Lån uten kredittsjekk

Det eksisterer useriøse aktører som antyder at du kan få lån uten kredittsjekk, men dette er villedende. Du vil alltid bli kredittvurdert når du søker om lån i Norge. Les mer om søknadsprosessen og hvordan kredittsjekken foregår. Se også alternativer til lån uten kredittsjekk i tabellen under.

Velg lånebeløp: 123
Velg nedbetalingstid: 123
Månedsbeløp
Eff.Rente
Utbetaling
Alder
Se her for flere banker

En kredittsjekk betyr ingenting tidsmessig når du søker lån

At du kredittsjekkes når du søker om lån har så godt som ingenting å si rent tidsmessig. Nesten hele kredittvurderingen foretas av bankenes datamaskiner. Det meste av prosessen er digitalisert og tar som regel bare noen sekunder eller minutter.

kredittsjekk for lån
Selv om bankene innhenter mye opplysninger fra flere forskjellige steder går selve kredittsjekken veldig raskt unna. De fleste får svar på søknaden i løpet av noen minutter eller timer.

Dette er informasjonen som innhentes ved en kredittsjekk:

 • Identitet – Navn, fødselsnummer, statsborgerskap med mer innhentes fra Folkeregisteret. Dette brukes til å verifisere de personopplysningene du ga i bankens søknadsskjema.
 • Skatteopplysninger – Dine inntekter, gjeld du betaler renter for, formue, sivilstatus, forsørgeransvar med mer innhentes fra Folkeregisteret, kredittopplysningsbyråer og Skatteetaten.
 • Tinglyst pant – Opplysninger om panteheftelser i eiendom, eller andre objekter slik som bil du har lån på, innhentes fra Brønnøysundregistrene og Statens Kartverk.
 • Betalingshistorikk – Dersom du er kunde i samme bank fra før, vil bankens datamaskiner også innhente opplysninger om kontoforholdet ditt (om betalinger er gjort i tide, om du har overtrekk, og lignende).
 • Usikret gjeld – Siden sommeren 2019 har bankene også plikt til å innhente informasjon om eventuelle andre lån og kreditter som er uten pantesikkerhet. Dette fås fra de såkalte gjeldsregistrene.

Hva sier loven om lån og kredittsjekk?

Banken er lovpålagt å foreta en kredittsjekk når du søker om lån eller kreditt. Dette er blant annet for å redusere risikoen for at du får gjeldsproblemer.

Finansavtaleloven (Lov om finansavtaler og finansoppdrag) regulerer det meste som har med forholdet mellom banker å lånekunder å gjøre. Lovens paragraf 46b. sier i klartekst at kredittgiveren har plikt til å vurdere om den som søker om lån er kredittverdig. Banken har med andre ord intet valg, og må foreta en kredittsjekk når du søker om lån, uansett hva lånestørrelsen er.

Kredittsjekk deg selv

Du kan enkelt sjekke din egen kredittverdighet på hjemmesidene til et kredittopplysningsbyrå. Du har rett til innsyn i opplysningene som er registrert på ditt navn uten å måtte betale for dette. Hvis du også vil ha oppgitt den såkalte kredittscoren din (utarbeides av kredittopplysningsbyråene) må du vanligvis betale omtrent 50 kroner.

Experian

Du kan kredittsjekke deg selv gratis hos Experian.

Experian er et av Norges kredittopplysningsbyrå som har konsesjon til å drive denne typen virksomhet. Du kan logge inn på selskapets sider via Minexperian.no.

Hos Experian finner du informasjon om:

 • Dine gjenpartsbrev.
 • Hvilke inkasso og betalingsanmerkninger de har registrert på navnet ditt.
 • Informasjon om kredittsperre (administrer din egen sperre ved behov).

Bisnode (Soliditet.no)

Log inn og se hvilke opplysninger som er registrert på ditt navn.

Bisnode er en annen aktør med konsesjon til å lagre kredittopplysninger på norske privatpersoner. Du kan besøke portalen via domenet soliditet.no.

Her kan du også bestille en egen kredittrapport som forteller deg mer om hvilken gjeld bankene har registrert på deg.

Besøk også Gjeldsregisteret

Oversikt over alle lån og kreditter uten sikkerhet.

Gjeldsregisteret har oversikt over alle lån og kreditter som ikke er sikret med pant, for eksempel forbrukslån, gjeld til kredittkort, og kjøp på avbetaling. Hvis du ikke har full kontroll på hva du har av usikret gjeld kan du enkelt finne dette ut i Gjeldsregisteret.

Merk: Du må ha elektronisk ID for å logge deg inn hos kredittopplysningsbyråene (kun BankID) eller Gjeldsregisteret.

