på opplysninger som innhentes umiddelbart når banken mottar søknaden.
  • Derfor vil de fleste søkere av lån få svar med en gang etter at søknaden blir sendt inn.
  • I svaret vedlegges lånetilbudet, så fremt søknaden ble godkjent. Det neste steget i prosessen er å akseptere tilbudet. Dette gjøres med elektronisk signatur (BankID). Før lånet utbetales må du som regel sende inn påkrevd dokumentasjon (skattemelding og lønnsslipp).
  • Utbetalingen av lånet tar som regel mellom 1 og 3 dager.