Kredittscoren bestemmer om du får låne

Låntakere med høy kredittscore har større grunn til å smile når de mottar tilbudet fra banken. Høy kredittscore gir som regel lavere renter. Du kan selv påvirke kredittscoren din.

Når kredittopplysningsbyråene rangerer deg, foregår dette som regel på en skala fra 0 (null) til 100. Noen foretak bruker en skala som går til 1000, men prinsippet er uansett det samme.

Poengene du gis er i forhold til faktorer som alder, inntekt, gjeld, betalingshistorikken din, bosted, eierskap eller verv i andre selskap. Har selskapet svak kredittscore vil dette innvirke på din personlige score.

Byråenes anbefalinger, sammen med bankenes egne retningslinjer, betyr som regel noe slikt som dette når de bruker en skala fra null til hundre:

 • Score fra 0 til 10 – Søknader om lån eller kreditt skal som hovedregel avslås.
 • Score mellom 10 og 20 – Lånet kan gis, men som regel kun dersom lånestørrelsen er lav. I tillegg er det vanlig at banken foretar en mer grundig vurdering.
 • Score over 20 – Anbefalingen er som regel at lånet kan bli innvilget.

I følge kredittopplysningsbyråenes egne beregninger er gjennomsnittlig kredittscore blant nordmenn omtrent 50 poeng.

Kredittscoren er viktig for rentene på forbrukslån

Når du låner penger til bolig er det som regel egenkapitalen og lånestørrelsen som avgjør om du får lave eller høye renter. Spriket mellom rentenivåene er prosentvis ikke så stort.

For eksempel er forskjellen mellom DNBs rimeligste og dyreste standard boliglån omtrent 0,5 prosentpoeng (per juni 2020).

På et forbrukslån uten sikkerhet er derimot forskjellen på høye og lave renter ganske betydelig. De fleste banker som tilbyr inntil 500 000 i lån uten sikkerhet, har gjerne nominelle renter fra cirka 6% og opp til 20%.

Det rentetilbudet du vil motta er dermed først og fremst avhengig av kredittscoren din.

Eksempel:

 • 3 personer sender søknad om lån til samme bank, med samme lånesum, og med samme nedbetalingstid (antall terminer).
 • Person A har en kredittscore på 25 poeng av 100, og tilbys nominelle renter på for eksempel 17%.
 • Person B har en kredittscore på 50 poeng av 100, og tilbys nominelle renter på 12%.
 • Person C har en kredittscore på 85 poeng av 100, og tilbys nominelle renter på 7%.

Lånestørrelse og renter på lån uten kredittsjekk

Det kan lønne seg å ta en periodevis sjekk av rentetilbudene fra forskjellige banker. Vurder å bytte bank når du ser at du kan spare penger.

Betalingsevnen din og lånestørrelsen vil også innvirke på rentetilbudet, men kredittscoren er uansett den viktigste faktoren.

Generelt er det slik at jo mer du låner, desto lavere blir rentene. Husk likevel at totalkostnadene er som regel proporsjonale med lånesummen og lånetiden. Du sparer ikke penger på å låne mye.

Person A:

 • Person A låner 50 000 kroner.
 • De nominelle rentene er 15%.
 • De effektive rentene er 20% *
 • Nedbetalingstiden er 1 år.
 • Totale lånekostnader blir cirka 5 300 kroner.

Person B:

 • Person B låner 500 000 kroner.
 • De nominelle rentene er 8%.
 • De effektive rentene er 8,6% *
 • Nedbetalingstiden er 5 år.
 • Totale lånekostnader blir cirka 112 000 kroner.

* Effektive renter inkluderer månedlige termingebyr på omtrent 50 kroner, og eventuelt etableringsgebyr. Noen banker har lavere eller ingen etableringsgebyr på små lånesummer. Et normalt etableringsgebyr ligger på cirka 900 kroner på store lån. Dette gebyret betales ved inngåelse av låneavtalen (trekkes direkte fra på lånesummen du får utbetalt).

Banken må også sjekke andre forhold

Retningslinjene fra myndighetene skal sikre at hverken du eller banken tar for stor risiko når du låner penger. Banken må derfor sjekke nøye at du vil klare å betale avdrag og renter, i tillegg til at du også skal ha nok midler til å leve for.

Det er ikke bare resultatet av kredittsjekken som bestemmer om du får lånet du søkte om. Alle banker er pliktige til å følge retningslinjene som er vedtatt av Regjeringen og Stortinget, og som følges opp av Finanstilsynet.

Disse retningslinjene har blitt gradvis skjerpet de siste årene, mest for å bremse økningen av usikret gjeld i norske husstander.

De viktigste reglene for tildeling av lån uten sikkerhet:

Gjeldsbyrde

 • Banken kan ikke yte en lånesum som gjør at du får mer enn fem ganger inntekten din i totalgjeld.
 • All lånegjeld inkluderes her, og også den totale kredittrammen du har fra kredittkort.
 • Unntaket er dersom den samlede kredittrammen er maksimum 25 000 kroner.

Fått nei på lånesøknaden? Be banken om en begrunnelse! Noen ganger er det små justeringer som skal til for å få ja.

Betalingsevne

 • Banken må vurdere om du har inntekter og betalingsevne nok til å tåle en renteoppgang på minst 5%.
 • Dette skal beregnes i forhold til en renteøkning på alle lån og kreditter, ikke bare det lånet du søker om i den aktuelle banken.
 • Banken skal også ta hensyn til behovet ditt for øvrig livsopphold.

Lånetid

 • Gjeld som er usikret (de fleste forbrukslån er uten krav til sikkerhet) skal som hovedregel ikke ha en nedbetalingstid på mer enn 5 år.
 • Nedbetalingstiden kan være inntil 15 år dersom hele lånet skal brukes til refinansiering.
 • Lånetiden kan da maksimalt være like lang som den lengste lånetiden som gjenstår på gjelden som refinansieres.
 • Et lån til refinansiering må resultere i lavere låneutgifter for at unntak fra hovedreglene skal kunne gis.

Bankens egne krav når du kredittsjekkes

Noen banker tilbyr ikke lån uten sikkerhet til søkere over 70 år, med mindre lånetiden er kort.

I tillegg til de nevnte punktene, vil det også være en viss forskjell mellom bankene på hvilke lån de innvilger. Bank A kan ha retningslinjer som er strengere enn Bank B. Dette gjenspeiles i blant annet bankenes minstekrav til søkeren.

For et forbrukslån uten sikkerhet er de følgende kravene vanlige:

 • Laveste alderskrav – 18 år.
 • Høyeste alderskrav – 23 år.
 • Laveste inntektskrav – søkeren må ha fast inntekt i en eller annen form (trygd regnes som inntekt).
 • Høyeste inntektskrav – 250 000 kroner brutto per år.
 • Noen banker har i tillegg en øvre aldersgrense, for eksempel 70 år.

Er du over 23 år og tjener minst 250 000 kroner, kan du med andre ord søke om lån hos samtlige banker. Er du 18 år med lavere inntekt, er utvalget av banker noe mer begrenset.

Søkeren må i alle tilfeller være enten norsk statsborger, eller ha vært bosatt og skattepliktig i landet i minst 3 år.

Dette betyr som regel nei ved kredittsjekk på lån

Er du registrert med en betalingsanmerkning vil det nesten alltid bli gitt avslag på søknader om lån uten sikkerhet. Det finnes likevel noen unntak, men som regel må du enten eie din egen bolig eller kunne stille med kausjonist.

En av de vanligste årsakene til at folk får avslag når de søker om lån har med betalingshistorikken å gjøre. Har søkeren en aktiv inkassosak vil dette ofte føre til nei. Det gis imidlertid unntak, for eksempel når lånet skal brukes til å refinansiere problematisk gjeld.

Er søkeren registrert med en betalingsanmerkning, vil det nesten alltid bli gitt avslag på søknader om lån uten sikkerhet. Den eneste utveien i slike tilfeller er at den tilknyttede gjelden gjøres opp, før lånesøknaden sendes inn. Betalingsanmerkninger blir nemlig slettet så snart gjelden er innfridd.

Medlåntaker gir bedre sjanser og bedre renter på lån med kredittsjekk

Flere banker krever at medlåntakeren er ektefellen eller samboeren. Således er det ofte både billigere og enklere å låne når du har partner.

På vanlige forbrukslån, og på lån til refinansiering, er det blitt stadig vanligere at folk låner sammen med en medlåntaker.

Dette vil i prinsippet si det samme som å ha en kausjonist. På samme vis som at en kausjonist kan bli holdt ansvarlig for tilbakebetalingen av lånet (dersom låntakeren av en eller annen grunn ikke betaler renter og avdrag), vil kravet kunne rettes til medlåntakeren. Rent juridisk er det ikke noe skille mellom disse to begrepene.

For noen er dette en ganske god løsning, siden sjansene for å få lånet innvilget øker. På forbrukslån uten sikkerhet er det også vanlig at rentene blir noe lavere, fordi banken får lavere risiko for tap.

Fordi en medlåntaker er som kausjonist å regne, bør personene fortrinnsvis være en du har felles økonomi med. Som regel betyr det ektefellen din.

Andre faktorer som forbedrer lånemulighetene

Om du er bekymret for at en kredittsjekk og Finanstilsynets retningslinjer skal hindre deg fra å få lån, kan du vurdere å gjøre noen andre grep. Om du leste avsnittene ovenfor ser du også hvor problemene kan ligge i ditt tilfelle.

Her er de vanligste problemområdene:

 • Kvitt deg med kredittkort, og spesielt om du har flere av de. Er kredittrammen din på totalt 300 000 kroner, må banken anse dette som 300 000 kroner i gjeld, selv om du ikke bruker kortene. Summen kan bety at du overstiger regelen om at du kun kan låne inntil fem ganger inntektene dine.
 • Husk at unntak her krever at samlet kredittramme er på maksimalt 25 000 kroner.
 • Kvitt deg med smålån. Har du flere små lån uten sikkerhet, indikerer dette at du har en uoversiktlig økonomi. I tillegg vil flere smålån bety høye rente- og gebyrutgifter. Samler du lånene vil du sannsynligvis kutte lånekostnadene kraftig, noe som igjen innvirker på låneevnen din.
 • Prøv å forbedre kredittscoren. Å forbedre kredittscoren gir bedre lånemuligheter, og også bedre renter på lån uten sikkerhet. Prosessen kan ta litt tid, men du vil belønnes på sikt.
 • Noen grep som forbedrer kredittscoren er å unngå hyppige adresseendringer, unngå å betale regninger for sent (spesielt innbetalinger på lån og kreditter), unngå inkassosaker, ikke ha eierskap eller verv i selskaper med svak økonomi, ha inntekt fra fast arbeid fremfor enkeltpersonforetak, samt prøve å sørge for stabil inntekt.

Søknaden besvares raskt

Innledningsvis beskrev vi hvorfor en kredittsjekk kan foretas i løpet av noen sekunder eller minutter. Selve avgjørelsen om du får lånet innvilget eller ei går omtrent like raskt. Det er bankens programvare som analyserer opplysningene, og deretter vurderer om lånet kan innvilges i forhold til de ulike retningslinjene.

For små lånesummer kan det hende at en bankansatt ikke blir involvert i prosessen i det hele tatt, mens store lån kan bety at en ekstra vurdering foretas av en ansatt.

Det betyr i praksis at de fleste får svar på lånesøknaden så godt som umiddelbart. Banken sender en epost i retur til adresse du oppga i søknaden, med aksept eller avslag. Får du aksept vil svaret inkludere et lånetilbud og en låneavtale.

Husk at lånetilbudene som regel har en gyldighet på inntil 30 dager. Dette vil være spesifisert i svaret du mottar.

Utbetaling av lån med kredittsjekk

Søknadsprosessen blir mer effektiv dersom du har klar kopier av skattemelding og lønnsslipp. Dette skal sendes inn til banken samtidig som du signerer låneavtalen med BankID.

Tiden det tar før utbetalingen er foretatt kan variere noe fra bank til bank, men generelt sett går også dette raskt. Det vanlige er at etter at låneavtalen er signert og returnert, noe som gjøres elektronisk med BankID, blir pengene overført med en gang. Tiden selve overførselen tar er som regel maksimalt én virkedag. Bankene oppgir selv at du må regne med det vil ta mellom én til tre dager fra du søker til lånet er på konto.

Merk deg at banken normalt krever at du sender inn kopi av siste lønnsslipp, samt siste års skattemelding (du laster dette opp på bankens egen nettside, og får instruksjon om hvordan). Noen banker ber om inntil de tre siste lønnsslippene. Dette må også på plass, sammen med signert låneavtale, før utbetalingen finner sted.

Oppsummering av lån uten kredittsjekk

I henhold til norsk lovgivning er det ikke mulig for en bank å yte et lån uten kredittsjekk. Loven har som hensikt å beskytte både låntakeren og kreditttilbyre. En kredittsjekk tar imidlertid svært kort tid, siden all informasjon som innhentes er digital. Lånesøknader vil derfor kunne behandles umiddelbart, selv om søkeren blir kredittvurdert.

Samtidig som banker må kredittsjekke alle som søker om lån, må de også forholde seg til retningslinjer fra Finanstilsynet. Retningslinjene bestemmer hvilke kriterier som må ligge til grunn for å få lån med eller uten sikkerhet. Kravene for å få låne til refinansiering er lavere enn for vanlige forbrukslån.

I normalvarianten vil en lånesøknad kunne innvilges i løpet av noen minutter eller timer etter at banken mottar den. Utbetalingen av lånet vil som regel ta mellom 1 og 3 dager.

For å holde lånekostnadene nede bør du følge denne fremgangsmåten:

 • Innhent mange lånetilbud.
 • Vurder å bruke en lånemegler som samarbeider med et høyt antall relevante banker.
 • Velg lånet med lavest effektiv rente og totalkostnad.
 • Velg så kort nedbetalingstid som vet du klarer.
 • Husk at du kan betale større avdrag om du vil, eller innfri hele lånet. Dette koster ikke noe ekstra, og du vil i stedet spare deg for fremtidige rentekostnader.
Meny